NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PSALAMA

TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 26
Psalam Davidov, pre pomazanja
 
Sadržaj
 
Ovaj psalam u sebi sadrži predznanje o udelu (sudbini) neprijatelja, razumljivo već iz onoga što je David primio od Boga. S ispovedanjem je sjedinjeno i traženje uzgrednih dobara. Reči pre pomazanja označavaju da je David božanstvenim Duhom provideo da će on, iako pomazan za cara, ipak padati u iskušenja, zbog čega svoja bedra opasuje odvažnošću i dovoljno se snaži da bi se suprotstavio opasnosti.
(1) Gospod je prosvetljenje moje i Spasitelj moj, koga ću se bojati! Imajući poverenja u svetlost Gospodnju, savlađuje neprijateljske sile i kaže: Budući Tobom prosvetljen, prezreću sve koji vojuju protiv mene.
(2) Kada se približuju na me zlostavljači. Približavali su se s nadom da će ga pogubiti, ali su sami postradali od onoga, što su se nadali da će učiniti.
(4) Da živim u domu Gospodnjem sve dane života moga. Molba je dolikovala svetitelju i bila je dostojna da je Bog usliši. Da gledam krasotu Gospodnju. Molim se za to da svagda živim tamo, jer sam tamo zadobio spasenje.
(5) Na stenu uzdiže me. Apostol Pavle jasno tvrdi da je stena Hristos (v. 1. Kor. 10; 4).
(6) Pevaću i psalmopojaću Gospodu. Jasno nagoveštava služenje onoga koji je uskliknuo: svet, svet, svet.
(7) Usliši, Gospode, Glas moj, tj. blagodarim Ti za ono što je prošlo i molim Te za ono što će tek uslediti.
(11) Zakonopoloži me, Gospode, putem Tvojim. Moli se da mu bude otkriven evanđelski zakon, jer je on pravi put.
(12) I slaga nepravda (samu) sebe, tj. iznemogla je nepravda od koje sam stradao.
(13) Verujem da ću videti dobra Gospodnja u zemlji živih, pod čim podrazumeva višnji (nebeski) Jerusalim.

Ključne reči:

11 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *