TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 15.
Stilografija (jevr. Miktam = zapis na stubu?). Davidov.
 
Sadržaj
 
Proroštvo koje sada držimo u rukama sadrži u sebi prizivanje neznabožaca, optužbu Izrailjaca za neposlušnost, kao i samu tajnu vaskrsenja našeg zajedničkog Spasitelja, Isusa Hrista. Mislim da je upravo zbog toga ova pesma i nazvana stilografijom (zapisom na stubu), jer prorok David kao da ju je za svoje potomke (tj. za one koji će doći posle njega) postavio na stub. Reči pesme kao da se pevaju u ime Hristovo, jer nas je takvom razumevanju naučio (apostol) Petar.
(1) Sačuvaj me, Gospode, jer se u Tebe pouzdah. Kao da je na Sebe primio zajednički lik vascelog čovečanstva, upućuje reč Bogu i Ocu, ne više za Sebe nego za nas i zbog nas, kao da je, po domostroju, i On jedan od nas. Zbog toga Oca naziva Gospodom, kao onaj koji je na Sebe primio obličje sluge. Moli da Ga sačuva zbog Crkve, koja’je Njegovo telo. I budući da je Crkva Njegovo telo, On zapravo moli za njeno očuvanje. Uostalom, to očuvanje se ispravno može odnositi i na Njega Samog.
(2) Rekoh Gospodu: Gospod moj jesi Ti. I ovo opet dolikuje obličju sluge, i istovremeno ukazuje na opravdanje ispovedanjem u veri. Jer nemaš potrebe od dobara mojih. Dobrima ovde naziva žrtve koje se prinose po Zakonu, jer izgovara onu reč vere: Zar ćy jesti mesa junaca, ili ćy krv jarčiju piti (Ps. 49; 13)?
(3) Svetima koji su na zemlji Njegovoj čudesno učini Gospod sve volje Svoje u njima. Svetima naziva osveštane Duhom, a zemljom Crkvu Hristovu. Reči čudesno učini znače otkri, a Svoje znači Očeve. Zbog toga je smisao cele rečenice sledeći: učinio je da oni, koji su osveštani verom, poznaju volju Očevu u njima, tj. u onima koji su na zemlji Božijoj ili u Crkvi, ili u onima, koji su na svetoj zemlji, zato što sveti, živeći na nebesima, iako se još uvek nalaze na ovoj zemlji, već prebivaju na zemlji Njegovoj. Volje Božije su sve one pojedinačne vrline koje je Bog učinio čudesnima u svetima Svojim, jer u tvorenju vrlina oni imaju neku prednost u odnosu na druge ljude. Odvažnost apostola i mučenika nije istovetna sa odvažnošću onih koji su hrabri u nečemu drugom, niti je celomudrenost Josifova slična celomudrenosti drugih ljudi. Zbog toga on, budući njima zadivljen, oseća svoju sopstvenu slabost, jer mu mnogo toga nedostaje u poređenju s božanstvenom silom i božanstvenom veličinom. Naime, čim se u pravednicima umnože slabosti, oni hitaju da pred Boga prinesu pokajanje.
(4) Umnožiše se nemoći njihove kad su služili idolima. Međutim, iako su se umnožile, oni nisu zadržali te nemoći. Nemoći su u njima ostale samo dotle dok ih nisu poznali, jer cve mogu u Hristu koji im daje moć (Filiplj. 4; 13). Ili, kako se čini, to govori o apostolima i o onima, koji su poverovali kroz apostole. U njima su se projavila čudesa Božija, jer su ispunili sve Božije zapovesti. Međutim, umnožile su se njihove nemoći ili, drugačije rečeno, umnožio se njihov trud, kad je na njih ustalo mnoštvo neznabožaca, besednika, vojnika i careva, a oni su, nadvladavši sve njih, okončali svoj put. Ili pak kratkovremenost i privremenost nedaća ukazuje na beskonačni vek. Posle toga (one) brzo nestaše. Iako su bili nemoćni zato što su prvobitno živeli u grehovima, čim su čuli propoved postali su poslušni. Upravo to znače reči: Posle toga (one) brzo nestadoše, odnosno, požuriše da postanu poslušni propovedi. Neću sabrati sabranja njihova od krvi (idola). Oni, koje sabere Hristos, moraju biti čisti od ubistva i krvi. Sabirajući sabore sastavljene od neznabožaca, neću ih sabrati posredstvom krvi, tj. učiniću da Mi ne pristupe čuvajući služenje po Zakonu, nego većma prinoseći hvalu i beskrvnu žrtvu. Niti ćy spomenuti imena njihova ustima mojim. Više se neće nazivati idoloslužiteljima i bezbožnicima, nego zvanima i izabranima. Nekada su dobili imena dostojna svojih dela, i nazivani su idoloslužiteljima i mnogobošcima; sada se više neću opominjati tih imena, već ću ih nazivati pobožnima, svetima, zvanima i izabranima.
(5) Gospod je udeo nasleđa moga i čaše moje. Nasleđem se naziva neznabožačko carstvo i, jasnije se izražavajući, kao da bi rekao: „Neznabošce mi je kao nasleđe i udeo darovao Otac, Kojem sam bio poslušan čak do smrti; Otac je udeo i Mojoj Crkvi, koja je Moje nasleđe. On je udeo i Moje čaše, tj. smrti, jer čaša označava smrt, prema onome što je rečeno: Ako je moguće, neka Me mimoiđe čaša ova (Mt. 26; 39). I Crkva je nasledila Oca, ispunivši Njegove zapovesti. I sama Moja smrt nasledila je Oca, prema rečima onog što je rekao: Naslednici Božiji i sanaslednici Hristovi (Rim. 8; 17).
(6) Užad moja padoše na najbolje, i nasleđe moje najbolje mi je.[1] Govori o onim užadima (okovima) ljubavi, kojima je sjedinjen sa Crkvom. Ona je i najbolja, jer mu je ugodna.
(7) Blagosiljaću Gospoda koji me urazumio. Tumačenje ovog stiha nalazimo u Delima apostolskim. A još i do noći poučiše me bubrezi moji. U bogonadahnutom Pismu, bubrezima se obično nazivaju skrivene i duboko pritajene pomisli, dok noć označava ono što je nevidljivo.
(8) Proviđah Gospoda preda mnom svagda, jer je s desne strane meni, da ne posrnem. U tome se i sadrži otvoreno razobličavanje bezosećajnosti Jevreja, jer je i vrhovni (apostol) Petar u Delima apostolskim ovo protumačio u vezi sa Hristom (v. Dela ap. 2; 25). Budući da je Hristos Bog, On sve utvrđuje i održava. Budući da je postao čovek, utoliko Mu dolikuje da kaže da Mu je Gospod s desne strane da ne bi posrnuo. U svemu se saobražavajući (prilagođavajući) merama čoveštva (čovečije prirode), On se prema domostroju ne stidi onoga što dolikuje umanjenju (grč. κενωσις, dosl. pražnjenje, tj. svojevoljno umanjenje, uniženje Božanstva). Pogledaj kako se naša priroda proslavila u Hristu. Mi, koji smo odbačeni zbog Adamovog prestupa, privedeni smo pred lice Samog Oca, i On j.e naš zaštitnik i naša potpora.
 
(10) Jer nećeš ostaviti dušu moju u adu. O Njemu, koji je Život i Životodavac, prema domostroju se kaže da će Ga oživeti Otac.
Pokazao si mi puteve života. Primivši na Sebe čovečiji lik i učinivši se sličnim nama, izgovara reči koje mnogo više dolikuju nama nego Njemu, kao Bogu. Krasote (naslade) suudesnici Tvojoj do kraja. To znači da će se sveti naslađivati i radovati, nakon što ožive u vreme vaskrsenja. To naslaćivanje i radost, koji su netruležnost (nepropadljivost), mi ćemo, kažu oni, primiti od Hrista, Koji je i u nama i sa desne strane Oca. Da je ta reč istinita, pokazuje i sledeće mesto, na kojem je rečeno: On će preobraziti naše poniženo telo, tako da bude saobrazno telu slave Njegove (Filiplj. 3; 21).
 


 
NAPOMENE:

 1. U srpskom prevodu: Odmerena (nasleđa) pala su mi najbolja; u savremenom ruskom prevodu: Međe moje prođoše po prekrasnim mestima, prim. prev.
Ključne reči:

11 komentar(a)

 1. Dragoceno je ovo tumačenje. Slava Bogu za sve. Blagodarim.
  Može li da se nabavi ova knjiga tumačenja Psaltira?

 2. Slobodanka

  Postovani Oce -Molim vas kazite mi kako je ovaj Psalm povezan sa -Da Bog blagoslovi i oblagodati mlade koji žele da se posvete Gospodu.
  Zasto kletve? Kome su upucene?
  Hvala Unaprijed
  Slobodanka

 3. slavica obrenović

  Hvala Bogu milom da sam pronašla ovo tumačenje,mnogo je lakše. Iako se štošta razumom ne shvati, srcem se razume.

 4. Neka nas Gospod Isus Hristos blagoslovi i podari nam nebeska i zemaljska blaga Njegova. Molitvama Njegove Prečiste Majke i Preblagoslovene Bogorodice Marije. Amin

 5. Gospodine profesore, pročitajte Psalam 1 i komentare Sv Atanasija Velikog i Sv Vasilija Velikog na taj psalam. I to će vam upotpuniti vaše navedene misli. Hristos se Rodi!

 6. Gospod će sačuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj, od sada i do veka. Da li se ovaj stih može tumačiti i kao ulazak u neko društvo, neki krug ljudi, i kada se shvati da čoveku tu nije mesto iz ovog ili onog razloga, da se, uz Božju pomoć, i izađe bez posledica.

 7. Skoro sam poceo citati Psalme. Jako su lijepi. Ova tumacenja su od velijte koristi, kao i savjeti za sta i kada se cita koji Psalm. Ali, moj Psaltir se ne podudara sa ovim (brojevima) tumacenjima kao ni savjetima za sta je koji psalm. Na primer: ovdje psalm 55 kod mene je 56. Moj primjerak je preveo Djura Danicic.

  • Aleksandra

   Dragoljube,
   Verovatno imate isti Psaltir kao i ja (jednostavno izdanje izdavačke kuće PRAVOSLAVAC koje se uglavnom prodaje u crkvama), u kom su greškom podelili 9. psalam i od njega tako napravili 9. i 10. Pa su brojevi zbog toga dalje pomereni za po jedan sve do 148. Psalma koji se ponovo ispravno numerisan, jer su 146. i 147. Psalam spojeni u jedan, pa je tako početna greška u brojanju „nadoknađena“ i u Psaltiru i dalje ima ukupno 150 Psalama.

 8. PSALTIR je pesma duše naše koja hrli GOSPODU. Hvala Bogu što nam je darivao ove divne stihove jer i ne razumevajući sve, naša duša peva u Gospodu. Sa ovim divnim objašnjenjem možemo da shvatimo i širinu i dubinu Božije ljubavi i zaštite koju pruža svima.

 9. Psalam 72….kakva divna uteha za nekoga slabog verom (kao ja) gledajući svet oko mene, gde vlada „knez ovog sveta“, gde na izgled napreduje zlo, a Hristovo stado postaje sve manje i manje.

 10. Jagoda Milosavljević

  Hvala vam za sve ovo što ste pripremili za one koji veruju u Boga našega Gospoda Isusa Hrista. Ovo je jedini način da pravilno shvatimo i odgonetnemo Psalme, a ne da ih čitamo kao obično štivo. Sve ovo što činite i radite za vaše čitaoce doprinosi obrazovanju vernika Pravoslavne vere.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *