NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PSALAMA

TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 140
Psalam Davidov
 
Sadržaj
 
I ovaj psalam je sličan prethodnom, osim što je poučniji od njega.
(1) Gospode, Tebi zovem, usliši me, čuj glas moljenja moga kada vapim Tebi. Vapaj, nesumnjivo, označava napregnutost (= usresređenost) misli. David kaže: Vladiko, blagonaklono primi moje moljenje.
(2) Neka se uzdigne molitva moja kao kađenje pred lice Tvoje. Pomisli upodobljuje miomirisnim isparenjima, jer su one istančane i prinose se Bogu isključivo umom. Uzdizanje ruku mojih, žrtva večernja. Dela, koja predstavlja u vidu ruku, upodobljuje žrtvi, jer se čini da ona imaju veću odvažnost u poređenju sa duhovnim (misaonim, umnim) prinošenjem (tj. darom). Kaže: žrtva večernja, jer se u dobrim delima moramo podvizavati do samog kraja.
(3) Postavi, Gospode, stražu ustima mojim, i dver ograde oko usana mojih. Budući da zna da je čuvanje jezika veliko delo, moli Boga da mu podari uzdržan jezik.
(4) Ne dopusti srce moje u reči lukave. Tj. ne dopusti da se moj um, koji je jednom dobro pripremljen, prikloni onom protivnom, i da prihvati bezakonite misli.
(5) Karaće me pravednik sa milošću i izobličiće me. Rado ću prihvatiti svako urazumljenje koje dolazi od pravednoga, dok od grešnika neću prihvatiti ni blagoslov ni laskanje kojim, kao jelejem, pomazuje moju glavu.
Jer je još i molitva moja protiv volje njihove. (6) Rasuše se niz kamenje moćnici njihovi. Nalazeći se pored kamenja, oni će biti progutani. Pod tim podrazumeva da će ih Sam Hristos zbaciti u bezdan. Čuće reči moje kao ugodne. Usled predskazane kazne, reči moje biće prihvaćene kao istinite i dolične.
(7) Kao što se Grumen zemlje prosu po zemlji. Raskinuli smo sve, što je u nama bilo zemno, i Tebe radi toliko smo se unizili da je sva naša snaga sve do ada uništena. To je slično rečenome: Tebe radi usmrćuju nas sav dan (Ps. 43; 23).
(8) Jer Tebi, Gospode, Gospode, upravih oči moje. Ja se ne uzdam ni u šta ljudsko i samo od Tebe očekujem pomoć, i molim Te da te pomoći ne lišiš moju dušu. U Tebe se uzdah, ne odbaci dušu moju, tj. ne liši je tog uzdanja, koje imam u Tebe.
(9) Pašće u mrežu svoju grešnici. Neka, kaže, grešnici upadnu u svoju mrežu. A ja ostah sam, dokle ne prođoh. Bez straha i bezbrižno proći ću tek onda, kad grešnici upadnu u svoju zamku. Ja ću živeti daleko (odvojeno, razlučeno) od njih, dok ne okončam svoj život.
 
Iz tumačenja Jefimija Zigabena:
 
(1) Gospode, Tebi zovem, usliši me. Ja sam Te prizivao, kaže, glasom i vapajem srca, rasplamsanog i prožetog žalošću, i stoga me usliši. Takvim, misaonim glasom srca Boga je prizivao i Mojsej i bio uslišan, iako su njegove usne ćutale. Takav glas je iz svog srca uznela i celomudrena Ana, žena Elkanova, iako se nije mogao čuti glas njenih usana. Zbog toga je, i pored svoje neplodnosti, rodila proroka Samuila. Takvim, misaonim glasom srca, zavapio sam Ti i ja, glasom koji čuju Tvoje uši, a ne čuvstvenim glasom usta, kakvim su se molili i umnožavali svoja moljenja Jevreji, koje nisi uslišao. Naime, onaj koji priziva ustima čuvstveno napreže celo svoje telo prema spoljašnjem i tako iscrpljuje svu svoju snagu. Onaj, koji priziva srcem, misaono usredsređuje sav svoj um i svu svoju dušu ka unutrašnjem i sabira svu svoju snagu, zbog čega i biva dostojan da ga Bog usliši.
(2) Da se uzdigne molitva moja kao kađenje pred lice Tvoje… U drevnom Božijem hramu nalazila su se dva žrtvenika. Jedan je bio zlatan, a drugi bakarni. Zlatni žrtvenik je bio određen za paljenje tamjana, a drugi za ostale žrtve. Prema Zakonu, kađenje se pripremalo od skupocenog i čistog veštastva, zbog čega je i bilo ugodno pred Bogom, kako iz tog razloga, tako i stoga, što je predizobražavalo novo, blagodatno i evanđelsko bogosluženje.

Ključne reči:

11 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *