NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PSALAMA

TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 44
(1) Za kraj, za one koji će se izmeniti, psalam sinova Korejevih, za pouku, pesma o Ljubljenome.
 
Sadržaj
 
Ovu pesmu David prinosi Ljubljenome, odnosno Hristu, Koji je došao u poslednje dane i savršio promenu, tj. prelazak od idolosluženja ka bogopoštovanju. Pominje i sinove Korejeve, i u njihovim likovima ukazuje na apostole. Neophodno je da sve to razumemo, zbog čega je u natpisu i rečeno: za pouku.
(2) Izreče srce moje Reč dobru. To Otac kaže o Sinu, jer se Bog rađa od Boga. Govoriću ja dela moja Caru. I kao što se, bez obzira na to što je kao Bog (istovremeno) i Car, kaže da će se nakon ovaploćenja zacariti, tako se, opet, ikonomijski (po domostroju) kaže da kao čovek (tj. po čovečijoj prirodi) čuje stvari koje kao Bog zna po prirodi. Jezik je moj trska (pero) pisara brzopisca. Reč koju je izrekao On naziva i Svojim jezikom. Trskom (perom) pisara brzopisca nazvan je zato što se, ako On nešto kaže, to istog časa i izvršava, kao na primer: Hoću, očisti se. I odmah se očisti od gube svoje (Mt. 8; 3) i Momče, tebi Govorim, ustani (Lk. 7; 14) i mladić je odmah vaskrsao, kao i sledeće: Reč sažetu satvori Gospod po čitavoj vaseljeni (Isa. 10; 23 – prema Septuaginti).
(3) Krasan si lepotom većma od sinova ljudskih. Prevashodstvo dobrog (blagog) Duha može se videti i iz onoga, što je rečeno kod Jovana: Zakon se dade preko Mojseja, a blagodat i istina postade kroz Isusa Hrista (Jn. 1; 17). Prekrasna je i Mojsejeva trska, kojom je radi nas napisan Zakon, naš vaspitač, ali ona nije takva da bi njome naša imena bila zapisana na nebesima. Blagodat teče iz usta Tvojih. Uistinu je sladak glas našeg Gospoda kada kaže: Ja dođoh da život imaju i da Ga imaju u izobilju (Jn. 10; 10) i Ja sam hleb koji siđe s neba (Jn. 6; 41) i daje život svetu (Jn. 6; 33).
(4) Pripaši mač Svoj o bedra Svoja, Silni, Podstiče Jedinorodnog da vojuje za nas, a zatim, budući da je, pomenuvši mač, upotrebio ratnički izraz, pominje i bedra. On, kao Bog, ne nosi vidljivi mač; On je silan, odnosno, On je Gospod nad vojskama, i to Mu pripada po prirodi. On je i prekrasan za one, koji su u stanju da poznaju Njegov dolazak (Njegovo ovaploćenje) i da razumeju Njegovu nadzemaljsku lepotu. Mač na bedrima nosi kao pretnju neverujućima i protivničkim (demonskim) pukovima. Psalam o neverujućima kaže: Ako se ne obratite, mač Svoj naoštriće (Ps. 7; 13).
(5) Krasotom tvojom i lepotom Tvojom. Krasota i lepota Naoružanog je Njegovo božanstvo i prevashodstvo nad vascelom tvorevinom. I zategni,[1] i napreduj, i caruj. Zategni, kaže, luk Svoj, napreduj u onima koje si opravdao i nad kojima caruješ, izbavivši ih od mučitelja. Pokazuje da je ovo duhovna pobeda jer, pomenuvši oružje, pominje i krotkost, a krotkom je svojstveno da onima, koji su ga uvredili, oprašta i ono što su učinili protiv njega samog. Vodiće Te čudesno desnica Tvoja. Budući da je pomenuo mač, sada, kako i dolikuje, pominje i desnicu. Desnica Njegova su pravi sudovi, posredstvom kojih je izbegao pristupanje (nasrtaj, napad, grč. η προσβολη) greha.
(6) Strele su Tvoje izoštrene, Silni. Strelama naziva svete apostole, koji su zadavali odlučujuće udarce u samo srce neprijatelja Cara nad carevima. Te iste strele, koje su duhovne neprijatelje pogađale u srce, bile su u stanju da podnebesje pokore pod noge Hristove i da ga priklone jarmu carstva Njegovog. U prenesenom smislu, ovi stihovi znače sledeće: strele su Tvoje naoštrene, Silni, i upravljene u srca Carevih neprijatelja.
(7) Presto je Tvoj, Bože, u vek veka. Oni koje su apostoli prizvali ispovedaju božanstvo Jedinorodnog i kažu: Prestoje Tvoj, Bože, u vekove veka, skiptar je pravote (grč. η ευθυτης) skiptar carstva Tvoga. Pravota u božanstvenom Pismu označava pravdu. Kaže, dakle, da oni koji pripadaju carstvu Hristovom moraju da nauče da koračaju putem pravde.
(8) Zavoleo si pravdu i omrznuo bezakonje. Budući da je čovečija priroda pretrpela izmenu, da je napustila pravdu i zavolela bezakonje, Jedinorodni je postao čovek da bi je (čovečiju prirodu) u Samome Sebi ispravio i da bi zavolela pravdu i omrznula bezakonje. To je i bio razlog Njegovog očovečenja i zbog toga se kaže: Toga radi pomaza Te, Bože. Zbog čega, zapravo? Da bi se obradovali oni, koji su postali Tvoji pričasnici (zajedničari), budući da su se naučili da u Tebi ljube pravdu i da mrze bezakonje. Toga radi pomaza Te, Bože, Bog Tvoj. Zbog toga Te, kaže, namazao uljem, Bože, Bog Tvoj, jer pomaza znači namaza uljem. Tumačenje ovog mesta prisajedinjuje se gorenavedenom: Zavoleo si pravdu.
(9) Izmirna i aloj (balzam, grč. η στακτη) i kasija sa odeće Tvoje (mirišu). Pod odećom Jedinorodnog mogle bi se podrazumevati Njegove sile, veličanstvenost i slava, prema onom što je rečeno: Gospod se zacari, u lepotu se obuče, obuče se Gospod u silu i prepojasa se (Ps. 92; 1). Te Njegove veličanstvenost i slava postale su za nas miomirisne kao tamjan, saglasno s onim što je rečeno na drugom mestu: Ime je Tvoje miro izliveno (Pesma 1; 2) i Pohitaću ka mirisu mpra Tvoga (Pesma 1; 4 – prema Septuaginti). Aloj (balzam) je najprefinjeniji oblik izmirne, jer ako se isitni ovo miomirisno veštastvo, sva vlaga koja postoji u njemu izdvaja se u aloj (balzam), a gustina se naziva izmirnom. Kasija je najprefinjenija i miomirisna korica, koja oblaže izdanke drveća. Iz dvorova od slonovače, sobom Te vesele. Dvorovi su skupoceni domovi ili hramovi. Kaže se da su od slonovače zato što su kao isklesani i veoma lepi. Carevima (10) se nazivaju sveti apostoli koji caruju zajedno sa Hristom, a kćeri careva su duše koje su oni preporodili u bogopoznanju i koje su, Bogu u čast, svoja srca učinile preukrašenim hramovima, kakvima se On veseli. Zbog toga, Psalmopojac kao da kaže: „Raduj se, Vladiko, dvorovima od slonovače, koje su Tebi u čast priugotovile kćeri careva.“
(10) Predsta Carica Tebi s desne strane, u odeći pozlaćenoj. Carica je Crkva, kao nevesta zaručena za velikog Cara. Stajanje s desne strane označava čast kakve će se udostojiti u budućem veku, dok je pozlaćena odeća njena vera, nada i ljubav. Ona, međutim, ima i drugu, još blistaviju odeću, a to je Sam Hristos, jer je rečeno: Koji se god u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste (Gal. 3; 27).
(11) Čuj, kćeri, i vidi. I ova reč je upućena Crkvi. I zaboravi narod tvoj, i dom oca tvoga. Niko ne može čisto da pristupi veri Hristovoj ukoliko ne zaboravi svoja prethodna rđava dela. Ljudi Crkve su nekadašnji idoloslužitelji, dok su dom njenog oca mudraci ovoga veka u kojima, kao u svojim domovima, obitava satana.
(13) I kći Tirova (doći će) s darovima. Prizivanjem jednog naroda (mislim na Tirane,)[2] označava se prizivanje svih neznabožaca. Tarane je pomenuo zato, što su oni više od ostalih bili protivnici iobožnog življenja. Licu Tvome pomoliće se bogataši narodni. To kaže blagovesteći samim carevima i kneževima: poklonite se Crkvi ili njenom Gospodu.
(14) Sva je slava kćeri careve unutra, resama je zlatnim ogrnuta. Rečju „unutra“ označava se blagočešće, jer su ukrasi Crkve duhovni; resama se nazivaju razni vidovi vrline.
(15) Privedoše se Caru devojke za njom. To je slično rečenome: Bićemo zajedno s njima uzneseni na oblacima, u sretenje Gospodu u vazduhu (1. Sol. 4; 17). Imenom devojke ponovo se označava Crkva: Jer vas obručih mužu jedinome, da devojku čistu privedem Hristu (2. Kor. 11; 2). Druge njene privešće se Tebi, jer je devstvenosti blisko uzdržanje. Zbog toga će i sve one duše, koje se budu uzdržavale od rđavih dela, takođe biti privedene, a kada ih budu priveli, radovaće se i veseliti.
(16) Uvešće se u hram Carev, tj. u hram nebeski.
(17) Umesto otaca Tvojih biće sinovi Tvoji. Pošto je rekao: Zaboravi oca svoga, sada kaže: umesto tvojih pređašnjih otaca, tj. učitelja, imaćeš sinove. Sinovima naziva ili svete apostole, prema onome što je rekao Gospod: Sinovi vaši čijom ih pomoći izgone (Lk. 11; 19), ili one crkvene nastojatelje (vođe) koji su bili sinovi Crkve i koje je Gospod postavio za kneževe po čitavoj zemlji, prema onome što je rečeno: Idite i naučite sve narode (Mt. 28; 19).
Postavićeš ih za knezove po svoj zemlji (18) Spominjaću Ime Tvoje u svakome naraštaju u naraštaju, odnosno posredstvom božanstvenog Pisma, jer se u sveštenim Pismima pominje Ime Božije.
(18) Toga padu narodi će Te ispovedati i slaviti do veka i u vek veka, posredstvom propovedi. Ova reč je upućena Hristu, jer propovednici Pisma pominju čudesa Božija koja je Gospod tvorio u drevna vremena i kojima uče buduće naraštaje.
 


 
NAPOMENE:

  1. U srpskom prevodu: I jačaj…, prim. prev.
  2. Stanovnici bogatog feničanskog grada Tira, prim. prev.
Ključne reči:

11 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *