NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PSALAMA

TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 109
Psalam Davidov
 
(1) Reče Gospod Gospodu mome: Sedi Meni s desne strane. U ovom psalmu David izobražava Gospodnje rođenje po telu, Njegovu evanđelsku reč koja je zagospodarila nad svim narodima i Njegovo vaznesenje na nebesa, od kojeg psalam i počinje, govoreći: Reče Gospod Gospodu mome: sedi meni s desne strane dok položim neprijatelje Tvoje za podnožje nogama Tvojim. Kakvi su to neprijatelji, govori apostol Pavle: Kad ukine svako poglavarstvo i svaku vlast i silu i gospodare ovog sveta, ukinuće se i poslednji neprijatelj – smrt (1. Kor. 15; 2426).
(2) Žezal sile Tvoje poslaće Ti Gospod sa Siona; pod tim podrazumeva poslanje evanđelske reči, koja je i zagospodarila nad svim neprijateljima.
(3) Sa Tobom je vlast u dan moći Tvoje. Time označava ili vreme suda, kada će svima suditi sa božanskom silom i kada će doći sa Svojim svetim angelima, ili pak vreme Njegovog rođenja po telu, koje se i naziva danom moći. S Tobom će biti vlast, jer će zavladati čitavom vaseljenom, iako je postao čovek. U sjaju (svetlosti) svetih Teojih. Reči: u sjaju (svetlosti) svetih Tvojih ne označavaju ništa drugo do one horove (zborove) svetih angela koji su u noći, kad se Hristos rodio, klicali: Slava na visini Bogu i na zemlji mir (Lk. 2; 14). Iz utrobe pre zornjače rodih Te. Pogledaj kako Otac prisvaja rođenje Jedinorodnog po telu. Otac govori Sinu: „Rodio sam te pre postanja ovog vidljivog sveta i lučezarne svetlosti.“ To ne kaže stoga što Bog ima utrobu, nego zato što se rađanjem iz utrobe daje istinsko, a ne prividno pravo prvorođenja.
(4) Zakle se Gospod i neće se raskajati. Zakletva Božija je reč Božija, koja uverava slušaoce i svakome usađuje veru da se ono, što je od Boga obećano i rečeno, neminovno mora ispuniti. Naime, Bog se ne zaklinje kao čovek, nego nama Njegova reč služi kao zakletva, uveravajući u istinu da će i ona biti nepokolebiva kao i obećanje dato sa zakletvom. Ti si Sveštenik do veka po činu Melhisedekovom. Melhisedek za sveštenstvo nije pomazan jelejem kao Aaron, niti je prinosio krvave žrtve. On je bio prvosveštenik neznabožaca, a Adama je blagoslovio hlebom i vinom.
(5) Gospod je s desne strane Tebi, skršio je u dan Gneva careve. Danom Gneva naziva dan suda, kada će skršiti demone koji su ranije carevali usled zablude i kada će ih zatvoriti u bezdan.
(6) Sudiće u narodima, ispuniće padovima,[1] tj. kada u vreme suda bude kažnjavao mnoštvo nečistih demona, pokazaće se da su puni padova, tj. dostojni mučenja u preispodnjoj zemlje. Skršiće glave mnogih na zemlji. To je slično onome, što On govori kod Isaije: I krv njihovu svedoh (izlih) na zemlju (Isa. 63; 3 – prema Septuaginti).
S potoka na putu piće. Pismo pod potokom podrazumeva iskušenje, a putem označava Njegovo hodanje po zemlji u vreme kojeg je pretrpeo stradanja proistekla sa potoka, odnosno od iskušenja. Zato će uzdignuti glavu. Šta znači: zato će? Zar to ne znači da je On telesno postradao? To je slično onome, što je rečeno: Bio je poslušan do smrti, i to do smrti na krstu (Filiplj. 2; 8).
 


 
NAPOMENE:

  1. U srpskom prevodu: Ispuniće leševima zemlju, prim. prev.
Ključne reči:

11 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *