TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 120
Pesma stepenica
 
Sadržaj
 
Narod psalmopoje Bogu i drugu pesmu. Iako su se već oslobodili iz ropstva, još uvek se vraćaju u otadžbinu i prevaljuju dug put od Vavilona do Jerusalima. Našavši se u planinama, mole Boga za pomoć, a prorokujući Duh, uslišavši ovu molitvu, odgovara: (8) Gospod će sačuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj.
(1) Podigoh oči moje na planine… (2) Pomoć je moja od Gospoda, Stvoritelja neba i zemlje. Ukazuje na Božije svemogućstvo, govoreći: Stvoritelj neba i zemlje.
(3) Ne daj nozi tvojoj da se spotače, niti će zadremati Čuvar tvoj. Ako imaš takvu nadu, spašćeš se. Reči: nipš će zadremapš ne ukazuju na iscrpljujući napor kakav predstoji onima koji čuvaju grad ili stado, nego na bestrašće Božije. Heće zadremati, niti će zaspati čuvar Izrailjev. Kako se čini, dremamo onda kada nas pokolebaju žitejske stvari ili zlonamernost neprijatelja.
(6) Gospod će te sačuvati, Gospod je pokrov tvoj na desnoj ruci tvojoj. U 15. psalmu je govorio: Proviđah Gospoda preda mnom svagda, jer je s desne strane meni, da ne posrnem. I ovde, slično tome, kaže: Stojeći uz tvoju desnu ruku, Gospod će te i pokriti, i sačuvati, i udostojiti svakog promišljanja.
 
Iz tumačenja Jefimija Zigabena:
 
(1) Podigoh oči na planine, odakle će doći pomoć moja. U ovoj pesmi prorokuje se o onim rečima koje su Jevreji izgovorili na početku svog ushođenja od Vavilona ka Jerusalimu. Planinama se ovde, zbog njihove visine, nazivaju nebesa. Oni su sa nebesa očekivali da im bude data uobičajena pomoć od Gospoda, Koji je trebalo da ih odvede u njihovu otadžbinu. Prepodobni Nikita kaže: „Te reči izgovara onaj, koji je tek nedavno počeo da ushodi od Vavilona strasti i demona ka duhovnom gradu, Jerusalimu bestrašća, tj. svaki od nas verujućih, za koje su planine uzvišene zapovesti Božije. Samo takav može uzdići svoje oči i ruke prema planinama – uzvišenim zapovestima Božijim, odakle mu dolazi svaka pomoć protiv demona i strasti, kao i zaštita u slabosti.“ I Teodor Studit je planine protumačio kao zakone i zapovesti Božije. Evo njegovih reči: „Gospode, uzvisi me na planine zakona Tvojih, i prosvetli me svetlošću vrlina da bih Ti pojao!“
(2) Pomoć je moja od Gospoda, Stvoritelja neba i zemlje. Pomoć moja će, kaže u nastavku, doći od istinskog Gospoda, Koji je stvorio nebo i zemlju, jer stvaranje pripada samo istinskom Gospodu. Tako i nama, hrišćanima, može da dođe pomoć od Gospoda, ako svoje duševne oči uzdignemo na nebo i odvratimo ih od svega zemnog. Sveti Zlatoust kaže: „Onaj koji je nedavno govorio drvetu: ‘Ti si moj bog’ ili kamenu: ‘Ti si me stvorio’, sada priziva tvorca vaseljene i kaže: ‘Pomoć je moja od Gospoda’, ne dakle od ljudi ili saveznika, nego od Gospoda. To sadejstvo (ta pomoć) je nesavladivo i ne samo da je nepobedivo, nego se i lako može dobiti, ukoliko brižljivo motrimo na višnje. Zbog toga je jedino ovom živom biću (tj. čoveku) Gospod ustrojio uspravan položaj tela, kako bi i ovim vidljivim položajem razumeo da treba da gledaš na visinu i da mudruješ o nebeskom.“
(3) Ne daj nozi tvojoj da se spotiče, niti će zadremati stražar tvoj. Ove reči su istovetne sa rečima bratoljublja, tj. sa prozbom koju svaki upućuje za svog brata. Ne dopusti, kaže, brate moj, da se tvoje duševne noge odvrate i spotaknu, i ne napuštaj pravi put vrline kako ni Bog, Koji te čuva, ne bi zadremao i lišio te Svoje blagodati i nadzora. Ako bi se spotakao zbog svoje neopreznosti prema grehu, pazi da Bog ne prestane da te čuva. Ili možda kaže sledeće: ne predaji, čoveče, svoje korake i svoj život prolaznim stvarima, u kojima nema ničega stalnog i čvrstog. Takve su bogatstvo, slava i naslada i sve što će uskoro propasti na ovom svetu. Naprotiv, svagda koračaj čvrstim i pravim putem, a to su vrline i izvršenje Hristovih zapovesti, jer ono može da upravi tvoje korake po ravnom i bezopasnom putu ovoga života.
(4) Gle, neće zadremati, niti će zaspati čuvar Izrailjev. Ako se, kaže, ti, čoveče, udaljiš od beznadežnih i privremenih žitejskih stvari, i ako koračaš po pravom i bezopasnom putu vrlina, znaj da ni Bog neće zadremati niti zaspati, odnosno, da neće oklevati da te Svoji promislom i blagodaću sačuva kao zenicu oka. Onaj, Koji je tada čuvao drevni Izrailj, isti je Onaj Koji čuva i novi Izrailj, tj. nas, hrišćane.
(6) Danju te sunce neće opeći, niti mesec noću. Ukoliko budeš koračao putem vrline, Bog će pokazati toliko promišljanje o tebi da danju neće dozvoliti suncu da te opeče, kao što ni noću neće dopustiti mesecu da oslabi tvoje telo.
(8) Gospod će sačuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj, od sada i do veka. Gospod će te sačuvati kad ulaziš u svoj dom i kad izlaziš iz njega. Možda bi se moglo razumeti i drugačije: Bog će sačuvati kako tvoj ulazak u ovaj život, tj. tvoje rođenje, tako i tvoj izlazak iz njega, tj. tvoju smrt i okončanje.

Ključne reči:

11 komentar(a)

 1. Dragoceno je ovo tumačenje. Slava Bogu za sve. Blagodarim.
  Može li da se nabavi ova knjiga tumačenja Psaltira?

 2. Slobodanka

  Postovani Oce -Molim vas kazite mi kako je ovaj Psalm povezan sa -Da Bog blagoslovi i oblagodati mlade koji žele da se posvete Gospodu.
  Zasto kletve? Kome su upucene?
  Hvala Unaprijed
  Slobodanka

 3. slavica obrenović

  Hvala Bogu milom da sam pronašla ovo tumačenje,mnogo je lakše. Iako se štošta razumom ne shvati, srcem se razume.

 4. Neka nas Gospod Isus Hristos blagoslovi i podari nam nebeska i zemaljska blaga Njegova. Molitvama Njegove Prečiste Majke i Preblagoslovene Bogorodice Marije. Amin

 5. Gospodine profesore, pročitajte Psalam 1 i komentare Sv Atanasija Velikog i Sv Vasilija Velikog na taj psalam. I to će vam upotpuniti vaše navedene misli. Hristos se Rodi!

 6. Gospod će sačuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj, od sada i do veka. Da li se ovaj stih može tumačiti i kao ulazak u neko društvo, neki krug ljudi, i kada se shvati da čoveku tu nije mesto iz ovog ili onog razloga, da se, uz Božju pomoć, i izađe bez posledica.

 7. Skoro sam poceo citati Psalme. Jako su lijepi. Ova tumacenja su od velijte koristi, kao i savjeti za sta i kada se cita koji Psalm. Ali, moj Psaltir se ne podudara sa ovim (brojevima) tumacenjima kao ni savjetima za sta je koji psalm. Na primer: ovdje psalm 55 kod mene je 56. Moj primjerak je preveo Djura Danicic.

  • Aleksandra

   Dragoljube,
   Verovatno imate isti Psaltir kao i ja (jednostavno izdanje izdavačke kuće PRAVOSLAVAC koje se uglavnom prodaje u crkvama), u kom su greškom podelili 9. psalam i od njega tako napravili 9. i 10. Pa su brojevi zbog toga dalje pomereni za po jedan sve do 148. Psalma koji se ponovo ispravno numerisan, jer su 146. i 147. Psalam spojeni u jedan, pa je tako početna greška u brojanju „nadoknađena“ i u Psaltiru i dalje ima ukupno 150 Psalama.

 8. PSALTIR je pesma duše naše koja hrli GOSPODU. Hvala Bogu što nam je darivao ove divne stihove jer i ne razumevajući sve, naša duša peva u Gospodu. Sa ovim divnim objašnjenjem možemo da shvatimo i širinu i dubinu Božije ljubavi i zaštite koju pruža svima.

 9. Psalam 72….kakva divna uteha za nekoga slabog verom (kao ja) gledajući svet oko mene, gde vlada „knez ovog sveta“, gde na izgled napreduje zlo, a Hristovo stado postaje sve manje i manje.

 10. Jagoda Milosavljević

  Hvala vam za sve ovo što ste pripremili za one koji veruju u Boga našega Gospoda Isusa Hrista. Ovo je jedini način da pravilno shvatimo i odgonetnemo Psalme, a ne da ih čitamo kao obično štivo. Sve ovo što činite i radite za vaše čitaoce doprinosi obrazovanju vernika Pravoslavne vere.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *