NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PSALAMA

TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 129
Pesma stepenica
 
Sadržaj
 
Jedanaesta pesma sadrži molitvu mučenika i učenje ispovedanja, upućeno novom narodu. Očigledno se propoveda očišćenje, a to je Hristos, jer je o Njemu rečeno: A On je očišćenje (tj. žrtva pomirenja) za Grehe naše (1. Jn. 2; 2).
(1) Iz dubine vičem Tebi, Gospode.., (2) neka budu uši Tvoje pažljive na Glas moljenja moga. Ušima Božijim naziva angelske sile, jer se posredstvom njih naša molitva uznosi ka Bogu.
(3) Ako na bezakonja budeš Gledao, Gospode, Gospode, ko će ostati! Ponavljanjem reči – Gospode, Gospode, izražava zadivljenost veličinom Božijeg čovekoljublja; u Njemu je očišćenje, a ne u našim zaslugama, kaže prorok.
(4) Radi Imena Tvoga potrpeh Te, Gospode. To su reči onih koji ne pristupaju zbog duhovne potrebe, nego radi samog, poklonjenja dostojnog Imena, i koji zbog toga trpljenjem idu na podvig koji predstoji (Jevr. 12; 1), ni u koje vreme ne odstupajući od Boga i od onog, što je Njemu ugodno.
(5) Od straže jutarnje do noći… neka se uzda Izrailj na Gospoda. U Gospoda se moramo uzdati i u vreme teških okolnosti. Prozorljivi um ne prima od Boga umnožavanje radosnog i oslobađanje od žalosti samo u vreme jutarnje straže, kad se stvari vide nejasno i kad su naše prilike zamagljene, nego i prilikom blistanja istinitog svetla. Neka se uzda u Boga, jer je kod Njega i u Njemu, kao u izvoru, milost. On je izbavljenje i očišćenje, On u potpunosti očišćuje od grehova.
 
Iz tumačenja Jefimija Zigabena:
 
(1) Iz dubine vičem Tebi, Gospode. Prorok David je ovaj psalam napisao sa ciljem da nam prenese na koji se način i sa kolikom vatrenošću molio u vreme iskušenja, i koje je reči izgovarao tokom molitve. Istovremeno, on Jevreje koji su se vratili iz Vavilona poučava da ga u vreme iskušenja podražavaju i da se uzdaju u Boga. Prizivao sam Te, Gospode, kaže on, iz dubine svoga srca a ne površno i samo usnama: molitva, koja izvire iz dubine srca, jeste najtoplija molitva dok je ona, koja se izgovara samo ustima, najhladnija. Samo ova prva molitva, izgovorena iz dubine srca, uznosi one koji je izgovaraju…, usmeravajući vasceli um molitelja ka Bogu. Molitva koja se tvori samo ustima uznosi ka Bogu samo slabe molitvene reči, lišene napregnutosti i sile, i pokreće samo spoljašnja oruđa zvuka. Osim toga, vikom (vapajem) se ovde ne naziva gromki glas, snažan zbog spoljašnjeg pokretanja vazduha, nego glas koji je snažan zbog sile i napregnutosti unutrašnjeg raspoloženja srca.
(3) Ako na bezakonja budeš gledao, Gospode, Gospode, ko će opcuiauiu1. Ako, Gospode, ispitaš i strogo razmotriš sva bezakonja ljudi, ko će od njih podneti ovo ispitivanje? Ko će se pokazati kao čist i bez krivice? Uistinu, niko. Nešto slično kaže i Solomon: Ko će se pohvaliti. da ima nevino srce? Ko će odvažno reći da je čist od greha (Priče Sol. 20; 9 – prema Septuaginti)? Apostol Pavle kaže: Svi sagrešiše i lišeni su slave Božije (Rimlj. 3; 23) i ne osećam ništa na svojoj savesti, ali zato nisam opravdan (1. Kor. 4; 4). Udvajanje reči: Gospode, Gospode, ukazuje na Njegovu veliku dobrotu i čovekoljublje.
(4) Jer je u Tebe očišćenje. U Tebi je snishođenje i istinsko pomilovanje, jer ljudske grehe ne ispituješ strogo, nego snishodljivo (popustljivo) i čovekoljubivo.
Radi Imena Tvoga potrpeh Te (očekivah Te), Gospode. Očekivao sam, Gospode, da mi pomogneš, ali ne zbog mojih vrlina i podviga, jer sam grešan i nemam ih, nego Imena Tvoga radi, tj. da se moji neprijatelji ne bi izrugivali Tvom svetom Imenu, govoreći da Ti nemaš snage da spaseš Svoj narod. Gospod nešto slično kaže i kroz proroka Jezekilja: Ne činim to radi vas, dome Izrailjev, nego radi svetog Imena Svojeg (Jezek. 36; 22), kao i na drugom mestu: Imena Svojega radi, da se ne skrnavi među neznabošcima (Jezek. 20; 9).
Potrpe duša moja na reč Tvoju. Moja duša se, Gospode, uzdala u obećanje koje si dao patrijarsima i praocima, tj. da ćemo naslediti Obećanu zemlju i da ćemo, ako Ti budemo poslušni, okusiti zemaljska dobra: Ako hoćete slušati, dobra zemaljska ješćete (Isa. 1; 19). Ili se, možda, može protumačiti i ovako: moja duša se uzdala u Tvoje obećanje da ćeš spasti one koji Ti ugađaju i koji se kaju zbog svojih sagrešenja.
Pouzda se duša moja na Gospoda, Moja duša se uzdala samo u Gospoda, i ni u šta drugo na svetu.
(7) Jer je u Gospoda milost, i mnogo je u Njega izbavljenje. U Gospoda je, kaže, istinska, snažna, brza i nepokolebiva milost, i Onje daruje svima koji su je dostojni.
(8) On će izbaviti Izrailja od svih bezakonja njegovih. Izbavi, Gospode, narod izrailjski od svih bezakonja njegovih, kada se zbog njih pokaje i kad ugodi Bogu živeći po Njegovim zakonima. Najzad, ove reči, kao i vasceli psalam, dolikuju i novom Izrailju, odnosno hrišćanskom narodu.

Ključne reči:

11 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *