NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PSALAMA

TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 38
(1) Za kraj, Iditunu, psalam Davidov
 
Sadržaj
 
Iditun, sveštenopojac ovenčan proročkim darom, oglašava pesmu uvodeći u nju samog Davida, koji ispoveda grehe.
 
(2) Rekoh: Sačuvaću puteve moje. Očigledan znak utvrđenog srca. Postavih ustima mojim stražu kad ustane grešnik naspram mene, jer su ga duhovni neprijatelji, koji su ga opkoljavali, prekorevali zbog greha.
(3) Postadoh gluvonem i ponizih se i ućutah od dobara. Budući ukoren, nisam odgovorio prekorima, jer sam poznao da sam se lišio dobara. Bol se moj obnovi. Umesto da odgovorim podrugljivcima, sećao sam se greha, i ovo podsećanje na greh bilo je za moje srce kao oganj.
(4) Iu razmišljanju mome razgore se oganj. Dok sam se podsećao greha, sagorevao me oganj. Govorih jezikom mojim: (5) Obznani mi Gospode končinu moju. Govorih jezikom, tj. tiho i šapatom, da reči ne bi dopirale do mnogih. U toj rečenici sadržalo se i pitanje o preostalim danima. On je pitao želeći da zna da li će mu preostalo vreme njegovih dana (tj. njegovog života) biti dovoljno za pokajanje.
(6) Gle, pedljima si postavio dane moje, i sastav (ipostas) moj je kao ništa pred Tobom. Iako će se, kaže, moj život mnogo produžiti, on je pred Tobom sasvim ništavan. Ako je hiljadu godina u Tvojim očima kao jedan dan, šta onda znači vreme (života) jednog čoveka? Simah je ovo mesto preveo ovako: „Kao pedlji su dugački dani moji, i život moj je ništavan pred Tobom.“ Ti si beznačalan (bespočetan) i beskonačan, a naš život se meri nekolicinom dlanova ili pedalja. Time je izobrazio kratkovečnost ljudskog života.
Ali zaista sve je taština, svaki čovek živ. (7) Zaista, kao u slici hodi čovek, ali se uzalud mete. Ako čovek korača slično prividu i nestvarno, onda ga je prethodno pravilno nazvao taštinom, jer živimo nestvarnim životom i kao u prividu, ne brinući se o stvarnim dobrima. Zbog toga i uzaludno bivamo pometeni. Život onih, koji obitavaju na zemlji, okrenut ka svetovnim brigama, može se smatrati taštinom. Ili bi se moglo reći i ovako: sve godine našeg života pred Tobom su „para“, jer je Simah umesto reči „taština“ upotrebio reč „para“. Sabira u riznicu, i ne zna kome će to sabrati. Budući da sad ne živimo istinskim životom nego kao u prividu i ne brinemo se o stvarnim dobrima, uzaludno bivamo pometeni, prepuštajući se svetovnim požudama i sabirajući riznice čiji su nam naslednici nepoznati.
(8) I sada, ko je iščekivanje moje? Ni jeli Gospod? Kao onaj,koji je izneo sud o ovozemaljskim ispraznostima, pravedno kaže da se uzda u Gospoda. I sastav (ipostas) moj kod Tebe je, tj. moje iščekivanje ili moje trpljenje.
(9) (Za) porugu bezumnome dao si me. Ne prepuštaj me porugama, jer će u meni prekorevati i Tebe.
(10) Ogluvonemeh i ne otvarah usta svoja, jer si Ti (to) učinio. Budući ukoren ja sam ćutao, jer sam pouzdano znao da si Ti, radi mog kažnjavanja ili urazumljivanja, odredio da me prekorevaju zbog toga.
(11) Otkloni od mene udarce Tvoje. Kazne, koje su mu naložili demoni, naziva kaznama od Boga, jer je zbog učinjenog greha Bog dopustio da ih pretrpi. Od moći ruke Tvoje ja iščileh. Već smo više puta pomenuli da se sila kažnjavanja naziva rukom Božijom. Kada Bog silno kažnjava ljude, kažnjenik iščili, jer je slab i nije u stanju da se dugo suprotstavlja udarcima.
(12) Karanjima zbog bezakonja pokarao si čoveka. Koreći me za greh, Ti si me urazumio. Uzalud se mete svaki čovek, tj. živeći u bezakonju, jer mu je potrebno slično urazumljivanje.
(13) Usliši molitvu moju, Gospode i oprosti mi grehe pre končine, jer to znače reči: Ja sam došljak.
(14) Ostavi me, da se odmorim. Pre moje končine, kaže, podari mi oproštaj grehova, da bih sa čvrstom nadom sišao u ad. I više me neće biti. Neću biti onakav, kakav bih mogao da budem nakon slobode koju bi mi Ti darovao. Sloboda koja je darovana od Boga jeste bestrašće duše uz istinsko poznanje suštog.

Ključne reči:

11 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *