NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PSALAMA

TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 10
Za kraj, psalam Davidov.
 
Sadržaj
 
David je i ovaj psalam ispevao nakon pobede nad neprijateljem, i u njemu je predstavljena misao kakva dolikuje svetitelju.
(1) Na Gospoda se pouzdah, kako ćete pehu duši mojoj: Zašto mi savetujete da, slično ptici, bežim u goru, kad se uzdam u Boga? Preseli se na Goru kao ptica? Preseli se, idi, beži u gore, tj. u gore vrline.
(2) Jer, evo, grešnici zategoše luk, pripremiše strele u tobolcu. Tim rečima su ga podsticali na bekstvo, govoreći: ako ne pobegneš, grešnici će te pogoditi strelama. Time, dakle, obznanjuje da su lukave pomisli strele lukavoga. Da ustrele u mraku prave srcem. U mraku, tj. u tajnosti, jer na taj način ustreljuju duhovni neprijatelji.
(3) Jer ono što si Ti utvrdio, oni srušiše, tj. neprijatelj je povukao ka truležnosti (propadljivosti) čoveka, koji je stvoren za netruležnost (nepropadljivost). Ili, neprijatelji žure da na meni razore dela Tvoja. Naime, staraju se da unište onoga, koga si Ti pomazao za cara, naoružavajući se protiv Tvoje odluke. Čine to jer su u sebi iskorenili istinsko i prirodno razumevanje, kakvo si Ti satvorio u njima. A pravednik šta je uradio? Iako su tako postupili neprijatelji, Gospod, Kojem je hram nebo, iskušava i pravedne i bezbožnike, i jednima razdeljuje blaga a druge šalje na večne muke. Gospod je u hramu svetome Svome.
(4) Oči Njegove na ubogoga gledaju. Pokazuje da pred Bogom ništa nije skriveno. Očima naziva dobročiniteljsko nadziranje. Obrve Njegove ispituju sinove ljudske. Obrvama se naziva Njegov promisao, koji ispituje svako delo i sudi mu.
 
Iz Tumačenja Jefimija Zigabena:
 
David je ovaj psalam ispevao u vreme kad je bežao od Saula. Psalam ima natpis: za kraj, jer u sebi sadrži predskazanje one kazne, koju he Bog poslati na Saula.
(1) Na Gospoda se pouzdah, kako ćete reći duši mojoj: preseli se kao ptica! Kada je David, progonjen od Saula, pobegao u pustinju, njegovi prijatelji i dobronamernici savetovali su mu da se sakrije u planine, jer he tamo njegov život biti bezbedniji. U gorenavedenim rečima, David prijatelje i dobronamernike razobličuje kao one, koji daju savete dostojne osude. Na Gospoda se pouzdah, kaže, i ne nadam se ni u kakvu drugačiju pomoć. Zašto mojoj duši, tj. meni samom, govorite da kao vrabac odleti u goru i da se, slično toj plašljivoj ptici, tamo sakrije? Trebalo bi ovde primetiti da prorok često kaže duši mojoj umesto “ meni samom“.
(2) Evo, Grešnici zategnuše luk, pripremiše strele u tobolcu. Izgovarajući ove reči, prorok time ukazuje na potpunu spremnost grešnika da ga napadnu. U nastavku objašnjava uzroke svog uzdanja u Gospoda i kaže da su oni, koji vojuju protiv njega, grešni ljudi, koji progone nedužnog čoveka. Oni nameravaju da smrću uzvrate onome koji je nekad bio vinovnik njihovog spasenja, kada je, na primer, ubio Golijata, ili kada je iz Saula isterao demona koji ga je mučio.
(3) A pravednik šta je uradio! Šta je učinio pravednik, da bi bio izložen sličnom progonu? Ovde prorok govori o samome sebi, odnosno, kaže da nije postupao nepravedno prema onima, koji su sada spremni da mu naškode.
(4) Gospod je u hramu svetome Svome, Gospod je na nebu postavio presto Svoj. Gospod, kaže prorok, obitava u Jerusalimu, u Svom svetom hramu, i sedi na nebu. Na taj način, On je svudaprisutan i vidi sve one, koji nekome čine nepravdu. Prorok tu misao jasnije izražava u stihovima koji slede.
(5) Gospod ispituje pravednike i bezbožnike. Ovim rečima razdeljuje ljude, razdvajajući ih na pravedne i nepravedne: nepravedni su ujedno i bezbožni, jer zapostavljanjem zapovesti Božijih pokazuju da ne poštuju Boga.
Koji ljubi nepravdu mrzi svoju dušu. I ova izreka može da pobudi uzdanje u Boga i, istovremeno, u sebi sadrži pouku. Nepravedan, kaže, uzrokuje svoju smrt i sam biva neprijatelj svoje duše, jer svojim rđavim delima podstiče Boga da se gnevi na nju (sv. Zlatoust).
(7) Pravedan je Gospod i pravdu zavole, pravotu zna lice Njegovo. Kako je Bog svet i kako u svetima počiva, On je tako i pravedan i ljubi pravdu; usled toga urazumljuje i kažnjava nepravedne, zbog čega smo dužni da Mu odvažno pritičemo i da se uzdamo u Njega. Poslednji stihovi predstavljaju zaključak Davidovog uzdanja i nade u Boga, koji su izloženi na početku psalma. Reči: pravotu zna lice Njegovo podjednako su važne kao i reči pravdu zavole. Naime, kad neko nekoga ljubi, on ga i vidi, a ako nekoga mrzi (nenavidi), odvraća lice od njega i ne vidi ga. Pod licem Božijim trebalo bi podrazumevati Njegovu svevideću silu.
Psalam se, u odnosu na Davida, može protumačiti s istorijske strane. U višem smislu, međutim, psalam se može primeniti na svakoga ko trpi uvrede i vodi bitku sa vidljivim i nevidljivim neprijateljima. U tom slučaju, strele označavaju zle pomisli, koje iznutra nagovaraju i savetuju um da se preseli na goru, odnosno da prihvati pogibeljne, zlobne i škodljive misli. Reči: Kako ćete reći duši mojoj, mogu se izgovoriti i demonima, koji dušu podstiču na bogohulne misli. Pod lukom i strelom mogu se podrazumevati sva smrtonosna oruđa, kao i nedolične pomisli. Saglasno ovome, u višem i moralnom smislu mogu se protumačiti i sve ostale reči psalma.

Ključne reči:

11 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *