TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 144
Pohvala, Davidov
 
(1) Uznosiću Te, Bože moj, Care moj. Uznosiću te na visinu, ali ne zato, što Ti nisi na visini, nego zato da bi i drugima pokazao da je On na visini. Takvo je i ono što je rečeno: Oče, proslavi Ime Tvoje na zemlji (Jn. 12; 28). On, naime, ne moli da Mu podari slavu koju nema, nego da pokaže slavu koju ima, što i izražava rečima: Proslavi Me slavom… koju imadoh u Tebe pre nego svet postade (Jn. 17; 5).
(2) Svakoga dana blagosiljaću Te. Kod Jevreja, ovaj psalam počinje slovom „bet.“ Poučava da nijedan dan ne bi trebalo da prođe bez psalmopojanja. Zbog toga treba uznositi i blagosloviti Boga, i proslavljati Ga imenima i izrekama koje koriste smrtnici.
(4) Iz naraštaja u naraštaj hvaliće dela Tvoja. Pod tim podrazumeva Crkvu, sastavljenu od oba naroda, od obrezanih i od neznabožaca. Ima u vidu ona Njegova dela, koja je satvorio prilikom Svog dolaska, i psalmopoje raznim izrazima, nazivajući jedno isto i silom, i slavom, i svetinjom, i čudima, i opet silom, i veličinom, i blagošću, i pravdom, i milosrđem.
(6) I silu strašnih Tvojih čuda Govoriće. Kao oni koji su to opitno poznali, s pravom mogu da kažu: Kako je teško pasti u ruke Boga živoga (Jevr. 10; 31). Pokliknite Bogu glasom radovanja, jer je Gospod Višnji strašan (Ps. 46; 12). To kažu sa strahom Božijim i česnovanjem Boga. Kažu da Njegova veličina nema granica, ne zato što je oni opisuju svojim znanjem, nego zato što je ona za njih nedokučiva. Naime, jedino Sin zna Oca, i jedino Otac zna Sina. Ako Sin i otkriva Oca kome On hoće, onda je to samo onoliko, koliko tvar može da vidi i u skladu sa merom, u kojoj je čovek sebe za to pripremio.
(7) Spomen mnoštva dobrote Tvoje izgovaraće. Kao dobri Bog, On je svima otkrio Svoju dobrotu i svima čini milost delima Svojim. Spašće se, međutim, samo oni, koji žele da iskoriste Njegovu dobrotu.
 
Iz tumačenja Jefimija Zigabena:
 
(9) Dobar je Gospod svima i u svemu, i milosrđe je Njegovo na svim delima Njegovim. David je iste reči izgovorio i u 73. psalmu, a ovde pojačava kazivanje o dobroti Božijoj. Gospod je, kaže, blag (dobar)prema svima, ne samo prema pravednima nego i prema grešnima, ne samo prema slovesnim ljudima nego i prema angelima i arhangelima,pa čak i prema beslovesnima. Uopšte, Bog je milostiv i milosrdan prema svakom Svom stvorenju, pa čak i prema onom najneznatnijem. Isto tako, Bog po Svom čovekoljublju preti ljudima paklenim ognjem i večnim mukama, da bi se kroz ovaj strah udaljili od greha i kroz pokajanje i vrlinske podvige dostigli Carstvo nebesko. Bog prema Svom čovekoljublju kažnjava grešnike i u sadašnjem životu kako bi ih, ako to oni žele, ispravio ovom privremenom kaznom; ako sene poprave, ta kazna (u ovom životu) olakšaće njihove tamošnje večne muke.
(10) Neka Te ispovedaju i slave, Gospode, cva dela Tvoja. Neka Te,Gospode, sva slovesna stvorenja hvale sama od sebe, a beslovesna i neživa tvorevina posredstvom slovesnih ljudi koji je, prema Teodoritovim rečima, vide i upotrebljavaju na svoju korist. Neka zablagodare Bogu za to, što su od Njega dobili premudro ustrojstvo, jer je sve stvoreno sa dobrim ciljem i sve se koristi Božijim staranjem.Neka Te blagosiljaju prepodobni Tvoju, tj. ugodnici koji su se Tebi predali i posvetili, Njima osobito dolikuje da Te svagda proslavljaju, jer su slobodni od svake svetovne brige i, kao umniji i bogoljubiviji od drugih, mogu da Te proslavljaju čistim umom.
(16) Ti otvaraš ruku Svoju, i ispunjavaš cve živo blagovoljenjem. Ovaj stih je sličan 27. stihu 103. psalma: Cve od Tebe očekuje da im daješ hranu na vreme cvoje. Što je na drugim mestima nazvano blagošću (dobrotom), ovde se naziva blagovoljenjem. Božanstveni David pokazuje da je Gospod milosrdan prema svemu, i da hranu beslovesnima ne daju ni kiša, ni zemlja, ni sunce, ni vazduh nego zapovest Božija. Prema Teodoritovim rečima, otvaranje ruke Božije označava lakoću davanja.
(17) Blizu je Gospod svima koji Ga prizivaju. Govoreći prethodno o dobrima koja Bog daje svim ljudima, pa čak i onim nevernim i bezbožnim, David sada govori o dobrima koja Bog daje vernim hrišćanima, odnosno kaže da je Bog blizu onih koji Ga prizivaju istinom, tj. istinito, pravilno i kako dolikuje.
(21) Svako telo neka blagosilja sveto Ime Njegovo. Neka blagosilja Gospoda svako telo, koje je poverovalo u Hrista. Kako bi neverni i bezbožni mogli da blagosiljaju istinitog Boga? Telom je označio vascelog čoveka, tj. pod tim podrazumeva i telo i dušu.

Ključne reči:

11 komentar(a)

 1. Dragoceno je ovo tumačenje. Slava Bogu za sve. Blagodarim.
  Može li da se nabavi ova knjiga tumačenja Psaltira?

 2. Slobodanka

  Postovani Oce -Molim vas kazite mi kako je ovaj Psalm povezan sa -Da Bog blagoslovi i oblagodati mlade koji žele da se posvete Gospodu.
  Zasto kletve? Kome su upucene?
  Hvala Unaprijed
  Slobodanka

 3. slavica obrenović

  Hvala Bogu milom da sam pronašla ovo tumačenje,mnogo je lakše. Iako se štošta razumom ne shvati, srcem se razume.

 4. Neka nas Gospod Isus Hristos blagoslovi i podari nam nebeska i zemaljska blaga Njegova. Molitvama Njegove Prečiste Majke i Preblagoslovene Bogorodice Marije. Amin

 5. Gospodine profesore, pročitajte Psalam 1 i komentare Sv Atanasija Velikog i Sv Vasilija Velikog na taj psalam. I to će vam upotpuniti vaše navedene misli. Hristos se Rodi!

 6. Gospod će sačuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj, od sada i do veka. Da li se ovaj stih može tumačiti i kao ulazak u neko društvo, neki krug ljudi, i kada se shvati da čoveku tu nije mesto iz ovog ili onog razloga, da se, uz Božju pomoć, i izađe bez posledica.

 7. Skoro sam poceo citati Psalme. Jako su lijepi. Ova tumacenja su od velijte koristi, kao i savjeti za sta i kada se cita koji Psalm. Ali, moj Psaltir se ne podudara sa ovim (brojevima) tumacenjima kao ni savjetima za sta je koji psalm. Na primer: ovdje psalm 55 kod mene je 56. Moj primjerak je preveo Djura Danicic.

  • Aleksandra

   Dragoljube,
   Verovatno imate isti Psaltir kao i ja (jednostavno izdanje izdavačke kuće PRAVOSLAVAC koje se uglavnom prodaje u crkvama), u kom su greškom podelili 9. psalam i od njega tako napravili 9. i 10. Pa su brojevi zbog toga dalje pomereni za po jedan sve do 148. Psalma koji se ponovo ispravno numerisan, jer su 146. i 147. Psalam spojeni u jedan, pa je tako početna greška u brojanju „nadoknađena“ i u Psaltiru i dalje ima ukupno 150 Psalama.

 8. PSALTIR je pesma duše naše koja hrli GOSPODU. Hvala Bogu što nam je darivao ove divne stihove jer i ne razumevajući sve, naša duša peva u Gospodu. Sa ovim divnim objašnjenjem možemo da shvatimo i širinu i dubinu Božije ljubavi i zaštite koju pruža svima.

 9. Psalam 72….kakva divna uteha za nekoga slabog verom (kao ja) gledajući svet oko mene, gde vlada „knez ovog sveta“, gde na izgled napreduje zlo, a Hristovo stado postaje sve manje i manje.

 10. Jagoda Milosavljević

  Hvala vam za sve ovo što ste pripremili za one koji veruju u Boga našega Gospoda Isusa Hrista. Ovo je jedini način da pravilno shvatimo i odgonetnemo Psalme, a ne da ih čitamo kao obično štivo. Sve ovo što činite i radite za vaše čitaoce doprinosi obrazovanju vernika Pravoslavne vere.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.