TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 75
(1) Za kraj, u himnama, psalam Asafov, pesma Asirijcu
 
Sadržaj
 
I ovaj psalam ima isti sadržaj kao i prethodni, budući da i on opisuje božanstveni sud.
(2) Poznat je u Judeji Bog, u Izrailju je veliko Ime Njegovo. Judejom i Izrailjem ovde naziva dušu koja je poznala Boga, zato što je ona istinska Judeja i istinski Izrailj.
(3) I bu u miru mesto Njegovo, tj. u duši svetih. U jevrejskom tekstu piše: U Salimu, pa su i drugi prevodioci protumačili: u miru. Zbog toga se u miru, tj. u duši ili u Crkvi, razbijaju rasplamsane strele lukavoga. Ako je pak ovo napisano o višnjoj Judeji i o višnjem Jerusalimu, odakle pobeže žalost, jadikovka i uzdisanje (Isa. 35; 10), onda je očigledno da će tamo biti mesto mira. I obitalište Njegovo na Sionu; misli se na duhovni, odnosno višnji (Sion) ili (na obitalište) u dušama svetih.
(4) Tamo skrši moći strela. Pod tim podrazumeva protivničke sile koje će se skršiti onda, kad se sveti nastane u tamošnje obitelji.
(5) Ti svetliš čudesno sa gora večnih. Gorama večnim nazivaju se nebesa. Bog nas prosvetljuje odozgo, poslavši nam sa nebesa Duha Svetoga.
(6) Smutiše se svi nerazumni srcem. Oni, koji ne prime prosvetljenje od Duha, biće u pometnji i uznemirenosti kad se otkrije sud Božiji. Usnuše snom svojim, i ne nađoše ništa. Oni, koji se u ovom životu predaju neradu i bezbrižnosti, u vreme božanstvenog suda pokazaće da nemaju ništa u svojim rukama, čak i ako su ranije, u smrtnom životu, bili bogati. Naime, kako da zadobiju ono, oko čega se nisu trudili? U rukama svojim svi bogati ljudi. Simah prevodi ovako: „Svi ljudi, snažni rukama svojim.“ Ničemu im nisu koristile snažne ruke, iako su se nadali da će pomoću njih svakome ugrabiti bogatstvo. Naučivši da time ništa nisu dobili, dodaje:
(7) Od pretnje Tvoje, Bože Jakovljev, zadremaše jahači na konjima. Nakon što je nad njima izrečena pravedna presuda, oni kao da su se predali snu i obamrlosti, tj. nisu imali snage da pokrenu glavu. Ko bi to bio, ako ne jahači na konjima? Sveto Pismo konjima obično naziva one, koji su prekomerno skloni nasladama, prema rečenome: Jutrom su kad ustaju kao tovni konji, i svaki rže na ženu bližnjeg svoga (Jer. 5; 8).
(8) Ti si strašan, i ko će Ti se usprotiviti, jer, prema Isaijinim rečima, kad On zatvori čoveka, ko će otvoriti (Isa. 22; 22)?
(9) S neba učiniš da se čuje sud Tvoj. Oni koji su kažnjeni neće imati nikakvog opravdanja, jer im je unapred bilo rečeno za božanstveni sud. Zemlja se uplaši i umiri. Zemljom ce ovde naziva vascela čovečija priroda, koja će se tada uplašiti, jer u to vreme, kad nastane onaj dan, neće biti nikoga ko se ne bi uplašio, pošto si Ti, Bože nebeski, izrekao i objavio Svoj sud, predavši kazni sve neprijatelje Jerusalima.
(10) Kada ustane na sud Bog, da spase sve krotke na zemlji. Božanstveni sud će krotke nagraditi spasenjem, isto kao što će grešnicima uzvratiti kaznama.
(11) Jer misao čovekova ispovediće se Tebi. Pred tim strašnim prestolom nećemo odgovarati samo za ono što smo činili nego i za ono što smo nameravali. Svaku reč, svaku pomisao i svako sećanje (razmišljanje, rasuđivanje, misao, grč. ενθυμημα) ispovedićemo pred Gospodom u vreme suda, kada će se otkriti i ono skriveno. I ostatak pomisli praznovaće Tebe. Ostatak pomisli jeste pomisao koja je dovedena do čistote, saobrazno sa ostatkom blagodatnog izabranja (tj. u njoj ostaje ono, što je blagodat izabrala). Prema tome, ako se u to vreme pokaže da je pomisao čista, postaće pričasnica Tvog praznovanja.
(12) Pomolite se, i podajte Gospodu Bogu našem.[1] Kazivanje prelazi na savetovanje. Pošto će se na božanstvenom sudu govoriti ono, o čemu smo prethodno govorili, dok ste u ovom životu pomolite se Bogu da postanete revnitelji na dobrim delima, i ne oklevajte da to učinite zbog onakve nagrade. Oni, koji se uplaše satvorenih čudesa, doneće darove.
(13) Njemu Strašnome, koji oduzima duhove kneževa. Obećajte, kaže, da ćete činiti dobro, znajući da ćete tamo morati da prinesete svoja dela kao neki dar Bogu. Bog je toliko strašan da će se i onima, koji su ranije bili kneževi a zatim postali zli, oduzeti duh koji im je dat na krštenju. Naime, na tom strašnom sudu od svakog grešnika će se oduzeti duh koji mu je dat na krštenju. U tom smislu je i Gospod rekao: raseći će zlog slugu njegov gospodar kad se vrati, i njegov udeo staviće s nevernima (Lk. 12; 46).
 


 
NAPOMENE:

 1. U srpskom prevodu: Zavetujše se i ispunite zavete Gospodu Bogu našem, prim.
Ključne reči:

11 komentar(a)

 1. Dragoceno je ovo tumačenje. Slava Bogu za sve. Blagodarim.
  Može li da se nabavi ova knjiga tumačenja Psaltira?

 2. Slobodanka

  Postovani Oce -Molim vas kazite mi kako je ovaj Psalm povezan sa -Da Bog blagoslovi i oblagodati mlade koji žele da se posvete Gospodu.
  Zasto kletve? Kome su upucene?
  Hvala Unaprijed
  Slobodanka

 3. slavica obrenović

  Hvala Bogu milom da sam pronašla ovo tumačenje,mnogo je lakše. Iako se štošta razumom ne shvati, srcem se razume.

 4. Neka nas Gospod Isus Hristos blagoslovi i podari nam nebeska i zemaljska blaga Njegova. Molitvama Njegove Prečiste Majke i Preblagoslovene Bogorodice Marije. Amin

 5. Gospodine profesore, pročitajte Psalam 1 i komentare Sv Atanasija Velikog i Sv Vasilija Velikog na taj psalam. I to će vam upotpuniti vaše navedene misli. Hristos se Rodi!

 6. Gospod će sačuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj, od sada i do veka. Da li se ovaj stih može tumačiti i kao ulazak u neko društvo, neki krug ljudi, i kada se shvati da čoveku tu nije mesto iz ovog ili onog razloga, da se, uz Božju pomoć, i izađe bez posledica.

 7. Skoro sam poceo citati Psalme. Jako su lijepi. Ova tumacenja su od velijte koristi, kao i savjeti za sta i kada se cita koji Psalm. Ali, moj Psaltir se ne podudara sa ovim (brojevima) tumacenjima kao ni savjetima za sta je koji psalm. Na primer: ovdje psalm 55 kod mene je 56. Moj primjerak je preveo Djura Danicic.

  • Aleksandra

   Dragoljube,
   Verovatno imate isti Psaltir kao i ja (jednostavno izdanje izdavačke kuće PRAVOSLAVAC koje se uglavnom prodaje u crkvama), u kom su greškom podelili 9. psalam i od njega tako napravili 9. i 10. Pa su brojevi zbog toga dalje pomereni za po jedan sve do 148. Psalma koji se ponovo ispravno numerisan, jer su 146. i 147. Psalam spojeni u jedan, pa je tako početna greška u brojanju „nadoknađena“ i u Psaltiru i dalje ima ukupno 150 Psalama.

 8. PSALTIR je pesma duše naše koja hrli GOSPODU. Hvala Bogu što nam je darivao ove divne stihove jer i ne razumevajući sve, naša duša peva u Gospodu. Sa ovim divnim objašnjenjem možemo da shvatimo i širinu i dubinu Božije ljubavi i zaštite koju pruža svima.

 9. Psalam 72….kakva divna uteha za nekoga slabog verom (kao ja) gledajući svet oko mene, gde vlada „knez ovog sveta“, gde na izgled napreduje zlo, a Hristovo stado postaje sve manje i manje.

 10. Jagoda Milosavljević

  Hvala vam za sve ovo što ste pripremili za one koji veruju u Boga našega Gospoda Isusa Hrista. Ovo je jedini način da pravilno shvatimo i odgonetnemo Psalme, a ne da ih čitamo kao obično štivo. Sve ovo što činite i radite za vaše čitaoce doprinosi obrazovanju vernika Pravoslavne vere.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *