TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 10
Za kraj, psalam Davidov.
 
Sadržaj
 
David je i ovaj psalam ispevao nakon pobede nad neprijateljem, i u njemu je predstavljena misao kakva dolikuje svetitelju.
(1) Na Gospoda se pouzdah, kako ćete pehu duši mojoj: Zašto mi savetujete da, slično ptici, bežim u goru, kad se uzdam u Boga? Preseli se na Goru kao ptica? Preseli se, idi, beži u gore, tj. u gore vrline.
(2) Jer, evo, grešnici zategoše luk, pripremiše strele u tobolcu. Tim rečima su ga podsticali na bekstvo, govoreći: ako ne pobegneš, grešnici će te pogoditi strelama. Time, dakle, obznanjuje da su lukave pomisli strele lukavoga. Da ustrele u mraku prave srcem. U mraku, tj. u tajnosti, jer na taj način ustreljuju duhovni neprijatelji.
(3) Jer ono što si Ti utvrdio, oni srušiše, tj. neprijatelj je povukao ka truležnosti (propadljivosti) čoveka, koji je stvoren za netruležnost (nepropadljivost). Ili, neprijatelji žure da na meni razore dela Tvoja. Naime, staraju se da unište onoga, koga si Ti pomazao za cara, naoružavajući se protiv Tvoje odluke. Čine to jer su u sebi iskorenili istinsko i prirodno razumevanje, kakvo si Ti satvorio u njima. A pravednik šta je uradio? Iako su tako postupili neprijatelji, Gospod, Kojem je hram nebo, iskušava i pravedne i bezbožnike, i jednima razdeljuje blaga a druge šalje na večne muke. Gospod je u hramu svetome Svome.
(4) Oči Njegove na ubogoga gledaju. Pokazuje da pred Bogom ništa nije skriveno. Očima naziva dobročiniteljsko nadziranje. Obrve Njegove ispituju sinove ljudske. Obrvama se naziva Njegov promisao, koji ispituje svako delo i sudi mu.
 
Iz Tumačenja Jefimija Zigabena:
 
David je ovaj psalam ispevao u vreme kad je bežao od Saula. Psalam ima natpis: za kraj, jer u sebi sadrži predskazanje one kazne, koju he Bog poslati na Saula.
(1) Na Gospoda se pouzdah, kako ćete reći duši mojoj: preseli se kao ptica! Kada je David, progonjen od Saula, pobegao u pustinju, njegovi prijatelji i dobronamernici savetovali su mu da se sakrije u planine, jer he tamo njegov život biti bezbedniji. U gorenavedenim rečima, David prijatelje i dobronamernike razobličuje kao one, koji daju savete dostojne osude. Na Gospoda se pouzdah, kaže, i ne nadam se ni u kakvu drugačiju pomoć. Zašto mojoj duši, tj. meni samom, govorite da kao vrabac odleti u goru i da se, slično toj plašljivoj ptici, tamo sakrije? Trebalo bi ovde primetiti da prorok često kaže duši mojoj umesto “ meni samom“.
(2) Evo, Grešnici zategnuše luk, pripremiše strele u tobolcu. Izgovarajući ove reči, prorok time ukazuje na potpunu spremnost grešnika da ga napadnu. U nastavku objašnjava uzroke svog uzdanja u Gospoda i kaže da su oni, koji vojuju protiv njega, grešni ljudi, koji progone nedužnog čoveka. Oni nameravaju da smrću uzvrate onome koji je nekad bio vinovnik njihovog spasenja, kada je, na primer, ubio Golijata, ili kada je iz Saula isterao demona koji ga je mučio.
(3) A pravednik šta je uradio! Šta je učinio pravednik, da bi bio izložen sličnom progonu? Ovde prorok govori o samome sebi, odnosno, kaže da nije postupao nepravedno prema onima, koji su sada spremni da mu naškode.
(4) Gospod je u hramu svetome Svome, Gospod je na nebu postavio presto Svoj. Gospod, kaže prorok, obitava u Jerusalimu, u Svom svetom hramu, i sedi na nebu. Na taj način, On je svudaprisutan i vidi sve one, koji nekome čine nepravdu. Prorok tu misao jasnije izražava u stihovima koji slede.
(5) Gospod ispituje pravednike i bezbožnike. Ovim rečima razdeljuje ljude, razdvajajući ih na pravedne i nepravedne: nepravedni su ujedno i bezbožni, jer zapostavljanjem zapovesti Božijih pokazuju da ne poštuju Boga.
Koji ljubi nepravdu mrzi svoju dušu. I ova izreka može da pobudi uzdanje u Boga i, istovremeno, u sebi sadrži pouku. Nepravedan, kaže, uzrokuje svoju smrt i sam biva neprijatelj svoje duše, jer svojim rđavim delima podstiče Boga da se gnevi na nju (sv. Zlatoust).
(7) Pravedan je Gospod i pravdu zavole, pravotu zna lice Njegovo. Kako je Bog svet i kako u svetima počiva, On je tako i pravedan i ljubi pravdu; usled toga urazumljuje i kažnjava nepravedne, zbog čega smo dužni da Mu odvažno pritičemo i da se uzdamo u Njega. Poslednji stihovi predstavljaju zaključak Davidovog uzdanja i nade u Boga, koji su izloženi na početku psalma. Reči: pravotu zna lice Njegovo podjednako su važne kao i reči pravdu zavole. Naime, kad neko nekoga ljubi, on ga i vidi, a ako nekoga mrzi (nenavidi), odvraća lice od njega i ne vidi ga. Pod licem Božijim trebalo bi podrazumevati Njegovu svevideću silu.
Psalam se, u odnosu na Davida, može protumačiti s istorijske strane. U višem smislu, međutim, psalam se može primeniti na svakoga ko trpi uvrede i vodi bitku sa vidljivim i nevidljivim neprijateljima. U tom slučaju, strele označavaju zle pomisli, koje iznutra nagovaraju i savetuju um da se preseli na goru, odnosno da prihvati pogibeljne, zlobne i škodljive misli. Reči: Kako ćete reći duši mojoj, mogu se izgovoriti i demonima, koji dušu podstiču na bogohulne misli. Pod lukom i strelom mogu se podrazumevati sva smrtonosna oruđa, kao i nedolične pomisli. Saglasno ovome, u višem i moralnom smislu mogu se protumačiti i sve ostale reči psalma.

Ključne reči:

11 komentar(a)

 1. Dragoceno je ovo tumačenje. Slava Bogu za sve. Blagodarim.
  Može li da se nabavi ova knjiga tumačenja Psaltira?

 2. Slobodanka

  Postovani Oce -Molim vas kazite mi kako je ovaj Psalm povezan sa -Da Bog blagoslovi i oblagodati mlade koji žele da se posvete Gospodu.
  Zasto kletve? Kome su upucene?
  Hvala Unaprijed
  Slobodanka

 3. slavica obrenović

  Hvala Bogu milom da sam pronašla ovo tumačenje,mnogo je lakše. Iako se štošta razumom ne shvati, srcem se razume.

 4. Neka nas Gospod Isus Hristos blagoslovi i podari nam nebeska i zemaljska blaga Njegova. Molitvama Njegove Prečiste Majke i Preblagoslovene Bogorodice Marije. Amin

 5. Gospodine profesore, pročitajte Psalam 1 i komentare Sv Atanasija Velikog i Sv Vasilija Velikog na taj psalam. I to će vam upotpuniti vaše navedene misli. Hristos se Rodi!

 6. Gospod će sačuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj, od sada i do veka. Da li se ovaj stih može tumačiti i kao ulazak u neko društvo, neki krug ljudi, i kada se shvati da čoveku tu nije mesto iz ovog ili onog razloga, da se, uz Božju pomoć, i izađe bez posledica.

 7. Skoro sam poceo citati Psalme. Jako su lijepi. Ova tumacenja su od velijte koristi, kao i savjeti za sta i kada se cita koji Psalm. Ali, moj Psaltir se ne podudara sa ovim (brojevima) tumacenjima kao ni savjetima za sta je koji psalm. Na primer: ovdje psalm 55 kod mene je 56. Moj primjerak je preveo Djura Danicic.

  • Aleksandra

   Dragoljube,
   Verovatno imate isti Psaltir kao i ja (jednostavno izdanje izdavačke kuće PRAVOSLAVAC koje se uglavnom prodaje u crkvama), u kom su greškom podelili 9. psalam i od njega tako napravili 9. i 10. Pa su brojevi zbog toga dalje pomereni za po jedan sve do 148. Psalma koji se ponovo ispravno numerisan, jer su 146. i 147. Psalam spojeni u jedan, pa je tako početna greška u brojanju „nadoknađena“ i u Psaltiru i dalje ima ukupno 150 Psalama.

 8. PSALTIR je pesma duše naše koja hrli GOSPODU. Hvala Bogu što nam je darivao ove divne stihove jer i ne razumevajući sve, naša duša peva u Gospodu. Sa ovim divnim objašnjenjem možemo da shvatimo i širinu i dubinu Božije ljubavi i zaštite koju pruža svima.

 9. Psalam 72….kakva divna uteha za nekoga slabog verom (kao ja) gledajući svet oko mene, gde vlada „knez ovog sveta“, gde na izgled napreduje zlo, a Hristovo stado postaje sve manje i manje.

 10. Jagoda Milosavljević

  Hvala vam za sve ovo što ste pripremili za one koji veruju u Boga našega Gospoda Isusa Hrista. Ovo je jedini način da pravilno shvatimo i odgonetnemo Psalme, a ne da ih čitamo kao obično štivo. Sve ovo što činite i radite za vaše čitaoce doprinosi obrazovanju vernika Pravoslavne vere.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *