TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 30
Za kraj. Psalam Davidov, istupljenja
 
Sadržaj
 
David je ovaj psalam ispevao kao da se još kaje zbog greha i želeći da ga se oslobodi. On, uostalom, kao da je već uslišan, uznosi blagodarenje i opisuje šta mu se događalo u vreme pokajanja. Reč istupljenja (εκστασεως ) ne označava ništa drugo do sami greh, posredstvom kojeg duša kao da je istupila iz zdravoumlja. Zbog toga se nije ni nadala da će ponovo biti prihvaćena, nego je jasno govorila: (23) A ja rekoh u vansebnosti mojoj (u istupljenju svome): Odbačen sam od lica očiju Tvojih..
(2) Na tebe se, Gospode, pouzdah…
(3) Prikloni mi uho Tvoje. Budući da naš vapaj ne dopire do visine, prema Svom snishoćenju prikloni Svoje uho ka meni.
(5) Izbavićeš me od zamke ove koju mi skriše. Ulovili su ga oni koji su smišljali zlo protiv njegove duše. Čime su ga ulovili? Grehom.
(6) Izbavio si me, Gospode, Bože istine. Govori to kao onaj koji je već uslišan.
(7) Omrznuo si one koji se drže sujetnih idola. Sujetom naziva sve ispraznosti ovdašnjeg života i, baveći se njime, trudimo se nad sujetom. Za onim, pak, koji podržava sujetu, sledi taština.
(8) Radovaću se i veseliću se milosti Tvojoj, kada pogazim žalost i ostale strasti.
(9) I nisi me predao u ruke neprijatelja, tj. nisi me predao neprijateljima. Postavio si na širinu noge moje. Ti si me oslobodio od patnje i dao mi spokojstvo i prostranstvo.
(10) Smuti se od jada oko moje, duša moja i utroba moja. Kao što okom naziva um duše, tako i utrobom naziva sećanje duše u koje, kao u utrobu, polažemo slovesnu hranu. Duša moja i utroba moja. Jarosno i sa velikim gnevom odvratio sam svoje oko od jevrejskog naroda.
(11) Jer iščile u muci život moj. Izražava zabrinutost srca. Oskudica u najnužnijem iscrpela je moje telo, tako da su Sovije i Varzelaj doneli Davidu pšenicu, ječam, brašno, bob, sočivo, med i još mnogo toga, a takođe i ćilime i postelju. Doneli su to i hranu za narod, govoreći da narod strada od gladi i da je iznemogao od žeći u pustinji (v. 2. Sam. 17). I godine moje u uzdasima, tj. zbog nesreće sam svoje godine provodio u uzdisanju. Iznemože u siromaštvu snaga moja.
Osiromašivši zato što sam zbog greha bio lišen Tvoje pomoći, ja sam i iznemogao. I kosti moje satreše se. Kostima naziva duševne sile.
(12) Od svih neprijatelja mojih bejah poruga. Izrugivali su mi se, kaže, moji neprijatelji; poznanici su me se uplašili i pobegli od mene kad su me ugledali, jer sam pokazao veliko pokajanje, iscrpljujući se u vreći i pepelu i dan i noć provodeći u suzama. Posle toga, kad su oni pobegli, bio sam zaboravljen kao da sam uistinu mrtav i kao da sam se upodobio razbijenom sasudu. Izraz od svih nema značenje „više od svih“, nego znači: vređali su me svi, tj. neprijatelji. Tako kaže i Akila: postao sam poruga za sve neprijatelje moje.
(13) Mrtav od srca je onaj, koji je lišen vrlina.
(14) Slušah klevetu od mnogih koji žive okolo. Klevetom naziva zle namere i kaže da su ga okružili neprijatelji, smišljajući zlo protiv njega. Dogovaraše se da iščupaju dušu moju.
(15) A ja se u Tebe, Gospode, uzdah. Posredstvom duše (tj. otimajući dušu), otimaju i srce, jer razdražljivošću i požudom umrtvljuju um.
(16) U ruci je tvojoj žreb (udeo) moj. Iako mu neprijatelji smišljaju zlo, dogovarajući se da mu iščupaju dušu, moj žreb (moj udeo) se čuva u Tvojim rukama i u svoje vreme Ti ćeš mi ih (neprijatelje) predati, jer se uzdam u Tebe. Zbog toga i molim da me sada izbaviš od neprijatelja. Iako su se neprijatelji okupili i smišljaju mi smrt, ja znam da si Ti moj Bog i čuvar. Izbavi me iz ruku neprijatelja mojih i od onih koji me gone. Odvratite se od lukavstva, kaže apostol (Dela ap. 3; 26). Iako te progoni lukavstvo, odnosno progone te preljuba, koristoljublje, razdražljivost i gnev, ostalo, međutim, neka ostane iza tebe.
(17) Prosvetli lice Tvoje na slugu Tvoga, spasi me milošću Tvojom. Tvojim dolaskom odmah će se prekratiti sve što me žalosti. Ako prosvetliš lice Svoje, to je jedini način da se spasem.
(18) Gospode, da se ne postidim, jer Tebe prizivah. Otuda doznajemo da je velika razlika između greha i bezbožništva. Zbog toga veliki David moli kako da njega samog izbavi od sramote izazvane grehom, tako i da sa sramotom preda smrti one, koji žive u bezbožništvu.
(19) Nek budu neme usne lažljive. Molim se da neprijatelji zaneme. To će se dogoditi ako prosvetliš lice Svoje.
(20) Kako je veliko mnoštvo dobrote Tvoje, Gospode. Blagodari za ono buduće kao da je već prosvetljen Svetim Duhom. Za Davida je uobičajeno da, izražavajući ushićenje, rečcu „kako“ koristi u značenju „veoma“. Velika je dobrota tvoja,kakvu čuvaš i pohranjuješ za nas. Izraz „koju si sakrio (grč. εκρυψας)[1] upotrebljen je umesto „sačuvao“, kao i u stihu: Sakri me u naselju Svome (Ps. 26; 5). Umesto „sačuvao si“, rečeno je „sakrio si“, jer se ono što je skriveno čuva. Koju činiš onima što se uzdaju u Tebe, tj. učinio si je u odgovarajuće vreme.
(21) Sakrićeš ih u skrovištu lica Tvoga. Lice Tvoje je pokrov (οκεπη) za one, koji se u Tebe uzdaju. Od meteža ljudskoga; pokrićeš ih pod krov od jezika svadljivih. Ti ćeš ih pokriti kao pokrovom, da im ne naškode oni, što se protiv njih naoružavaju rečju i da ih ne ulove oni, što ih napadaju samim delom.
(22) Blagosloven je Gospod, jer čudesno pokaza milost Svoju u gradu utvrđenom. Kroz mene se, kaže, proslavio Bog: kad su oko mene stajale hiljade neprijatelja i pokušavali da, kao veliki grad, opkole moju dušu, moj Stražar je, ogradivši me bedemom, projavio Svoju čudesnu milost.
(23) A ja rekoh u vansebnosti svojoj: odbačen sam. Kad sam se unizio u vansebnosti koja mi se dogodila, kad se jarošću pomuti oko moje, skrušio sam se kao zbog greha odbačeni. Iako sam to rekao, Ti, Čovekoljupče, nisi odbacio slugu Svoga.
(24) Ljubite Gospoda svi prepodobni Njegovi. Dobročinstvima koja su mu učinjena upućuje reči drugima, ubeđujući ih i prizivajući i ostale na ispovedanje. Uzvraća onima koji suviše čine oholost. Iako je Gospod dugotrpeljiv prema gordima, On i uzvraća onima koji suviše čine oholost.
 
 


 
 
NAPOMENE:

 1. U srpskom prevodu: Koju si pripremio.., prim. prev.

 
 

 
 

Ključne reči:

11 komentar(a)

 1. Dragoceno je ovo tumačenje. Slava Bogu za sve. Blagodarim.
  Može li da se nabavi ova knjiga tumačenja Psaltira?

 2. Slobodanka

  Postovani Oce -Molim vas kazite mi kako je ovaj Psalm povezan sa -Da Bog blagoslovi i oblagodati mlade koji žele da se posvete Gospodu.
  Zasto kletve? Kome su upucene?
  Hvala Unaprijed
  Slobodanka

 3. slavica obrenović

  Hvala Bogu milom da sam pronašla ovo tumačenje,mnogo je lakše. Iako se štošta razumom ne shvati, srcem se razume.

 4. Neka nas Gospod Isus Hristos blagoslovi i podari nam nebeska i zemaljska blaga Njegova. Molitvama Njegove Prečiste Majke i Preblagoslovene Bogorodice Marije. Amin

 5. Gospodine profesore, pročitajte Psalam 1 i komentare Sv Atanasija Velikog i Sv Vasilija Velikog na taj psalam. I to će vam upotpuniti vaše navedene misli. Hristos se Rodi!

 6. Gospod će sačuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj, od sada i do veka. Da li se ovaj stih može tumačiti i kao ulazak u neko društvo, neki krug ljudi, i kada se shvati da čoveku tu nije mesto iz ovog ili onog razloga, da se, uz Božju pomoć, i izađe bez posledica.

 7. Skoro sam poceo citati Psalme. Jako su lijepi. Ova tumacenja su od velijte koristi, kao i savjeti za sta i kada se cita koji Psalm. Ali, moj Psaltir se ne podudara sa ovim (brojevima) tumacenjima kao ni savjetima za sta je koji psalm. Na primer: ovdje psalm 55 kod mene je 56. Moj primjerak je preveo Djura Danicic.

  • Aleksandra

   Dragoljube,
   Verovatno imate isti Psaltir kao i ja (jednostavno izdanje izdavačke kuće PRAVOSLAVAC koje se uglavnom prodaje u crkvama), u kom su greškom podelili 9. psalam i od njega tako napravili 9. i 10. Pa su brojevi zbog toga dalje pomereni za po jedan sve do 148. Psalma koji se ponovo ispravno numerisan, jer su 146. i 147. Psalam spojeni u jedan, pa je tako početna greška u brojanju „nadoknađena“ i u Psaltiru i dalje ima ukupno 150 Psalama.

 8. PSALTIR je pesma duše naše koja hrli GOSPODU. Hvala Bogu što nam je darivao ove divne stihove jer i ne razumevajući sve, naša duša peva u Gospodu. Sa ovim divnim objašnjenjem možemo da shvatimo i širinu i dubinu Božije ljubavi i zaštite koju pruža svima.

 9. Psalam 72….kakva divna uteha za nekoga slabog verom (kao ja) gledajući svet oko mene, gde vlada „knez ovog sveta“, gde na izgled napreduje zlo, a Hristovo stado postaje sve manje i manje.

 10. Jagoda Milosavljević

  Hvala vam za sve ovo što ste pripremili za one koji veruju u Boga našega Gospoda Isusa Hrista. Ovo je jedini način da pravilno shvatimo i odgonetnemo Psalme, a ne da ih čitamo kao obično štivo. Sve ovo što činite i radite za vaše čitaoce doprinosi obrazovanju vernika Pravoslavne vere.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *