TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 105
Aliluja
 
Sadržaj
 
U ovom psalmu nabrajaju se grehovi prvog naroda, što pokazuje zbog čega je Izrailj bio odbačen. Njihovi grehovi su sledeći: kao prvo, (7) preogorčiše ulazeći u moru Crvenome, govoreći: Zar ne beše grobova u Egiptu, nego nas izvede ovde da nas pogubiš (2. Mojs. 14; 11);kao drugo, (14) kušahu Boga u puspšnji (bezvodnoj zemlji); kao treće, (16) razgneviše Mojseja u okolu (logoru) kao četvrto, (19) napraviše telca u Horivu; kao peto, (24) poniziše zemlju željenu (i obećanu): kao šesto, (28) služiše službu Velfegoru; kao sedmo, (32) razgneviše Ga na vodi sporenja; kao osmo, (34) ne istrebiše narode koje im reče Gospod, nego su počeli da se poklanjaju idolima i da svoju decu prinose na žrtvu.
(1) Ispovedajte u hvalite Gospoda, jer je dobar… (3) Blaženi koji čuvaju sud (pravi), jer su dostojni da kazuju sile Gospodnje jedino oni, koji ispunjavaju ono, što je Bog odredio u Pismima, postupajući u svemu sa rasuđivanjem i po razumu i imajući svagda pred očima sud Božiji. Oni sasvim prirodno čine pravdu (dosl. oni su izvršitelji, poslenici pravde, grč. ποιηται δικαιοσυνης), jer na delu ispunjavaju ono što je pravedno.
(4) Pomeni nas, Gospode, u blagovoljenju naroda Tvoga. Ovde se već pojavljuju Jevreji, koji mole da i oni postanu pričasnici spasenja kakvo je darovano neznabošcima.
(17) Pokri voda mučitelje njihove, tj. one koji su ih mučili, jer onaj, koji je izašao iz mora i pomešao se sa Izrailjcima, nije više bio meću mučiteljima nego među onima, koji su poverovali.
(12) I poverovaše rečima Njegovim, i pevaše hvali Njegovoj. Kada su se, po blagovoljenju Božijem, sabrali morski talasi, odmah su poverovali i otpojali Bogu pesmu (hvalu), koja je zapisana u Knjizi Izdaska (tj. u 2. knjizi Mojsejevoj), a zatim sve to zaboravili. I pevaše hvali Njegovoj kada su likujući izašli sa Marijom, govoreći: Pevajte Gospodu, jer se slavno proslavi (2. Mojs. 15; 21).
(14) I kušahu Boga u bezvodnoj zemlji. Rečeno je: I kušaše Boga u bezvodnoj zemlji, jer su razgnevili Boga ubrzo nakon prelaska kroz Crveno more.
(20) I promeniše slavu svoju za podobije telca koji travu jede. Njihova slava bio je Bog; Njega su napustili i poklonili se teletu.
(24) I poniziše zemlju željenu (i obećanu). To je peta krivica, posle Crvenog mora, pustinje, vređanja Mojseja i teleta na Horivu, jer su uhode, osim Isusa Navina i Haleva, sina Jefonijinog, rđavo govorili o (obećanoj) zemlji, a time odvraćali i ostale.
(25) I roptahu u šatorima svojim, kad su se uhode vratili i počeli da izopačuju mišljenje Izrailjaca.
(28) I služiše službu Velfegoru. To je amonitski idol, kojeg Jelini nazivaju Kronos.
(30) I ustade Fines i umilostivi, kada je Madijanku ubio zajedno sa razvratnikom. Ova reč nas poučava tome, koliko pred Bogom može da učini pobožnost jednog jedinog čoveka.
(39) I bludničiše u svojim poduhvatima. To nam pokazuju Knjiga o sudijama i Knjige o carevima, odnosno, pokazuju nam da su Izrailjci, radi svog urazumljenja u razna vremena potpadali pod vlast raznih inoplemenih naroda: Moavaca, Amonićana, Amalikićana, Madijanaca.
(41) I ovladaše njima mrzitelji njihovi. Vavilonjani i Asirijci vladali su nad Izrailjem zbog njegovih bezakonja.
(43) Mnogo puta ih je izbavio, a oni Ga pregorčiše u savetu svome. Bog je po Svom čovekoljublju bio snishodljiv prema njima, ali su Ga oni primorali da se pokaže kao strog. Bog je ponovo spasao narod, kao Spasitelj, ali su oni propali, sami sebe pogubljujući pogubnim delima. Rečeno je: mnogo puta, slično onome što se kaže na drugom mestu: Koliko puta htedoh da saberem čeda tvoja (Lk. 13; 34). Isto tako su i reči: Poniziše se u bezakonjima svojim slične sledećim: ne htedoste (Lk. 13; 34). Kažnjavajući ih radi urazumljenja, Bog je pokazivao čovekoljublje, ali su Mu oni uzvraćali neprijateljskim postupcima.
(46) I dade ux u sažaljenje svima, koji ih zarobiše. Govoreći ovo, misli na Kira koji ih je oslobodio iz ropstva, a takođe i na Darija i Artakserksa, koji su dali novac za izgradnju hrama.

Ključne reči:

11 komentar(a)

 1. Dragoceno je ovo tumačenje. Slava Bogu za sve. Blagodarim.
  Može li da se nabavi ova knjiga tumačenja Psaltira?

 2. Slobodanka

  Postovani Oce -Molim vas kazite mi kako je ovaj Psalm povezan sa -Da Bog blagoslovi i oblagodati mlade koji žele da se posvete Gospodu.
  Zasto kletve? Kome su upucene?
  Hvala Unaprijed
  Slobodanka

 3. slavica obrenović

  Hvala Bogu milom da sam pronašla ovo tumačenje,mnogo je lakše. Iako se štošta razumom ne shvati, srcem se razume.

 4. Neka nas Gospod Isus Hristos blagoslovi i podari nam nebeska i zemaljska blaga Njegova. Molitvama Njegove Prečiste Majke i Preblagoslovene Bogorodice Marije. Amin

 5. Gospodine profesore, pročitajte Psalam 1 i komentare Sv Atanasija Velikog i Sv Vasilija Velikog na taj psalam. I to će vam upotpuniti vaše navedene misli. Hristos se Rodi!

 6. Gospod će sačuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj, od sada i do veka. Da li se ovaj stih može tumačiti i kao ulazak u neko društvo, neki krug ljudi, i kada se shvati da čoveku tu nije mesto iz ovog ili onog razloga, da se, uz Božju pomoć, i izađe bez posledica.

 7. Skoro sam poceo citati Psalme. Jako su lijepi. Ova tumacenja su od velijte koristi, kao i savjeti za sta i kada se cita koji Psalm. Ali, moj Psaltir se ne podudara sa ovim (brojevima) tumacenjima kao ni savjetima za sta je koji psalm. Na primer: ovdje psalm 55 kod mene je 56. Moj primjerak je preveo Djura Danicic.

  • Aleksandra

   Dragoljube,
   Verovatno imate isti Psaltir kao i ja (jednostavno izdanje izdavačke kuće PRAVOSLAVAC koje se uglavnom prodaje u crkvama), u kom su greškom podelili 9. psalam i od njega tako napravili 9. i 10. Pa su brojevi zbog toga dalje pomereni za po jedan sve do 148. Psalma koji se ponovo ispravno numerisan, jer su 146. i 147. Psalam spojeni u jedan, pa je tako početna greška u brojanju „nadoknađena“ i u Psaltiru i dalje ima ukupno 150 Psalama.

 8. PSALTIR je pesma duše naše koja hrli GOSPODU. Hvala Bogu što nam je darivao ove divne stihove jer i ne razumevajući sve, naša duša peva u Gospodu. Sa ovim divnim objašnjenjem možemo da shvatimo i širinu i dubinu Božije ljubavi i zaštite koju pruža svima.

 9. Psalam 72….kakva divna uteha za nekoga slabog verom (kao ja) gledajući svet oko mene, gde vlada „knez ovog sveta“, gde na izgled napreduje zlo, a Hristovo stado postaje sve manje i manje.

 10. Jagoda Milosavljević

  Hvala vam za sve ovo što ste pripremili za one koji veruju u Boga našega Gospoda Isusa Hrista. Ovo je jedini način da pravilno shvatimo i odgonetnemo Psalme, a ne da ih čitamo kao obično štivo. Sve ovo što činite i radite za vaše čitaoce doprinosi obrazovanju vernika Pravoslavne vere.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *