TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 138
Za kraj, psalam Davidov, Zaharijin, u rasejanju
 
Sadržaj
 
Iako se ovaj psalam vezuje za Zahariju, u vreme kada su sinovi Izrailjevi a sa njima i sam prorok još bili u ropstvu, on izobražava Božije staranje o nama i opisuje kako Bog ne promišlja samo o vaseljeni kao celini, nego i o svakom njenom delu, tako da ni naša kretanja, ni naše pomisli, nisu lišeni Njegovog promisla. Psalmopojac se divi dubini domostroja (ikonomije). Očigledno ukazuje na prizivanje neznabožaca i na protivljenje Spasitelju Hristu, koje će ispoljiti jevrejski narod. Zbog svega toga, psalam i ima natpis: za kraj, Davidov. Više puta smo primetili da se takvi psalmi odnose na dolazak Gospodnji.
(1) Gospode, isprobao si me i poznao si me. Imajući čvrstu veru u Hrista i pouzdano znajući da nema nikakvog udela u bezakonjima bezbožnog naroda, priziva za svedoka samog Stvoritelja srca.
(2) Ti si razumeo pomisli moje izdaleka (3) stazu moju i meru moju ispitao si. Ako je i samo kretanje pomisli poznato Bogu, On onda utoliko pre zna kako provodimo život. Stazu moju i meru moju ispitao si. Mera ovde ima značenje odrećene mere puta. Prorok razume da je Bogu poznato svako kretanje pomisli, jer rečju put ovde označava kretanje.
(4) Jer nema reči prevarne na jeziku mome. I to predstavlja važan deo Davidovih zasluga, jer jezik nije koristio ni za zlo, ni za laž, ni za lažnu zakletvu, ni za prevaru, ni za laskanje, ni za bilo šta slično.
Evo, Gospode, Ti si poznao sve, (5) i poslednje i prvo. Prećutao je o onome, što se nalazi izmeću poslednjeg i prvog, jer sredinu ispunjava zloba koje nije bilo na početku, i koje, takođe, neće biti ni na kraju. Ti si me sazdao, i stavio si na mene ruku Tvoju. Ti si me, kaže, stvorio, i kao stvorenog me podržavaš. Postavljanje ruke Božije označava predaju dara Duha, kao što su i apostoli polaganjem ruku predavali Duha Svetoga.
(6) Čudesno je znanje Tvoje za mene: nadjača me, ne mogu prema njemu. To znači sledeće: njemu su učinjena i mnoga druga dobročinstva Božija, ali on ne može sve da ih pozna. Poznanje o tome, kaže, prevazilazi moju moć i ono je iznad mog razumevanja. Stoga ne mogu to niti da istražim, niti da izrazim rečima. Sve što sam rekao, malo je i oskudno, i sila Božija je nedostižna (nepojmljiva) mojoj ništavnosti.
(8) Ako uziđem na nebo, Ti si tamo. To je slično rečenome: Nebo je presto moj (Isa. 66;1). Ako siđem u ad, prisutan si. Prorokuje o budućem silasku Gospodnjem u ad.
(9) Ako uzmem krila svoja ujutro i nastanim se na krajevima mora, tj. ako uzmem krila ptice, koja su nezamorena (jer to znači reč: ujutro), neoslabljena letenjem i preispunjena snagom. Smisao ovih reči je sledeći: Ti, Gospode, sve obuhvataš, sve proviđaš, svugde si prisutan i, kao Bog, sve ispunjavaš. Šta će biti sa mnom, ako se dogodi da padnem u neki greh zbog kojeg bih morao da bežim, kad Ti sve obuhvataš, Gospode?
(10) I rekoh: eda li će me tama pogaziti? Rekao je: pogaziti, umesto „pokritii sakriti“ od Tvojih očiju. Međutim, i ta tama je za Tvoje sveznanje isto što i svetlost.
(11) Kao što je tama njena, tako je i svetlost njena. Kao što je za mene noć tamna, za Tebe je svetla. O utrobama (13) kaže da one rađaju strah. Svagda sam se Tebe bojao, kaže prorok, jer sam svagda imao pred očima Tvoj sud. (13) Prihvatio si me od utrobe matere moje. Ja nisam bezrazložno zadobio strah Tvoj, jer me Tvoje promišljanje čuvalo još dok sam bio u majčinoj utrobi.
(14) Ispovedaću Te u slaviti, jer si me strašno udivio. Nakon onoga što je prethodno izgovorio o Bogu, pravovremeno prinosi blagodarenje. Čudesna su dela Tvoja, i duša moja zna to (veoma). Ta sila je za mene neizreciva, ali je ona Tebi, kao Bogu, otkrivena.
(15) Ne sakri se kost moja od Tebe, koju si stvorio u skrivenosti. Tebi nije ostalo nepoznato posrnuće žene koju si stvorio od moje kosti, pustivši na mene dubok san. Naprotiv, naša tajna poznata je Onome, Koji je u tajnosti stvorio ženu. I sastav (ipostas) moj u dubinama zemlje. I ako se raspadnem i pretvorim u prah, i to će Ti biti poznato.
(16) Neuobličen (začetak) moj videše oči Tvoje. Pre nego što sam dobio lik (obraz), oči Tvoga predznanja videle su me i providele, i to ne jednostavno, nego kao već unetog, pribrojanog i zapisanog u knjigu Tvoju. U dane sazdaće se, i nikoga još nema u njima. Sve dane svog života proveo sam dolično i u dobrom poretku, i među njima nije bilo nijednog nesređenog i neustrojenog.
(17) Meni su veoma cenjeni prijatelji Tvoji, Bože. To je slično onome, što je rečeno: Koji prima proroka u ime proročko, platu proročku primiće (Mt. 10; 41).
(18) Izbrojaću ux, u više od peska umnožiće se. Poštujući Tvoje prijatelje, nadam se da ću i na vaskrsenju stajati uz njih i da ću, njih radi, i ja kod Tebe biti udostojen časti. Tada će, naravno, i grešnici biti pogubljeni, tj. primiće zasluženu kaznu.
(19) Ako pogubiš grešnike, Bože. Znajući kakve ih kazne očekuju, kao da ih udaljuje od sebe. Ljudi krvnici, uklonite se od mene (20) jer ste svadljivi u pomislima. Navodi i razlog zbog kojeg grešnike udaljuje od sebe, i kaže: oni se proteruju zato što protivureče i protive se Bogu, uzaludno se preuznoseći i gordeći ljudskim životom.
(21) Omrzao sam one koji Te mrze, Gospode. Ljubio sam i prihvatao Tvoje prijatelje, dok sam Tvoje neprijatelje sasvim omrznuo. Neprijatelji Božiji su, u prevashodnom i pravom smislu, nečisti demoni, a zatim i zaštitnici idolosluženja i jeresijarsi (predvodnici jeresi).

Ključne reči:

11 komentar(a)

 1. Dragoceno je ovo tumačenje. Slava Bogu za sve. Blagodarim.
  Može li da se nabavi ova knjiga tumačenja Psaltira?

 2. Slobodanka

  Postovani Oce -Molim vas kazite mi kako je ovaj Psalm povezan sa -Da Bog blagoslovi i oblagodati mlade koji žele da se posvete Gospodu.
  Zasto kletve? Kome su upucene?
  Hvala Unaprijed
  Slobodanka

 3. slavica obrenović

  Hvala Bogu milom da sam pronašla ovo tumačenje,mnogo je lakše. Iako se štošta razumom ne shvati, srcem se razume.

 4. Neka nas Gospod Isus Hristos blagoslovi i podari nam nebeska i zemaljska blaga Njegova. Molitvama Njegove Prečiste Majke i Preblagoslovene Bogorodice Marije. Amin

 5. Gospodine profesore, pročitajte Psalam 1 i komentare Sv Atanasija Velikog i Sv Vasilija Velikog na taj psalam. I to će vam upotpuniti vaše navedene misli. Hristos se Rodi!

 6. Gospod će sačuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj, od sada i do veka. Da li se ovaj stih može tumačiti i kao ulazak u neko društvo, neki krug ljudi, i kada se shvati da čoveku tu nije mesto iz ovog ili onog razloga, da se, uz Božju pomoć, i izađe bez posledica.

 7. Skoro sam poceo citati Psalme. Jako su lijepi. Ova tumacenja su od velijte koristi, kao i savjeti za sta i kada se cita koji Psalm. Ali, moj Psaltir se ne podudara sa ovim (brojevima) tumacenjima kao ni savjetima za sta je koji psalm. Na primer: ovdje psalm 55 kod mene je 56. Moj primjerak je preveo Djura Danicic.

  • Aleksandra

   Dragoljube,
   Verovatno imate isti Psaltir kao i ja (jednostavno izdanje izdavačke kuće PRAVOSLAVAC koje se uglavnom prodaje u crkvama), u kom su greškom podelili 9. psalam i od njega tako napravili 9. i 10. Pa su brojevi zbog toga dalje pomereni za po jedan sve do 148. Psalma koji se ponovo ispravno numerisan, jer su 146. i 147. Psalam spojeni u jedan, pa je tako početna greška u brojanju „nadoknađena“ i u Psaltiru i dalje ima ukupno 150 Psalama.

 8. PSALTIR je pesma duše naše koja hrli GOSPODU. Hvala Bogu što nam je darivao ove divne stihove jer i ne razumevajući sve, naša duša peva u Gospodu. Sa ovim divnim objašnjenjem možemo da shvatimo i širinu i dubinu Božije ljubavi i zaštite koju pruža svima.

 9. Psalam 72….kakva divna uteha za nekoga slabog verom (kao ja) gledajući svet oko mene, gde vlada „knez ovog sveta“, gde na izgled napreduje zlo, a Hristovo stado postaje sve manje i manje.

 10. Jagoda Milosavljević

  Hvala vam za sve ovo što ste pripremili za one koji veruju u Boga našega Gospoda Isusa Hrista. Ovo je jedini način da pravilno shvatimo i odgonetnemo Psalme, a ne da ih čitamo kao obično štivo. Sve ovo što činite i radite za vaše čitaoce doprinosi obrazovanju vernika Pravoslavne vere.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.