TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 76
(1) Za kraj, za Idituna, psalam Asafov
 
Sadržaj
 
Kad je čuo šta je rečeno o jevrejskom narodu, odnosno Zašto si, Bože odbacio nas do kraja (Ps. 73; 1), Iditun se veoma ražalostio i pomutio, oplakujući potpuno odbacivanje Jevreja. Nakon toga Asaf mu je sastavio psalam, poučivši ga da u sličnim prilikama treba priticati jedino Bogu i u Njemu tražiti utehu. Psalam zbog toga i počinje ovako:
(2) Glasom mojim ka Gospodu zavikah, glasom mojim ka Bogu, i usliša me. Započevši psalam za Idituna, poučava ga da je Gospod blizu onih koji Ga prizivaju.
(3) U dan nevolje moje Boga tražih, rukama mojim pružah se noću pred Njim, i ne prevarih se. Moju dušu obuzimala je takva tuga da se nisam molio samo tokom dana, nego sam i vreme noći provodio u molitvi. Uostalom, postupajući na taj način, nisam se uzalud starao i trudio. To i znači ono što je rečeno: ne prevarih se.
Odbi duša moja da se (drugačije) uteši (4) Setih se Boga, i obradovah se. Nisam prihvatao nikakvu utehu od ljudi, i moju dušu radovalo je jedino sećanje na Boga. Razmišljah,[1] i omaloduši se duh moj. Kad sam koristio ljudsko rasuđivanje (jer to znači: razmišljah), nadao sam u lakomislenost.
(5) Pretekoše oči moje straže jutarnje, smutih se i ne govorih. U pometnju ga dovodi to, što neprijatelji zauzimaju mesta naših straža, tj. bedeme na zidinama.
(6) Zamišljah dane stare. Razmišljao sam o tome, zašto je Bog nekada pomagao narodu a sad ga je odbacio, i to me je dovelo u pometnju. Strepeo sam da se Bog zauvek odvratio od naroda i sećao se tih starih dana.
(11) Ovo je izmena desnice Višnjega. Prepuštajući se pomislima o odbacivanju naroda, razumeo sam da se preokret koji se dogodio narodu i promena od boljeg ka gorem nisu desili ni zbog čega drugog, osim zbog desnice Višnjega, jasnije rečeno, zbog onoga što su učinili Spasitelju Hristu, Koji je Očeva desnica.
(12) Opomenuću se od početka čudesa Tvojih. Razmislio sam o tome, koliko nam je dobara podario Bog, a kakvim su Mu zlom Jevreji uzvratili.
(13) I poučavaću se u svim delima Tvojim. Tako su postupilo oni, a ja ću od početka do kraja opisati dobročinstva koja si nam pokazao, ne zaboravljajući nijedno od darovanih blaga.
(14) Bože, u svetinji je put Tvoj. Pod rečju svetinja podrazumeva ili sveti zbor apostola kroz koje je savršavao čudesna Božija znamenja ili pak misli na to, da niko ne može da pristupi Ocu, osim kroz Hrista, Koji je, kao Bog, uistinu svet. Ko je Bog velik kao Bog naš? Ti sve prevashodiš, Vladiko, jer jedino Ti tvoriš čudesa, kakva su Tebi ugodna.
(16) Izbavio si mišicom Tvojom narod Tvoj, sinove Jakovljeve i Josifove, jer si najpre njima mišicom Gospodnjom, tj. Hristom, propovedao evanđelje Carstva nebeskog.
(17) Videše Te vode, Bože, i uplašiše se. Kad su Ga vode videle i uplašile se? Zar to nije bilo onda, kad je zapretio moru, a ono se umirilo?
(18) Glas dadoše oblaci, jer i strele Tvoje proleću. U ovim rečima, oblacima naziva svete apostole koji su služili nebeskoj i evanđelskoj reči, dok strelama naziva energije (dejstva) Svetoga Duha. To je slično kao da kaže: ove energije, projavljene u Tvojim svetim učenicima, otkrile su se čitavoj vaseljeni. Međutim, mora se znati da prorok Isaija i Samog Hrista naziva izabranom strelom (grč. βελος εκλεκτον) (Isa. 49; 2 – prema Septuaginti).
(19) Glas groma Tvoga u kolesu je. Gromom naziva evanđelsku reč koja je odjeknula u podnebesju. Zbog toga je i sv. Jovana Evanđelistu Gospod nazvao sinom groma, dok kolesa označavaju čovekov život, kao što se može videti kod proroka Jezekilja (Jezek. 1; 20). Ocvetliše munje Tvoje vaseljenu. Kakve su to munje? Zar nisu one, koje su zablistale duhovnom svetlošću, odnosno sveti apostoli i evanđelisti, kojima je Spasitelj rekao: Vi ste svetlost svetu (Mt. 5; 14). Potrese se i ustraiš se zemlja. To znači da su spasonosnu propoved mogli čuti svi koji žive na zemlji, i sve njih je obuzeo neporočan strah (grč. φοβος αγνος), prema onome što je rečeno: Služite Gospodu sa strahom i radujte se Njemu sa trepetom (Ps. 2; 11)
(20) U moru su putevi Tvoju, i staze Tvoje u vodama mnogim. Morem naziva svet, a vodama mnogim različita ljudska pokolenja u njemu. Budući da je Hristos zapovedio apostolima: Idite i naučite cve narode… Ja sam s vama u cve dane (Mt. 28; 19-20), da su oni prošli čitavim podnebesjem i da su propovedali svim narodima dok im je Gospod prema Svom istinitom obećanju bio nevidljivo saprisutan, Psalmopojac je dodao: Tragovi Tvoju neće se doznati, jer je Gospodnje koračanje sa njima bilo nevidljivo. Pri tom je jedino On, kao Bog, koračao i po čuvstvenom (vidljivom) moru, o čemu govori evanđelista.
Vodio si kao ovce narod Tvoj. Budući da smo bili kao ovce koje ne znaju kuda idu i gde je njihov put, rukovodio si nas Ti Sam posredstvom Svojih slugu Mojseja i Aarona. (12) Počevši od reči (12) Setih se dela Gospodnjih, Psalmopojac sve izgovara u vezi sa prethodno rečenim: (4) Setih se Boga, i obradovah se, tj. setivši se toga, obradovao se i utešio. Podsećajući se koliko smo se puta i u kakvim slučajevima koristili Tvojom pomoći, uverio sam se da Ti, Koji si toliko učinio za naše spasenje i izbavljenje iz nesreća kakve su nas tada obuzele, nećeš ostaviti bez Svog staranja nas koji smo u ropstvu, u zarobljeništvu i nedaćama. Rukom Mojseja i Arona. Ti, Vladiko, Koji si saprisutan svetim apostolima, u davnini si iz Egipta izveo Svoj narod, koji su predvodili Mojsej i Aron.
 


 
NAPOMENE:

 1. Grč. „ηδολεσχησα“ Kako objašnjava Jefimije Zigaben, grčka imenica „αδολεσχια“, iz koje je izveden glagol, označava razmišljanje, ali isto tako i mnogoglagoljivost i praznoslovlje. Osim toga, označava i razmišljanje i nemir, i to značenje ima i na ovom mestu, prim. prev.
Ključne reči:

11 komentar(a)

 1. Dragoceno je ovo tumačenje. Slava Bogu za sve. Blagodarim.
  Može li da se nabavi ova knjiga tumačenja Psaltira?

 2. Slobodanka

  Postovani Oce -Molim vas kazite mi kako je ovaj Psalm povezan sa -Da Bog blagoslovi i oblagodati mlade koji žele da se posvete Gospodu.
  Zasto kletve? Kome su upucene?
  Hvala Unaprijed
  Slobodanka

 3. slavica obrenović

  Hvala Bogu milom da sam pronašla ovo tumačenje,mnogo je lakše. Iako se štošta razumom ne shvati, srcem se razume.

 4. Neka nas Gospod Isus Hristos blagoslovi i podari nam nebeska i zemaljska blaga Njegova. Molitvama Njegove Prečiste Majke i Preblagoslovene Bogorodice Marije. Amin

 5. Gospodine profesore, pročitajte Psalam 1 i komentare Sv Atanasija Velikog i Sv Vasilija Velikog na taj psalam. I to će vam upotpuniti vaše navedene misli. Hristos se Rodi!

 6. Gospod će sačuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj, od sada i do veka. Da li se ovaj stih može tumačiti i kao ulazak u neko društvo, neki krug ljudi, i kada se shvati da čoveku tu nije mesto iz ovog ili onog razloga, da se, uz Božju pomoć, i izađe bez posledica.

 7. Skoro sam poceo citati Psalme. Jako su lijepi. Ova tumacenja su od velijte koristi, kao i savjeti za sta i kada se cita koji Psalm. Ali, moj Psaltir se ne podudara sa ovim (brojevima) tumacenjima kao ni savjetima za sta je koji psalm. Na primer: ovdje psalm 55 kod mene je 56. Moj primjerak je preveo Djura Danicic.

  • Aleksandra

   Dragoljube,
   Verovatno imate isti Psaltir kao i ja (jednostavno izdanje izdavačke kuće PRAVOSLAVAC koje se uglavnom prodaje u crkvama), u kom su greškom podelili 9. psalam i od njega tako napravili 9. i 10. Pa su brojevi zbog toga dalje pomereni za po jedan sve do 148. Psalma koji se ponovo ispravno numerisan, jer su 146. i 147. Psalam spojeni u jedan, pa je tako početna greška u brojanju „nadoknađena“ i u Psaltiru i dalje ima ukupno 150 Psalama.

 8. PSALTIR je pesma duše naše koja hrli GOSPODU. Hvala Bogu što nam je darivao ove divne stihove jer i ne razumevajući sve, naša duša peva u Gospodu. Sa ovim divnim objašnjenjem možemo da shvatimo i širinu i dubinu Božije ljubavi i zaštite koju pruža svima.

 9. Psalam 72….kakva divna uteha za nekoga slabog verom (kao ja) gledajući svet oko mene, gde vlada „knez ovog sveta“, gde na izgled napreduje zlo, a Hristovo stado postaje sve manje i manje.

 10. Jagoda Milosavljević

  Hvala vam za sve ovo što ste pripremili za one koji veruju u Boga našega Gospoda Isusa Hrista. Ovo je jedini način da pravilno shvatimo i odgonetnemo Psalme, a ne da ih čitamo kao obično štivo. Sve ovo što činite i radite za vaše čitaoce doprinosi obrazovanju vernika Pravoslavne vere.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *