NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PSALAMA

TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 131
Pesma stepenica
 
Sadržaj
 
Trinaesta pesma sadrži u sebi molitvu za Davida. Budući da se očišćenjem svima priprema otpuštanje grehova, prorokujući Duh govori sa ostalima, koji se spasavaju. pomeni, Gospode, i Davida, i uzvrati mu po njegovoj krotkosti. Kao što je David, budući krotak, opraštao Saulu uvrede koje mu je ovaj nanosio, tako i Ti oprosti Davidu njegova sagrešenja.
(1) Opomeni se, Gospode, Davida i sve krotkosti njegove. (2) Kako se zakle Gospodu, zavetova se Bogu Jakovljevom, itd. Budući da je od Duha Svetoga naučen da će Gospod doći među ljude i otpustiti im mnoštvo grehova, a nadajući se da će i on sam biti spasen, žuri da dozna kad će se to dogoditi, gde će se savršiti i kako će doći Gospod. Želeći da to sazna, on se izložio mnogim podvizima, odrekao se postelje, napustio svoj dom i pred Bogom pao na zemlju, zaklinjući se da neće ustati odatle, dok to ne sazna. Smilovavši se na njega i priklonivši se njegovoj usrdnoj molitvi, Bog obećava da, kad se jednom zakleo, neće slagati. David je stoga i dodao: Evo čusmo za Njega u Efrati, a to je Vitlejem. O čemu smo slušali, ako ne o tome da će tamo doći Gospod?
(6) Nađosmo Ga na poljima dubrave, jer se na ravnici, ili na polju, nalazi pećina u kojoj se rodio Hristos.
(7) Ući ćemo u naselja Njegova. Time označava crkve, koje će se vremenom pojaviti. Poklonićemo se na mestu Gde stajahu noge Njegove. Misli na Maslinovu goru, gde se poklanja svaki prolaznik.
(8) Ustani (vaskrsni) Gospode, u počinak Tvoj. Moli da ubrza Njegovo vaznesenje na nebesa. Ti i kovčeg svetinje Tvoje. Kovčegom svetinje naziva Njegovo sveto telo.
(9) Sveštenici će se Tvoji obući u pravdu, tj. ne u odežde kakve propisuje Zakon, nego u samu pravdu, a ta pravda je Hristos.
(10) Radi Davida sluge Tvoga ne odvrati lice od Pomazanika Tvoga. Uporedo sa dobročinstvima koja se rasprostiru na sve narode, opomeni se i Davida, Ti, Gospode, Koji si ga primorao da se, posredstvom greha, obrati Tebi. Naime, od Davida je po telu potekao Onaj, Koji je prihvatio obličje sluge.
(11) Zakle se Gospod Davidu istinom. Kad mu se zakleo? Kad je rekao: Kada se navrše dani tvoji i kada usniš kod otaca svojih, iz tvog semena ustaće Drugi, koji će izaći iz utrobe tvoje, i utvrdiću carstvo Njegovo do veka. Ja ću Mu biti Otac, a On će Mi biti Sin (2. Sam. 7; 1214).
(12) Ako sačuvaju sinovi tvoji zavet Moj. Jasno nagoveštava budući Zavet. Da su ga očuvali, Davidovi sinovi po telu ne bi otpali od priugotovljenog carstva.
 
(14) On je počivalište moje u vekove vekova. Ako je zbog bezumlja Jevreja i bio opustošen drevni hram, mesta Raspeća, Vaskrsenja i Vaznesenja udostojena su božanstvene blagodati.
(15) Lov njegov blagosiljajući blagosloviću, jer nijedan, koji je od pravednog semena, neće oskudevati u hlebu. Siromahe njegove nasitiću hlebovima, tj. one koji su siromašni po Bogu nasitiću duhovnim hlebom.
(16) Sveštenike Njegove obući ću u spasenje, pri čemu je spasenje Hristos, Koji je prethodno nazvan pravdom.
(17) Tamo ću uzdignuti rog Davidov“ U ono vreme, kad se javi spasenje, zablistaće Davidova slava. Pripremiću svetilnik Pomazaniku Mome. Ovo govori o Jovanu (Preteči), prema onome što je rekao Gospod: On beše svetiljka koja goraše i svetljaše (Jn. 5; 35).

Ključne reči:

11 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *