NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PSALAMA

TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 104
Aliluja („Hvalite Gospoda“)
 
Sadržaj
 
Aliluja znači „pohvala Nevidljivom“. Kaže da tim rečima Gospoda hvale angeli, kao što ga heruvimi hvale rečima: svet, svet, svet. I to su predali Sveti Oci, koji su i sami slušali angelsko pojanje, kao što je Isaija slušao pojanje serafima. „Aliluja“ se razlaže na sledeći način: „Al“ Bog, „il“ – krepki (snažni), „uja“ silni, moćni.
(1) Ispovedajte se Gospodu, u prizivajte Ime Njegovo, objavite u narodima dela Njegova. U ovom psalmu, Duh Sveti zapoveda apostolima da novom narodu, poreklom od neznabožaca, otkriju sva čuda koja je Gospod satvorio u vreme Svog dolaska.
(3) Hvalite se Imenom svetim Njegovim, jer hvala i slava dolikuje onima, koji kazuju silu Božiju. Neka se raduje srce onih, koji traže Gospoda. Poučava tome, kolika je korist od ispovedanja. Ako, kaže, budete tražili Boga, osetićete radost u umu a vaša glava će se utvrditi i proslaviti.
(5) Spominjite čudesa Njegova koja je učinio. Pod tim podrazumeva božanstvena znamenja koja je satvorio (učinio) kako kroz Svoje javljanje u Novom Zavetu, tako i u Starom, kroz Mojseja i svete koji su živeli pre njega, jer su i oni mnogo čudotvorili imenom Sina Božijeg. Zapoveda da propovednici ovih čudesa, pored čuda koje je Spasitelj savršio u Novom Zavetu, i to predaju neupućenim neznabošcima. Osim toga, zapovedite da se, kao carski zakoni, čuva i to da su Njegova usta sudila i u Starom i u Novom Zavetu. Čuda Njegova[1] i sudove usta Njegovih. Čudima ovde naziva čudotvorstva koja je izvršio, kao što je hodanje po moru, vaskrsenje mrtvih i ostalo, a sudovima usta Njegovih naziva ili reči kojima je isterivao demone, ili zapovesti Novog Zaveta.
(6) Seme Avraamovo, sluge Njegove, sinovi Jakovljevi, izabrani Njegovi. I ove reči su upućene apostolima, i njihov smisao je sledeći: vi, kao sinovi Avraamovi i sluge Njegove, sinovi Jakovljevi i izabrani Njegovi (jer vas je On izabrao), objavite u narodima da je (7) On Gospod Bog naš.
(13) I prođoše iz naroda u narod, od Vavilonjana do Filistejaca.
(14) I zbog njih obliči cara – Avimeleha zbog uvrede Sarre.
(15) Ne dotičite se pomazanika Mojih. Pomazanici su Avraam i njemu slični, jer su udostojeni da u viđenjima prozru javljanje Boga Logosa.
(16) I prizva glad na zemlju. Prema domostroju je dopustio da nastane glad i da oni, koji su zbog nje došli u Egipat i tu se umnožili, kao svoj posed prime Obećanu zemlju. Svaku nabavku hleba ukide. Usled dejstvovanja gneva Božijeg, tokom vremena gladi obično se dešava da ljudi, i kada jedu hleb, ne bivaju njime ukrepljeni.
(19) Dok ne dođe Reč Njegova. Pod tim podrazumeva ispunjenje sna. Zbog toga, kaže, što sam stradao i oplakivao svoj život koji je bio u opasnosti sve dotle, dok nije nastalo vreme da se san ispuni.
(22) Da nauči knezove njegove kao sebe. To je slično onome, što je rečeno: A šta znače, nije li od Boga (1. Mojs. 40; 8)? Naime, on (Josif) faraonu ne bi protumačio san, da mu Bog nije podario mogućnost da ih razume.
(23) I uđe Izrailj u Egipat, i Jakov se nastani u zemlji Hamovoj. Sinovi Nojevi su Sim, Ham i Jafet, a sin Hamov – Hanaan; sin Hanaanov je Mizraim, što se tumači kao Egipat (Misir), i po njemu je zemlja dobila ime. Kad je Jakov došao u Egipat, verovatno da je tada Ham, Mizraimov deda, živeo u Egiptu, dok je Hanaan živeo u Palestini. Pod imenom Izrailja i Jakova, koji su ušli u Egipat, podrazumevaju se i njihov deca, jer Sedamdeset duša beše… kad siđoše u Egipat, kaže Pismo (5. Mojs. 10; 22). I Jakov se nastani u zemlji Hamovoj. Ham je rodio Hanaana, a Hanaan Mizraima, i ovo ime se tumači kao „Egipat“. Zbog toga Egipat i naziva zemljom Hamovom, kao zemlju koja pripada Hamovom unuku.
(24) I uzraste (Gospod) narod Svoj veoma, tako da faraon koji nije znao Josifa, kaže: „Evo, ovaj narod sada postade mnogobrojan, i silniji je od nas (2. Mojs. 1; 89). Oni, međutim, ne bi postali tako silni od brzog uvećanja njihovog broja, da nisu uživali Josifovu zaštitu i blagonaklonost faraona.
(25) Preokrenu srce (Hamovo) da omrznu narod Njegov. Usled poštovanja koje su im ukazivali Egipćani, Izrailjci su pali u isto idolopoklonstvo. Bog je stoga ustrojio da ih Egipćani omrznu i da im nametnu najteže poslove; To se dogodilo zato, da bi ozlojeđeni Izrailjci pritekli Bogu, i obećanje koje je dato Avraamu lako se moglo ispuniti.
(26) Posla Mojseja, slugu Svoga, itd, jer je samo Mojseju i Aaronu otkrio (27) reči znamenja kako da vodu pretvore u krv i da satvore ostala čuda.
(28) Posla tamu i pomrači. Egipćani su ostavili Tvorca i počeli da služe tvorevini; On ih je zato posredstvom tvorevine i kaznio, odnosno posredstvom vazduha, vatre, zemlje i vode.
(29) Pretvori vode njihove u krv. Nije se izmenila samo boja vode, nego i svojstva njenog ukusa, tako da su u njoj uginule sve vrste riba.
 


 
NAPOMENE:

  1. U srpskom prevodu: Divote Njegove, prim. prev.
Ključne reči:

11 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *