TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 65
(1) Za kraj, pesma Psalma, vaskrsenja
 
Sadržaj
 
U ovom psalmu prorok ukazuje na prizivanje neznabožaca i blagovesti o budućem vaskrsenju njihovih duša, kao što je rečeno: Podiže sa zemlje siromaha (Ps. 112; 7). Osim toga, uvodi i apostole koji objavljuju šta su pretrpeli zbog evanđelske propovedi i kakve su ih patnje uvele u večnu radost. Psalam govori i o odbacivanju jevrejskog naroda.
(2) Uskliknite Gospodu, sva zemljo! Psalmopojte Imenu Njegovom! Klicanje je pobednička pesma, koja se peva prilikom pada neprijatelja. Tako je i posle dolaska Hristovog i svrgavanja kneževa ovoga veka svim neznabošcima zapoveđeno da pevaju pobedničke pesme.
(3) Recite Bogu: Kako su strašna dela Tvoja! Na kakva dela misli? Zar to nisu božanstvena znamenja i izgon mnoštva nečistih demona? U mnoštvu sile Tvoje laskaće Ti neprijatelji Tvoji. Optužuje Jevreje za bezosećajnost, jer ih ni veličina čuda nije privela pokornosti.
(4) Sva zemlja neka se pokloni Tebi, i psalmopeva Tebi. Budući da su Te Jevreji oklevetali iako su videli svu veličinu znamenja koja si satvorio, umesto njih poklanja Ti se sve mnoštvo neznabožaca.
(5) Hodite i vidite sva dela Božija. Ovde se uvode apostoli, koji obznanjuju neznabošcima da Onaj, Koji u vreme Svog dolaska u telu tvori božanska znamenja, jeste Onaj isti, Koji je u drevna vremena isušio Crveno more i presekao tok Jordana, kako bi sinovi Izrailjevi mogli da pređu po suvom (po kopnu).
(6) On, koji preobraća more u sušu (kopno). Kao dokaz ovome služi to, što je već bilo izvršeno, kada je more pretvorio u kopno. Simah se izražava na ovaj način: „Pretvorio je more u kopno, nogama su prešli reku.“ Taj Bog, Koji je podario povratak i spasenje, jeste Onaj isti, Koji je u davnini razdelio more i reku i našim precima zapovedio da bezbedno pređu preko njih. Tamo ćemo se obradovati Njemu. Rečcom „tamo“ označava vreme. Zbog toga kaže da ćemo se od onog vremena, kad se On zacari u novom veku, i mi tamo zacariti s Njim i da ćemo se radovati neizrecivom radošću.
(7) Oči Njegove nadgledaju narode. Na sve obraća pažnju i sve ispituje, ma šta da se dela. Oni koji Ga ogorčuju neka se u sebi ne veličaju. Ko Njega ogorčuje? Zar to nisu oni, o kojima je rečeno: Sine čovečiji (Jezek. 2; 3) idi domu onoga koji me ogorčuje. Koliko puta Ga ogorčiše u pustinji (Ps. 77; 40); ne otvrdnite srcem vašim kao u vreme ogorčenja (Ps. 94; 8).
(8) Blagoslovite, narodi, Boga našeg. Bolje rečeno, saberite se u jedno i svi Ga hvalite i divite Mu se.
(9) Onoga koji je stavio dušu moju u život. Radujem se takvim čudesima i Onome Koji ih je satvorio. Kao Vladika i Svevideći, On razlikuje one, što žive na zemlji, i kažnjava nedostojne. Pod Njegovim očima (koje nadgledaju narode) Psalmopojac podrazumeva apostole.
(10) Jer si nas iskušao, Bože, razžegao si nas. Prorokujući Duh predskazuje patnje koje će apostoli pretrpeti zbog propovedi. U njihovo ime opisuje zamke ili tamnice, i ukazuje na kušanje ognjem i vodom.
(13) Ući ćemo u dom Tvoj sa svespaljenicama, tj. u dom nebeski i sa duhovnim svespaljenicama, jer su oni sebe u celini prineli Bogu kao svespaljenice. Prineću Ti sve molitve moje. „Prineću Ti, kaže, po obećanjima mojim sve, što sam obećao u nevolji. Dao sam obećanje da ću Ti, ukoliko se izbavim od ove nevolje, svagda prinositi hvale. Takve su Tvoje odluke, Vladiko, a na nama je da uđemo u hram i da Ti prinesemo žrtvu zahvalnicu. To i označavaju reči (14) izrekoše i izgovoriše usta moja. Time izražava i kakva je obećanja dao.
(15) Svespaljenice obilne prineću Ti. Spremno ću Ti prineti sve, što si odredio da se prinese. Obilnima naziva uhranjene žrtve, jer je i Zakon zapovedio da se prinose žrtve koje su zdrave i bez mane. I prorok Malahija proklinje one koji, imajući takve žrtve, žrtvuju osakaćene životinje (v..Malah. 1; 78). To je predstavljalo i početak Kainove nesreće. Kroz to se i mi učimo da Bogu ukazujemo poštovanje najdragocenijim što imamo. Prineću Ti teoce i jarad. Sve to, kao što sam rekao, i svespaljenice, i teoce, i jarad, treba shvatiti u duhovnom smislu.
(16) Hodite, čujte, i kazivaću vam. Šta će nam drugo kazivati, osim onoga, što je prethodno već rečeno, odnosno: Iskušao cu nas, Bože, itd.
(18) Ako nepravdu videh u srcu mome, neka me ne usliši Gospod. Znao sam da Bog ne bi uslišao moje molitve da sam se predao nepravdi. Akila prevodi ovako: „Ako vidi beskorisno u mom srcu, Gospod neće uslišati.“ To znači sledeće: uznoseći prozbe ka Bogu, starao sam se o doličnom, znajući da mi prozba neće biti na korist ako ne učinim što je potrebno. Osim toga, kao da se hvali pred Bogom da je ostao izvan svake nepravde i da se zbog toga nada da će biti uslišan.

Ključne reči:

11 komentar(a)

 1. Dragoceno je ovo tumačenje. Slava Bogu za sve. Blagodarim.
  Može li da se nabavi ova knjiga tumačenja Psaltira?

 2. Slobodanka

  Postovani Oce -Molim vas kazite mi kako je ovaj Psalm povezan sa -Da Bog blagoslovi i oblagodati mlade koji žele da se posvete Gospodu.
  Zasto kletve? Kome su upucene?
  Hvala Unaprijed
  Slobodanka

 3. slavica obrenović

  Hvala Bogu milom da sam pronašla ovo tumačenje,mnogo je lakše. Iako se štošta razumom ne shvati, srcem se razume.

 4. Neka nas Gospod Isus Hristos blagoslovi i podari nam nebeska i zemaljska blaga Njegova. Molitvama Njegove Prečiste Majke i Preblagoslovene Bogorodice Marije. Amin

 5. Gospodine profesore, pročitajte Psalam 1 i komentare Sv Atanasija Velikog i Sv Vasilija Velikog na taj psalam. I to će vam upotpuniti vaše navedene misli. Hristos se Rodi!

 6. Gospod će sačuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj, od sada i do veka. Da li se ovaj stih može tumačiti i kao ulazak u neko društvo, neki krug ljudi, i kada se shvati da čoveku tu nije mesto iz ovog ili onog razloga, da se, uz Božju pomoć, i izađe bez posledica.

 7. Skoro sam poceo citati Psalme. Jako su lijepi. Ova tumacenja su od velijte koristi, kao i savjeti za sta i kada se cita koji Psalm. Ali, moj Psaltir se ne podudara sa ovim (brojevima) tumacenjima kao ni savjetima za sta je koji psalm. Na primer: ovdje psalm 55 kod mene je 56. Moj primjerak je preveo Djura Danicic.

  • Aleksandra

   Dragoljube,
   Verovatno imate isti Psaltir kao i ja (jednostavno izdanje izdavačke kuće PRAVOSLAVAC koje se uglavnom prodaje u crkvama), u kom su greškom podelili 9. psalam i od njega tako napravili 9. i 10. Pa su brojevi zbog toga dalje pomereni za po jedan sve do 148. Psalma koji se ponovo ispravno numerisan, jer su 146. i 147. Psalam spojeni u jedan, pa je tako početna greška u brojanju „nadoknađena“ i u Psaltiru i dalje ima ukupno 150 Psalama.

 8. PSALTIR je pesma duše naše koja hrli GOSPODU. Hvala Bogu što nam je darivao ove divne stihove jer i ne razumevajući sve, naša duša peva u Gospodu. Sa ovim divnim objašnjenjem možemo da shvatimo i širinu i dubinu Božije ljubavi i zaštite koju pruža svima.

 9. Psalam 72….kakva divna uteha za nekoga slabog verom (kao ja) gledajući svet oko mene, gde vlada „knez ovog sveta“, gde na izgled napreduje zlo, a Hristovo stado postaje sve manje i manje.

 10. Jagoda Milosavljević

  Hvala vam za sve ovo što ste pripremili za one koji veruju u Boga našega Gospoda Isusa Hrista. Ovo je jedini način da pravilno shvatimo i odgonetnemo Psalme, a ne da ih čitamo kao obično štivo. Sve ovo što činite i radite za vaše čitaoce doprinosi obrazovanju vernika Pravoslavne vere.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.