TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 109
Psalam Davidov
 
(1) Reče Gospod Gospodu mome: Sedi Meni s desne strane. U ovom psalmu David izobražava Gospodnje rođenje po telu, Njegovu evanđelsku reč koja je zagospodarila nad svim narodima i Njegovo vaznesenje na nebesa, od kojeg psalam i počinje, govoreći: Reče Gospod Gospodu mome: sedi meni s desne strane dok položim neprijatelje Tvoje za podnožje nogama Tvojim. Kakvi su to neprijatelji, govori apostol Pavle: Kad ukine svako poglavarstvo i svaku vlast i silu i gospodare ovog sveta, ukinuće se i poslednji neprijatelj – smrt (1. Kor. 15; 2426).
(2) Žezal sile Tvoje poslaće Ti Gospod sa Siona; pod tim podrazumeva poslanje evanđelske reči, koja je i zagospodarila nad svim neprijateljima.
(3) Sa Tobom je vlast u dan moći Tvoje. Time označava ili vreme suda, kada će svima suditi sa božanskom silom i kada će doći sa Svojim svetim angelima, ili pak vreme Njegovog rođenja po telu, koje se i naziva danom moći. S Tobom će biti vlast, jer će zavladati čitavom vaseljenom, iako je postao čovek. U sjaju (svetlosti) svetih Teojih. Reči: u sjaju (svetlosti) svetih Tvojih ne označavaju ništa drugo do one horove (zborove) svetih angela koji su u noći, kad se Hristos rodio, klicali: Slava na visini Bogu i na zemlji mir (Lk. 2; 14). Iz utrobe pre zornjače rodih Te. Pogledaj kako Otac prisvaja rođenje Jedinorodnog po telu. Otac govori Sinu: „Rodio sam te pre postanja ovog vidljivog sveta i lučezarne svetlosti.“ To ne kaže stoga što Bog ima utrobu, nego zato što se rađanjem iz utrobe daje istinsko, a ne prividno pravo prvorođenja.
(4) Zakle se Gospod i neće se raskajati. Zakletva Božija je reč Božija, koja uverava slušaoce i svakome usađuje veru da se ono, što je od Boga obećano i rečeno, neminovno mora ispuniti. Naime, Bog se ne zaklinje kao čovek, nego nama Njegova reč služi kao zakletva, uveravajući u istinu da će i ona biti nepokolebiva kao i obećanje dato sa zakletvom. Ti si Sveštenik do veka po činu Melhisedekovom. Melhisedek za sveštenstvo nije pomazan jelejem kao Aaron, niti je prinosio krvave žrtve. On je bio prvosveštenik neznabožaca, a Adama je blagoslovio hlebom i vinom.
(5) Gospod je s desne strane Tebi, skršio je u dan Gneva careve. Danom Gneva naziva dan suda, kada će skršiti demone koji su ranije carevali usled zablude i kada će ih zatvoriti u bezdan.
(6) Sudiće u narodima, ispuniće padovima,[1] tj. kada u vreme suda bude kažnjavao mnoštvo nečistih demona, pokazaće se da su puni padova, tj. dostojni mučenja u preispodnjoj zemlje. Skršiće glave mnogih na zemlji. To je slično onome, što On govori kod Isaije: I krv njihovu svedoh (izlih) na zemlju (Isa. 63; 3 – prema Septuaginti).
S potoka na putu piće. Pismo pod potokom podrazumeva iskušenje, a putem označava Njegovo hodanje po zemlji u vreme kojeg je pretrpeo stradanja proistekla sa potoka, odnosno od iskušenja. Zato će uzdignuti glavu. Šta znači: zato će? Zar to ne znači da je On telesno postradao? To je slično onome, što je rečeno: Bio je poslušan do smrti, i to do smrti na krstu (Filiplj. 2; 8).
 


 
NAPOMENE:

 1. U srpskom prevodu: Ispuniće leševima zemlju, prim. prev.
Ključne reči:

11 komentar(a)

 1. Dragoceno je ovo tumačenje. Slava Bogu za sve. Blagodarim.
  Može li da se nabavi ova knjiga tumačenja Psaltira?

 2. Slobodanka

  Postovani Oce -Molim vas kazite mi kako je ovaj Psalm povezan sa -Da Bog blagoslovi i oblagodati mlade koji žele da se posvete Gospodu.
  Zasto kletve? Kome su upucene?
  Hvala Unaprijed
  Slobodanka

 3. slavica obrenović

  Hvala Bogu milom da sam pronašla ovo tumačenje,mnogo je lakše. Iako se štošta razumom ne shvati, srcem se razume.

 4. Neka nas Gospod Isus Hristos blagoslovi i podari nam nebeska i zemaljska blaga Njegova. Molitvama Njegove Prečiste Majke i Preblagoslovene Bogorodice Marije. Amin

 5. Gospodine profesore, pročitajte Psalam 1 i komentare Sv Atanasija Velikog i Sv Vasilija Velikog na taj psalam. I to će vam upotpuniti vaše navedene misli. Hristos se Rodi!

 6. Gospod će sačuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj, od sada i do veka. Da li se ovaj stih može tumačiti i kao ulazak u neko društvo, neki krug ljudi, i kada se shvati da čoveku tu nije mesto iz ovog ili onog razloga, da se, uz Božju pomoć, i izađe bez posledica.

 7. Skoro sam poceo citati Psalme. Jako su lijepi. Ova tumacenja su od velijte koristi, kao i savjeti za sta i kada se cita koji Psalm. Ali, moj Psaltir se ne podudara sa ovim (brojevima) tumacenjima kao ni savjetima za sta je koji psalm. Na primer: ovdje psalm 55 kod mene je 56. Moj primjerak je preveo Djura Danicic.

  • Aleksandra

   Dragoljube,
   Verovatno imate isti Psaltir kao i ja (jednostavno izdanje izdavačke kuće PRAVOSLAVAC koje se uglavnom prodaje u crkvama), u kom su greškom podelili 9. psalam i od njega tako napravili 9. i 10. Pa su brojevi zbog toga dalje pomereni za po jedan sve do 148. Psalma koji se ponovo ispravno numerisan, jer su 146. i 147. Psalam spojeni u jedan, pa je tako početna greška u brojanju „nadoknađena“ i u Psaltiru i dalje ima ukupno 150 Psalama.

 8. PSALTIR je pesma duše naše koja hrli GOSPODU. Hvala Bogu što nam je darivao ove divne stihove jer i ne razumevajući sve, naša duša peva u Gospodu. Sa ovim divnim objašnjenjem možemo da shvatimo i širinu i dubinu Božije ljubavi i zaštite koju pruža svima.

 9. Psalam 72….kakva divna uteha za nekoga slabog verom (kao ja) gledajući svet oko mene, gde vlada „knez ovog sveta“, gde na izgled napreduje zlo, a Hristovo stado postaje sve manje i manje.

 10. Jagoda Milosavljević

  Hvala vam za sve ovo što ste pripremili za one koji veruju u Boga našega Gospoda Isusa Hrista. Ovo je jedini način da pravilno shvatimo i odgonetnemo Psalme, a ne da ih čitamo kao obično štivo. Sve ovo što činite i radite za vaše čitaoce doprinosi obrazovanju vernika Pravoslavne vere.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.