TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 67
(1) Za kraj, Davidov Psalam pesme, vaskrsenja
 
Sadržaj
 
U ovom psalmu prorok predstavlja dolazak Gospodnji, svrgavanje duhovnih neprijatelja i završetak duhovnog ropstva, a takođe i poučava da je Gospod Onaj, koji je u davnini izveo izrailjski narod iz Egipta. Pred toga, onima koji su prihvatili propoved obećava darove Duha Svetoga, dodaje utehu i apostolima obećava izbavljenje od svake nevolje koja će ih sustići zbog propovedi, pa čak i obećava da će se preobratiti mnogi od onih što su ogorčili Boga i što su ogrezli u nasladama. Uz sve to, objavljuje izabranje apostola i pokazuje ko su oni i odakle su. Blagovesti da će svi nekadašnji neznabošci poverovati u Boga. Pri tom jasno uči o vaznesenju Gospodnjem na nebesa. Sve se to može videti ukoliko se svaki stih razabira jedan za drugim.
(2) Da vaskrsne Bog i da se razveju neprijatelji Njegovi. Ove reči izražavaju podsticanje Boga da izvrši sud nad nečistim demonima, jer su Njegovim dolaskom demoni lišeni vlasti da ugnjetavaju ljude.
(5) Put učinite Onome koji je uzišao na zapad. Pripremite se da koračate putem Onoga Koji se u poslednja vremena u telu javio onima što žive na zemlji. Ili možda Koji je uzišao na zapad znači da je sišao čak do ada.
(6) Neka se potresu svi od lica Njegovog, tj. mnoštva demona. Oca siročadi i Sudije udovica. Siročadima naziva nezaštićene, a udovicama duše koje nisu zaručene sa Bogom, jer je On zaštitnik slabih koji, slično nama, nemaju pomoći od ljudi. Bog je u mestu svetome Svome. Budući da Ga je nazvao Onim Koji je uzišao na zapad, tj. Koji je sišao do adskih dubina, ponovo uči da je On, vaznevši se na nebesa, opet stao na Svoje mesto, iako se po Svojoj božanskoj prirodi nikad nije ni udaljio od njega.
(7) Bog nastanjuje jedinomislene[1] u dom. Jedinomislenima naziva one, koji su jedino Njemu posvetili svoje živote i učinili da im bude strana svaka kolebljivost i svetovne želje. Zbog toga takvima obećava nastanjivanje u Njegovom domu, u nebeskom gradu. On izvodi okovane u junaštvu. To je slično onome što je rečeno: Okovani, izađite, i vi koji ste u tami, pokažite se (Isa. 49; 9 – prema Septuaginti). Okovima i tamom naziva služenje demonima. Takođe i ogorčujuće koji žive u grobovima. Govori to stoga što i u ad siđe i propoveda duhovima u tamnici (1. Petr. 3; 19).
(8) Bože, kada si Ti ishodio pred narodom Tvojim, kada si Ti prolazio kroz pustinju. Pokazuje da je Onaj, Koji je sišao čak do ada, Onaj isti Koji je u davnini posredstvom Mojseja izveo Izrailj iz Egipta. Zbog toga i kaže da se onda, kada si Ti prethodio Svom narodu pri izlasku iz Egipta, (9) zemlja potrese, tj. taj izlazak je postao poznat na celoj zemlji.
Zemlja se potrese, jer i nebesa dadoše kišu. Iz nebesa je daždila duhovna hrana, pod kojom podrazumeva mannu. Od lica Boga Sinajskoga, tj. od lica Boga koji je na Sinaju dao Zakon. Od lica Boga Izrailjeva. Izrailj je um koji sozercava Boga.
(10) Kišu dobrovoljnu odredio si, Bože, nasleđu Tvome. Kišom naziva evanđelsku reč, prema onome što je rečeno: Sići će kao rosa na runo (Ps. 71; Dobrovoljnom je naziva zbog razlikovanja od služenja pod Zakonom, jer On nije dopustio da služenje pod Zakonom bude dobrovoljno, prema onome što je rečeno: Ko to traži od vas (Isa. 1; 12) i Žrtve vaše svespaljenice nisu mi ugodne, niti su mi prinosi vaši mili (Jer. 6; 20). Ona oslabi, a Ti si je utvrdio. Oslabila je kada su služili idolima, ali Ti si je utvrdio, prizivanjem kroz evanđelsku propoved.
(11) Životinje Tvoje borave u njoj. Životinjama ovde naziva one koji su postali pričasnici živototvorne hrane. Zar u njoj ne znači to isto, što i: u nasleću Njegovom? Pripremio si je u dobroti Tvojoj siromahu. Šta je pripremio, ako ne ono što oko ne vide i uho ne ču (1. Kor. 2; 9)? I ko je siromah, ako ne jedan od onih, o kojima je rokao: Blaženi siromašni duhom, jer njihovo je Carstvo nebesko (Mt. 5;3)?
(12) Gospod će dati reč onima koji blagoveste snagom mnogom. Sam će dati reč Svojim svetim apostolima, kako bi mogli da propovedaju evanđelje. To je slično rečenome: Ne brinite se kako ćete ili šta ćete govoriti, jer će vam se u onaj čas dati šta ćete kazati. Jer nećete vi govoriti, nego će Duh Oca vašega Govoriti iz vas (Mt. 10; 19-20). Reči snagom mnogom trebalo bi razumeti u vezi s rečima Gospod će dati reč a ne sa rečima koji blagoveste, kako su neki mislili. Naime, ovde izražava misao da će Bog sa velikom snagom dati reč onima koji blagoveste, tj. onima koji nameravaju da nam objave (otkriju) naša blaga. Onaj, Koji daje priliku za blagoveštenje, daje i samu reč.
(13) Car nad vojskama ljubljenoga. Sam Gospod je dao reč tajnovodcima (grč. τοις μυσταγωγοις), jer je On car ljubljenog naroda. On je i njegova sila. Lepotom doma razdeliće plen. Dom su oni, koji su poverovali u Hrista, a lepota doma – Njegovi sveti učenici i apostoli. Zbog toga kaže da će lepotama doma, tj. evanđelistima, dati reč, da bi razdelili plen, tj. da bi neznabošce priveli veri i oteli plen od satane.
(14) Ako počinete usred granica. Ova reč je upućena svetim apostolima. Ako vas, kaže, prihvate granice (a granice su oni što su poverovali iz dva naroda) i ako počinete u njima, daće vam se krila golubice s pozlaćenim plećima. Podrazumeva da će se oni, koji prihvate svete apostole, udostojiti Duha Svetoga. Pleća golubice naziva pozlaćenima zato što će umovi onih, koji su ih (apostole) primili, postati dragoceni, tj. mudri.
(15) Kad Nadnebeski razgonjaše careve po njoj. Carevima naziva apostole, koji su postali upravitelji Njegovog nasleđa. Zasneži se je rečeno umesto: očisti se. Na Selmonu se tumači „kao platu“. Zbog toga kaže da će oni, koji su prihvatili svete apostole, kao platu ili kao nagradu za to prihvatanje od nebeskog Cara dobiti očišćenje grehova.
(16) Gora usirena, gora bogata (17) Zašto zavidite, gore usirene (grč. ορη τετυρωμενα)[2]. Usireno znači nahranjeno mlekom, tj. prostom rečju pouke, prema rečenome: Mlekom vas napojih a ne jelom (1. Kor. 3; 2). Zbog toga prekoreva one, koji pretpostavljaju da i jeretičke crkve mogu da nahrane mlekom, jer u njima nema ničega što bi verujuće moglo othraniti za duhovno uzrastanje. Zbog toga: zašto zavidite, kao da izvan Crkve postoji još jedna „usirena gora“, a ne samo jedna takva gora, ona na kojoj izvole Bog da obitava na njoj. Da On živi u Crkvi, očigledno je iz onoga što je On Sam rekao: Ovde ću se nastaniti, jer njega izabrah (Ps. 131; 14).
(18) Kolesnica Božija desetohiljadita, hiljade plodonosnih (grč. χιλιαδες ευθηνουντων).[3] Kolesnicom Božijom naziva nebeske i umne sile, koje na sebi nose Boga. To je slično onom, što je rečeno: Hiljade hiljada služaše Mu, i mnoštva stajahu pred Njim (Dan. 7;10). (19). One su i plodonosne ili radosne, jer su izbavljene od greha. Prema tome, Onaj Kojega na toj kolesnici nose hiljade je onaj isti Gospod Koji je na gori Sinaj dao Zakon.
On je opet i uzišao na visinu, i pod tim podrazumeva visinu krsta, i zaplenio plen, tj. vratio je iz zarobljeništva duše koje je zarobio đavo. On je to obećao, govoreći: Kad Ja budem podignut sa zemlje, sve ću privući k Sebi (Jn. 12; 32). Uzeo si dare u ljudima. Od koga bi uzeo dare u ljudima, ako ne od Oca Koji je rekao: Traži od Mene i daću Ti narode u nasledstvo Tvoje (Ps. 2; 8)? Jer se i nepokorni nastaniše. Oni isti ljudi, koje si Ti primio za dar, ranije su bili nepokorni. Ti si, međutim, i njih nastanio. Smisao rečenice dobija se premeštanjem reči. Uzeo si dare u ljudima, zbog čega ćeš se i nastaniti u njima, tj. u onima koji su Ti dati. Međutim, Ti isti, koje si Ti prihvatio, ranije su bili nepokorni. Očigledno je da su nepokorni bili onda, kad su služili tvorevini a ne Tvorcu.
(20) Gospod Bog blagosloven, blagosloven Gospod iz dana u dan. Nakon izvršenja velikog dela, zbor apostola uznosi pesmu Bogu. Pomoći će nam (na putu) Bog spasenja naših. Ti ćeš nam, Vladiko, otvoriti dveri reči, da bi nam put propovedi bio uspešan. (21) Bog naš Bog je koji spasava i Gospoda Gospoda su vrata smrti. Jasno izražava uverenje da će one, koji su zbog propovedi dovedeni do smrti, pobedonosno izvesti, jer su Njegova vrata smrti.
(22) Ali će Bog skršiti glave neprijatelja Njegovih, tj. neprijatelja svetih apostola, jer će ih izbaviti i skršiti glave neprijatelja. Izraz je pozajmljen od primera zmija koje, kada napadaju čoveka, bivaju pogođene u glavu i same ginu. Međutim, te reči bi se mogle primeniti i na jevrejske starešine. Vrh vlasi onih koji hode u prestupima svojim. Vrhom vlasi ponovo naziva glavu. Podrazumeva da će skršiti glave onih koji su sagrešili bez pokajanja.
(23) Reče Gospod: na Gore Vasana ću vratiti (neprijatelje). Vasan se tumači kao gorčina ili kao ogorčenje. Zbog toga kaže da će iz doma onih koji ogorčuju, tj. iz doma Izrailjevog, vratiti Sebi. Vratiću ih iz dubina morskih. I one, koji su zbačeni u bezdan slastoljublja, obratiću Sebi.
(24) Da se omoči noga tvoja u krvi. Pokazuje na koji će se način oni obratiti. Na koji način? Zar neće samim tim, što će biti zbačene zle (lukave) sile, jer, prema Isaijinim rečima, prolih na zemlju krv njihovu (Isa. 63; 6), tako da je noga Njegova omočena u krv. Reči to ovde opisuju kao jedan vid pripovedanja: Jezik pasa tvojih od krvi neprijatelja. Psima naziva stražare duhovnog stada, tj. svete propovednike. Njihov jezik gotovo da je oku sio krv duhovnih neprijatelja. Zbog toga se razume da je apostolska reč gotovo postala uzrok smrti zlih demona.
(25) Viđeni biše pokreti Tvoju, Bože. Pokrepiša Božijim naziva ono što je izvršeno po domostroju, odnosno, rođenje od Djeve, Čudotvorenja, uzlaženje na krst, domostrojiteljski (ikonomijski) prihvaćenu smrt, vaskrsenje iz mrtvih, vaznesenje na nebesa. Za te pokrete kaže da su postali vidljivi. Pokreti Boga mojega, Cara koji je u svetinji. Vidiš li kako jasno za Onog, Koji savršava pokrete, kaže da je On i Bog i Car? O Njemu takođe propoveda i da je On u svetinji, tj. na gori Sinaj, prema onome što je rečeno: (18) Gospod je u njima, na Sinaju, u svetinji.
(26) Pristigoše kneževi (načelnici) blizu psalmopojućih. Načelnicima (kneževima) naziva svete apostole, o kojima je rečeno: Postavićeš ih za kneževe po cvoj zemlji (Ps. 44; 17). Psalmopojućima naziva one, koji prinose slovesne žrtve hvale. Zbog toga i kaže da kneževi pristigoše, tj. da su prvi započeli služenje duhom i istinom ili evanđelsko služenje. Posred djeva sa bubnjevima. Djevama naziva duše verujućih, ukrepljene Svetim Duhom, koje su evanđelsku propoved oglasile u podnebesju. Po njima se moraju podrazumevati i sveti apostoli, koji su i začetnici ovog služenja.
(27) U crkvama blagosiljajte Boga, Gospoda sa izvora Izrailjevih. Izvori Izrailjevi bili su sveti proroci, a pre njih Zakon. Zbog toga i kaže da nije pravilno da slavoslovimo Boga crpeći reči od nekoga drugog, nego od njih. To kaže zbog nepravoslavnih jeretičkih spisa. Rečima Zakona i Proroka blagosiljaju Boga oni, koji su u stanju da iz njih, kao sa izvora spasenja, radosno crpe vodu, o kojoj je Spasitelj rekao: Koji pije od vode koju ću mu Ja dati neće doveka ožedneti, nego voda koju ću mu dati postaće u njemu izvor vode koja teče u život večni (Jn. 4; 14). Međutim, dostojni su razobličenja oni koji razdeljuju starozavetne i novozavetne spise; oni ne mogu ni da blagosiljaju Boga u crkvi, nemajući izrailjske izvore i njihovog Gospoda, kao oni koji su se odvažili da razdeljuju i Samo Božanstvo.
(28) Tamo je Venijamin najmlađi u istupanju. Gde na drugom mestu, ako ne meću najmlađima? I ko je Venijamin, ako ne blaženi apostol Pavle, koji potiče iz Venijaminovog plemena? Nazvan je poslednjim, jer se Gospod njemu poslednjem javio. Rečeno je: u istupanju (u istupljenju, grč. εν εκστασει) usled preizobilja otkrovenja, saglasno onome što je on sam rekao: Ako smo van sebe (tj. ako smo u istupljenju, grč. ειτε εξεστημεν), Bogu smo; ako smo prisebni, vama smo (2. Kor. 5; 13). Pravedno je njega pomenuo kao prvog od svih, jer se on najviše potrudio. Kneževi Judini, vođe njihove. Kneževi Judini su, kaže, rukopoloženi za njihove voće (gospodare) i načelnike (kneževe) pevačke. Oni su bili kako iz plemena Judinog, tako i iz plemena Zavulonovog i Neftalimovog; kako izveštava Evanđelje, iz plemena Zavulonovog i Neftalimovog bili su Petar, Andrej, Jakov i Jovan, a iz plemena Judinog Levi ili Matej i ostali apostoli.
(29) Zapovedi, Bože, silom Tvojom. Silom Očevom naziva se Sin, prema rečenome: Hristos je Božija sila i Božija premudrost (1. Kor. 1; 14). Zbog toga, zbor apostola moli Oca da osnaži ono, što si priugotovio nama.[4] Šta je drugo priugotovio, ako ne njihova tela? Zbog toga mole da ih oslobodi propadljivosti i da ih obuče u nepropadljivost, što će Gospod i učiniti kada siđe s nebesa i kada mrtvi ustanu kao netruležni (nepropadljivi).
(30) Radi hrama Tvoga u Jerusalimu Tebi će carevi doneti darove. Hramom Njegovim naziva se Crkva, dok se carevima nazivaju oni, koji su poverovali u Hrista, prema onome što je rečeno: Vi ste carsko sveštenstvo (1. Petr. 2; 9). Ovde, dakle, kaže da će Mu oni, koji su iz zemaljskog hrama po veri prizvani u višnji Jerusalim, prineti darove, misleći, očigledno, na duhovne darove.
(31) Zapreti zverima iz trske. Budući da mnogi neprijateljski gledaju na život svetih po Bogu, a posebno su takvi nečisti demoni, mole da Bog zapreti zverima iz trske. Trskom se nazivalo mesto u Palestini, koje se nalazilo na putu u Jerusalim. Trska je tada bila ispunjena lavovima koji su se skrivali u blatu i tamo vrebali one, koji su išli u Jerusalim. Dakle, kao što su one koji su išli u Jerusalim vrebali lavovi, tako i one, koji su se zaputili u duhovni Jerusalim, vrebaju duhovni lavovi. Krdo bikova među junicama naroda. Podrazumeva druge protivnike propovedi. Ko je to, ako ne starešine jevrejskog naroda? Oni su nazivani juncima, jer se junicama nazivao narod. Da se uistinu oni nazivaju juncima, očigledno je iz rečenoga: Opkoliše me junci mnogi, bikovi debeli okružiše me (Ps. 21; 13). Oni su i podsticali prost narod na borbu protiv propovednika. Zatvori oprobane kao srebro. Srebro su božanstvene reči. Kaže: zapreti i duhovnim i telesnim neprijateljima, kako propovednici evanđelja ne bi bili onemogućeni da propovedaju. Ili možda ovako: zapreti i jednima i drugima, kako propovednicima ne bi bilo zabranjeno da propovedaju. Rasej narode koji hoće ratove, i pri tom očigledno misli na narod u duhovnom smislu i na bitke koje se podižu protiv svetih.
(32) Doći će poslanici iz Egipta, Etiopija će pružiti ruku svoju Bogu. Nakon što su razvejani i svezani duhovni neprijatelji, na propoved pritiču Egipćani i Etiopljani. Imenom Egipćana naziva revnosne idolopoklonike i protivnike Izrailjevog (načina) života, dok nazivom Etiopljani označava krajeve zemlje. Međutim, na koji je način Etiopija pritekla na propoved, može se videti iz primera evnuha Etiopljanina.
(33) Carstva zemaljska, pojte Bogu. Pokazuje da će i ostali narodi, zajedno sa svojim carevima, poverovati u Hrista.
(34) Pevajte Bogu koji je useo na nebo nebesko na istoku. Pošto je u prethodnim stihovima kazivao o stradanjima i o Hristovom silasku u ad, sada kazuje o Hristovom vaznesenju na nebesa. Reči koje je dodao, na istoku, izgovorene su kao poređenje: kao što sunce, sakrivši se na zapadu, izlazi na istoku, tako i Gospod kao da je iz adskih dubina uzašao na nebo nebesa. Evo daće glasom Svojim glas sile. Glasom sile naziva glas koji će podići sve mrtve, kada vaskrsnu na Njegovu zapovest.
(35) Dajte slavu Bogu. Tako je govorio i Pavle: Proslavite Boga telom svojim i duhom svojim, jer su Božiji (1. Kor. 6; 20), pošto pravednost zahteva da se u svemu proslavlja Dobročinitelj.
Na Izrailju je velikolepnost Njegova, i sila Njegova u oblacima. (36) Divan je Bog u svetima Svojim, Bog Izrailjev, On će dati silu i utvrđenje narodu Svome. Blagosloven Bog. Budući da psalam pominje Njegov Drugi dolazak kada će vaskrsnuti svi mrtvi, ukazuje nam na različite počasti kakve će biti ukazane svetima, a takođe i na različite činove svetih. Činove označava rečima: Izrailj, oblaci, sveti ljudi, a počasti rečima: velikolepnost, sila, divota, utvrđenje. Pored svega toga, dodaje da je Bog blagosloven. Jasno je da će sveti u tim obiteljima, tj. nebeskim, neprestano blagosloviti Boga, podražavajući činove višnjih duhova.
 


 
NAPOMENE:

 1. U srpskom prevodu: Bog nastanjuje usamljene u dom, prim. prev.
 2. U srpskom prevodu: Gore Božije, gore bogate; zašto zavidite, gore bogate, prim. prev.
 3. U srpskom prevodu: Hiljade upravljajućih, prim. prev.
 4. U srpskom prevodu: Što si učinio među nama, prim. prev.
Ključne reči:

11 komentar(a)

 1. Dragoceno je ovo tumačenje. Slava Bogu za sve. Blagodarim.
  Može li da se nabavi ova knjiga tumačenja Psaltira?

 2. Slobodanka

  Postovani Oce -Molim vas kazite mi kako je ovaj Psalm povezan sa -Da Bog blagoslovi i oblagodati mlade koji žele da se posvete Gospodu.
  Zasto kletve? Kome su upucene?
  Hvala Unaprijed
  Slobodanka

 3. slavica obrenović

  Hvala Bogu milom da sam pronašla ovo tumačenje,mnogo je lakše. Iako se štošta razumom ne shvati, srcem se razume.

 4. Neka nas Gospod Isus Hristos blagoslovi i podari nam nebeska i zemaljska blaga Njegova. Molitvama Njegove Prečiste Majke i Preblagoslovene Bogorodice Marije. Amin

 5. Gospodine profesore, pročitajte Psalam 1 i komentare Sv Atanasija Velikog i Sv Vasilija Velikog na taj psalam. I to će vam upotpuniti vaše navedene misli. Hristos se Rodi!

 6. Gospod će sačuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj, od sada i do veka. Da li se ovaj stih može tumačiti i kao ulazak u neko društvo, neki krug ljudi, i kada se shvati da čoveku tu nije mesto iz ovog ili onog razloga, da se, uz Božju pomoć, i izađe bez posledica.

 7. Skoro sam poceo citati Psalme. Jako su lijepi. Ova tumacenja su od velijte koristi, kao i savjeti za sta i kada se cita koji Psalm. Ali, moj Psaltir se ne podudara sa ovim (brojevima) tumacenjima kao ni savjetima za sta je koji psalm. Na primer: ovdje psalm 55 kod mene je 56. Moj primjerak je preveo Djura Danicic.

  • Aleksandra

   Dragoljube,
   Verovatno imate isti Psaltir kao i ja (jednostavno izdanje izdavačke kuće PRAVOSLAVAC koje se uglavnom prodaje u crkvama), u kom su greškom podelili 9. psalam i od njega tako napravili 9. i 10. Pa su brojevi zbog toga dalje pomereni za po jedan sve do 148. Psalma koji se ponovo ispravno numerisan, jer su 146. i 147. Psalam spojeni u jedan, pa je tako početna greška u brojanju „nadoknađena“ i u Psaltiru i dalje ima ukupno 150 Psalama.

 8. PSALTIR je pesma duše naše koja hrli GOSPODU. Hvala Bogu što nam je darivao ove divne stihove jer i ne razumevajući sve, naša duša peva u Gospodu. Sa ovim divnim objašnjenjem možemo da shvatimo i širinu i dubinu Božije ljubavi i zaštite koju pruža svima.

 9. Psalam 72….kakva divna uteha za nekoga slabog verom (kao ja) gledajući svet oko mene, gde vlada „knez ovog sveta“, gde na izgled napreduje zlo, a Hristovo stado postaje sve manje i manje.

 10. Jagoda Milosavljević

  Hvala vam za sve ovo što ste pripremili za one koji veruju u Boga našega Gospoda Isusa Hrista. Ovo je jedini način da pravilno shvatimo i odgonetnemo Psalme, a ne da ih čitamo kao obično štivo. Sve ovo što činite i radite za vaše čitaoce doprinosi obrazovanju vernika Pravoslavne vere.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *