TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 102
Psalam Davidov
 
Sadržaj
 
Ovim psalmom se novi narod, koji je potekao od neznabožaca, poučava da proslavlja Boga, velikog Dobročinitelja. Ta dobročinstva su brisanje greha i slava vaskrsenja.
(1) Blagoslovi dušo moja, Gospoda. Samoga sebe podstiče na psalmopojanje, nudeći sebi u blagosiljanju Boga najbolji način za spasenje. Time, što je Bog spreman da pomiluje ljude, da ih izbavi od propadljivosti i da im podari nebesko carstvo, proslavlja se Njegova pravda na sudu. Zbog toga ovo psalmopojanje dolikuje svima. I sve što je u meni sveto Ime Njegovo. Rečima sve što je u meni objašnjava nam da Boga treba da prizivamo svim srcem, svom snagom i svom mišlju svojom.
(2) Blagoslovi dušo moja, Gospoda. Nastavlja da se podstiče na psalmopojanje, znajući da je obavezan da time uzvrati za velika dobročinstva Božija, jer onaj, koji se opominje dobročinstava Božijih, ne prestaje da Ga slavoslovi. I ne zaboravljaj sva uzdarja Njegova, jer nam je za velike grehove, koje smo počinili, On uzvratio blagošću (dobrotom, grč. χρηστοτητα), milošću i milosrđem. Upravo to ne bi trebalo da zaboravimo.
(3) Koju očišćuje sva bezakonja moja. Evo kakvi su darovi Božiji: kao prvo, Bog je ustanovio očišćenje naših grehova; kao drugo, iscelio je naše slabosti; kao treće, izbrisavši greh, izbavio je naš život od propadljivosti; kao četvrto, projavljujući Njemu svojstveno čovekoljublje, milost i milosrđe, krunisao nas je usinovljenjem; kao peto, ispunio nas je duhovnim dobrima, jer nam je darovao Samoga Sebe – istinski hleb života.
(5) Obnoviće se kao u orla mladost moja, jer Bog preporođenjem (vaspostavljanjem, grč. παλιγγενεσια) obnavlja našu mladost, kao kod orla. David nam ovim rečima ukazuje na dar vaskrsenja. Preporođene je uporedio sa orlom, budući da je orao ptica koja leti na najvećim visinama, caruje nad svim ostalim (pticama) i jedini je koji može da, ne trepnuvši očima, gleda u sunce.
(6) Čini milostinju Gospod i sud svim onepravdovanima. Ovaj Gospod, Koji nam je po milost darovao sve što smo nabrojali, isti je Onaj, Koji je u starini sudio pravednim sudom i izbavio Izrailj iz egipatskog ropstva, dajući Mojseju i celom narodu poznanje Svojih zapovesti.
(7) Milosrdan je i milostiv Gospod, i to je bilo uzrok takvih dobročinstava, i nekad i sad, kao što govori i Mojsej: Gospod dugotrpeljivi, mnogomilostivi i istiniti, čini milost Svoju hiljadama (2. Mojs. 34; 67 prema Septuaginti). Tako je i sile Svoje, koje naziva (7) putevima, kazao Mojseju.[1]
(8) Neće se do kraja Gneviti. Iako se razgnevio zbog Adamovog prestupa i naš (ljudski) rod osudio na smrt, nije do kraja projavio Svoj gnev, jer je u poslednja vremena zablistao da bi uništio propadljivost (v. Jevr. 9; 26).
(14) Jer On pozna sazdanje naše, budući da nas je pomilovao kao Svoju sopstvenu tvorevinu i delo Svojih ruku.
(17) Milost je Gospodnja od veka i do veka, To je slično rečenome: Čini milost Svoju hiljadama onih, koji Ga se boje.
(18) I pravda je Njegova na sinovima sinova, jer On kao Sveti, na svetima počiva, tj. na angelskim silama.
(19) Gospod je na nebu pripremio presto Svoj. Iako počiva na višnjim duhovima, ni ono zemno nije daleko od Njegovog carstva jer On, kao Bog, gospodari nad svim. I Carstvo Njegovo vlada nad svima. Rečeno je: vlada nad svima a ne „caruje nad svima“, jer nisu svi dostojni Njegovog carstva. Zbog toga je Spasitelj nebesko Carstvo obećao onima, koji uznapreduju u evanđelskom životu, i Gospod vlada nad njima, dostojnima.
(20) Blagoslovite Gospoda svi angeli Njegovi. Time uči da će narod, koji pristupa veri i posvećuje se psalmopojanju, biti u istom dostojanstvu kao i angeli. Naime, ako se služenje angela sastoji u tome da hvale i proslavljaju Boga i ako duši zapoveda da čini to isto, tj. da svagda slavoslovi, onda je očigledno da ona biva udostojena istog dostojanstva. Drugim rečima, oni koji imaju isto služenje imaju i isto dostojanstvo.
(21) Blagoslovite Gospoda sve sile Njegove. Na hvaljenje se ne pozivaju samo angeli nego i svi ostali nebeski činovi, koliko ih ima, bez obzira da li su to prestoli, načalstva, vlasti ili gospodstva. Sve te činove označio je jednom rečju: sile.
 
 


 
 
NAPOMENE:

 1. Tj. tako je sa silama Svojim upoznao Mojseja, prim. prev.

 
 

 
 

Ključne reči:

11 komentar(a)

 1. Dragoceno je ovo tumačenje. Slava Bogu za sve. Blagodarim.
  Može li da se nabavi ova knjiga tumačenja Psaltira?

 2. Slobodanka

  Postovani Oce -Molim vas kazite mi kako je ovaj Psalm povezan sa -Da Bog blagoslovi i oblagodati mlade koji žele da se posvete Gospodu.
  Zasto kletve? Kome su upucene?
  Hvala Unaprijed
  Slobodanka

 3. slavica obrenović

  Hvala Bogu milom da sam pronašla ovo tumačenje,mnogo je lakše. Iako se štošta razumom ne shvati, srcem se razume.

 4. Neka nas Gospod Isus Hristos blagoslovi i podari nam nebeska i zemaljska blaga Njegova. Molitvama Njegove Prečiste Majke i Preblagoslovene Bogorodice Marije. Amin

 5. Gospodine profesore, pročitajte Psalam 1 i komentare Sv Atanasija Velikog i Sv Vasilija Velikog na taj psalam. I to će vam upotpuniti vaše navedene misli. Hristos se Rodi!

 6. Gospod će sačuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj, od sada i do veka. Da li se ovaj stih može tumačiti i kao ulazak u neko društvo, neki krug ljudi, i kada se shvati da čoveku tu nije mesto iz ovog ili onog razloga, da se, uz Božju pomoć, i izađe bez posledica.

 7. Skoro sam poceo citati Psalme. Jako su lijepi. Ova tumacenja su od velijte koristi, kao i savjeti za sta i kada se cita koji Psalm. Ali, moj Psaltir se ne podudara sa ovim (brojevima) tumacenjima kao ni savjetima za sta je koji psalm. Na primer: ovdje psalm 55 kod mene je 56. Moj primjerak je preveo Djura Danicic.

  • Aleksandra

   Dragoljube,
   Verovatno imate isti Psaltir kao i ja (jednostavno izdanje izdavačke kuće PRAVOSLAVAC koje se uglavnom prodaje u crkvama), u kom su greškom podelili 9. psalam i od njega tako napravili 9. i 10. Pa su brojevi zbog toga dalje pomereni za po jedan sve do 148. Psalma koji se ponovo ispravno numerisan, jer su 146. i 147. Psalam spojeni u jedan, pa je tako početna greška u brojanju „nadoknađena“ i u Psaltiru i dalje ima ukupno 150 Psalama.

 8. PSALTIR je pesma duše naše koja hrli GOSPODU. Hvala Bogu što nam je darivao ove divne stihove jer i ne razumevajući sve, naša duša peva u Gospodu. Sa ovim divnim objašnjenjem možemo da shvatimo i širinu i dubinu Božije ljubavi i zaštite koju pruža svima.

 9. Psalam 72….kakva divna uteha za nekoga slabog verom (kao ja) gledajući svet oko mene, gde vlada „knez ovog sveta“, gde na izgled napreduje zlo, a Hristovo stado postaje sve manje i manje.

 10. Jagoda Milosavljević

  Hvala vam za sve ovo što ste pripremili za one koji veruju u Boga našega Gospoda Isusa Hrista. Ovo je jedini način da pravilno shvatimo i odgonetnemo Psalme, a ne da ih čitamo kao obično štivo. Sve ovo što činite i radite za vaše čitaoce doprinosi obrazovanju vernika Pravoslavne vere.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *