TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 70.
Davidov psalam, sinova Jonadavovih i prvih zarobljenika, nenatpisan kod Jevreja
 
Sadržaj
 
Sinovi Jonadavovi bili su bogobojažljivi i pravedni ljudi, strogi čuvari zapovesti svog oca. Bili su toliko pobožni i dobrodušni (prostosrdačni) da je o njihovoj vrlini sam Bog posvedočio proroku Jeremiji (v. Jer. 35; 1319). U njihovo vreme dogodilo se prvo osvajanje Jerusalima od strane Haldejaca. Oni bi mogli da predizobražaiaju i svete apostole, koji su u potpunosti očuvali zapovesti Oca nebeskog i udostojili se pohvala u blaženstvima koja su im (apostolima) izgovorena. U svakom slučaju, i u njihovo vreme, tj. u vreme apostola, dogodilo se prvo porobljavanje Jerusalima od strane Rimljana. Zbog toga su ovi bogoljupci, odnosno zbor apostola, u ovom psalmu predstavljeni kako prinose Bogu molitvu i blagodarenje zato, što ih je u vreme progona zbog evanđelske propovedi (On) spasao od demona, tih duhovnih klevetnika, koji su smišljali zlo protiv njihovih duša. Oni pri tom daju obećanje da će, oslobodivši se od služenja pod zakonom, prinositi Bogu samo žrtve hvale.
(1) U Tebe se, Gospode, pouzdah, da se ne postidim doveka. Sa posebnom čvrstinom svog uverenja (zbor apostola) iskazuje svoje uzdanje u Boga.
(2) Pravdom Tvojom izbavi me. Pravda Očeva je Sin, naš Izbavitelj od greha koji nas je držao u propadljivosti (truležnosti).
(3) Budi mi Bog zaštitnik. Znajući da je Bog obećao da će za one, koji u Njega veruju, biti zid ognjeni oko njih (v. Zah. 2; 5), apostolski zbor moli da se i na njima samima ispuni to obećanje. Jer utvrđenje moje i pribežište moje jesi Ti. On je kamen i, budući na njemu sazdani, imamo čvrste temelje; On je zid, zbog kojeg ne mogu da nam naškode napadi zlobnika. Izbavi me, kaže apostolski zbor, od ovih ljudi koji preovlađuju i koji, preispunjeni grehom, bezakonjem i klevetom, kao nekom rukom odvlače u ropstvo.
(4) Bože moj, izbavi me iz ruke grešnika, iz ruke bezakonika i nepravdujućeg. Od grešnika, tj. od jevrejskog naroda, jer je on bio i prestupnik Zakona i klevetnik prestupnik Zakona kao onaj, koji je osudio nedužnoga, a klevetnik kao onaj, koji nije imao nikakvo osnovano opravdanje da ga optuži.
(5) Jer si Ti trpljenje moje, Gospode, Gospode, nado moja od mladosti moje. Izbavi me, kaže, od tog bezakonog (dosl. zakonoprestupnog, grč. παρανομον) naroda, jer to trpim zbog Tebe i po mom uzdanju u Tebe, koje sam pokazao od mog prvog i početnog rađanja u Tebi, prema onome što je rečeno: A onima koji Ga primiše dade vlast da budu čeda Božija (Jn. 1:12).
(6) Na Tebe se oslonih od utrobe. Pokazuje da je Hristos, radi Kojeg su to trpeli, Onaj isti Koji ih je Svojim stvaralačkim promišljanjem (τη δημιουργικη προνοια) izveo na svet dok su još bili nošeni u utrobi. Od materice majke moje Ti si moj pokrovitelj. Budući da si me Ti, Gospode, pokrivao Svojom božanstvenom silom još dok sam bio u materici majke moje i da si me izbavio od zakonoprestupnog (bezakonog) naroda, osećajući Tvoje neprestano dobročinstvo, ni ja ne prestajem da Ti neućutno prinosim psalmopojanja.
U Tebi je hvalopoj moj svagda. Svagda ću Te hvaliti i proslavljati, jer sam po Tvom promišljanju i ja postao znamenit (grč. περιβλεπτος, – slavan, viđen, čuven).
(7) Kao čudo postadoh mnogima. Čudom se naziva nešto neuobičajeno i veliko. Smisao ovih reči je sledeći: iako sam visoko uznesen, iako kao čovek veliki i hrabar odvažno dejstvujem meću mnogim narodima, to blago nisam zadobio svojom silom, nego si me Ti kroz Svoju pomoć učinio silnim i hrabrim.
(8) Neka se ispune usta moja hvale Tvoje, da pevam slavu Tvoju. Budući da posle tako velikih dobročinstava koja si mi satvorio, ja, kao čovek, nisam u stanju da Ti uzvratim kako dolikuje, molim Tvoju premudrost da moja usta ispuni hvalom, jer i u tom slučaju teško da ću moći da opevam Tvoju slavu. Iako je moguće svagda hvaliti Boga, iako je moguće svagda Ga blagosiljati, iako je moguće svagda biti celomudren (grč. διαπαντος σωφρονειν), da li je moguće i svagda se nadati? Naime, onaj koji se nada ne dobija uvek ono, čemu se nada. Neki kažu „svagda“, ne misleći pri tom na dugotrajnost vekova nego na telesni (čuvstveni) život, a drugi pak pod rečcom „svagda“ podrazumevaju dugotrajnost vekova, tako da bi vrhunac nadanja bilo (koliko je to ljudima moguće) poznanje Presvete Trojice. Sav dan velikolepnost Tvoju. Kad se moja usta ispune hvale i kad počnem da psalmopojem slavi Tvojoj, tada ću sav dan opevati velikolepnost Tvoju. Slavom naziva ikonomiju (domostroj) kakvu je savršio na zemlji i kojom je zemlju ispunio Svojom slavom, dok velikolepnošću (grč. μεγαλοπρεπεια) naziva Božanstvo (tj. božansku prirodu) kojim je sve to savršio.
(9) Ne odbaci me u vreme starosti. Starošću se ovde naziva slabost. Zbog toga i kaže ovako: Neka ne dođe, Vladiko, ono vreme u kojem ću pokazati slabost. Zato se i moli da nikad ne izgubi nadu u Hrista, jer je On naša snaga. Kada nestane snage moje, ne napusti me. Ako mi se, kao čoveku, nekad i desi da sagrešim, ne ostavi me, Gospode, zbog greha, nego me, kao Čovekoljubac, ponovo prizovi.
(10) Jer mi rekoše neprijatelji moji. Rečeno je: Jer mi rekoše,umesto – da ne bi rekli neprijatelji moji: napadnimo ga i postaće naš plen, jer mu Bog ne pomaže.
(12) Bože moj, ne udaljuj se od mene. Budući da tako govore neprijatelji, ne oklevaj da mi pomogneš. Bože moj, pohitaju pomoć moju.
(13) Neka se posrame i iščeznu koji klevetaju dušumoju. Kad me napadnu misleći da si me napustio i kad mi Ti pomogneš, oni će se sa stidom okrenuti nazad, otkrivši da su uzaludne klevete koje su izmišljali protiv moje duše. Kakve su to klevete, ako ne ovakve: Bog ga je ostavio (11)!
(14) A ja ću svagda nadati se (u Tebe), jer apostoli u svojim spisima ne prestaju da ispovedaju svoje nadanje u Hrista. I pridodaću svakoj hvali Tvojoj – u psalmopojanju onih, koje su oni spasli.
(15) Usta će moja objaviti pravdu Tvoju. Ne prestajem da svagda nosim u ustima pravdu Tvoju, Gospode, jer je Očeva pravda – Jedinorodni koji nam, prema rečima sveštenog apostola, postade pravednost od Boga (1. Kor. 1; 30). Sav dan spasenje Tvoje. Svagda ću pominjati Tvoj domostroj, kojim si nam podario spasenje. Jer ne znam književnosti. Pod rečju književnost podrazumeva ili isprazne i zamršene svetovne (žitejske) razonode, ili pak misli na raznovrsne žrtve, čije je prinošenje bilo zapoveđeno po Zakonu. Zatim kaže: Budući da sam odbacio sve ove žrtve, ući ću u višnje obitelji, ako mi Gospod za to da snage. To je slično rečenome: Eto, mi smo ostavili sve i za Tobom pošli; šta će, dakle, nama biti (Mt. 19; 27)?
(16) Ući ću u sili Gospodnjoj. Tvojom silom i uz Tvoju pomoć pristupiću obećanoj zemlji. Gospode, spominjaću pravdu Tebe jedinoga. Napustivši sve o čemu je govoreno, pominjaću jedino pravdu kojom si nas Ti oslobodio od greha.
(17) Bože, naučio si me od mladosti moje, jer im je, gotovo od prvog dana kad ih je izabrao, predao sve što je trebalo da znaju o Carstvu nebeskom. I do sada objavljujem čudesa Tvoja. Ne zaboravljam ono, čemu sam naučen, nego ono, čemu sam naučen, obznanjujem i drugima.
(18) I do starosti i ostarelosti. Budući da im je Sam Hristos nakon vaskrsenja obećao, govoreći: Ja sam s vama u sve dane do svršetka veka (Mt. 28; 20), moli da se na njemu ispuni ovo obećanje. Bože moj, ne ostavljaj me dokle ne objavim mišicu Tvoju. Ako me, po Tvom obećanju, ne ostaviš, moći ću da objavim Tvoju mišicu budućem vernom narodu koji će doći iz neznabožaca. Kakva je pak ta mišica, govori u produžetku: (19) Moć Tvoju i pravdu Tvoju. Naziva je moćnom, jer je svezao snažnoga i razbio njegove sasude, a pravdom zato što je izbavio nas, koji smo nepravedno bili u zarobljeništvu. Bože, do najviših (visina). Oglasiću, kaže, da Svojom krvlju nećeš iskupiti samo zemno, nego i nebesko. To je slično sledećim rečima: I sama tvar će se osloboditi od robovanja propadljivospš (Rim. 8; 21). Bože, ko je sličan Tebi! Blagodari zbog toga što oni, koji su ranije zbog greha pravedno osuđeni na smrt, nisu ostali u smrti nego su po Božijem čovekoljublju Hristom izbavljeni od truležnosti.
(19) Kolike si mi pokazao nevolje! Kakva i kolika zla, po Tvom dopuštenju, nisam iskusio? I povrativši se oživeo si me, i iz bezdana zemlje opet si me izveo.
(20) Umnožio si na meni veličanstvo Tvoje, i povrativši se utešio si me. Čini mi se da ponavljanje ovih reči označava da je pokajanje koje prinosimo zbog pregrešenja načinjenih nakon krštenja ugodno Onome Koji je, kao što je rečeno, na nama umnožio Svoju blagodati pravdu. Zbog toga je najpre rekao: oživeo si me, i time kao da misli na preporođenje. Zatim kaže: utešio si me, misleći na onoga kojeg zbog grehova obuzima strepnja. Ovo prvo se, međutim, može razumeti i kao izbavljenje iz Egipta, dok bi se drugo moglo razumeti u vezi sa dolaskom Gospodnjim, kada smo se udostojili utehe. Naime, oni koji su se izbavili iz Egipta, izbavili su se od privremene ali ne i od večne smrti, zato što u to vreme još nije bilo darovano vaskrsenje.
(21) Jer ću ispovedati Tebe u narodima, Gospode, na organu psaltira (psalmopojanja) istinu Tvoju, Bože. Tako se, kaže, pripremam ispovedanjem, da ću moći da se nazovem organom psalmopojanja. Ako je, dakle, nazvan izabranim sasudom, nesumnjivo je nazvan i organom psalmopojanja. Psalmopojaću Ti na guslama. Pod tim podrazumeva duševnu harmoniju, jer kad duša ne čini i ne trpi ništa što je njoj protivno niti u pogledu života, niti u pogledu dogmi, tada se, i upravo tada, pravedno može nazvati duhovnim guslama.
(23) Obradovaće se duša moja kad Ti psalmopojem. To je rečeno za razlikovanje od Zakona, jer su pravila Zakona, kao teško izvršiva, obremenjivala. Ove pak zapovesti su i korisne i lake, budući da naslađuju one, koji su se udostojili da ih prime. I duša moja, koju cu izbavio od grehovne truležnosti, od robovanja satani, pa čak i od same smrti.
(24) A još i jezik moj sav dan poučavaće se pravdi Tvojoj, kada se posrame i postide oni koji mi traže zla. Kad budu uništeni moji duhovni neprijatelji i kad se u stid obuku oni što nastanjuju bezdan, tada ću Te, Vladiko, hvaliti neumornim psalmopojanjem, jer više neće biti nikoga ko bi to sprečavao.

Ključne reči:

11 komentar(a)

 1. Dragoceno je ovo tumačenje. Slava Bogu za sve. Blagodarim.
  Može li da se nabavi ova knjiga tumačenja Psaltira?

 2. Slobodanka

  Postovani Oce -Molim vas kazite mi kako je ovaj Psalm povezan sa -Da Bog blagoslovi i oblagodati mlade koji žele da se posvete Gospodu.
  Zasto kletve? Kome su upucene?
  Hvala Unaprijed
  Slobodanka

 3. slavica obrenović

  Hvala Bogu milom da sam pronašla ovo tumačenje,mnogo je lakše. Iako se štošta razumom ne shvati, srcem se razume.

 4. Neka nas Gospod Isus Hristos blagoslovi i podari nam nebeska i zemaljska blaga Njegova. Molitvama Njegove Prečiste Majke i Preblagoslovene Bogorodice Marije. Amin

 5. Gospodine profesore, pročitajte Psalam 1 i komentare Sv Atanasija Velikog i Sv Vasilija Velikog na taj psalam. I to će vam upotpuniti vaše navedene misli. Hristos se Rodi!

 6. Gospod će sačuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj, od sada i do veka. Da li se ovaj stih može tumačiti i kao ulazak u neko društvo, neki krug ljudi, i kada se shvati da čoveku tu nije mesto iz ovog ili onog razloga, da se, uz Božju pomoć, i izađe bez posledica.

 7. Skoro sam poceo citati Psalme. Jako su lijepi. Ova tumacenja su od velijte koristi, kao i savjeti za sta i kada se cita koji Psalm. Ali, moj Psaltir se ne podudara sa ovim (brojevima) tumacenjima kao ni savjetima za sta je koji psalm. Na primer: ovdje psalm 55 kod mene je 56. Moj primjerak je preveo Djura Danicic.

  • Aleksandra

   Dragoljube,
   Verovatno imate isti Psaltir kao i ja (jednostavno izdanje izdavačke kuće PRAVOSLAVAC koje se uglavnom prodaje u crkvama), u kom su greškom podelili 9. psalam i od njega tako napravili 9. i 10. Pa su brojevi zbog toga dalje pomereni za po jedan sve do 148. Psalma koji se ponovo ispravno numerisan, jer su 146. i 147. Psalam spojeni u jedan, pa je tako početna greška u brojanju „nadoknađena“ i u Psaltiru i dalje ima ukupno 150 Psalama.

 8. PSALTIR je pesma duše naše koja hrli GOSPODU. Hvala Bogu što nam je darivao ove divne stihove jer i ne razumevajući sve, naša duša peva u Gospodu. Sa ovim divnim objašnjenjem možemo da shvatimo i širinu i dubinu Božije ljubavi i zaštite koju pruža svima.

 9. Psalam 72….kakva divna uteha za nekoga slabog verom (kao ja) gledajući svet oko mene, gde vlada „knez ovog sveta“, gde na izgled napreduje zlo, a Hristovo stado postaje sve manje i manje.

 10. Jagoda Milosavljević

  Hvala vam za sve ovo što ste pripremili za one koji veruju u Boga našega Gospoda Isusa Hrista. Ovo je jedini način da pravilno shvatimo i odgonetnemo Psalme, a ne da ih čitamo kao obično štivo. Sve ovo što činite i radite za vaše čitaoce doprinosi obrazovanju vernika Pravoslavne vere.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *