NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PSALAMA

TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 105
Aliluja
 
Sadržaj
 
U ovom psalmu nabrajaju se grehovi prvog naroda, što pokazuje zbog čega je Izrailj bio odbačen. Njihovi grehovi su sledeći: kao prvo, (7) preogorčiše ulazeći u moru Crvenome, govoreći: Zar ne beše grobova u Egiptu, nego nas izvede ovde da nas pogubiš (2. Mojs. 14; 11);kao drugo, (14) kušahu Boga u puspšnji (bezvodnoj zemlji); kao treće, (16) razgneviše Mojseja u okolu (logoru) kao četvrto, (19) napraviše telca u Horivu; kao peto, (24) poniziše zemlju željenu (i obećanu): kao šesto, (28) služiše službu Velfegoru; kao sedmo, (32) razgneviše Ga na vodi sporenja; kao osmo, (34) ne istrebiše narode koje im reče Gospod, nego su počeli da se poklanjaju idolima i da svoju decu prinose na žrtvu.
(1) Ispovedajte u hvalite Gospoda, jer je dobar… (3) Blaženi koji čuvaju sud (pravi), jer su dostojni da kazuju sile Gospodnje jedino oni, koji ispunjavaju ono, što je Bog odredio u Pismima, postupajući u svemu sa rasuđivanjem i po razumu i imajući svagda pred očima sud Božiji. Oni sasvim prirodno čine pravdu (dosl. oni su izvršitelji, poslenici pravde, grč. ποιηται δικαιοσυνης), jer na delu ispunjavaju ono što je pravedno.
(4) Pomeni nas, Gospode, u blagovoljenju naroda Tvoga. Ovde se već pojavljuju Jevreji, koji mole da i oni postanu pričasnici spasenja kakvo je darovano neznabošcima.
(17) Pokri voda mučitelje njihove, tj. one koji su ih mučili, jer onaj, koji je izašao iz mora i pomešao se sa Izrailjcima, nije više bio meću mučiteljima nego među onima, koji su poverovali.
(12) I poverovaše rečima Njegovim, i pevaše hvali Njegovoj. Kada su se, po blagovoljenju Božijem, sabrali morski talasi, odmah su poverovali i otpojali Bogu pesmu (hvalu), koja je zapisana u Knjizi Izdaska (tj. u 2. knjizi Mojsejevoj), a zatim sve to zaboravili. I pevaše hvali Njegovoj kada su likujući izašli sa Marijom, govoreći: Pevajte Gospodu, jer se slavno proslavi (2. Mojs. 15; 21).
(14) I kušahu Boga u bezvodnoj zemlji. Rečeno je: I kušaše Boga u bezvodnoj zemlji, jer su razgnevili Boga ubrzo nakon prelaska kroz Crveno more.
(20) I promeniše slavu svoju za podobije telca koji travu jede. Njihova slava bio je Bog; Njega su napustili i poklonili se teletu.
(24) I poniziše zemlju željenu (i obećanu). To je peta krivica, posle Crvenog mora, pustinje, vređanja Mojseja i teleta na Horivu, jer su uhode, osim Isusa Navina i Haleva, sina Jefonijinog, rđavo govorili o (obećanoj) zemlji, a time odvraćali i ostale.
(25) I roptahu u šatorima svojim, kad su se uhode vratili i počeli da izopačuju mišljenje Izrailjaca.
(28) I služiše službu Velfegoru. To je amonitski idol, kojeg Jelini nazivaju Kronos.
(30) I ustade Fines i umilostivi, kada je Madijanku ubio zajedno sa razvratnikom. Ova reč nas poučava tome, koliko pred Bogom može da učini pobožnost jednog jedinog čoveka.
(39) I bludničiše u svojim poduhvatima. To nam pokazuju Knjiga o sudijama i Knjige o carevima, odnosno, pokazuju nam da su Izrailjci, radi svog urazumljenja u razna vremena potpadali pod vlast raznih inoplemenih naroda: Moavaca, Amonićana, Amalikićana, Madijanaca.
(41) I ovladaše njima mrzitelji njihovi. Vavilonjani i Asirijci vladali su nad Izrailjem zbog njegovih bezakonja.
(43) Mnogo puta ih je izbavio, a oni Ga pregorčiše u savetu svome. Bog je po Svom čovekoljublju bio snishodljiv prema njima, ali su Ga oni primorali da se pokaže kao strog. Bog je ponovo spasao narod, kao Spasitelj, ali su oni propali, sami sebe pogubljujući pogubnim delima. Rečeno je: mnogo puta, slično onome što se kaže na drugom mestu: Koliko puta htedoh da saberem čeda tvoja (Lk. 13; 34). Isto tako su i reči: Poniziše se u bezakonjima svojim slične sledećim: ne htedoste (Lk. 13; 34). Kažnjavajući ih radi urazumljenja, Bog je pokazivao čovekoljublje, ali su Mu oni uzvraćali neprijateljskim postupcima.
(46) I dade ux u sažaljenje svima, koji ih zarobiše. Govoreći ovo, misli na Kira koji ih je oslobodio iz ropstva, a takođe i na Darija i Artakserksa, koji su dali novac za izgradnju hrama.

Ključne reči:

11 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *