TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 42
Psalam Davidov, kod Jevreja nenatpisan
 
Sadržaj
 
I ovaj psalam ima isti sadržaj kao i prethodni.
(1) Sudi mi, Bože, i rasudi. Ponovo pristupaju Izrailjci, koji traže spasenje kroz Hrista. Zbog toga je rečeno: (3) Pošalji svetlost Tvoju i istinu Tvoju, jer je trebalo da ih Hristos uvede u Goru svetu, tj. na nebo i u višnje obitelji koje se nazivaju naseljima, da ih privede duhovnom žrtveniku. Trebalo je da On oradosti njihovu mladost (st. 4). Mladošću se naziva veselje, koje obnavlja njihovu dušu. Zbog toga i obećava da će Mu prineti ispovedanje na Guslama. Više puta smo tumačili da se pod guslama podrazumeva telo.
 
Tumačenje Jefimija Zigabena:
 
Prema mišljenju Teodorita, Atanasija i Jevsevija, ovaj psalam nema natpis zato što sadrži istu misao kao i prethodni, 41. psalam. Usled velike sličnosti s njim, predstavlja se kao njegov deo tako da onaj, koji poje ili čita prvi (tj. 41. psalam), istovremeno poje ili čita i reči drugog (42. psalma).
(1) Sudi mi, Bože, tj. budi mi Sudija, jer na ovom mestu ove reči imaju takvo značenje.
(2) I rasudi parbu moju od naroda nesvetoga. Rasudi moju parbu s narodom ili sudi na sudu mom s narodom nesvetim, ili nepravednim pred Bogom. Nesvetima ovde naziva Vavilonjane.
Od čoveka nepravednog i lukavog izbavi me. Izbavi me, Gospode, od čoveka nepravednog kao od bezakonika, i od čoveka lukavog, kao od varalice, lažova i zlobnika. Na to ukazuje i molitva trojice mladića, u kojoj oni kažu: „Predao si nas caru nepravednijem i zlobnijem od svih na zemlji.“ Ovaj psalam Vavilonjane ponekad optužuje u množini a ponekad u jednini, jer su oni živeli u zlobi i lukavstvu, kako svi zajedno, tako i svaki od njih pojedinačno. Uostalom, pod nesvetim narodom možeš podrazumevati i demone, a pod nepravednim i lukavim čovekom – đavola. Po svojim strastima i slastoljublju, đavo se ne razlikuje od čoveka: i on voli lepa tela, kao što ih voli i telesni (plotski) čovek, i on se valja u strastima, kao što se u njima valja i ostrašćen čovek.
(2) Jer si Ti, Bože, utvrđenje moje; zašto si me odbacio? I zašto setujući hodim, kada me tlači neprijatelj? „Ti si, Gospode, moja snaga i moje utvrđenje. Zašto si me predao u ropstvo mojim neprijateljima, Vavilonjanima, kad sam ja Tvoj sluga a Vavilonjani Tvoji neprijatelji? Ja tugujući (setujući) hodim, dok se moj neprijatelj raduje i vređa me zato, što sam Tvoj sluga.“ I to govori porobljeni narod, ne zato što optužuje ili negoduje, nego želeći da još više umilostivi Boga.
(3) Pošalji svetlost Tvoju i istinu Tvoju. Pod svetlošću i istinom u višem smislu ovde treba podrazumevati Hrista, kao što je i On Sam o Sebi rekao: Ja sam Svetlost svetu (Jn. 8; 12), a takođe i: Ja sam Istina u Život (Jn. 14; 6). Kako pretpostavlja Teodorit, u doslovnom smislu porobljeni narod svetlošću i istinom naziva Božiju posetu i javljanje; dajući duši svetlost radosti, (to javljanje) razvejava tamu tuge i žalosti, dok se istinom naziva istinska pomoć Božija.
One me uputiše i odvedoše na goru svetu Tvoju. Ovde je, prema rečima božanstvenog Kirila i Teodorita, izmenjeno vreme: umesto da govori u budućem vremenu,tj. „uputiće me i odvešće me“,rekao je to u prošlom, tj. uputiše me i odvedoše. One, tj. Tvoja svetlost i istina, Gospode, uputiće me i odvesti na Tvoju svetu goru, odnosno na Sion, i u naselja tvoja, tj. u božanstveni jerusalimski hram. U višem smislu, Hristos će verujućima ukazati na put koji vodi na Sion i u naselja nebeska, jer je On Sam rekao: Ja sam Put (Jn. 14; 6).
I ući ću ka žrtveniku Božijem, Bogu koji oradošćuje mladost moju. Ući ću, kaže, u hram Božiji, u kojem se nalazi žrtvenik, i tamo ću prineti žrtvu Bogu. Reči: Bogu koji oradošćuje mladost moju izgovara u ime onih mladića koji su se rodili u vavilonskom ropstvu. Budući da su bili mladi, njima je dopušteno da se vrate u Jerusalim, dok su njihovi roditelji umrli u ropstvu i nisu uspeli da se vrate, pošto je ropstvo potrajalo sedamdeset godina. Možda pod mladošću podrazumeva i mladost usrdnosti (revnosti), jer su bili mladi po usrdnosti s kojom su služili Bogu. U višem značenju, a prema rečima božanstvenog Kirila, mladost znači preporođenje u svetom krštenju i odbacivanje starog čoveka.
Ispovediću Te i hvaliti na Guslama, Bože, Bože moj. „Ja ću“, kaže porobljeni narod, „u Jerusalimu ponovo dospeti u svoje prvobitno stanje.“ On je to stanje izobrazio guslama, jer će (narod) blagodariti Bogu igrom i muzičkim instrumentima, koji su u vreme vavilonskog ropstva visili na vrbama (v. Ps. 136). U višem smislu, gusle označavaju delatnu vrlinu, kao što se kaže u 2. stihu 32. psalma: Ispovedajte u hvalite Gospoda Guslama.
 
 

 
 

Ključne reči:

11 komentar(a)

 1. Dragoceno je ovo tumačenje. Slava Bogu za sve. Blagodarim.
  Može li da se nabavi ova knjiga tumačenja Psaltira?

 2. Slobodanka

  Postovani Oce -Molim vas kazite mi kako je ovaj Psalm povezan sa -Da Bog blagoslovi i oblagodati mlade koji žele da se posvete Gospodu.
  Zasto kletve? Kome su upucene?
  Hvala Unaprijed
  Slobodanka

 3. slavica obrenović

  Hvala Bogu milom da sam pronašla ovo tumačenje,mnogo je lakše. Iako se štošta razumom ne shvati, srcem se razume.

 4. Neka nas Gospod Isus Hristos blagoslovi i podari nam nebeska i zemaljska blaga Njegova. Molitvama Njegove Prečiste Majke i Preblagoslovene Bogorodice Marije. Amin

 5. Gospodine profesore, pročitajte Psalam 1 i komentare Sv Atanasija Velikog i Sv Vasilija Velikog na taj psalam. I to će vam upotpuniti vaše navedene misli. Hristos se Rodi!

 6. Gospod će sačuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj, od sada i do veka. Da li se ovaj stih može tumačiti i kao ulazak u neko društvo, neki krug ljudi, i kada se shvati da čoveku tu nije mesto iz ovog ili onog razloga, da se, uz Božju pomoć, i izađe bez posledica.

 7. Skoro sam poceo citati Psalme. Jako su lijepi. Ova tumacenja su od velijte koristi, kao i savjeti za sta i kada se cita koji Psalm. Ali, moj Psaltir se ne podudara sa ovim (brojevima) tumacenjima kao ni savjetima za sta je koji psalm. Na primer: ovdje psalm 55 kod mene je 56. Moj primjerak je preveo Djura Danicic.

  • Aleksandra

   Dragoljube,
   Verovatno imate isti Psaltir kao i ja (jednostavno izdanje izdavačke kuće PRAVOSLAVAC koje se uglavnom prodaje u crkvama), u kom su greškom podelili 9. psalam i od njega tako napravili 9. i 10. Pa su brojevi zbog toga dalje pomereni za po jedan sve do 148. Psalma koji se ponovo ispravno numerisan, jer su 146. i 147. Psalam spojeni u jedan, pa je tako početna greška u brojanju „nadoknađena“ i u Psaltiru i dalje ima ukupno 150 Psalama.

 8. PSALTIR je pesma duše naše koja hrli GOSPODU. Hvala Bogu što nam je darivao ove divne stihove jer i ne razumevajući sve, naša duša peva u Gospodu. Sa ovim divnim objašnjenjem možemo da shvatimo i širinu i dubinu Božije ljubavi i zaštite koju pruža svima.

 9. Psalam 72….kakva divna uteha za nekoga slabog verom (kao ja) gledajući svet oko mene, gde vlada „knez ovog sveta“, gde na izgled napreduje zlo, a Hristovo stado postaje sve manje i manje.

 10. Jagoda Milosavljević

  Hvala vam za sve ovo što ste pripremili za one koji veruju u Boga našega Gospoda Isusa Hrista. Ovo je jedini način da pravilno shvatimo i odgonetnemo Psalme, a ne da ih čitamo kao obično štivo. Sve ovo što činite i radite za vaše čitaoce doprinosi obrazovanju vernika Pravoslavne vere.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.