TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 149
Aliluja
 
Tumačenje Jefimija Zigabena
 
Prema rečima bl. Teodorita, ovaj psalam se u istorijskom smislu odnosi na Jevreje, koji su nakon povratka iz Vavilona pobedili sve okolne, neprijateljske narode. Prema rečima sv. Zlatousta, psalam se, u višem smislu, odnosi na hrišćane, a tako ga je protumačio i sv. Grigorije Bogoslov, koji kaže: „Novu pesmu Gospodu poju oni, koji pripadaju novoj tvari, oni novozavetni, obučeni u novog čoveka“:
(1) Pevajte Gospodu pesmu novu, hvala je Njegova u Crkvi prepodobnih.
(2) Neka se uzveseli Izrailj Stvoritelju svome, i sinovi Sionovi obradovaće se Caru svome. Neka se uzveseli novi Izrailj, koji na novi način poje Bogu, tj. neka se uzveseli svaki hrišćanin, najpre zato, što ga je Bog stvorio kao čoveka, a zatim i zato što ga je prisajedinio Sebi i Svom novom narodu. Sinovi Siona su sinovi novozavetnog evanđelja, odnosno hrišćani. Oni neka se raduju i poju Bogu, kao prvo, zato što ih je prizvao u biće, a kao drugo, zato što ih je udostojio da budu bliski Bogu. Naime, Bog se zacario u njima kao u Svojim sinovima i prijateljima, što predstavlja drugi vid dobročinstva.
(3) Neka hvale Ime Njegovo u horu, uz bubanj u psaltir neka Mu psalmopoju. Svi hrišćani, sinovi Siona, nekapoju Gospodu u horu, tj. sjedinjeno i jednoglasno, da bi ovo jednoglasje u pesmopojanju stvorilo u njima i jedinstvo i saglasnost ljubavi, jednodušje i jednomislije. Kako to ovde pokazuje David, drevnom jevrejskom narodu bilo je dopušteno da Bogu poje uz muzičke instrumente, kao što im je bilo dopušteno i prinošenje životinjskih žrtava, ali samo usled slabosti njihovog uma i sklonosti ka zadovoljstvima. Za novi narod, psaltir predstavlja višnje nadahnuće koje dolazi od blagodati Duha, budući da psaltir ispušta zvuk iz svog gornjeg dela. Prema jednom tumačenju, bubanj (timpan) je delanje, a psaltir sozercanje, zbog čega smo dužni da Bogu pojemo delanjem i sozercanjem.
(4) Jer Gospod blagovole u narodu Svome, i uzneće krotke u spasenje. Gospod, kaže, blagovoli, odnosno želi dobro u Svom narodu, kao što je rečeno i kod Evanđeliste: Među ljudima blagovoljenje (Lk. 2; 14). Krotke ili smirene će Gospod proslaviti i spasti.
(5) Pohvaliće se prepodobni u slavi, i obradovaće se na posteljama svojim. U doslovnom značenju, ovde se govori o pobedi Jevreja nad susednim narodima, koji su sprečavali obnovu hrama i grada Jerusalima. Usled toga, Jevreji ne samo da će bezbrižno spavati, nego će spavati sa radošću i veseljem srca, budući da su se oslobodili svih svojih neprijatelja – neznabožačkih naroda.
(6) Uznošenja Božija su u ustima njihovim, i mačevi dvosekli su u rukama njihovim. Ove reči navode na misao da će Izrailjci koji proslavljaju Boga voditi bitke sa svojim neprijateljima, da će u njihovim ustima biti psalmopojanje i slavoslovljenje a u rukama oružje kojim će poraziti i poseći svoje protivnike.
(7) Da učini osvetu u neznabošcima, izobličenje u narodima. Izrailjci će, kaže, ustima proslavljati Boga a rukama će se boriti s neprijateljima, imajući za cilj da se Bog kroz njih osveti susednim narodima za uvrede i ratove protiv Njegovog naroda, (8) Da vežu careve njihove u lance, i slavne njihove u ručne okove železne.
(9) Da učini na njima sud napisan, slava he ova biti svima prepodobnima Njegovim. Izrailjci će, najzad, slavosloviti Boga ustima i boriti se s narodima rukama da bi Bog kroz njih osudio i kaznio njihove neprijatelje i da bi se osvetio za Svoj narod. Slava, koja im je obećana, sastojala se u pobedi nad svim susedima, izvojevanoj na neobičan i zadivljujući način, uz pomoć i sadejstvo Božije.
Tako se ovaj psalam tumači u istorijskom smislu. U višem smislu, međutim, on se tumači na sledeći način. Prema svetom Zlatoustu, reči da će se prepodobni pohvaliti slavom odnose se na budući vek, jer, kako uči apostol Pavle, stradanja ovoga veka nisu ništa u poređenju sa slavom koja će nam se otkriti (v. Rim. 8; 18). Takva slava je krst, kao što je i rečeno: Bože sačuvajda se bilo čim drugim hvalim osim krstom Gospoda našega Isusa Hrista (Gal. 6; 12). Osim toga, David hvali krotke i prepodobne, da bi u nama podstakao krotkost i predanost Bogu. Obradovaće se na posteljama svojim, tj. u večnim nebeskim obiteljima i u priugotovljenim obitavalištima. Dvosekli mač označava krst Gospodnji, jer uništava i ranjava mnoštva demona. Pod mačem se može podrazumevati i život apostola i njihovih naslednika, budući da je izoštren i rečju i delom, odnosno i delanjem i sozercanjem. Osveta neznabošcima izražava način delovanja apostola, koji su tako postupali s ciljem da ljude oslobode od robovanja i surove vlasti đavola. Pod carevima i slavnima među neznabošcima trebalo bi podrazumevati demone koji su vladali nad njima i kojima su oni ukazivali počasti.

Ključne reči:

11 komentar(a)

 1. Dragoceno je ovo tumačenje. Slava Bogu za sve. Blagodarim.
  Može li da se nabavi ova knjiga tumačenja Psaltira?

 2. Slobodanka

  Postovani Oce -Molim vas kazite mi kako je ovaj Psalm povezan sa -Da Bog blagoslovi i oblagodati mlade koji žele da se posvete Gospodu.
  Zasto kletve? Kome su upucene?
  Hvala Unaprijed
  Slobodanka

 3. slavica obrenović

  Hvala Bogu milom da sam pronašla ovo tumačenje,mnogo je lakše. Iako se štošta razumom ne shvati, srcem se razume.

 4. Neka nas Gospod Isus Hristos blagoslovi i podari nam nebeska i zemaljska blaga Njegova. Molitvama Njegove Prečiste Majke i Preblagoslovene Bogorodice Marije. Amin

 5. Gospodine profesore, pročitajte Psalam 1 i komentare Sv Atanasija Velikog i Sv Vasilija Velikog na taj psalam. I to će vam upotpuniti vaše navedene misli. Hristos se Rodi!

 6. Gospod će sačuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj, od sada i do veka. Da li se ovaj stih može tumačiti i kao ulazak u neko društvo, neki krug ljudi, i kada se shvati da čoveku tu nije mesto iz ovog ili onog razloga, da se, uz Božju pomoć, i izađe bez posledica.

 7. Skoro sam poceo citati Psalme. Jako su lijepi. Ova tumacenja su od velijte koristi, kao i savjeti za sta i kada se cita koji Psalm. Ali, moj Psaltir se ne podudara sa ovim (brojevima) tumacenjima kao ni savjetima za sta je koji psalm. Na primer: ovdje psalm 55 kod mene je 56. Moj primjerak je preveo Djura Danicic.

  • Aleksandra

   Dragoljube,
   Verovatno imate isti Psaltir kao i ja (jednostavno izdanje izdavačke kuće PRAVOSLAVAC koje se uglavnom prodaje u crkvama), u kom su greškom podelili 9. psalam i od njega tako napravili 9. i 10. Pa su brojevi zbog toga dalje pomereni za po jedan sve do 148. Psalma koji se ponovo ispravno numerisan, jer su 146. i 147. Psalam spojeni u jedan, pa je tako početna greška u brojanju „nadoknađena“ i u Psaltiru i dalje ima ukupno 150 Psalama.

 8. PSALTIR je pesma duše naše koja hrli GOSPODU. Hvala Bogu što nam je darivao ove divne stihove jer i ne razumevajući sve, naša duša peva u Gospodu. Sa ovim divnim objašnjenjem možemo da shvatimo i širinu i dubinu Božije ljubavi i zaštite koju pruža svima.

 9. Psalam 72….kakva divna uteha za nekoga slabog verom (kao ja) gledajući svet oko mene, gde vlada „knez ovog sveta“, gde na izgled napreduje zlo, a Hristovo stado postaje sve manje i manje.

 10. Jagoda Milosavljević

  Hvala vam za sve ovo što ste pripremili za one koji veruju u Boga našega Gospoda Isusa Hrista. Ovo je jedini način da pravilno shvatimo i odgonetnemo Psalme, a ne da ih čitamo kao obično štivo. Sve ovo što činite i radite za vaše čitaoce doprinosi obrazovanju vernika Pravoslavne vere.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *