NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PSALAMA

TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 117
Aliluja. Psalam
 
Sadržaj
 
Novom narodu, koji je sastavljen od Jevreja i bivših neznabožaca, predaje se učenje o tome da treba prizivati samo jednog Pomoćnika, samo očovečenog (ovaploćenog) Logosa Božijeg, i u vreme progona, samo u Njemu tražiti pomoć – pomoć koja se šalje s neba. Njemu jedinom treba uznositi blagodarenje za pobedu i od Njega jedinog treba tražiti da pokaže puteve koji vode ka vrlini. Iznad svega toga, treba se ispovedati Gospodu, nazvanom (22) kamenom. koji odbaciše zidari, ali koji je postao glava od ugla.
(1) Ispovedajte se Gospodu jer je dobar, jer je do veka milost Njegova. (2) Da reče dom Izrailjev. Najpre se njima zapoveda da započnu ispovedanje, kao onima koji su najpre prizvani propovedanjem Evanđelja.
(5) Iz nevolje prizvah Gospoda, i usliša me naširoko. U ovom stihu predaju se dve pouke. Kao prvo, to je pouka da oni, koji pristupaju veri, moraju imati nevolje, prema onome što je rečeno: Ako pristupaš da služiš Gospodu, pripremi svoju dušu za iskušenja (Sirah 2; 1). Kao drugo, to je pouka da nevoljnik ne treba da prizna nijednog drugog pomoćnika osim Samog Gospoda, koji našu nesreću izvodi na veliku širinu, budući da za mali trud dobijamo veliku nagradu.
(10) Svi narodi opkoliše me… (12) Opkoliše me kao pčela saće… i Imenom Gospodnjim branih se od njih. Narod Božiji, koji priziva jedinog Boga i izgovara Njegovo Ime, odbija na taj način vidljive i nevidljive neprijatelje. Ljudi koji protiv njega smišljaju zlo uzdaju se samo u ljudska poglavarstva i vlasti. Izraz svi narodi upotrebljen je hiperbolički: vascelu Judeju okružili su svi narodi. To je slično rečenome: Ujutro izbivah sve grešnike zemlje (Ps. 100; 8), odnosno, strasne pomisli koje navode demoni i lukave (dosl. sofističke) zaključke na koje oni nagovaraju. On će izbivati upravo ove neznabošce. Ponekad ih uništava prizivanjem Boga, iskorenjujući strastvena stremljenja (porive) i rušeći lukave (sofističke) zaključke. Trutovi su toliko slični pčelama da ih neupućeni ljudi i ne razlikuju od njih. Oni, međutim, nemaju žaoku i ne stvaraju med, a kako imaju krupnije telo, proždiru pčelinji trud. Pčele se zato udružuju i ubijaju ih. Crkva je, dakle, pčela – medarica, jer svemu pretpostavlja božansku premudrost. Njenim trudom zdravlje zadobijaju i carevi i pojedinci, iako je ona (po ljudskom mudrovanju) slaba, prema onome što je rečeno: Moja propoved ne bi u ubedljivim rečima ljudske mudrosti (1. Kor. 2; 4). Međutim, imajući reč vere, ona ima žaoku u projavljivanju duha i sile Božije. Time uništava jeresi kao trutove, raspolutivši ih dokazivanjem istine. Samo jedna pčela poštuje premudrost Božiju; mnogi su odstupili od te premudrosti. To, uostalom, i nisu pčele, nego trutovi koji žele da prožderu med ove jedne pčele. Oni su planuli kao oganj u trnju, jer pristalice jeresi rasplamsavaju sramni oganj naslade (strasti), kao što kaže i Pavle: Sramno je i govoriti o onome, što oni tajno čine (Ef. 5; 12). Evanđelje pod trnjem podrazumeva naslade (strasti), i njihove nagovore odbija onaj, koji priziva Boga: njegovo oružje nije telesno, nego silno Bogom, rušeći svaku oholost koja ustaje protiv poznanja Božijega (2. Kor. 10; 4; 5).
(15) Glas je radosti i spasenja u naseljima pravednih. Pošto su već istrebljeni svi duhovni neprijatelji koji su povremeno progonili narod Božiji, opravdano se čuje glas radosti, i to ne na nekom drugom mestu, nego u naseljima pravednih.
Desnica Gospodnja satvori silu. Upravo je to glas radovanja koji uznosi Crkva, ispovedajući da ju je spasla samo sila Gospodnja, koja je i podvižnike učinila pobednicima.
(19) Otvorite mi vrata pravde. Pod vratima pravde podrazumevaj napredovanje u vrlini, jer kroz njih prolaze oni, što su pretrpeli privremene patnje.
(20) Ovo su vrata Gospodnja, pravednici će ući kroz njih. Oni, koji hodaju putem vrline, dolaze do tih vrata, koja vode čak do sozercavanja Gospoda. Šta mogu da budu ta vrata, osim čistote srca? Blaženi čisti srcem, jer će Boga videti (Mt. 5; 8).
(22) Kamen, koji odbaciše zidari, ovaj posta Glava od ugla. Tebe, Koji si nasradi postao odbačeni kameni, odbaciše zidari. Ti si, međutim, nakon preobraćanja neznabožaca, postao glava drugog ugla. Kako to? Tako što si dva naroda sjedinio u jednog novog čoveka (Ef 2; 15).
(24) Ovo je dan koji stvori Gospod. Koji je to dan, osim dana vaskrsenja Gospodnjeg? Koji je to dan, osim dana, spasonosnog za sve narode, dana u kojem je odbačeni kamen postao glava od ugla! Na taj dan vaskrsenja našeg Spasitelja, koji je od Njega dobio ime i koji se naziva Imenom Gospodnjim[1], misli se i ovom izrekom.
(25) O, Gospode, spasi! O, Gospode, povedi dobro! (26) Blagosloven koji dolazi u Ime Gospodnje. Na koga se ovo odnosi, pokazalo je slavoslovlje u Jerusalimu (Mt. 21; 9). Rečeno je: Blagoslovismo vas iz doma Gospodnjeg. To proroci govore onima, koji su poverovali u Hrista, tj. blaženima ćemo vas nazvati zato što ste postali duhovni dom, jer u vama obitava Gospod.
(27) Sastavite praznik s onima koji pokrivaju do rogova žrtvenika. Sastavite praznik. Onima, koji su pristupili veri zapoveda da se saberu i da napune božanstvenu skiniju, kako bi se mnoštvo sabranih rasprostiralo do rogova žrtvenika. Onima koji pokrivaju do rogova žrtvenika naziva heruvime, koji osenjuju kovčeg zaveta, što znači pokrivaju. Takvo je značenje reči: pokrivaju, jer pokrivaju znači isto što i zaklanjaju. Heruvimi, dakle, svojim krilima pokrivaju (zaklanjaju) kovčeg zaveta (kivot).[2]
(28) Bog moj jesi Ti, i ispovedaću Te. Kako uči Psalmopojac, ove reči treba uznositi Spasitelju Hristu.
 


 
NAPOMENE:

  1. Taj dan Gospodnji je nedelja, grč. „???????“, dan Gospodnji, od grč. imenice „??????“, što znači „Gospod“, prim. prev.
  2. Sveti Atanasije ovde misli na dva zlatna heruvima koji su stajali na kovčegu zaveta, u Svetinji nad svetinjama jerusalimskog hrama. On sasvim precizno kaže da su heruvimi osenjivali „??????????“, tj. zlatni poklopac na kovčegu zaveta. Što se tiče glagola „??????“, koji je ovde preveden u značenju „pokrivati“, mišljenja tumača su podeljena. Tako sv. Atanasije misli da on znači isto što i glagol „?????“ (li „???????“) tj. pokrivati, zakloniti, štititi, odnosno, da je njegovo značenje blisko glagolu „??????“, „?????????“, tj. osenjivati, zaseniti ili (uopšte) pokrivati. Zigaben navodi da, na primer, Didim tvrdi da ovaj glagol znači „rasti“ ili „nicati“. Ništa manje nisu različita ni tumačenja ovog stiha, i Zigaben pominje da jedan od tumača Zlatoustovih dela ovaj stih objašnjava ovako: Praznujte s onima što pokrivaju do rogova žrtvenika, tj. praznujte žrtvama koje prekrivaju žrtvenik do samih njegovih rogova. U srpskom prevodu, ovaj stih glasi: Sastavite praznik s grančicama, prim. prev.
Ključne reči:

11 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *