TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 98
Psalam Davidov
 
Sadržaj
 
I ovaj psalam izobražava carstvo Hristovo i preuznošenje arhijereja.
(1) Gospod se zaiari, neka se gneve narodi, Hristos je onaj Car, čiju carsku vlast ne priznaju razgnevljeni Jevreji. Koji sedi na heruvimima, neka se potrese zemlja. Onaj, Koji će se u poslednja vremena zacariti nad svima koji žive na zemlji, isti je Onaj, Koji sedi na heruvimima i pred Kojim se potresa zemlja. Zbog toga kaže: na heruvimima sediš Ti Koji si, postavši sličan nama, potresao zemlju iz njenog stajanja u zlu, tj. iz idolopoklonstva.
(2) Gospod na Sionu je veliki. Sion je Crkva, u kojoj se proslavlja i uznosi Hristos, prema onome što je rečeno: Uznosiću te, Bože moj, Care moj (Ps. 144; 1).
(3) Neka se ispovedaju i hvale Ime Tvoje veliko. Veliko je to Njegovo Ime – Isus, jer ono znači: „spasenje naroda“. Veliko je to Ime, koje je iznad svakoga imena, da se u Ime Isusovo pokloni svako koleno što je na nebesima i na zemlji i pod zemljom, i da svaki jezik prizna da je Isus Hristos Gospod (Filiplj. 2; 911). Jer je strašno i sveto. Ono je strašno za razgnevljene narode koji nisu prihvatili Njegovo carstvo, a sveto je za one, koji u Njega veruju.
(4) I čast Careva sud voli. Budući da čast ili slava Careva voli pravdu koja se podrazumeva imenom sud, Njegova zapovest je strašna za nepokorne, a sveta za poslušne. Ti si pripremio pravotu, jer ćeš suditi vaseljeni po pravdi (Ps. 95; 13).
(5) Uzvisujte Gospoda Boga našega: Onaj, ko je „visok kao Bog i ko vascelu tvar ima pod Svojim nogama, postao je čovek a da se pri tom nije izmenio. Uznosite, kaže David, Njega Koji je bez izmene (božanstvene prirode) postao čovek, poklanjajući se jednim poklonjenjem i Njemu i Njegovom telu.
(6) Mojsej i Aaron su među sveštenicima Njegovim. Onaj Koji je sada postao čovek i zacario se nad celom zemljom, isti je Onaj Kojega su u davnini prizivali Mojsej, Aaron i Samuilo. Zbog toga je, rekavši: poklanjajte se podnožju i propovedajući ovaploćenje i ikonomiju (domostroj), radi naše nepokolebivosti ponovo ukazao na Njegovo Božanstvo, pomenuvši (9) Gore, budući da je On ostao Bog, iako je radi našeg spasenja prihvatio obličje sluge.
(8) Gospode Bože naš, Ti si ih poslušao. Iako su oni, kao ljudi, u nečemu i sagrešili, Ti ih nisi prezreo. Naime, Aaron je razobličen za sagrešenje prilikom izlivanja teleta, a Mojsej kod vode sporenja (v. 4. Mojs. 20; 24).
(9) Poklanjajte se Gori svetoj Njegovoj. Pod tim podrazumeva ili zemaljski ili nebeski Jerusalim. Pod imenom Gore trebalo bi podrazumevati i Samog Jedinorodnog, prema onome što je rečeno: Od Gore se bez ruku odvali kamen (Dan. 2; 45).
 
Iz tumačenja Jefimija Zigabena:
 
(1) Gospod se zacari, neka se gneve narodi. Evanđelista Matej pripoveda da su, u vreme kad se u Vitlejemu judejskom rodio Hristos, u Jerusalim došli mudraci sa istoka i upitali: Gde je car judejski koji se rodi, a zatim (evanđelista) dodaje: Kad to ču car Irod, uplaši se, i sav Jerusalim s njim (Mt. 2; 23). Prozrevši ove događaje, David kaže da se Gospod zacari, kao što je i On Sam rekao: Ja sam za to rođen, tj. da bih se zacario (v. Jn. 18; 37).
(5) Poklanjajte se podnožju nogu Njegovih. U odnosu na Božanstvo, podnožje nogu Božijih je zemlja: Nebo je presto Moj, a zemlja podnožje nogama Mojim (Is. 66; 1). U odnosu na (Hristovu) čovečiju prirodu, podnožjem nogu Njegovih naziva se Golgota, na kojoj je Gospod raspet, ili se tako naziva i sam krst, za koji su bile prikovane noge Gospodnje: Poklonićemo se mestu na kojem stajahu noge Njegove (Ps. 131; 7).

Ključne reči:

11 komentar(a)

 1. Dragoceno je ovo tumačenje. Slava Bogu za sve. Blagodarim.
  Može li da se nabavi ova knjiga tumačenja Psaltira?

 2. Slobodanka

  Postovani Oce -Molim vas kazite mi kako je ovaj Psalm povezan sa -Da Bog blagoslovi i oblagodati mlade koji žele da se posvete Gospodu.
  Zasto kletve? Kome su upucene?
  Hvala Unaprijed
  Slobodanka

 3. slavica obrenović

  Hvala Bogu milom da sam pronašla ovo tumačenje,mnogo je lakše. Iako se štošta razumom ne shvati, srcem se razume.

 4. Neka nas Gospod Isus Hristos blagoslovi i podari nam nebeska i zemaljska blaga Njegova. Molitvama Njegove Prečiste Majke i Preblagoslovene Bogorodice Marije. Amin

 5. Gospodine profesore, pročitajte Psalam 1 i komentare Sv Atanasija Velikog i Sv Vasilija Velikog na taj psalam. I to će vam upotpuniti vaše navedene misli. Hristos se Rodi!

 6. Gospod će sačuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj, od sada i do veka. Da li se ovaj stih može tumačiti i kao ulazak u neko društvo, neki krug ljudi, i kada se shvati da čoveku tu nije mesto iz ovog ili onog razloga, da se, uz Božju pomoć, i izađe bez posledica.

 7. Skoro sam poceo citati Psalme. Jako su lijepi. Ova tumacenja su od velijte koristi, kao i savjeti za sta i kada se cita koji Psalm. Ali, moj Psaltir se ne podudara sa ovim (brojevima) tumacenjima kao ni savjetima za sta je koji psalm. Na primer: ovdje psalm 55 kod mene je 56. Moj primjerak je preveo Djura Danicic.

  • Aleksandra

   Dragoljube,
   Verovatno imate isti Psaltir kao i ja (jednostavno izdanje izdavačke kuće PRAVOSLAVAC koje se uglavnom prodaje u crkvama), u kom su greškom podelili 9. psalam i od njega tako napravili 9. i 10. Pa su brojevi zbog toga dalje pomereni za po jedan sve do 148. Psalma koji se ponovo ispravno numerisan, jer su 146. i 147. Psalam spojeni u jedan, pa je tako početna greška u brojanju „nadoknađena“ i u Psaltiru i dalje ima ukupno 150 Psalama.

 8. PSALTIR je pesma duše naše koja hrli GOSPODU. Hvala Bogu što nam je darivao ove divne stihove jer i ne razumevajući sve, naša duša peva u Gospodu. Sa ovim divnim objašnjenjem možemo da shvatimo i širinu i dubinu Božije ljubavi i zaštite koju pruža svima.

 9. Psalam 72….kakva divna uteha za nekoga slabog verom (kao ja) gledajući svet oko mene, gde vlada „knez ovog sveta“, gde na izgled napreduje zlo, a Hristovo stado postaje sve manje i manje.

 10. Jagoda Milosavljević

  Hvala vam za sve ovo što ste pripremili za one koji veruju u Boga našega Gospoda Isusa Hrista. Ovo je jedini način da pravilno shvatimo i odgonetnemo Psalme, a ne da ih čitamo kao obično štivo. Sve ovo što činite i radite za vaše čitaoce doprinosi obrazovanju vernika Pravoslavne vere.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *