TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 11
(1) Za kraj, za osmu, psalam Davidov.
 
Sadržaj
 
O značenju za osmu rečeno je u šestom psalmu. David se ovde moli za izbavljenje od lukavog roda. Taj rod je postojao i u doba našeg Spasitelja, Isusa Hrista. Sam Spasitelj je o njemu rekao: Ninevljani će ustati na Sud sa rodom ovim, i osudiće Ga (Mt. 12; 41).
(2) Spasi me, Gospode, jer nesta prepodobnoga; jer se umanjiše istine od sinova ljudskih. To govori podrazumevajući sva zlodela protiv našeg Spasitelja, jer su Jevreji, napustivši istinu, protiv Hrista iznosili samo laž.
(3) Ustadvolična u srcu jer su Ga nazivali učiteljem i blagim, a drugo dogovarali za Njega. Uništiće Gospod sva usta lukava i jezik velerečivi. Zar nije velerečiv jezik koji se odvažio da kaže Spasitelju: Kakvom vlasti to činiš, ili ko Ti dade tu vlast da ovo činiš (Mk. 11; 28)?
(5) One koji rekoše: Jezik naš veličaćemo, usta su naša u nas; ko nam je Gospodar? Oni su tobože uobrazili kako imaju vlast da protiv Spasitelja govore sve što požele. A ovo: Ko nam je Gospodar, slično je onome što je rečeno: Ovoga ne znamo otkuda je (Jn. 9; 29).
(6) Zbog stradanja siromaha. Pod tim podrazumeva siromašne i uboge duhom; pošto sam čuo njihove uzdahe, kaže On, ustaću i postaviću se u spasenje (njihovo), osmeliću se u njemu, tj. svima ću obznaniti spasonosno učenje i ustrojiću tako da se ono svuda čuje. Ono je uistinu i propovedano po celoj zemlji.
(7) Reči su Gospodnje reči čiste, srebro ražeženo. Istinite reči, oglašene o spasenju, slične su srebru koje je mnogo puta pretopljeno u ognju. Reč „sedmostruko“ upotrebljena je umesto „više puta“, jer je takav način izražavanja uobičajen u božanstvenom Pismu.
(8) Ti, Gospode, sačuvaćeš nas. Sačuvaćeš nas zato, što nas okružuju bezbožnici i smišljaju zlo protiv našeg spasenja; to su protivničke i lukave sile.
(9) Po visini Svojoj umnožio si sinove ljudske.[1] Visinom naziva silu, a umnožavanjem dugovečnost. Zbog toga ono što je rečeno ima sledeći smisao: Ti si nam silom Svojom podario dugovečnost i večni život, jer će se nakon Tvog spasonosnog vaskrsenja naš život rasprostirati u beskonačne vekove. Ili pod visinom podrazumeva da nas je učinio podobnima Sebi onoliko, koliko je takvo upodobljenje moguće za čoveka. Ili još ovo: udostojio si nas Svog velikog staranja.
 
Tumačenje Jefimija Zigabena:
 
Psalam prorokuje o vaskrsenju Hristovom i o osveti za vređanje hrišćana. Prorok se moli da dođe osmi dan, tj. dan vaskrsenja Hristovog i da počne osveta za one koje muči đavo, kao i za ljude koji robuju idolopoklonstvu.
(2) Spasi me Gospode, jer nesta prepodobnoga. Pravedan je onaj, koji se u odnosu s ljudima pridržava pravde. Prepodoban je onaj, koji je pobožan (blagočestiv) u odnosu na Boga, a svet je onaj koji se obogotvorio kroz savršenstvo u vrlinama. Ovi nazivi predstavljaju svojevrsnu lestvicu koja one, što po njoj koračaju, uzvodi ka Bogu. Ranije smo već pomenuli da Pismo naziva pravednim i onoga, ko je savršen u vrlinama. Međutim, ovde se ne govori o takvom pravedniku. Iako, dakle, neki poseduju izvesnu pravednost u ljudskim delima, prepodobnih je nestalo jer, s jedne strane, umiru, a sa druge bivaju progonjeni od neprepodobnih. Stoga se prorok ovde moli da izbegne nadmoćnost zlih ljudi. Ova molitva i prozba ishodi iz usta onih, koji će prihvatiti evanđelsku propoved jer je u ono vreme, kad je došao Gospod, najmanje bilo prepodobnih.
Jer se umanjiše istine od sinova ljudskih. Prepodobni su sasvim iščezli; međutim, neke istine je još ostalo u sinovima ljudskim, jer su ljudi tada o velikom i važnom govorili samo laž, a o malom i ništavnom istinu.
(3) Laži govoraše svaki susedu (bližnjem) svome. Svaki je izgovarao prazne reči, tj. obmanu i laž. U to vreme, ljudi nisu obmanjivali i izvrgavali ruglu samo tuđine, nego i svoje prijatelje (bližnje, susede), jer David na ovom mestu bližnjim (susedom) ne naziva onoga ko je blizak po mestu nego (bliskoga) po osobinama prirode i volje.
Usta dvolična u srcu, au srcu govoraše (zlo). Dvoličnim ustima David naziva dvoličnog čoveka, imenujući posredstvom jednog dela celinu. Podmukao čovek dvoličnim srcem i dvoličnom mišlju govori ono što je zlo i štetno. Unutar sebe skriva jednu misao, a izvan sebe pokazuje drugu.
(4) Uništiće Gospod cva usta lukava i jezik velerečivi. Često se dešava da one reči, koje sadrže želju, Pismo izražava u budućem vremenu. Tako je učinjeno i na ovom mestu, jer se David moli da konačno bude iskorenjena podmuklost, zajedno sa onima koji se preuznose nad ništavnima (malima) i o sebi govore nešto veliko. Ili, možda, David ovim rečima prorokuje o propasti podmuklih, a da o onima, koje je nazvao velerečivima, govori u nastavku:
(5) One koji rekoše: Jezik naš veličaćemo. Bog će, kaže, istrebiti one koji tako govore o sebi, tj. koji razmišljaju ovako: upravićemo svoj jezik ka velikim i gordim rečima.
Usta su naša u nas; ko nam je Gospodar! Bog će istrebiti i one koji kažu: mi smo gospodari svojih usta i jezika. Ko će nam zabraniti da izgovaramo gorde reči? Ko može da spreči našu velerečivost?
(6) Zbog stradanja siromaha i uzdaha ubogih, sad ću ustati, Govori Gospod. Sad se mora shvatiti kao tada, tj. u odgovarajuće vreme. Misao koja se izražava ovim rečima je sledeća: „Tada ću“, kaže Hristos, „ustati iz groba zbog nesreće onih, koji usled neznanja robuju zabludi“, jer se u tome sastoji njihovo siromaštvo. Neki kažu da se siromašnima nazivaju nekadašnji bogataši, budući da je rečeno: BoGati osiromašiše (Ps. 33; 10). Ubogima se nazivaju oni koji svojim rukama zarađuju potrebnu hranu. Trebalo je da takvi siromasi i ubogi poveruju u Hrista, jer su se lišili svog bogatstva, a radom i trudom svojih ruku dobijaju ono što im je neophodno za telo. Nazivi ubogog i siromašnog uzimaju se bez razlike i jedan umesto drugog. Ove reči mogu se shvatiti i drugačije, kao da Bog kaže: „Sada ću, tj. uskoro ću ustati i osvetiti se za stradanja i uzdahe uvređenih.“ Iako je David reči „ustaću“ i „osvetiću se“ naveo onako, kako priliči čoveku, moraju se shvatiti onako, kako dolikuje Bogu.
Postaviću se u spasenje njihovo, osmeliću se u njemu. Spomenuvši prethodno Hristovo vaskrsenje, David posle tih reči pominje Njegovo pogrebenje, izmenivši poredak i vrativši se na Hristovu krsnu smrt. „Ja ću se“, kaže Gospod, „postaviti, tj. biću prikovan za krst“, koji On ovde naziva spasenjem. Porazivši mučitelja – đavola kopljem i drvetom krsta, Gospod nam je podario spasenje i potpunu slobodu od naše zablude. Nas, koji smo nekada bili slabi, ukrepio je protiv demona. „Osmeliću se u njemu, tj. javno ću se pokazati i celom svetu na krstu otkriti božanstvenu silu koja ‘ se skrivala u Meni.“ Naime, kada su Gospoda podigli na krst, pocepala se hramovna zavesa, sunce se pomračilo, zemlja se potresla, kamenje se raspalo, a dogodila su se i druga čuda. Ili se može razumeti i ovako: „Postaviću siromašne i uboge u spasenje, tj. udostojiću ih spasenja, a zatim ću smelo objaviti njihovo spasenje i otkriti Svoju silu.“
(7) Reči su Gospodnje reči čiste. Pošto je prethodno izlagao samo ono što govori Gospod, David sada uverava u istinitost reči ; Gospodnjih govoreći da su one čiste i da im je strana svaka laž.
Srebro ražeženo u ognju, očišćeno od zemlje. Reči Božije su, kaže, toliko čiste i nepomešane sa obmanom i laži, da su slične pretopljenom srebru, očišćenom od rđe i zemlje. Da bi uzvisio čistotu i svetlost reči Gospodnjih, David u nastavku kaže:
Pretopljeno sedmostruko. Sedmostruko ovde označava „više puta“. Ono srebro, koje je više puta pretopljeno, postaje savršeno čisto. Tako su, kaže, reči istine Božije slične srebru koje je više puta pretopljeno u peći.
(8) Ti, Gospode, sačuvaćeš nas i odbranićeš nas od roda ovoga i do veka. Reči Gospode, sačuvaćeš nas postavljene su umesto reči „Gospode, sačuvaj nas od onih koji se spolja naoružavaju protiv nas“ a reči odbranićeš nas umesto reči “ odbrani nas od onih, koji nas napadaju iznutra“. Drugim rečima, prorok se ovde moli da nas Bog sačuva od vidljivih i odbrani od nevidljivih neprijatelja. Ili se pak reči sačuvaćeš nas odnose na sadašnji naraštaj, a reči odbranićeš nas na budući naraštaj zlih ljudi. Ove reči su se opravdale jer je vera onih, koji su prihvatili evanđelsku propoved, ostala nepobeđena od tadašnjih progonitelja, kao što će i u vekove biti nepobediva. Nju nisu mogli da pobede niti Jelini, koji su otvoreno vojevali protiv vere, niti jeretici koji su potajno smišljali lukavstva protiv nje.
Naokolo bezbožnici hode. Sa svih strana okružuju nas bezbožnici, pokušavajući da potisnu i da pobede veru u Hrista. Tako postupaju neznabošci i carevi – progonitelji. Jeretici takođe hodaju unaokolo, jer božanstveno Pismo ne razumeju u pravom smislu, nego u izopačenim i lažnim umovanjima i tumačenjima.
Po visini Tvojoj umnožio si staranje za sinove ljudske. Ti si, Gospode, uznevši se na krst, pokazao veliko staranje za ljudski rod, zbog kojeg si i postradao. Ovo bi se, možda, moglo razumeti i ovako: Ti si, Gospode, uznevši se na nebesa u dan Vaznesenja, bio milosrdan prema ljudima, jer si nisposlao Duha Svetoga, Koji ih prosvetljuje i rukovodi evanđelskom propovedi.
 


 
NAPOMENE:

 1. U srpskom prevodu: Po visini Tvojoj postarao se jesi za sinove ljudske, prim. prev.
Ključne reči:

11 komentar(a)

 1. Dragoceno je ovo tumačenje. Slava Bogu za sve. Blagodarim.
  Može li da se nabavi ova knjiga tumačenja Psaltira?

 2. Slobodanka

  Postovani Oce -Molim vas kazite mi kako je ovaj Psalm povezan sa -Da Bog blagoslovi i oblagodati mlade koji žele da se posvete Gospodu.
  Zasto kletve? Kome su upucene?
  Hvala Unaprijed
  Slobodanka

 3. slavica obrenović

  Hvala Bogu milom da sam pronašla ovo tumačenje,mnogo je lakše. Iako se štošta razumom ne shvati, srcem se razume.

 4. Neka nas Gospod Isus Hristos blagoslovi i podari nam nebeska i zemaljska blaga Njegova. Molitvama Njegove Prečiste Majke i Preblagoslovene Bogorodice Marije. Amin

 5. Gospodine profesore, pročitajte Psalam 1 i komentare Sv Atanasija Velikog i Sv Vasilija Velikog na taj psalam. I to će vam upotpuniti vaše navedene misli. Hristos se Rodi!

 6. Gospod će sačuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj, od sada i do veka. Da li se ovaj stih može tumačiti i kao ulazak u neko društvo, neki krug ljudi, i kada se shvati da čoveku tu nije mesto iz ovog ili onog razloga, da se, uz Božju pomoć, i izađe bez posledica.

 7. Skoro sam poceo citati Psalme. Jako su lijepi. Ova tumacenja su od velijte koristi, kao i savjeti za sta i kada se cita koji Psalm. Ali, moj Psaltir se ne podudara sa ovim (brojevima) tumacenjima kao ni savjetima za sta je koji psalm. Na primer: ovdje psalm 55 kod mene je 56. Moj primjerak je preveo Djura Danicic.

  • Aleksandra

   Dragoljube,
   Verovatno imate isti Psaltir kao i ja (jednostavno izdanje izdavačke kuće PRAVOSLAVAC koje se uglavnom prodaje u crkvama), u kom su greškom podelili 9. psalam i od njega tako napravili 9. i 10. Pa su brojevi zbog toga dalje pomereni za po jedan sve do 148. Psalma koji se ponovo ispravno numerisan, jer su 146. i 147. Psalam spojeni u jedan, pa je tako početna greška u brojanju „nadoknađena“ i u Psaltiru i dalje ima ukupno 150 Psalama.

 8. PSALTIR je pesma duše naše koja hrli GOSPODU. Hvala Bogu što nam je darivao ove divne stihove jer i ne razumevajući sve, naša duša peva u Gospodu. Sa ovim divnim objašnjenjem možemo da shvatimo i širinu i dubinu Božije ljubavi i zaštite koju pruža svima.

 9. Psalam 72….kakva divna uteha za nekoga slabog verom (kao ja) gledajući svet oko mene, gde vlada „knez ovog sveta“, gde na izgled napreduje zlo, a Hristovo stado postaje sve manje i manje.

 10. Jagoda Milosavljević

  Hvala vam za sve ovo što ste pripremili za one koji veruju u Boga našega Gospoda Isusa Hrista. Ovo je jedini način da pravilno shvatimo i odgonetnemo Psalme, a ne da ih čitamo kao obično štivo. Sve ovo što činite i radite za vaše čitaoce doprinosi obrazovanju vernika Pravoslavne vere.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *