TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 119
Pesma stepenica
 
Sadržaj
 
Prvu pesmu stepenica narod je psalmopojao Bogu u Vavilonu, tugujući zbog dugotrajnosti ropstva i moleći se da bude oslobođen.
(1) Ka Gospodu, kad me snađe nevolja, zavapih… (2) Gospode, izbavi dušu moju od usta nepravednih i od jezika lažljivoga. Zar nisu bila nepravedna usta Vavilonjana, koji su ispovedali idolosluženje? Jezik se naziva lažljivim samim tim što ne izgovara ništa istinito o Bogu.
(2) Šta će ti se dati i šta će ti se dodati prema jeziku podmuklome! (4) Strele moćnoga su naoštrene. Šta još tražiš da ti se da? Ili, šta još želiš da bi ti se i to dodalo, za kaznu ustima lažljivim? Prepune su ognja strele koje je rasplamsao Silni. Označava kaznu kakva će uskoro sustići Vavilonjane.
(5) Avaj meni, jer se boravak moj produži. Iznosi novu prozbu Bogu za oslobađanje od izgnanstva. Nastanih se u naseljima Kidarskim. Kidar je oblast koja se nalazi uz istočnu pustinju i rasprostire se čak do Persijanaca. Nju nastanjuje pleme Saracena.
(6) Dugo tu boravljaše duša moja, sa mrziteljima mira bejah miran. Zloba Vavilonjana je takva, da će bez povoda započeti rat sa onima koji žive u miru. Treba imati u vidu onu odlučnu kaznu kakvu je Bog dodelio Hanaanejcima i Amorejcima, zapretivši da se s njima stupa u prijateljstvo, i oni utoliko pre nisu mogli da stupe u savez sa ovim bezbožnicima, koji su se gnušali pobožnosti. Kada im govorih, napadahu me zaludu.
 
Iz tumačenja Jefimija Zigabena:
 
U Psaltiru postoji ukupno petnaest takozvanih „pesama stepenica“, tj. pesama ushođenja. Nazivaju se ushođenjima jer govore o ushođenju Jevreja, koji su se nalazili u vavilonskom ropstvu, u Jerusalim. Ova ushođenja počinju jecajima i prozbama, koje su izgovarali zarobljeni Jevreji, a završavaju se njihovim povratkom u Jerusalim. Iz tog razloga se, u istorijskom smislu, ovi psalmi nazivaju ushođenjima. U višem smislu, nazivaju se tako jer u većoj meri nego ostali izvode iz Vavilona, tj. iz pometnje sadašnjeg života (Vavel, Vavilon znači „pometnja“, „smeša“, „mešavina“) i uzdižu narod Božiji, tj. hrišćane, iznad pometnje strasti. Gde ih uzdižu? U višnji Jerusalim. Naime, onaj ko brižljivo bude čitao ove psalme, videće kakvu je plamenu ljubav imao drevni jevrejski narod prema svojoj otadžbini, tj. zemaljskom Jerusalimu, koliko je plakao, jecao i vapio Bogu u vreme kad ga je bio lišen. Kada to vide, čitaoci će se i sami rasplamsati stremljenjem i ljubavlju prema višnjem Jerusalimu, svojoj istinskoj otadžbini. Postoje i tumači (Jevsevije, Origen) koji su ovo ushođenje shvatili kao ushođenje u vrlini: put koji vodi ka njoj postepeno uzvodi vrlinskog i mudroljubivog čoveka od pometnje ovog života (od „Vavilona“) i postavlja ga na samo nebo (u višnji, nebeski Jerusalim). Taj put izobražava i Jakovljeva lestvica, čiji je jedan kraj doticao zemlju, a drugi dopirao do neba. Jevsevije kaže: „Duša koja živi u grehu obitava dole i ne može se odjednom uzdići odatle; naprotiv, ona kao da se kreće po stepenicama, i na taj način se uzdiže ka vrlini. Za one, koji silaze, granica je Vavilon ili pometnja, a za one, koji ushode, ta granica je višnji Jerusalim. Oni koji se uzdižu pevaju pesme ushođenja, a oni koji silaze – plač Jeremijin. Trebalo bi znati da je jerusalimski hram imao petnaest stepenica; pojci su zastajali na svakoj od njih i pojali himne, tako da i ove pesme u Psaltiru svojim brojem odgovaraju broju hramovnih stepenica.“ Blaženi Teodorit: „Ne govori svaka pesma stepenica (pesma ushođenja) o jednom istom; neke govore o vavilonskim nedaćama, neke blagoveste o povratku, neke govore o veselju tokom putovanja, a neke o izgradnji hrama.“ Povodom ovih psalama, prepodobni Nikita Stitat, učenik sv. Simeona Novog Bogoslova, kaže: „Sve dok je naša misao rasejana različitim brigama i dok je duša pomućena strastima zbog kojih njene sile neprirodno dejstvuju, čovek nije u stanju da uzvišenim srdačnim ushođenjem poje Bogu čistu pesmu. Kako ćemo pojati pesmu Gospodnju na tuđoj zemlji, tj. u srcu koje su nadvladale strasti?“ Sveti Zlatoust zaključuje: „Kako su se Jevreji izbavili iz vavilonskog ropstva? Ljubavlju prema Jerusalimu. Međutim, kako se u njemu nisu podvizavali, nisu zadobili nikakvu korist od blagodati Božije, zbog čega su ostali i umrli u ropstvu. Tako ni i mi nećemo dostići svoju nebesku otadžbinu, ukoliko ne budemo prožeti ljubavlju prema nebeskom blagu i višnjem Jerusalimu, i ukoliko budemo strastveno privezani za sadašnji život.“

Ključne reči:

11 komentar(a)

 1. Dragoceno je ovo tumačenje. Slava Bogu za sve. Blagodarim.
  Može li da se nabavi ova knjiga tumačenja Psaltira?

 2. Slobodanka

  Postovani Oce -Molim vas kazite mi kako je ovaj Psalm povezan sa -Da Bog blagoslovi i oblagodati mlade koji žele da se posvete Gospodu.
  Zasto kletve? Kome su upucene?
  Hvala Unaprijed
  Slobodanka

 3. slavica obrenović

  Hvala Bogu milom da sam pronašla ovo tumačenje,mnogo je lakše. Iako se štošta razumom ne shvati, srcem se razume.

 4. Neka nas Gospod Isus Hristos blagoslovi i podari nam nebeska i zemaljska blaga Njegova. Molitvama Njegove Prečiste Majke i Preblagoslovene Bogorodice Marije. Amin

 5. Gospodine profesore, pročitajte Psalam 1 i komentare Sv Atanasija Velikog i Sv Vasilija Velikog na taj psalam. I to će vam upotpuniti vaše navedene misli. Hristos se Rodi!

 6. Gospod će sačuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj, od sada i do veka. Da li se ovaj stih može tumačiti i kao ulazak u neko društvo, neki krug ljudi, i kada se shvati da čoveku tu nije mesto iz ovog ili onog razloga, da se, uz Božju pomoć, i izađe bez posledica.

 7. Skoro sam poceo citati Psalme. Jako su lijepi. Ova tumacenja su od velijte koristi, kao i savjeti za sta i kada se cita koji Psalm. Ali, moj Psaltir se ne podudara sa ovim (brojevima) tumacenjima kao ni savjetima za sta je koji psalm. Na primer: ovdje psalm 55 kod mene je 56. Moj primjerak je preveo Djura Danicic.

  • Aleksandra

   Dragoljube,
   Verovatno imate isti Psaltir kao i ja (jednostavno izdanje izdavačke kuće PRAVOSLAVAC koje se uglavnom prodaje u crkvama), u kom su greškom podelili 9. psalam i od njega tako napravili 9. i 10. Pa su brojevi zbog toga dalje pomereni za po jedan sve do 148. Psalma koji se ponovo ispravno numerisan, jer su 146. i 147. Psalam spojeni u jedan, pa je tako početna greška u brojanju „nadoknađena“ i u Psaltiru i dalje ima ukupno 150 Psalama.

 8. PSALTIR je pesma duše naše koja hrli GOSPODU. Hvala Bogu što nam je darivao ove divne stihove jer i ne razumevajući sve, naša duša peva u Gospodu. Sa ovim divnim objašnjenjem možemo da shvatimo i širinu i dubinu Božije ljubavi i zaštite koju pruža svima.

 9. Psalam 72….kakva divna uteha za nekoga slabog verom (kao ja) gledajući svet oko mene, gde vlada „knez ovog sveta“, gde na izgled napreduje zlo, a Hristovo stado postaje sve manje i manje.

 10. Jagoda Milosavljević

  Hvala vam za sve ovo što ste pripremili za one koji veruju u Boga našega Gospoda Isusa Hrista. Ovo je jedini način da pravilno shvatimo i odgonetnemo Psalme, a ne da ih čitamo kao obično štivo. Sve ovo što činite i radite za vaše čitaoce doprinosi obrazovanju vernika Pravoslavne vere.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *