TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 61
(1) Za kraj, za Idituna, psalam Davidov
 
Sadržaj
 
Iditun je bio jedan od načalnika hora u (jerusalimskom) Božijem hramu. Kad je pao u greh, dobio je od Davida ovaj psalam u kojem ga on priziva na pređašnju vrlinu. David, međutim, u ovom psalmu prorokuje i o budućem izbavljenju vascelog ljudskog roda posredstvom Spasiteljevog domostroja, kao i o svrgavanju duhovnih neprijatelja. Osim toga, pominjući sud Božiji, savetuje svojim ljudima da se odvrate od poroka.
(2) Zar se neće Bogu povinovati duša moja? Povinuj se Gospodu, dušo moja, iako si se pokolebala i pala iz onog stanja, do kojeg te uzdigla vrlina. On (Gospod) će te zaštititi i spasti od još većih kolebanja.
(3) Jer je On Bog moj. On će onome, koji trpi vaše uvrede, podariti spasenje, i nesumnjivo će ga izbaviti od vaše zlobe.
(A) Dokle ćete se naslanjati na čoveka? Prekoreva neprijateljske sile zato što napadaju na čovečiju prirodu, koja se priklanja zlu i po prirodnoj slabosti biva slična zidu nakrivljenom, gotovom da padne, i ogradi potkopanoj.
(5) Čast moju nameriše odbaciti. Gotovo da su nas lišili i samog razuma, kad su nam predložili da se klanjamo drvetu i kamenu, tako da se i o nama moglo reći: Čovek u časti budući ne razumede (Ps. 48; 13). Takvi su, dušo, tvoji neprijatelji; ti se, međutim, potčini Bogu. Zatim dodaje: Od Njega se nadam i tome samom; tj. da ću uz Njegovu pomoć zadobiti spasenje, i da On neće dopustiti da postanem odmetnik i begunac, ili da tražim drugo gospodarstvo nad sobom. Naime, i spasenje i pomoć očekujem zato, što se u Njega uzdam. Trčahu u žeđi (žudnji).[1] Tim putem su, kaže, trčale protivničke sile, žedneći (žudeći) da me liše časti. Ustima svojim blagosiljahu a srcem svojim proklinjahu. Govori to stoga što nas demoni, nagovarajući nas na ono što je prijatno, na taj način čine čedima prokletstva.
(6) Bogu se povinuj, dušo moja. Ponovo se obraća duši, podstičući je da bude potčinjena Bogu. Pokazuje snagu iskušenja, i govori ono što kaže i apostol: Bog vas neće pustiti da se iskušavate većma nego što možete (1. Kor. 10; 13).
(8) U Boguje spasenje moje i slava moja. Na njega polažem nadu u spasenje i slavu, tj. On će me i spasti i proslaviti, jer će me učiniti pobednikom nad neprijateljima.
(9) Uzdajte se u Njega sav sabore naroda. Priugotovivši put ka pokajanju, priziva (na pokajanje) i ostale, i istovremeno prorokuje o prizivanju svih neznabožaca. Izlijte pred Njim srca vaša, i time kao da kaže: ne pristupajte Mu dvoličnog srca, nego onako, kao što je i napisano: Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svim umom svojim (Mt. 22; 37).
(10) Sujetni su sinovi čovečiji. Znajući da će svi primiti evanđelski priziv, naziva nesretnima neverujuće, a posebno jevrejske starešine koji su bili lažni (lažljivi) jer su odbacili istinu i bili nepravedni, ne samo u merilima i terazijama, nego su i sabirali radi sujete. Naime, uistinu je bila sujetna njihova zlonamernost protiv Spasitelja.
(11) Ne nadajte se u nepravdu, i za otmicom ne žudite. Kaže to stoga, što su protiv Njega smišljali zlo iz koristoljublja, nadajući se da će im narod za to, prema Zakonu, prineti darove.
(12) Jednom govoraše Bog, ovo dvoje čuh: da je moć Božija. Bog je objavio reč o sudu, i ovo dvoje čuh: kao prvo, da će gnevom uzvratiti onima, koji zbog mnoštva grehova zaslužuju gnev, a kao drugo da će podariti milost onima, koji su se udostojili milosti. Moć označava gnev i strogost prema onima, koji su toga dostojni.
 
Iz Tumačenja Jefimija Zigabena:
 
Ovaj psalam ima natpis: za kraj, jer se odnosi na konačne događaje, odnosno, prema Teodoritovim rečima, na pobožnost koju su Makaveji pokazali u vreme cara Antioha Epifana… Ovaj psalam sadrži podsticaj ka trpljenju iskušenja i ka uzdanju u Boga.
(1) Zar se neće Bogu povinovati duša moja? Jer je u Njega spasenje moje. Ove reči izgovara u ime zbora pobožnih Makaveja, upućenih upraviteljima i makedonskim carevima koji su ratovali protiv jevrejskog naroda, nastojeći da ih udalje od zakona Božijih i od otačkih običaja. One dolikuju i svim hrišćanima, koji se revnovanjem na vrlini upodobljuju Makavejima.
(5) Čast moju nameriše odbaciti. Većali su o tome da me liše časti. Moji neprijatelji i progonitelji nameravali su da iz mene izgnaju pokornost i služenje Bogu i da me potpuno obnaže, jer oni čine moju čast, pošto ću se njima proslaviti i zadobiti poštovanje (Teodoritovo tumačenje). Ako je za slugu čast da služi ovozemaljskom caru i smrtnom gospodaru, zar onda za smrtnog čoveka nije daleko veća čast da služi besmrtnom i nebeskom Caru – Bogu?
Trčahu u žeđi (žudnji). Neprijatelji mi nisu jednostavno pristupili nego su žurili sa snažnom željom da se sukobe sa mnom, jer žeđ (žudnja) označava veliku želju. Kako o Makavejima piše Josif, car Antioh je na sve načine nastojao da ubedi Jevreje da odstupe od zakona i od otačkih običaja.
Ustima svojim blagosiljahu, a srcima svojim proklinjahu. Antioh i njegovi dvorjani hvalili su Jevreje i laskali im, ne bi li ih time priklonili da odbace Zakon, dok su ih u svojim srcima prezirali. Javno su im davali savete kao braća, a potajno su ih optuživali kao neprijatelji.
Jer je On Bog moj i Spasitelj moj, zaštitnik moj, neću se pokolebati. Neću, kaže, od služenja i pokornosti mom Bogu, spasitelju, zaštitniku i pomoćniku preći na služenje i pokornost zemaljskom caru, Antiohu.
(9) Uzdajte se u Njega, sav sabore naroda, izlijte pred Njim srca vaša. Srcima se ovde nazivaju prozbe i molitve, kao što David kaže na drugom mestu: Izliću pred njimmolitvu moju (Ps. 141; 2), jer iskrena i čista molitva mora biti upućena Bogu iz dubine srca. Izliću je rekao zato, što reč teče i izliva se iz usta. Ova izreka mogla bi se shvatiti i drugačije, odnosno, posredstvom ispovesti izlijte pred Boga skrivene strasti svog srca.
Bogatstvo ako teče, ne prilagajte (mu) srce. Ako bogatstvo (koje ima osobinu tečenja i nepostojanosti) prelazi od jednog čoveka drugom ili od drugih prelazi vama, ne prilažite svoja srca bogatstvu u toj meri da prema njemu osetite pristrašće ili da ga poželite.
(12) Jer ćeš Ti uzvratiti svakome po delima njegovim. Ti ćeš na budućem sudu svakome uzvratiti saglasno njegovim dobrim ili rđavim delima, odnosno, one koji su tvorili dobra dela i podvizavali se u vrlini nagradićeš večnim životom, a one, koji su činili zlo, kaznićeš večnom kaznom.
 


 
NAPOMENE:

 1. U srpskom prevodu: Trčahu u laži, prim. prev.
Ključne reči:

11 komentar(a)

 1. Dragoceno je ovo tumačenje. Slava Bogu za sve. Blagodarim.
  Može li da se nabavi ova knjiga tumačenja Psaltira?

 2. Slobodanka

  Postovani Oce -Molim vas kazite mi kako je ovaj Psalm povezan sa -Da Bog blagoslovi i oblagodati mlade koji žele da se posvete Gospodu.
  Zasto kletve? Kome su upucene?
  Hvala Unaprijed
  Slobodanka

 3. slavica obrenović

  Hvala Bogu milom da sam pronašla ovo tumačenje,mnogo je lakše. Iako se štošta razumom ne shvati, srcem se razume.

 4. Neka nas Gospod Isus Hristos blagoslovi i podari nam nebeska i zemaljska blaga Njegova. Molitvama Njegove Prečiste Majke i Preblagoslovene Bogorodice Marije. Amin

 5. Gospodine profesore, pročitajte Psalam 1 i komentare Sv Atanasija Velikog i Sv Vasilija Velikog na taj psalam. I to će vam upotpuniti vaše navedene misli. Hristos se Rodi!

 6. Gospod će sačuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj, od sada i do veka. Da li se ovaj stih može tumačiti i kao ulazak u neko društvo, neki krug ljudi, i kada se shvati da čoveku tu nije mesto iz ovog ili onog razloga, da se, uz Božju pomoć, i izađe bez posledica.

 7. Skoro sam poceo citati Psalme. Jako su lijepi. Ova tumacenja su od velijte koristi, kao i savjeti za sta i kada se cita koji Psalm. Ali, moj Psaltir se ne podudara sa ovim (brojevima) tumacenjima kao ni savjetima za sta je koji psalm. Na primer: ovdje psalm 55 kod mene je 56. Moj primjerak je preveo Djura Danicic.

  • Aleksandra

   Dragoljube,
   Verovatno imate isti Psaltir kao i ja (jednostavno izdanje izdavačke kuće PRAVOSLAVAC koje se uglavnom prodaje u crkvama), u kom su greškom podelili 9. psalam i od njega tako napravili 9. i 10. Pa su brojevi zbog toga dalje pomereni za po jedan sve do 148. Psalma koji se ponovo ispravno numerisan, jer su 146. i 147. Psalam spojeni u jedan, pa je tako početna greška u brojanju „nadoknađena“ i u Psaltiru i dalje ima ukupno 150 Psalama.

 8. PSALTIR je pesma duše naše koja hrli GOSPODU. Hvala Bogu što nam je darivao ove divne stihove jer i ne razumevajući sve, naša duša peva u Gospodu. Sa ovim divnim objašnjenjem možemo da shvatimo i širinu i dubinu Božije ljubavi i zaštite koju pruža svima.

 9. Psalam 72….kakva divna uteha za nekoga slabog verom (kao ja) gledajući svet oko mene, gde vlada „knez ovog sveta“, gde na izgled napreduje zlo, a Hristovo stado postaje sve manje i manje.

 10. Jagoda Milosavljević

  Hvala vam za sve ovo što ste pripremili za one koji veruju u Boga našega Gospoda Isusa Hrista. Ovo je jedini način da pravilno shvatimo i odgonetnemo Psalme, a ne da ih čitamo kao obično štivo. Sve ovo što činite i radite za vaše čitaoce doprinosi obrazovanju vernika Pravoslavne vere.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.