NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PSALAMA

TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 71
Za Solomona. Psalam Davidov
 
Sadržaj
 
U ovom psalmu predskazuje se dolazak Hristov i prizivanje neznabožaca. Psalam ima natpis: za Solomona, jer je Hristos istinski Solomon, tj. Mirotvorac, kao Onaj Koji i jedne i druge sastavi u jedno i razruši pregradu koja je rastavljala (Ef. 2; 14).
(1). Bože, sud Tvoj caru daj. Od Tebe je, Oče, određeno da Tvoj Jedinorodni Sin zablista onima koji su na zemlji. I zato neka bude izvršeno ono, što je od davnina određeno Tvojom odlukom (Tvojim sudom).
I pravdu Tvoju sinu carevom. Sin, Koji je pravda Očeva, imenuje se kao onaj, koji po čovečijoj prirodi prima pravdu, jer je Hristos i Car i Carev Sin.
(2) Da sudi narodu Tvome u pravdi, jer je to razlog Njegovog ovaploćenja – da sudi za sataninu prevlast nad nama. Zbog toga je Hristos, polazeći na raspeće, rekao: Sad je sud ovome svetu: sad će knez ovoga sveta biti izbačen napolje (Jn. 12; 31).
(3) Neka uzmu na se planine mir narodu (Tvome), i humovi pravdu (Tvoju). Planinama i humovima naziva ovde evanđelske sile, kakve ranije, usled bezbožništva koje se svuda razlilo, nisu postojale na zemlji, a kojima je sada zapoveđeno da prihvate mir sa svim ljudima.
(4) Sudiće siromahe naroda. Siromasima naroda naziva one, koji potiču od otaca – idoloslužitelja i koji su osiromašili u svakom dobru ili, uopšte, vasceli ljudski rod jer, prema rečima psalma, svi zastraniše (Ps. 13; 3). I poniziće klevetnika – pod tim podrazumeva satanu.
(5) I saprebivaće sa suncem. U vekove će, kaže, trajati Njegovo carstvo. I pre meseca iz naraštaja u naraštaj. Onaj, Koji će se u vreme Svog dolaska zacariti nad onima što su na zemlji, jeste i prevečni Svestvoritelj.
(6) Sići će kao rosa na runo, tj. nečujno. Rekao je to usled skrivenosti (tajnosti) Njegovog dolaska.
(7) Zasijaće u dane njegove pravda, jer će se u vreme Njegovog dolaska prekinuti sve bitke među narodima. I mnoštvo mira, dokle se ne ukloni mesec. Prilikom Njegovog dolaska, postojaće takvo mnoštvo mira da će se produžiti do budućeg vremena, kada će se sunce pomračiti, i mesec svoju svetlost izgubiti (Mt. 24; 29).
(8) I gospodariće od mora do mora. Kaže to stoga, što su svi narodi prihvatili veru u Njega, izražavajući na taj način da će vladati vaseljenom do samih njenih krajeva. Budući da su granice zemlje velika i neizmerna mora koja neki nazivaju Atlantikom, zapadnim i istočnim okeanom, pravedno je što za vlast nad vaseljenom kaže da se rasprostire od mora do mora, a što su još više razjasnili stihovi koji zatim slede.
(9) I neprijatelji Njegovi prah će lizati. Neprijatelji će Mu se u toj meri pokoriti, da neće ni pomišljati da vojuju s Njim. Zbog toga su u prenesenom smislu izobraženi kako padaju na zemlju i time iskazuju svoju pokornost.
(12) Jer je izbavio siromaha od (ruke) moćnika. Od krajnjih, kaže, do krajnjih granica vaseljene poklanjaće Mu se narodi i carevi, zato što ih je izbavio od satanine vlasti.
(14) Od lihve i nepravde izbaviće duše njihove, izbrisavši ono što su protiv sebe potpisali, opraštajući i dug od pet stotina, i dug od pet desetina. I dragoceno je Ime Njegovo pred njima, tj. svi će Ga poštovati i slaviti.
(15) I živeće, i daće mu se od zlata Arabijskog. To je rečeno u vezi sa Irodom, koji je poslao vojnike da pobiju (vitlejemske) mladence. Zbog toga i kaže da se On neće naći meću pobijenim mladencima. Reči: Daće mu se og zlata Arabijskog jasno označavaju darove koje su Mu doneli mudraci. I moliće se za njega svagda, pominjući Ga u molitvama i proseći da se kroz Njega udostoje dobijanja blaga.
(16) Biće utvrđenje na zemlji, tj. crkve i vaseljena. Na vrhovima gora – to su apostoli i proroci. Preuzneće se iznad Livana plod njegov. Livan je Jerusalim, a njegov plod je evanđelska propoved. Zbog toga kaže da će evanđelska propoved biti iznad služenja pod Zakonom. I iscvetaće iz grada kao trava iz zemlje. I ovim označava Crkvu, o kojoj je napisano: Preslavne stvari govorahu se o tebi, grade Božiji (Ps. 86; 3).
(17) Pre sunca prebivaće ime Njegovo. Pokazuje da Onaj, Koji nije ubijen zajedno sa mladencima, zajedno sa Ocem postoji pre stvaranja sveta.
(18) Blagosloven Gospod Bog Izrailjev, koji jedini čini čudesa. Opisavši sve što je On domostrojiteljski (ikonomijski) savršio za one, koji žive na zemlji, uznosi Mu pesmu govoreći da je On Bog Izrailjev, Koji je jedini mogao da satvori čudesa. Kakva su to čudesa? Zar nisu ona, kojima je uništio sataninu vlast i od demonskog mučenja izbavio one, koji su bili u njihovim zamkama? Zapazi da ništa od onoga što je rečeno u psalmu ne priliči Solomonu, rođenom od Urijine žene. Ne priliče mu niti reči (17) pre sunca prebivaće ime Njegovo, niti reči (11) svi narodi Njemu će služiti, niti pak reči (5) pre meseca kroz naraštaj i naraštaje. Iz svega toga je očigledno da ovaj psalam govori o našem Gospodu, Isusu Hristu.
(19) I blagosloveno ime slave Njegove. Zbog toga su svi dužni da Mu psalmopoju jer, iako ne znamo Njegovu prirodu, budući da je nedostupna (grč. ανεφικτον), poznali smo spasonosno Ime Njegovo.
(20) Svršiše se pesme Davida, sina Jesejevog.

Ključne reči:

11 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *