NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PSALAMA

TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 55
(1) Za kraj, za narod udaljen od svetinja, psalam Davidov, za stilografiju, kada Ga primiše inoplemenici (Filisteji) u Getu
 
Sadržaj
 
Kada je bežao od Saula, Davida je sledilo šest stotina ljudi, da bi ga zatim, kad je stigao u Get, inoplemenici dočekali s počastima i dodelili mu da živi u Siklagu (v. 1. Sam. 27; 26). Ovaj psalam bi mogao da se odnosi i na Crkvu koja je nekada, dok su ljudi robovali ndolosluženju i demonima, bila udaljena od svetih. Od duhovnih ne[goijatelja izbavio juje Onaj, Koji je po telu potekao od semena Davidovog, borio se za nas i kao na stubu zapisao pobedu koju je za nas izvojevao. Nakon svega, počast su Mu ukazali i inoplemenici, odnosno neznabošci koji su poverovali u Njega.
(2) Pomiluj me, Bože, jer me pogazi čovek. To govori ili David zbog Saula, ili pak neko od svetih zbog patnji kakve imaju u svetu. Često se događa da i naš pali čovek podnosi tu tešku bitku, kad ga satana po čitav dan napada i gazi. Iako psalam pominje čoveka, dopušta nam da pod tim podrazumevamo satanu (jer se u božanstvenom Pismu satana često naziva čovekom) ili nekoga od onih koji sa njim vOJUJU’ Uostalom i neznabošcima bi dolikovalo da to ispevaju, jer je i njih satana dugo obmanjivao, i zbog demonske zlobe trpeli su njegove napade. David nam omogućuje da to jasnije razumemo u sledećim stihovima:
(3) Pogaziše me neprijatelji moj sav dan. David je znao da Saul, poučen od nevidljivih demona, smišlja zlo protiv njega. Ili možda time izražava ono što je rečeno: Ne ratujemo protiv krvi i tela, nego… protiv duhova zlobe u podnebesju (Ef. 6; 12). Jer su mnogi koji me napadaju s visine. Iako oni ustaju, ja ću ih sve nadvladati uzdajući se u Tebe. To uzdanje mi je dalo takvu snagu da se ne plašim onih, koji odavno vojuju protiv mene.
(5) Bogom ću hvaliti reči (nade) moje sav dan. Da ne bih pretrpeo iikakvo zlo kad vojujem s neprijateljima, naoružaću se i sve svoje reči pretvoriti u psalmopojanje, prinoseći ih na dar Bogu i u Njega se uzdajući, čime sam od sebe odbio (udaljio) strah od svakog tela (tj. od svakog čoveka).
(6) Sav dan reči se mojih gnušahu. Ceo dan sam, kaže, prinosio svoje reči na dar Bogu, ali oni ceo dan nisu prekidali svoja nastojanja, smišljajući mi zlo.
(7) Zaseliće se oni i sakriće se, petu će moju vrebati. Rečeno je zaseliće se, što znači sabraće se. Smisao ovih reči je sledeći: čitav dan su se trudili, naoružavajući se protiv mene rečima, i svaka njihova pomisao bila je uperena protiv mene. Starali su se samo o tome da se saberu i da mi potajno pripreme zamku. Nisu se, međutim, zaustavili na tome nego su vrebali čak i moju petu, tj. moje (svakodnevno) ponašanje, da bi pronašli bilo kakvu mogućnost da me spotaknu i obore. Ma kuda da pođem, pratili su moje tragove, ne bi li me ulovili. Međutim, moji progonitelji su mi sve to uzaludno činili, jer si Ti, Gospode, moja nada. Izbavi me od njihove nepravedne zamisli, obori ih Svojim gnevom.
(9) Bože, život moj objavih Tebi. Odvažno sam Ti i ne stideći se kazivao o čitavom svom životu. Ti si ga prihvatio i nisi se odvratio od mojih suza, nego si ih položio pred Tvoje oči, potvrđujući i na delu Svoje obećanje: Vikaćeš, i reći ću: evo me (Isa. 58; 9). (10). Otuda se i dogodilo da su se moji neprijatelji okrenuli nazad čim si me uslišao. Zbog toga i kažem: U koji dan Te prizovem, povratiće se neprijatelji moji nazad. I na delu sam razumeo i pouzdano doznao da nada nije uzaludna i da sam zadobio Boga za svog pomoćnika.
(13) U meni su, Bože, molitve koje ću odati hvali Tvojoj. Budući da si nas udostojio Svog domostroja i da si nas spasao, čime drugim da Ti uzvratimo, osim žrtvama hvale?
(14) Jer si izbavio dušu moju od smrti. Od smrti duhovne, tj. od nepoznanja Boga. I noge moje od skliznuća. Govori o grehu, jer je on odveo u smrt. Blagougodiću pred Bogom u svetlosti živih. Onaj ko se izbavio od greha i postao čist, i u budućem veku blagougađaće Bogu u zemlji živih. A izbavljenje od smrti, oslobađanje od greha i udeo u zemlji živih podario nam je dolazak Gospodnji. Zbog toga ovaj psalam i ima natpis – stilografija Davidova.
 
 

 
 

Ključne reči:

11 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *