TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 38
(1) Za kraj, Iditunu, psalam Davidov
 
Sadržaj
 
Iditun, sveštenopojac ovenčan proročkim darom, oglašava pesmu uvodeći u nju samog Davida, koji ispoveda grehe.
 
(2) Rekoh: Sačuvaću puteve moje. Očigledan znak utvrđenog srca. Postavih ustima mojim stražu kad ustane grešnik naspram mene, jer su ga duhovni neprijatelji, koji su ga opkoljavali, prekorevali zbog greha.
(3) Postadoh gluvonem i ponizih se i ućutah od dobara. Budući ukoren, nisam odgovorio prekorima, jer sam poznao da sam se lišio dobara. Bol se moj obnovi. Umesto da odgovorim podrugljivcima, sećao sam se greha, i ovo podsećanje na greh bilo je za moje srce kao oganj.
(4) Iu razmišljanju mome razgore se oganj. Dok sam se podsećao greha, sagorevao me oganj. Govorih jezikom mojim: (5) Obznani mi Gospode končinu moju. Govorih jezikom, tj. tiho i šapatom, da reči ne bi dopirale do mnogih. U toj rečenici sadržalo se i pitanje o preostalim danima. On je pitao želeći da zna da li će mu preostalo vreme njegovih dana (tj. njegovog života) biti dovoljno za pokajanje.
(6) Gle, pedljima si postavio dane moje, i sastav (ipostas) moj je kao ništa pred Tobom. Iako će se, kaže, moj život mnogo produžiti, on je pred Tobom sasvim ništavan. Ako je hiljadu godina u Tvojim očima kao jedan dan, šta onda znači vreme (života) jednog čoveka? Simah je ovo mesto preveo ovako: „Kao pedlji su dugački dani moji, i život moj je ništavan pred Tobom.“ Ti si beznačalan (bespočetan) i beskonačan, a naš život se meri nekolicinom dlanova ili pedalja. Time je izobrazio kratkovečnost ljudskog života.
Ali zaista sve je taština, svaki čovek živ. (7) Zaista, kao u slici hodi čovek, ali se uzalud mete. Ako čovek korača slično prividu i nestvarno, onda ga je prethodno pravilno nazvao taštinom, jer živimo nestvarnim životom i kao u prividu, ne brinući se o stvarnim dobrima. Zbog toga i uzaludno bivamo pometeni. Život onih, koji obitavaju na zemlji, okrenut ka svetovnim brigama, može se smatrati taštinom. Ili bi se moglo reći i ovako: sve godine našeg života pred Tobom su „para“, jer je Simah umesto reči „taština“ upotrebio reč „para“. Sabira u riznicu, i ne zna kome će to sabrati. Budući da sad ne živimo istinskim životom nego kao u prividu i ne brinemo se o stvarnim dobrima, uzaludno bivamo pometeni, prepuštajući se svetovnim požudama i sabirajući riznice čiji su nam naslednici nepoznati.
(8) I sada, ko je iščekivanje moje? Ni jeli Gospod? Kao onaj,koji je izneo sud o ovozemaljskim ispraznostima, pravedno kaže da se uzda u Gospoda. I sastav (ipostas) moj kod Tebe je, tj. moje iščekivanje ili moje trpljenje.
(9) (Za) porugu bezumnome dao si me. Ne prepuštaj me porugama, jer će u meni prekorevati i Tebe.
(10) Ogluvonemeh i ne otvarah usta svoja, jer si Ti (to) učinio. Budući ukoren ja sam ćutao, jer sam pouzdano znao da si Ti, radi mog kažnjavanja ili urazumljivanja, odredio da me prekorevaju zbog toga.
(11) Otkloni od mene udarce Tvoje. Kazne, koje su mu naložili demoni, naziva kaznama od Boga, jer je zbog učinjenog greha Bog dopustio da ih pretrpi. Od moći ruke Tvoje ja iščileh. Već smo više puta pomenuli da se sila kažnjavanja naziva rukom Božijom. Kada Bog silno kažnjava ljude, kažnjenik iščili, jer je slab i nije u stanju da se dugo suprotstavlja udarcima.
(12) Karanjima zbog bezakonja pokarao si čoveka. Koreći me za greh, Ti si me urazumio. Uzalud se mete svaki čovek, tj. živeći u bezakonju, jer mu je potrebno slično urazumljivanje.
(13) Usliši molitvu moju, Gospode i oprosti mi grehe pre končine, jer to znače reči: Ja sam došljak.
(14) Ostavi me, da se odmorim. Pre moje končine, kaže, podari mi oproštaj grehova, da bih sa čvrstom nadom sišao u ad. I više me neće biti. Neću biti onakav, kakav bih mogao da budem nakon slobode koju bi mi Ti darovao. Sloboda koja je darovana od Boga jeste bestrašće duše uz istinsko poznanje suštog.

Ključne reči:

11 komentar(a)

 1. Dragoceno je ovo tumačenje. Slava Bogu za sve. Blagodarim.
  Može li da se nabavi ova knjiga tumačenja Psaltira?

 2. Slobodanka

  Postovani Oce -Molim vas kazite mi kako je ovaj Psalm povezan sa -Da Bog blagoslovi i oblagodati mlade koji žele da se posvete Gospodu.
  Zasto kletve? Kome su upucene?
  Hvala Unaprijed
  Slobodanka

 3. slavica obrenović

  Hvala Bogu milom da sam pronašla ovo tumačenje,mnogo je lakše. Iako se štošta razumom ne shvati, srcem se razume.

 4. Neka nas Gospod Isus Hristos blagoslovi i podari nam nebeska i zemaljska blaga Njegova. Molitvama Njegove Prečiste Majke i Preblagoslovene Bogorodice Marije. Amin

 5. Gospodine profesore, pročitajte Psalam 1 i komentare Sv Atanasija Velikog i Sv Vasilija Velikog na taj psalam. I to će vam upotpuniti vaše navedene misli. Hristos se Rodi!

 6. Gospod će sačuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj, od sada i do veka. Da li se ovaj stih može tumačiti i kao ulazak u neko društvo, neki krug ljudi, i kada se shvati da čoveku tu nije mesto iz ovog ili onog razloga, da se, uz Božju pomoć, i izađe bez posledica.

 7. Skoro sam poceo citati Psalme. Jako su lijepi. Ova tumacenja su od velijte koristi, kao i savjeti za sta i kada se cita koji Psalm. Ali, moj Psaltir se ne podudara sa ovim (brojevima) tumacenjima kao ni savjetima za sta je koji psalm. Na primer: ovdje psalm 55 kod mene je 56. Moj primjerak je preveo Djura Danicic.

  • Aleksandra

   Dragoljube,
   Verovatno imate isti Psaltir kao i ja (jednostavno izdanje izdavačke kuće PRAVOSLAVAC koje se uglavnom prodaje u crkvama), u kom su greškom podelili 9. psalam i od njega tako napravili 9. i 10. Pa su brojevi zbog toga dalje pomereni za po jedan sve do 148. Psalma koji se ponovo ispravno numerisan, jer su 146. i 147. Psalam spojeni u jedan, pa je tako početna greška u brojanju „nadoknađena“ i u Psaltiru i dalje ima ukupno 150 Psalama.

 8. PSALTIR je pesma duše naše koja hrli GOSPODU. Hvala Bogu što nam je darivao ove divne stihove jer i ne razumevajući sve, naša duša peva u Gospodu. Sa ovim divnim objašnjenjem možemo da shvatimo i širinu i dubinu Božije ljubavi i zaštite koju pruža svima.

 9. Psalam 72….kakva divna uteha za nekoga slabog verom (kao ja) gledajući svet oko mene, gde vlada „knez ovog sveta“, gde na izgled napreduje zlo, a Hristovo stado postaje sve manje i manje.

 10. Jagoda Milosavljević

  Hvala vam za sve ovo što ste pripremili za one koji veruju u Boga našega Gospoda Isusa Hrista. Ovo je jedini način da pravilno shvatimo i odgonetnemo Psalme, a ne da ih čitamo kao obično štivo. Sve ovo što činite i radite za vaše čitaoce doprinosi obrazovanju vernika Pravoslavne vere.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.