NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PSALAMA

TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 36
Psalam Davidov
 
Sadržaj
 
Ovaj psalam u sebi sadrži učenje upućeno novom narodu i savet da se uzdržava od lukavih dela a da izvršava dela dobra, ubeđujući ih i u jedno i u drugo nadom priugotovljenom za dobre i kaznom kakva očekuje lukave.
(1) Ne porevnuj lukavima, niti zavidi onima koji čine bezakonje. Savetuje da se udalje od lukavstva, obznanjujući da je kraj lukavstva – gubitak svakog dobra.
(3) I naseli zemlju, i nasitićeš se bogatstvom njenim. Zemljom naziva bogonadahnuto Pismo, u kojem je bogatstvo svetih, tj. obećanja. Savetuje da se neprestano i pažljivo izučavaju božanstvene reči, iz želje za onim dobrima koja su, prema Pismu, priugotovljena za svete.
(5) Otkri Gospodu put. svoj i uzdaj se u Njega, i On će učiniti. Otvoreno im kaže da idu putem kakav je Njemu ugodan.
(6) I izvešće kao svetlost pravdu tvoju, jer je poznato da će u budućem veku, kao što je rekao Sam Gospod, pravednici zasjati kao sunce (Mt. 13; 43). Svetlost pravde je znanje, budući da je pravda merilo vrline.
I sud tvoj kao podnevlje – znači da te smatra dostojnim svetlosti.
(7) Povinuj se Gospodu i moli Ga usrdno. On će u budućem veku pokazati da si dostojan svetlosti, a ti se ovde povinuj. Ne porevnuj uspešnome na putu njegovom. Ne čudi se uspehu bezakonika i ne uzimaj sebi kao primer blagostanje stečeno bezakonjem, ne traži u tome podsticaj da i sam činiš nešto slično. Ako bezakonik i ima u svemu uspeha, ne potresaj se zbog toga i ne negoduj zato što lukavi ostaju nekažnjeni pa čak i srećno žive, iako bi neko trebalo da ih kazni.
(8) Prestani od gneva i ostavi ljutnju. Ne gledaj na njihovo blagostanje, nego iščekuj kraj i videćeš (njihovu) propast. Gnev je želja za kažnjavanjem, a kažnjavanje je plata za zlo. Ne revnuj u lukavstvu. Nesumnjivo znaj da su oni, koji su se uspokojili božanstvenom nadom, izabrali vrlinski život, da ga provode u miru i spokojstvu i da se neprestano naslađuju čistotom savesti, dok će oni, koji se oslanjaju na privremeno blagostanje, okusiti brzu promenu i biti prepušteni zaboravu.
(10) Tražićeš mesto njegovo i nećeš naći. To je slično rečenome: Bezbožnici će biti iskorenjeni (Jov 4; 7 – prema Septuaginti).
(11) Uživaće u mnoštvu mira. Pravednik se naslađuje mnoštvom mira i bestrašćem duše, uz istinsko poznanje svega postojećeg (suštog).
(12) Vreba grešnik pravednika. To se može odnositi i na đavola. Psalmopojac time teši uvređene, jer pokazuje da bezakonik jadikuje i da se srdi na one, koji su zavoleli spokojan život. Međutim, pravedni Sudija se podsmeva njegovom poduhvatu, jer predviđa njegov skori kraj.
(13) Gospod mu se podsmehuje. Podsmehuje se zlim namerama grešnika protiv pravednika, znajući da je On odredio dan kad će jednom dodeliti večni život, a drugom – večne muke.
(14) Mač potežu grešnici, zategnuše luk cvoj…
(15) Mač njihov da uđe u srce njihovo. Lukavi demoni su, kaže, sami pretrpeli ono, što su nameravali da učine svetima.
(16) Bolje je malo u pravednika, tj. i mala milost Gospodnja uzvišenija je od svakog svetovnog bogatstva.
(18) Zna Gospod puteve neporočnih, tj. odobrava ih i poštuje. I nasleđe njihovo biće do veka, jer je nasleđe svetih nepropadljivo i večno.
(19) Neće se postideti u zlu vremenu. U vreme progona i oskudice u učiteljima, Sam Gospod Svojim Duhom prehranjuje one koji veruju u Njega. Ili: zlo vreme je vreme gneva na bezbožnike, kad će jedni osetiti pravedni sud Božiji, a drugi primiti slavu, čast, nepropadljivost i večni život.
(21) Uzajmljuje grešnik i ne vraća. Za dobročinstva koja mu je učinio Gospod, grešnik ne uzvraća blagodarenjem (zahvalnošću). Pravednik miluje i daje. Uzvraća milosrđem i time podražava svog Vladiku.
(22) Jer koji Njega blagosiljaju naslediće zemlju. To je slično onome, što je rečeno Avraamu: Blagosloviću one koji tebe blagosiljaju, i prokleću one koji tebe usproklinju (1. Mojs. 12; 3)
(23) Od Gospoda se upravljaju koraci čoveka. Gospod odobrava njegovo prihvatanje delatnog života.
(24) Kada padne, neće se razbiti. Ako se pravedniku i dogodi da se spotakne u nečemu beznačajnom, to mu neće naškoditi, jer za svoj oslonac ima Boga.
(25) Ne videh seme njegovo (tj. seme pravednoga) da traži hleba. Pod tim podrazumeva duhovni hleb, a to su božanstvene reči.
(27) Veselićeš se u vek veka. I nasledićeš, kaže, večna naselja.
(29) Pravedni pak naslediće zemlju. Često je pominjao da se pravednima daje zemlja, ubeđujući ih time da je požele.
(30) Usta pravednoga proučavaće premudrost. Bilo umom, bilo jezikom, ali svakako smo dužni da govorimo i da svuda sa sobom pronosimo reči Božije, neprestano se podvizavajući u njihovom izučavanju. Naučivši se da tako postupa, podvižnik vrline živi neustrašivo i nepokolebivo, nadvladavajući one koji pokušavaju da ga sruše. Psalmopojac je to rekao i u prvom psalmu: Nego je u zakonu Gospodnjem volja njegova, i u zakonu Njegovom poučava sedan i noć (st. 2).
I jezik njegov govoriće sud (pravi), odnosno, to nije sudsko pravosuđe, nego onaj sud koji se projavljuje u nepogrešivom i zdravom rasuđivanju.
(31) Zakon Boga njegovog u srcu je njegovom, i neće se spotaći koraci njegovi.
(32) Vreba grešnik pravednog (33) ali Ga Gospod neće ostaviti. Na različite načine izražava jedno isto, da bi se ono, što je više puta izučeno, duže očuvalo u pamćenju. Kaže da Gospod neće prezreti pravednika kad lukavi budu smišljali zlo protiv njega i da neće dopustiti kad se (lukavi) odvaže na nešto slično, nego da će učiniti da pravednik izbegne zamke. Takvo promišljanje Avraam je video nad sobom oba puta kad je Sara bila oteta; upoznao ga je (to promišljanje) i Isaak, budući izložen istoj opasnosti, a upoznao ga je i Jakov, kada su mu pozavideli brat i tast; upoznao ga je i Josif, kad su se protiv njega naoružale zavist i kleveta. Da li je potrebno da sve njih nabrojimo? Znatiželjnima neće biti teško niti da prikupe primere u Starom, niti da ih zapaze (primere) u Novom Zavetu.
(33) Niti će Ga osuditi kada bude sudio, tj. u vreme suda nad njim.
(34) Kada propadaju Grešnici, videćeš. Videćeš, kaže, da su grešnici istrebljeni.
(35) Videh bezbožnika Gde se uzdiže, i nadima se kao kedri Livanski. Prema rečenome: Naš život na zemlji je senka (Jov 8; 9 prema Septuaginti).
(36) I prođoh, u Gle, ne beše Ga. Videvši kako lukavi žive u blagostanju, razmišljao sam kako to može biti. A zatim, razmišljajući o tome i postavljajući sebi to isto pitanje i drugi put, nisam više mogao da ih vidim: nisam bio u stanju čak ni da nađem mesto na kojem bi oni stajali.
(37) Čuvaj bezazlenost u gledaj pravotu, jer ima ostanka čoveku mirnom. Neka te i kažnjavanje lukavih, i ostanak ili nasleđe dobrih podstakne da se pobrineš o prostoti srca.

Ključne reči:

11 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *