TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 28
Psalam Davidov, o izlasku skinije
 
Sadržaj
 
Ovaj psalam poje se nakon odbacivanja Izrailjaca i nakon što su na njihovo mesto dovedeni neznabošci. To pokazuje i natpis: o izlasku skinije, koji nam jasno ukazuje na izlazak Izrailjaca.
(1) Prinesite Gospodu, sinovi Božiji. Sinovima Božijim naziva svete apostole, jer ih je naučio da govore: Oče naš, koji si na nebesima (Mt. 6; 9). Prinesite Gospodu, sinovi Božiji. Sinovima Božijim naziva one među jevrejskim narodom koje su apostoli prizvali ka veri u Gospoda, ili one koji su poverovali među neznabošcima, budući da su oni rođeni od nerazumnih očeva. Prinesite Gospodu slavu i čast. Slavu Gospodu prinosi onaj, koji čini dobra dela, prema onome što je rečeno: Da vide ljudi vaša dobra dela i da proslave Oca vašega koji je na nebesima (Mt. 5; 19). Isto tako, čast prinosi i onaj ko revnuje na tvorenju dobrih dela, prema onome što je rečeno: Prinesi poštovanje Gospodu od svog pravednog truda (Priče Sol. 3; 9 – prema Septuaginti).
(2) Poklonite se Gospodu u dvoru svetom Njegovom. Ovim nam daje jasnu zapovest, prema kojoj ne bi trebalo da se klanjamo izvan Crkve; to je rečeno zbog zborišta (sinagoga) koja pogrešno razmišljaju. Dakle, poklonjenje se ne sme činiti izvan Crkve, nego treba da se izvršava u samom dvoru Božijem. Ne izmišljajte, kaže, posebne dvorove i zborišta (sinagoge), jer je jedan sveti dvor Božiji. Pod imenom dvora mogu se podrazumevati i oni, koji su se vazneli u nebesko življenje.
(3) Glas je Gospodnji nad vodama. Vodama naziva mnoštvo onih, koji se vodama spasavaju. Vode su svetitelji, jer iz njihove utrobe ističu reke (v. Jn. 7; 38), tj. duhovno učenje kojim napajaju svoje slušaoce. Gospod je nad takvim vodama. Međutim, prema kazivanju istorije, i Ilija j e nakon suše začuo glas “ voda mnogih“. Pod tim se podrazumeva i glas Boga i Oca koji obznanjuje na Jordanu: Ovo je Sin Moj ljubljeni (Mt. 3; 17), i upravo taj glas (Psalmopojac) i upodobljuje gromu.
(5) Glas je Gospoda koji krši kedre. U ovom stihu kedrovima naziva neprijateljske sile. I skršiće Gospod kedre Livanske. Kedrovima Livanskim naziva uzvišene u jevrejskom narodu, jer Livanom često naziva Jerusalim.[1]
(6) I isitniće ih kao telce Livanske. Telac označava žrtvenik. I ljubljeni će biti kao sin jednoroga.[2] Ljubljeni zbor apostola postao je sinjednoroga; jednorozi su sveti proroci i patrijarsi, a njihovi sinovi sveti apostoli, jer su jedino u Bogu imali rog (grč. το κερας) i silu (η ισχυς).
(7) Glac Gospoda koji preseca plamen ognja. Misli na ono obećanje koje je dato svetima: Kad pođeš kroz oganj, nećeš izgoreti i neće te plamen opaliti (Isa. 43; 2).
(8) Glas Gospoda koji potresa pustinju. Onim (glasom) koji potresa i ovde se naziva onaj (glas) koji se svugde čuje, kao i u rečima: I kad On uđe u Jerusalim, potrese se (tj. uzbuni se) cav grad (Mt. 21; 10). Pustinjom se naziva Crkva sastavljena od neznabožaca, koja ranije nije imala znanje o Bogu. I potrešće Gospod pustinju Kadis. Kadis se tumači kao „sveta“, pod čim se podrazumeva sveta Crkva Hristova.
(9) Glas Gospodnji koji utvrđuje jelene i otkriva dubrave. Jeleni su sveti; utvrđuje znači priprema, jer je On pripremio i poslao svete apostole, prema onome što je rečeno: Idite i naučite cve narode (Mt. 28; 19). Dubravama se naziva Crkva, jer je ranije bila majka besplodnog drveća. I u hramu Njegovom svako će reći slavu (Njegovu). Gospod je pripremio i poslao apostole zato, da bi demone nagnali u bekstvo a neznabošce priveli ka bogopoznanju.
(10) Gospod će sedeti nad potopom. Potopom se. naziva mnoštvo onih, koji su poverovali, prema rečenome: Zemlja će se napuniti poznanja slave Gospodnje (bogopoznanja), kao što je more puno vode (Avak. 2; 14). I sedeće Gospod Car do veka. To je slično rečenome: Pokloniće se svako koleno (Isa. 45; 23).
(11) Gospod će dati narodu Svome snagu. I to je slično onome što je rečeno: Cve mogu u Hristu koji mi daje moć (Filiplj. 4; 13), dok su reči Gospod će blagosloviti narod Cvoj mirom slične rečima: Mir vam ostavljam, mir Cvoj dajem vam (Jn. 14; 27).
 


 
NAPOMENE:

 1. U srpskom prevodu: I isitniće ih kao telca, (potrešće) Livan, prim. prev.
 2. U srpskom prevodu: I ljubljeni (njegov – Izrailj) biće kao sin nosoroga, prim.prev.
Ključne reči:

11 komentar(a)

 1. Dragoceno je ovo tumačenje. Slava Bogu za sve. Blagodarim.
  Može li da se nabavi ova knjiga tumačenja Psaltira?

 2. Slobodanka

  Postovani Oce -Molim vas kazite mi kako je ovaj Psalm povezan sa -Da Bog blagoslovi i oblagodati mlade koji žele da se posvete Gospodu.
  Zasto kletve? Kome su upucene?
  Hvala Unaprijed
  Slobodanka

 3. slavica obrenović

  Hvala Bogu milom da sam pronašla ovo tumačenje,mnogo je lakše. Iako se štošta razumom ne shvati, srcem se razume.

 4. Neka nas Gospod Isus Hristos blagoslovi i podari nam nebeska i zemaljska blaga Njegova. Molitvama Njegove Prečiste Majke i Preblagoslovene Bogorodice Marije. Amin

 5. Gospodine profesore, pročitajte Psalam 1 i komentare Sv Atanasija Velikog i Sv Vasilija Velikog na taj psalam. I to će vam upotpuniti vaše navedene misli. Hristos se Rodi!

 6. Gospod će sačuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj, od sada i do veka. Da li se ovaj stih može tumačiti i kao ulazak u neko društvo, neki krug ljudi, i kada se shvati da čoveku tu nije mesto iz ovog ili onog razloga, da se, uz Božju pomoć, i izađe bez posledica.

 7. Skoro sam poceo citati Psalme. Jako su lijepi. Ova tumacenja su od velijte koristi, kao i savjeti za sta i kada se cita koji Psalm. Ali, moj Psaltir se ne podudara sa ovim (brojevima) tumacenjima kao ni savjetima za sta je koji psalm. Na primer: ovdje psalm 55 kod mene je 56. Moj primjerak je preveo Djura Danicic.

  • Aleksandra

   Dragoljube,
   Verovatno imate isti Psaltir kao i ja (jednostavno izdanje izdavačke kuće PRAVOSLAVAC koje se uglavnom prodaje u crkvama), u kom su greškom podelili 9. psalam i od njega tako napravili 9. i 10. Pa su brojevi zbog toga dalje pomereni za po jedan sve do 148. Psalma koji se ponovo ispravno numerisan, jer su 146. i 147. Psalam spojeni u jedan, pa je tako početna greška u brojanju „nadoknađena“ i u Psaltiru i dalje ima ukupno 150 Psalama.

 8. PSALTIR je pesma duše naše koja hrli GOSPODU. Hvala Bogu što nam je darivao ove divne stihove jer i ne razumevajući sve, naša duša peva u Gospodu. Sa ovim divnim objašnjenjem možemo da shvatimo i širinu i dubinu Božije ljubavi i zaštite koju pruža svima.

 9. Psalam 72….kakva divna uteha za nekoga slabog verom (kao ja) gledajući svet oko mene, gde vlada „knez ovog sveta“, gde na izgled napreduje zlo, a Hristovo stado postaje sve manje i manje.

 10. Jagoda Milosavljević

  Hvala vam za sve ovo što ste pripremili za one koji veruju u Boga našega Gospoda Isusa Hrista. Ovo je jedini način da pravilno shvatimo i odgonetnemo Psalme, a ne da ih čitamo kao obično štivo. Sve ovo što činite i radite za vaše čitaoce doprinosi obrazovanju vernika Pravoslavne vere.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.