NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PSALAMA

TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 58
(1) Za kraj, da ne pogubiš, Davidov, za stilografiju, kada posla Saul i čuvaše dom njegov da Ga ubiju
 
Sadržaj
 
Pozavidevši Davidu koji je bio njegov dobročinitelj, Saul je tražio da ga ubije ili bacajući na njega koplje, ili okružujući njegov dom stražarima. Ovaj psalam se, međutim, odnosi na Spasitelja Koji je činio dobro nezahvalnim Izrailjcima (izobraženim u liku Saula), dok su Mu oni pripremali zamke. Blagovesti i o prizivanju svih naroda, nakon što Izrailj zbog svog bezbožničkog života bude odbačen od Boga.
(2) Uzmi me od neprijatelja mojih, Bože. Moli se za izbavljenje od duhovnih i telesnih neprijatelja jer su ga oni, postupajući bezakonito, omrznuli.
(4) Niti je bezakonje moje, niti je greh moj, Gospode. To je slično rečenome: Ne učini nepravde niti se nađe prevara u ustima njegovim (Isa. 53; 9).
(6) Pohitaj da posetiš sve narode. Moli da se idolopoklonici obrate ka veri u Hrista, a da Izrailjci zbog svog bezakonja budu odbačeni. Nemoj sažaliti sve delatelje bezakonja.
(7) Povratiće se uveče. Pokazuje razlog zbog kojeg se moli da se ne sažali na njih. Razlog je taj što će se oni sabrati protiv Spasitelja, kad On u poslednje dane u telu dođe na zemlju. I ogladneće kao pas. Ogladneće, jer nisu prihvatili živototvorni hleb. Psima ih naziva zbog njihove duševne bestidnosti. Rečeno je i: Opkoliće grad, jer će biti lišeni otadžbine i carski zakoni neće im dopuštati da se u njega vrate, zbog čega će spolja kružiti oko grada, jedva imajući i mogućnost da ga izdaleka gledaju
(8) Gle, izgovaraće (zle reči) ustima svojim, tj. izgovaraće hule. I mač je u ustima njihovim. Pod tim podrazumeva reči: Uzmi, uzmi, raspni Ga (Jn. 19; 15).
(9) A Ti, Gospode, potsmejaćeš im se. Hulili su i smišljali zlo čak do raspeća na krst, govoreći da Bog neće videti njihove reči i dela. Međutim, iako su oni to pomišljali, Ti ćeš, Gospode, učiniti da oni budu ismejani. I mada su se odvažili na to, Ti, Gospode, i vidiš, i čuješ, i podsmevaš se njihovoj bezumnoj mahnitosti. Porazi sve neznabošce, tj. duhovne sile koje su i Izrailjce podstakle da se pobune protiv Gospoda. Prethodno je rekao: Pohitaj da posetiš sve narode a ovde kaže: Porazi sve neznabošce, očuvavši u svemu strogi red reči u produžetku svega, što je rečeno u sredini. Naime, pokazavši da nije bezrazložno tražio da ih kazni, najpre je od Boga tražio da pogleda i da ispita šta je učinjeno a zatim je opisao kako postupaju, misleći da nema Promislitelja. Na kraju je već pomenuo kaznu, govoreći da ćeš ih dostojno kazniti za to i da ćeš ih Svojom kaznom pretvoriti u ništavilo.
(10) Snagu moju za Tebe ću čuvati. Takva su bezbožna dela koja su činili pred Tobom. Međutim, ja sam prorok koji ovo govori Duhom i sačuvaću svoju snagu i svoje carstvo, koje Ti čuvaš, jer si i pre mojih prozbi postao moj zaštitnik i opasao me Tvojom milošću. Zbog toga sam i video propast mojih neprijatelja.
(12) Nemoj ih pogubiti, da ne zaborave zakon Tvoj. Moli se da oni, koji su ustali protiv Gospoda, ne budu u potpunosti istrebljeni meću ljudima. Moli se da budu rasejani i da žive u ropstvu za (13) Greh usta njihovih i reč sa usana njihovih.
I od kletve u laži (njihove) objaviće se svršetci. Neka se svugde čuje kako su završili zbog svoje hule kojom su Te klevetali, govoreći laži o Tvojoj slavi. Svršetkom se ne naziva konačna propast naroda, nego pad njegove slave. A slava njegova su službe vršene po Zakonu, hram Božiji, proroci, prvosveštenici, učitelji Zakona, javljanje angela. Sve se to odjednom prekratilo kad su usmrtili Gospoda.
(14) I poznaće da Bog Gospodari Jakovom i krajevima zemlje. Budući i na delu lišeni ove slave, uvideće da si Ti Gospodar Jakovljev i raširiće Tvoju Crkvu do svih krajeva zemlje.
(15) Povratiće se uveče. Ponavlja ono što je prethodno već rekao, kako bi još više potvrdio ono što prorokuje o njima. Pošto je rekao: u gnevu svršetka i neće ih biti, da neko ne bi pomislio kako prorok tobože protivureči samome sebi rečima: rasej ih silom Tvojom, uzgredno je upotrebio ponavljanje, rekavši: povratiće se, jer se u tim stihovima nejasno izrazio. To razjašnjava primerom pasa koji se okupljaju oko neke hrane a zatim, pre nego što i dotaknu hranu proždiru jedan drugoga i često se razilaze, ostavivši hranu nedirnutu.
(16) Oni će se rasejati da jedu; a ako se nasite (još) i roptaće. Svuda će hodati i tražiti reč Božiju, ali je neće pronaći. Ako pak nekad, uzevši neku izreku iz Svetog Pisma, pomisle da se njome naslade do sitosti, i u tom slučaju roptaće, kao svagdašnji klevetnici i opadači Božiji.
(17) A ja ću pevati sili Tvojoj. To će se dogoditi njima. A ja, tj. narod iz neznabožaca koji je poznao Tvoju silu, obradovaću se milosti Tvojoj otkrivenoj u svetlosti i na dan Tvog vaskrsenja, jer si posredstvom vaskrsenja Ti postao naš zaštitnik i utočište (pribežište) u žalostima. Zbog toga i psalme prinosim kao dar Tebi, Bogu Koji me je spasao. Jer si postao zaštitnik moj i pribežište moje. Svagda sam se naslađivao Tvojom pomoći i po Tvom promišljanju izbegao sam nesreće koje su me sustizale. Zbog toga sam poznao Tebe, jedinoga Boga, i Tebe nazivam izvorom milosti i čovekoljublja. Videvši ovo proročkim očima mnogo ranije, David je predskazao nesreće Jevreja, a sam je obećao da će svagda psalmopojati Vladiki. To svoje obećanje i ispunjava, uznoseći Mu psalmopojanja ustima pobožnih.

Ključne reči:

11 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *