NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PSALAMA

TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 115
Psalam. Aliluja.
 
(1) Verovah, zato i govorih. Rekavši: Verovah, zato i govorih, kao da već, blagodareći Gospodu i dosegavši gornje obitelji, kaže da ne bi ni izgovorio ovu reč, kada ne bi bio čvrsto uveren u obećanja Božija. Ova obećanja su bila preispunjena milošću. Blaženi koji plačete sada, jer ćete se obradovati (Lk. 6; 21). Ako su njihove oči bile ispunjene suzama, očigledno je da će u tim obiteljima zadobiti radost. Reči Psalmopojca navodi apostol Pavle u Poslanici Korinćanima i kaže: Imajući pak isti duh vepe kao što je napisano: Verovah, zato govorih (Srcem se veruje za pravednost a ustima se ispoveda za spasenje – Rim. 10; 10), i mi verujemo, zato i Govorimo (2. Kor. 4; 13). Pod duhom vere podrazumeva se ili stanje našeg duha u koje nas dovodi vera, ili Duh kojega Bog daje onome, koji ima veru. Sa rečima: Verovah, zato i govorih, saglasno je i ono, što je rečeno: Ako ne verujete, nećete razumeti (Isa. 7; 9 – prema Septuaginti). Čovek najpre veruje, zatim razume, pa tek onda govori. Kada sam poverovao, kaže Psalmopojac, govorio sam o velikome. Tada sam uvideo da sam ja – ništa, i ponizih se veoma. I Jovan slično govori o Isusu: On treba da raste a ja da se umanjujem (Jn. 3; 30). On (Jovan) se nije umanjio izgubivši nešto od veličine koju je imao, nego samo u poređenju sa prevashodstvom Hristovog života i učenja. Tako je i (David) sada rekao: ponizih se, ali ne usled umanjenja visine, nego usled sozercanja onoga, što je mnogo više od njega.
(2) Ja rekoh u istupljenju mom: Svaki je čovek laž. Uzdigavši se, kaže, iznad čoveka[1], prezreo sam sve ljudsko, jer istupljenje (εκστασις) znači izmenu (αλλοιωσις). Rekavši: Ugodiću Gospodu i uvidevši potom da je svaki čovek laž jer su ljudske pomisli varljive (lukave, zle), smirio sam se (tj. ponizio) i izložio zlopaćenju, da ne bih pao sa visine na kojoj stojim.
(6) Časna je pred Gospodom smrt prepodobnih Njegovih. Za ono, što smo od Boga primili, ne možemo da uzvratimo nikako drugačije, osim da umremo za Njega i da u tome podražavamo svog Vladiku. Takva smrt će, naravno, biti časna pred Bogom.
(7) O, Gospode, ja sam sluga Tvoj i sin sluškinje Tvoje. Odvažno naziva sebe slugom, kao i apostol. Naziva se i sinom sluškinje, tj. starozavetnog rukovođenja Zakonom.
Raskinuo si okove moje. Kakvi su to okovi, osim okova grehovnih, prema onome što je rečeno: Uokove (užad) Grehova svojih zaplešće se (Priče Sol. 5; 22).
(8) Tebi ću prineti žrtvu hvale. Budući da je uznapredovao, odriče se krvavih žrtava i obećava da će prinositi žrtve hvale.
(9) Molitve svoje odavaću. Molitvama naziva obećanja. Kakvo je to obećanje dao osim onoga da će, prihvativši čašu Gospodnju, prizivati Ime Gospodnje? To ću i ispuniti, kaže, kada budem u dvorovima Gospodnjim, tj. u Crkvi Hristovoj ili u nebeskom Jerusalimu.
 


 
NAPOMENE:

  1. Dosl. „postavši iznad čoveka, tj. natčovek“, grč. “ γενομενος υπερ ανθρωπος“ prim. prev.
Ključne reči:

11 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *