TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 52
(1) Za kraj, za maslet, poučan, Davidov
 
Sadržaj
 
Ovaj psalam je ispevan o zboru apostola i verujućih u Hrista, jer su se oni razveselili i obradovali. Maslet se prevodi kao zbor ili grupa (hor). Psalam, međutim, nužno pripoveda i o onome što se događalo pre dolaska Hristovog, kako bi ukazao na svu korist od dolaska Gospodnjeg. Trebalo bi znati da tu istu misao i gotovo te iste izraze sadrži i 13. psalam, zbog čega će se u njemu naći potrebna tumačenja.
(2) Reče bezuman u srcu svome: Nema Boga!
(3) Bog s neba pogleda na sinove ljudske. Budući da su zaboravili da Bog nadzire ljudska dela, da sudi pravednim sudom i da zabranjuje svako rđavo delo, Bog samim tim s nebesa pogleda. Time se jasno označava Gospodnji dolazak među ljude.
(4) Svi zastraniše, i ujedno nepotrebni postaše; nema (ga) koju čini dobro, nema nijednoga. To što je rečeno nije preuveličano, jer se u Svetom Pismu ni o čemu ne govori preuveličano. Dakle, svi Jevreji su se udaljili od Puta, tj. od Onog Koji kaže: Ja sam Put (Jn. 14; 6). Postali su nepotrebni zato što nisu hteli da se pridržavaju tog puta, budući da nema (onoga) koji čini dobro. Svi su živeli u nepoznanju dobra, zaslepljeni slovom Zakona.
 
Tumačenje Jefimija Zigabena:
 
Ovaj psalam je sličan 13. psalmu, s tim što ima dva stiha više od njega. Zbog toga ćemo samo njih i protumačiti, pošto se tumačenje ostalih stihova može pronaći u tumačenju 13. psalma. Ta dva stiha su dodata stoga, da se ne bi pomislilo da se isti psalam greškom čita dva puta. Međutim, iako ova dva psalma prema izgovorenim rečima čine jedan, razlikuju se po mislima koje izražavaju: u 13. psalmu se (prema Zigabenovom tumačenju) osuđuje razjarenost i zloba Senaherima i Ravsaka koju su ispoljili prema Jezekiji, dok se u 52. psalmu osuđuje mahnitost Jevreja protiv Hrista. Pored toga, ovaj psalam ima i drugačiji natpis, po kojem se razlikuje od 13og, jer čitaocu ukazuje na kraj usled proroštva o Jevrejima koje se u njemu sadrži i koje se na kraju i ispunilo. Čitajući ovaj psalam, mi, hrišćani, znamo da se obistinilo ono, što je u njemu predskazano. Radovaće se i veseliti Izrailj, kaže Jakov, a mi i jesmo novi Izrailj.
(6) Bog razasu kosti čovekougodnika. Čovekougodnicima David ovde naziva Jevreje, zbog čega ih je i Hristos više puta prekoreo i nazvao licemerima. Jevreji su usled čovekougodništva govorili ćesaru: Svaki koji sebe gradi carem protivi se ćesaru; mi nemamo drugog cara osim ćecapa (Jn. 19; 12,15). Zbog čovekougodništva su i Pilatu govorili: Ako ovoga pustiš, nisi prijatelj ćesaru (Jn. 19; 12). Dakle, kosti ovih čovekougodnih Jevreja, odnosno plemena od kojih se jevrejski narod sastoji kao što se telo sastoji od kostiju – razasuo je i razvejao Bog da bi bili sluge i potčinjeni svim narodima. Može se tumačiti i ovako: kad su Jevreji istrebljeni rimskim oružjem, njihova mrtva tela i kosti razvukle su divlje zveri i lešinari.
Postideše se, jer ih Bog satre. Jevreji su postiđeni i posramljeni u svim narodima, jer vode bedan i sujeveran život, zbog čega su postali najbezbožniji narod na svetu. Tome su izloženi stoga, što ih je Hristos unizio, učinivši ih predmetom poruge celog sveta.

Ključne reči:

11 komentar(a)

 1. Dragoceno je ovo tumačenje. Slava Bogu za sve. Blagodarim.
  Može li da se nabavi ova knjiga tumačenja Psaltira?

 2. Slobodanka

  Postovani Oce -Molim vas kazite mi kako je ovaj Psalm povezan sa -Da Bog blagoslovi i oblagodati mlade koji žele da se posvete Gospodu.
  Zasto kletve? Kome su upucene?
  Hvala Unaprijed
  Slobodanka

 3. slavica obrenović

  Hvala Bogu milom da sam pronašla ovo tumačenje,mnogo je lakše. Iako se štošta razumom ne shvati, srcem se razume.

 4. Neka nas Gospod Isus Hristos blagoslovi i podari nam nebeska i zemaljska blaga Njegova. Molitvama Njegove Prečiste Majke i Preblagoslovene Bogorodice Marije. Amin

 5. Gospodine profesore, pročitajte Psalam 1 i komentare Sv Atanasija Velikog i Sv Vasilija Velikog na taj psalam. I to će vam upotpuniti vaše navedene misli. Hristos se Rodi!

 6. Gospod će sačuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj, od sada i do veka. Da li se ovaj stih može tumačiti i kao ulazak u neko društvo, neki krug ljudi, i kada se shvati da čoveku tu nije mesto iz ovog ili onog razloga, da se, uz Božju pomoć, i izađe bez posledica.

 7. Skoro sam poceo citati Psalme. Jako su lijepi. Ova tumacenja su od velijte koristi, kao i savjeti za sta i kada se cita koji Psalm. Ali, moj Psaltir se ne podudara sa ovim (brojevima) tumacenjima kao ni savjetima za sta je koji psalm. Na primer: ovdje psalm 55 kod mene je 56. Moj primjerak je preveo Djura Danicic.

  • Aleksandra

   Dragoljube,
   Verovatno imate isti Psaltir kao i ja (jednostavno izdanje izdavačke kuće PRAVOSLAVAC koje se uglavnom prodaje u crkvama), u kom su greškom podelili 9. psalam i od njega tako napravili 9. i 10. Pa su brojevi zbog toga dalje pomereni za po jedan sve do 148. Psalma koji se ponovo ispravno numerisan, jer su 146. i 147. Psalam spojeni u jedan, pa je tako početna greška u brojanju „nadoknađena“ i u Psaltiru i dalje ima ukupno 150 Psalama.

 8. PSALTIR je pesma duše naše koja hrli GOSPODU. Hvala Bogu što nam je darivao ove divne stihove jer i ne razumevajući sve, naša duša peva u Gospodu. Sa ovim divnim objašnjenjem možemo da shvatimo i širinu i dubinu Božije ljubavi i zaštite koju pruža svima.

 9. Psalam 72….kakva divna uteha za nekoga slabog verom (kao ja) gledajući svet oko mene, gde vlada „knez ovog sveta“, gde na izgled napreduje zlo, a Hristovo stado postaje sve manje i manje.

 10. Jagoda Milosavljević

  Hvala vam za sve ovo što ste pripremili za one koji veruju u Boga našega Gospoda Isusa Hrista. Ovo je jedini način da pravilno shvatimo i odgonetnemo Psalme, a ne da ih čitamo kao obično štivo. Sve ovo što činite i radite za vaše čitaoce doprinosi obrazovanju vernika Pravoslavne vere.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.