NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PSALAMA

TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 16.
Molitva Davidova.
 
Sadržaj
 
Ovaj psalam ispevan je u ime čoveka, koji je savršen po Bogu.
(1) Usliši, Gospode, pravdu moju. Ove reči ispunjene su velikim poverenjem. Psalmopojac na ovom mestu ne pominje pravdu zato, da bi se hvalisao niti zato što se prikazuje kao pravednik, nego kao da kaže sledeće: Budući da pravedno molim za Tvoju pomoć i želim da se izbavim od onoga što nepravedno trpim od Saula koji me bezrazložno progoni, usliši i ispuni moju molbu. Usliši molitvu moju, nije sa usana lažljivih jer Bog neće uslišiti molitvu lažljivih usana, nego (molitvu) čistog jezika, naviknutog da se poučava rečima Božijim.
(2) Od lica Tvojega sud će moj izaći. Jasno se moli za to, da mu Jedinorodni bude sudija. Oči moje neka vide pravotu. Preklinje Sina za pravedni sud, kakvim nam je sudio.
(3) Ispitao si srce moje, posetio si me noću, okušao si me u ognju i u meni se ne nađe nepravde. U Svetom Pismu, nepravdom se obično naziva hula na Boga, jer je rečeno: Nepravdu u visinu govoriše (Ps. 72; 8).
(4) Da ne govore usta moja dela ljudska. Uči nas da se čuvamo i od toga da ne govorimo ništa smrtno i ljudsko. Radi reči usta Tvojih ja sačuvah puteve žestoke. Po zapovesti Tvojoj stupio sam na uska i tesna vrata.
(5) Utvrdi stope moje na stazama Tvojim. Ova reč nas poučava da se ne uzdamo u same sebe nego da se utvrdimo u Bogu. Staze Gospodnje su očuvanje zapovesti.
(6) Ja zavapih, jer si me uslišio, Bože. Rečeno je: uslišio, umesto: uslišićeš. Nisam Ti uzaludno zavapio, nego sam opitno poznao Tvoje čovekoljublje, jer si me često uslišio kad sam Ti vapio. Vapaj je misao ustremljena ka Bogu. Prikloni k meni uho Tvoje. Bog je sav uho, jer sve čuje.
(10) Debelo srce cvoje zatvoriše. Rečima debelo srce označava veliko blagostanje neprijatelja.
(11) Oči cvoje ustremiše da me obore na zemlju. Oni su, kaže, imali samo jedan cilj, a to je da se na svaki način privežu za zemlju i da se priklone telesnom (plotskom) mudrovanju.
(12) Mačem Tvojim od neprijatelja ruke Tvoje. Duša pravednika, a posebno onog, koji grešnike iz bezbožništva privodi ka pobožnosti, slična je maču naoštrenom protiv duhova zlobe. Upravo taj mač, koji si Ti, Vladiko, naoštrio na neprijatelje Svoje, izbavi od neprijatelja ruke Tvoje. Ko su neprijatelji ruke Božije, ako ne oni koji se protive veri u Jedinorodnog Božijeg, Koji je i ruka Božija?
(13) Gospode, od malobrojnih na zemlji razdeli ih. Moli se da bezbožni budu razdeljeni i na neki način odvojeni od malobrojnih. Ko su ti malobrojni, ako ne oni o kojima je rečeno: Mnogo je zvanih a malo izabranih (Mt. 20; 16)?
I skrivenih Tvojih (pretnji) ispuni se utroba njihova. Oni su se, kaže, naslađivali svim što je skupoceno i zatim došli do takve nadmenosti da čine bezakonje. Reči: skrivenih Tvojih znače: onim neizrecivim tajnama, koje su Tebi poznate a koje ja ne poznajem, ispuni njihovu utrobu ili, tačnije govoreći, njih same. Nasitiše se sinovi, i ostaviše ostatke mladencima svojim. Ispunili su se svakim bezakonjem i predali ga svojoj deci, pa su ga ostavili čak i mladencima svojih sinova, tj. unucima.
A ja ću se u pravdi javiti licu Tvome. Neću im se upodobiti, niti ću se nasićivati onim, čime su se oni nasićivali, nego ću se pravednim delima ispuniti slavom Tvojom.

Ključne reči:

11 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *