NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PSALAMA

TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 45
(1)Za kraj, za sinove Korejeve, o skrivenostima (tajnama).
 
Sadržaj
 
Ovaj psalam govori o prizivanju neznabožaca, o izgonu duhovnih neprijatelja i o njihovom zatvaranju u bezdan. Budući da je to napisano kao u vidu priča (parabola), psalam sasvim pravilno ima natpis: o skrivenostima (tajnama). Psalmopoju ga oni koji su poverovali u Hrista, a prevashodno Njegovi apostoli.
(2) Bog nam je utočište i sila. To govori usled progona kojima su ih izložili duhovni i telesni (čuvstveni) neprijatelji. Pomoćnik u nevoljama. Budući da si Ti naš pomoćnik, preziremo svaku pometnju koja se podiže protiv nas.
(3) Zato se nećemo uplašiti kad se zemlja zatrese. Kad je započela propoved, potresla se čitava zemlja i neverujući su se pobunili protiv onih koji su joj (propovedi) poverovali. I premeste se gore u cpce mora. Morskim srcima naziva bezdane, a gorama protivničke sile ili demone. Budući da će biti zbačeni u bezdan, demoni su, dakle, započeli bitku protiv verujućih. Mi se, međutim, nećemo uplašiti takvih neprijatelja, kažu verujući.
(4) Zašumeše i uskipeše vode njihove. U ovim rečima vodama se nazivaju gomile naroda, koje je zbunila neuobičajenost (novina) propovedi. Zatresoše se gore snagom Njegovom. Sila propovedanoga uzbunila je nečiste demone, koji su nekada veličani i proslavljani, a sada su se upodobili gorama.
(5) Rečni tokovi vesele Grad Božiji. Rekom se naziva evanđelska reč koja raduje Crkvu. Osveštao je naselje Svoje Višnji, jer Sveti počiva i obitava u svetima, tj. u Crkvi.
(6) Bog je usred njega, i neće se pokolebati, tj. Bog je usred Crkve. Pomoći će ga Bog rano ujutro, tj. od samog ranog jutra. I ovde se u rečima pomoći će Ga pod imenom Crkve mogu podrazumevati sveti apostoli i nastojatelji Crkve po (apostolskom) prejemstvu (nasleđivanju), čije sile Gospod ukrepljuje da bi mogli da pristupe propovedi.
(7) Smutiše se neznabošci, potresoše se carstva. Iako su se neznabošci naoružali protiv Crkve, njihovi carevi su se uklonili, odnosno, bili su pobeđeni i dali su se u bekstvo, da bi na kraju i sami priklonili svoje vratove pred Hristom. Psalmopojac kaže da će Crkvu uskoro sazidati oni, koji su je razrušili. I zaista, carevi su uzvisili Crkvu, prinoseći joj bogate darove. Dade glas Cvoj (Višnji) i potrese se zemlja. Hristos je Svoj glas dao na krstu. Njegovim glasom naziva se evanđelska reč. Uistinu, čim začuje glas Gospodnji, slovesna duša počinje da se koleba i da se kreće od poroka ka vrlini i od neznanja ka bogopoznanju.
(8) Gospod nad vojskama je sa nama, zaštitnik nam je Bog Jakovljev. Pobedu izvojevanu nad duhovnim neprijateljima pripisuje Samom Gospodu. Sasvim umesno pominje ovde Jakova, usled borbe koju je ovaj vodio sa Bogom (v. 1. Mojs. 32; 25-29).
(9) Hodite i vidite dela Božija, čudesa koja je postavio na zemlji. Ukazuje na mir koji je donela propoved i kojom je, kako kaže Psalmopojac, prekinuta svaka bitka na zemlji. Čudesima naziva ili poništenje ili prekraćivanje bitke, jer je Gospod poništio svaku bitku.
(10) Luk će skršiti i oružje će slomiti, i štitove će sažeći ognjem. Luk, oružje i štit ovde označavaju najlošije čovekovo stanje i rđave pomisli.
(11) Otpočinite, i poznajte da sam Ja Bog. I zaista, sve dok se ne odrekne svake svetovne brige, čovek neće moći da pozna Boga. Za bogopoznanje je nužna sloboda od ovozemaljskih briga. Uzvisiću se u narodima, uzvisiću se na zemlji. Obećava im pobedu propovedi nad neznabošcima.
(12) Gospod nad vojskama je sa nama, zaštitnik nam je Bog Jakovljev. Oni, koji su poverovali u Hrista, i po drugi put prinose blagodarenje.

Ključne reči:

11 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *