NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PSALAMA

TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 29
Za kraj. Psalam pesme obnovljenja doma, Davidov
Do obnavljanja doma ili crkve dolazi onda kad se, nakon propadanja našeg starog čoveka, obnovi unutrašnji (čovek).
 
Sadržaj
 
David je ovaj psalam ispevao nakon oslobađanja od greha, i kao da je nakon pokajanja obnovio svoju dušu, koja je odavno bila obitavalište Duha Svetoga. Ispevao ga je i prinoseći blagodarenje (zahvalnost) zbog otpuštanja greha, moleći se da u budućnosti bude zaštićen od sagrešenja. Isto tako, on ga drugima predaje kao pouku da, ukoliko im se dogodi nešto slično, uznesu molitve Bogu.
(2) Uzvisiću Te, Gospode, jer si me prihvatio.
(4) Spasao si me od onih koji silaze u jamu (u grob). Jamom se naziva ad.
(5) Hvalite spomen svetinje Njegove. Sećajući se čovekoljublja Božijeg, dužni smo da Mu uznosimo psalmopojanja.
(6) Jer je gnev u jarosti Njegovoj, ne zato što On hoće da se gnevi, nego zato što svaki čovek svojim sagrešenjem navlači na sebe Njegov gnev, dok je Njegova volja život. Uveče će nastaniti plač. Tim rečima označava blagotvornost pokajanja, jer ne postoji takvo mnoštvo grehova koje pokajanje ne bi ubrzo preobrazilo u radost.
(7) A ja rekoh u izobilju mome: neću se pokolebati do veka. Objašnjava uzrok pada. Budući da sam se, kaže, u vreme blagostanja pogordio, bio sam i doveden u pometnju. To mi se nije dogodilo zato, što si Ti to naveo na mene, nego jedino zato što si odvratio Svoje lice od mene. Dakle, budući da bez Tvoje sile ne možemo ni da stojimo, učini da izvršim Tvoju volju i da ponovo zablista lepota moje duše. Takvu nadu (tj. gordost, nadu da mogu živeti bez Boga, nap. prev.) imali su i Adam, koji je do obmane živeo u raju, i car Jezekija, koji je pobedio Asirce, čemu jasno poučava Knjiga dnevnika, govoreći da se ponese srce carevo (2. Dnevn. 32; 25).
(9) Tebi, Gospode, zavapiću.
(10) Kakva je korist u krvi mojoj, kada budem silazio u propast! Moli da ga izvede iz jame (iz groba), jer prah Te neće ispovedati. Ni za mene ni za druge nema nikakve koristi od toga što ću sići u propast. Ti mene lišavaš života, a drugi od mene neće dobiti ni najmanje spasenje. Ako pak uslišiš glas moj i plač preobraziš u radost, opasaćeš me veseljem. Za mene će to biti od velike koristi jer ću Ti se, primivši svoju pređašnju slavu, obratiti u slavi a ne sa nečistom savešću. Upravo to znače reči;
(13) Neću biti snužden.
(12) Rastrgao si vreću žalosti moje i opasao si me veseljem. Vrećom je nazvao plač, jer se u vreme plača obično oblačimo u vreću. Vreća označava porok i neznanje, pošto se u vreću odlažu dlake jarčeva, ostavljenih sa leve strane (v. Mt. 25; 33) i mladog jarca koji se pušta u pustinju (v. 3. Mojs. 16; 10).

Ključne reči:

11 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *