NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PSALAMA

TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Grčki!!!
Druga knjiga Psalama; psalmi 41-71
 
Psalam 41
(1) Za kraj, za pouku, sinova Korejevih, psalam
 
Sadržaj
 
Sinovi Korejevi bili su sveštenopojci. Oni pevaju pesmu pozajmljsnu od onoga koji ju je sastavio, tj. od Davida, i u njoj predstavljaju dogaćaje poslednjih vremena. Pominju i samog Izrailja: nakon svog pokajanja do kojeg će doći na svršetku vekova, (Izrailj) ispoveda Hrista.
(2) Kao što čezne jelen za izvorima voda, tako čezne duša moja Tebi, Bože. Kad je zbog bezakonja presahnuo duhovni izvor, slovesni jeleni su danonoćno oplakivali svoju propast.
(3) Kad ću doći i javiti se licu Božijemu. Lice Božije je Logos (Reč). Izražava snažnu želju Izrailjaca da dočekaju ono vreme kad će i oni biti prizvani, kako bi se i oni javili pred Licem Boga i Oca, odnosno pred Logosom (Sinom).
(5) S glasom radosti i ispovedanja odjeka praznujućeg. Proročanski blagovesti o sebi da će i on jednom kroz Hrista zadobiti spasenje i život, odnosno da će zajedno sa ostalima svetima živeti u dvorovima Božijim.
(6) Zašto si žalosna dušo moja? I zašto se smućuješ? Ukrepljen nadom u Hrista, zabranjuje teskobi da ga muči. Ako je i za tebe, dušo moja, određeno vreme u koje će nas naš priziv posredstvom vere zajedno sa svečarima (praznujućima) uvesti u ovu skiniju (u ovaj šator), zašto si onda žalosna i zašto se smućuješ od bola?
(7) Toga radi spomenuh te od zemlje Jordanske u Ermonske, od gore male. Pošto je duša moja pometena, utešiću se sećanjem na čudesa koja si pokazao na reci Jordanu i na gori Ermon. Može se protumačiti i ovako: kad budem na Jordanu, tj. kad se udostojim svetog krštenja, opomenuću se Tebe izgovarajući reči ispovedanja, a opomenuću se i Ermona; (ime) Ermon se tumači kao put svetlosti, jer im sveto krštenje otvara put ka prosvetljenju.
(8) Bezdan bezdnu priziva glasom slapova Tvojih. Ponovo se podseća ostalih čudesa. Kad su se inoplemenici naoružali protiv njih i kad je (prorok) Samuilo prineo žrtvu, na protivničku vojsku je pao takav grad da su izginuli gotovo svi neprijatelji, iako nijedan čovek nije s njima stupio u borbu (v. 1. Sam. 7; 911). Zbog toga bezdanom, koji hita za bezdanom, naziva padanje grada. Reč priziva (grč. ???????????) upotrebljena je umesto reči poziva (grč. ??????????). Pod glasom slapova se, možda, podrazumeva padanje grada. U drugom smislu, slapovi su proroci Božiji. Ili: Bezdan bezdnu priziva, tj. bezdan grehova priziva bezdan Božijeg milosrđa koji će poništiti greh, njegove uzročnike i propadljivost, i kao da kaže: budući da se obično priklanjaš prozbama grešnika, zašto prezireš nas, koji ničice padamo pred Tobom? Sva uzvišenja Tvoja i talasi Tvoji dođoše na me. Podseća se na još jedno čudo. Bežeći od faraonove zlobe, prešli su preko mora. Iako se činilo da se visoki talasi uznose nad njima, ništa im se nije dogodilo, jer je voda otvrdla kao stena.
(9) Danju he zapovediti Gospod milost Svoju, a noću je pesma Njegova kod mene. Pominje još jedno čudo. Kad je Ravsak okružio Jerusalim, pretio je (Izrailjcima) da ih Bog ne može izbaviti iz ruke Asiraca (2. Car. 18; 19). Međutim, Bog im je obećao: Zaštitiću grad ovaj (2. Car. 19; 33) da bi zatim, ispunjavajući obećanje, za jednu noć ubio sto osamdeset pet hiljada Asiraca (v. 2. Car. 19; 35). To i znači ono što je rečeno: danju he zapovediti Gospod milost Svoju. Molitva Bogu života moga. Kao onaj koji je već poverovao, izgovara reči kakve dolikuju verujućima, pripisujući Bogu i svoj sopstveni život.
(10) Reći ću Bogu: zaštitnik moj jesi Ti. Pokajani narod ponovo počinje molitvene prozbe, sve više i više nastojeći da Boga prikloni na milost.

Ključne reči:

11 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *