TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 129
Pesma stepenica
 
Sadržaj
 
Jedanaesta pesma sadrži molitvu mučenika i učenje ispovedanja, upućeno novom narodu. Očigledno se propoveda očišćenje, a to je Hristos, jer je o Njemu rečeno: A On je očišćenje (tj. žrtva pomirenja) za Grehe naše (1. Jn. 2; 2).
(1) Iz dubine vičem Tebi, Gospode.., (2) neka budu uši Tvoje pažljive na Glas moljenja moga. Ušima Božijim naziva angelske sile, jer se posredstvom njih naša molitva uznosi ka Bogu.
(3) Ako na bezakonja budeš Gledao, Gospode, Gospode, ko će ostati! Ponavljanjem reči – Gospode, Gospode, izražava zadivljenost veličinom Božijeg čovekoljublja; u Njemu je očišćenje, a ne u našim zaslugama, kaže prorok.
(4) Radi Imena Tvoga potrpeh Te, Gospode. To su reči onih koji ne pristupaju zbog duhovne potrebe, nego radi samog, poklonjenja dostojnog Imena, i koji zbog toga trpljenjem idu na podvig koji predstoji (Jevr. 12; 1), ni u koje vreme ne odstupajući od Boga i od onog, što je Njemu ugodno.
(5) Od straže jutarnje do noći… neka se uzda Izrailj na Gospoda. U Gospoda se moramo uzdati i u vreme teških okolnosti. Prozorljivi um ne prima od Boga umnožavanje radosnog i oslobađanje od žalosti samo u vreme jutarnje straže, kad se stvari vide nejasno i kad su naše prilike zamagljene, nego i prilikom blistanja istinitog svetla. Neka se uzda u Boga, jer je kod Njega i u Njemu, kao u izvoru, milost. On je izbavljenje i očišćenje, On u potpunosti očišćuje od grehova.
 
Iz tumačenja Jefimija Zigabena:
 
(1) Iz dubine vičem Tebi, Gospode. Prorok David je ovaj psalam napisao sa ciljem da nam prenese na koji se način i sa kolikom vatrenošću molio u vreme iskušenja, i koje je reči izgovarao tokom molitve. Istovremeno, on Jevreje koji su se vratili iz Vavilona poučava da ga u vreme iskušenja podražavaju i da se uzdaju u Boga. Prizivao sam Te, Gospode, kaže on, iz dubine svoga srca a ne površno i samo usnama: molitva, koja izvire iz dubine srca, jeste najtoplija molitva dok je ona, koja se izgovara samo ustima, najhladnija. Samo ova prva molitva, izgovorena iz dubine srca, uznosi one koji je izgovaraju…, usmeravajući vasceli um molitelja ka Bogu. Molitva koja se tvori samo ustima uznosi ka Bogu samo slabe molitvene reči, lišene napregnutosti i sile, i pokreće samo spoljašnja oruđa zvuka. Osim toga, vikom (vapajem) se ovde ne naziva gromki glas, snažan zbog spoljašnjeg pokretanja vazduha, nego glas koji je snažan zbog sile i napregnutosti unutrašnjeg raspoloženja srca.
(3) Ako na bezakonja budeš gledao, Gospode, Gospode, ko će opcuiauiu1. Ako, Gospode, ispitaš i strogo razmotriš sva bezakonja ljudi, ko će od njih podneti ovo ispitivanje? Ko će se pokazati kao čist i bez krivice? Uistinu, niko. Nešto slično kaže i Solomon: Ko će se pohvaliti. da ima nevino srce? Ko će odvažno reći da je čist od greha (Priče Sol. 20; 9 – prema Septuaginti)? Apostol Pavle kaže: Svi sagrešiše i lišeni su slave Božije (Rimlj. 3; 23) i ne osećam ništa na svojoj savesti, ali zato nisam opravdan (1. Kor. 4; 4). Udvajanje reči: Gospode, Gospode, ukazuje na Njegovu veliku dobrotu i čovekoljublje.
(4) Jer je u Tebe očišćenje. U Tebi je snishođenje i istinsko pomilovanje, jer ljudske grehe ne ispituješ strogo, nego snishodljivo (popustljivo) i čovekoljubivo.
Radi Imena Tvoga potrpeh Te (očekivah Te), Gospode. Očekivao sam, Gospode, da mi pomogneš, ali ne zbog mojih vrlina i podviga, jer sam grešan i nemam ih, nego Imena Tvoga radi, tj. da se moji neprijatelji ne bi izrugivali Tvom svetom Imenu, govoreći da Ti nemaš snage da spaseš Svoj narod. Gospod nešto slično kaže i kroz proroka Jezekilja: Ne činim to radi vas, dome Izrailjev, nego radi svetog Imena Svojeg (Jezek. 36; 22), kao i na drugom mestu: Imena Svojega radi, da se ne skrnavi među neznabošcima (Jezek. 20; 9).
Potrpe duša moja na reč Tvoju. Moja duša se, Gospode, uzdala u obećanje koje si dao patrijarsima i praocima, tj. da ćemo naslediti Obećanu zemlju i da ćemo, ako Ti budemo poslušni, okusiti zemaljska dobra: Ako hoćete slušati, dobra zemaljska ješćete (Isa. 1; 19). Ili se, možda, može protumačiti i ovako: moja duša se uzdala u Tvoje obećanje da ćeš spasti one koji Ti ugađaju i koji se kaju zbog svojih sagrešenja.
Pouzda se duša moja na Gospoda, Moja duša se uzdala samo u Gospoda, i ni u šta drugo na svetu.
(7) Jer je u Gospoda milost, i mnogo je u Njega izbavljenje. U Gospoda je, kaže, istinska, snažna, brza i nepokolebiva milost, i Onje daruje svima koji su je dostojni.
(8) On će izbaviti Izrailja od svih bezakonja njegovih. Izbavi, Gospode, narod izrailjski od svih bezakonja njegovih, kada se zbog njih pokaje i kad ugodi Bogu živeći po Njegovim zakonima. Najzad, ove reči, kao i vasceli psalam, dolikuju i novom Izrailju, odnosno hrišćanskom narodu.

Ključne reči:

11 komentar(a)

 1. Dragoceno je ovo tumačenje. Slava Bogu za sve. Blagodarim.
  Može li da se nabavi ova knjiga tumačenja Psaltira?

 2. Slobodanka

  Postovani Oce -Molim vas kazite mi kako je ovaj Psalm povezan sa -Da Bog blagoslovi i oblagodati mlade koji žele da se posvete Gospodu.
  Zasto kletve? Kome su upucene?
  Hvala Unaprijed
  Slobodanka

 3. slavica obrenović

  Hvala Bogu milom da sam pronašla ovo tumačenje,mnogo je lakše. Iako se štošta razumom ne shvati, srcem se razume.

 4. Neka nas Gospod Isus Hristos blagoslovi i podari nam nebeska i zemaljska blaga Njegova. Molitvama Njegove Prečiste Majke i Preblagoslovene Bogorodice Marije. Amin

 5. Gospodine profesore, pročitajte Psalam 1 i komentare Sv Atanasija Velikog i Sv Vasilija Velikog na taj psalam. I to će vam upotpuniti vaše navedene misli. Hristos se Rodi!

 6. Gospod će sačuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj, od sada i do veka. Da li se ovaj stih može tumačiti i kao ulazak u neko društvo, neki krug ljudi, i kada se shvati da čoveku tu nije mesto iz ovog ili onog razloga, da se, uz Božju pomoć, i izađe bez posledica.

 7. Skoro sam poceo citati Psalme. Jako su lijepi. Ova tumacenja su od velijte koristi, kao i savjeti za sta i kada se cita koji Psalm. Ali, moj Psaltir se ne podudara sa ovim (brojevima) tumacenjima kao ni savjetima za sta je koji psalm. Na primer: ovdje psalm 55 kod mene je 56. Moj primjerak je preveo Djura Danicic.

  • Aleksandra

   Dragoljube,
   Verovatno imate isti Psaltir kao i ja (jednostavno izdanje izdavačke kuće PRAVOSLAVAC koje se uglavnom prodaje u crkvama), u kom su greškom podelili 9. psalam i od njega tako napravili 9. i 10. Pa su brojevi zbog toga dalje pomereni za po jedan sve do 148. Psalma koji se ponovo ispravno numerisan, jer su 146. i 147. Psalam spojeni u jedan, pa je tako početna greška u brojanju „nadoknađena“ i u Psaltiru i dalje ima ukupno 150 Psalama.

 8. PSALTIR je pesma duše naše koja hrli GOSPODU. Hvala Bogu što nam je darivao ove divne stihove jer i ne razumevajući sve, naša duša peva u Gospodu. Sa ovim divnim objašnjenjem možemo da shvatimo i širinu i dubinu Božije ljubavi i zaštite koju pruža svima.

 9. Psalam 72….kakva divna uteha za nekoga slabog verom (kao ja) gledajući svet oko mene, gde vlada „knez ovog sveta“, gde na izgled napreduje zlo, a Hristovo stado postaje sve manje i manje.

 10. Jagoda Milosavljević

  Hvala vam za sve ovo što ste pripremili za one koji veruju u Boga našega Gospoda Isusa Hrista. Ovo je jedini način da pravilno shvatimo i odgonetnemo Psalme, a ne da ih čitamo kao obično štivo. Sve ovo što činite i radite za vaše čitaoce doprinosi obrazovanju vernika Pravoslavne vere.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.