NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PSALAMA

TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 98
Psalam Davidov
 
Sadržaj
 
I ovaj psalam izobražava carstvo Hristovo i preuznošenje arhijereja.
(1) Gospod se zaiari, neka se gneve narodi, Hristos je onaj Car, čiju carsku vlast ne priznaju razgnevljeni Jevreji. Koji sedi na heruvimima, neka se potrese zemlja. Onaj, Koji će se u poslednja vremena zacariti nad svima koji žive na zemlji, isti je Onaj, Koji sedi na heruvimima i pred Kojim se potresa zemlja. Zbog toga kaže: na heruvimima sediš Ti Koji si, postavši sličan nama, potresao zemlju iz njenog stajanja u zlu, tj. iz idolopoklonstva.
(2) Gospod na Sionu je veliki. Sion je Crkva, u kojoj se proslavlja i uznosi Hristos, prema onome što je rečeno: Uznosiću te, Bože moj, Care moj (Ps. 144; 1).
(3) Neka se ispovedaju i hvale Ime Tvoje veliko. Veliko je to Njegovo Ime – Isus, jer ono znači: „spasenje naroda“. Veliko je to Ime, koje je iznad svakoga imena, da se u Ime Isusovo pokloni svako koleno što je na nebesima i na zemlji i pod zemljom, i da svaki jezik prizna da je Isus Hristos Gospod (Filiplj. 2; 911). Jer je strašno i sveto. Ono je strašno za razgnevljene narode koji nisu prihvatili Njegovo carstvo, a sveto je za one, koji u Njega veruju.
(4) I čast Careva sud voli. Budući da čast ili slava Careva voli pravdu koja se podrazumeva imenom sud, Njegova zapovest je strašna za nepokorne, a sveta za poslušne. Ti si pripremio pravotu, jer ćeš suditi vaseljeni po pravdi (Ps. 95; 13).
(5) Uzvisujte Gospoda Boga našega: Onaj, ko je „visok kao Bog i ko vascelu tvar ima pod Svojim nogama, postao je čovek a da se pri tom nije izmenio. Uznosite, kaže David, Njega Koji je bez izmene (božanstvene prirode) postao čovek, poklanjajući se jednim poklonjenjem i Njemu i Njegovom telu.
(6) Mojsej i Aaron su među sveštenicima Njegovim. Onaj Koji je sada postao čovek i zacario se nad celom zemljom, isti je Onaj Kojega su u davnini prizivali Mojsej, Aaron i Samuilo. Zbog toga je, rekavši: poklanjajte se podnožju i propovedajući ovaploćenje i ikonomiju (domostroj), radi naše nepokolebivosti ponovo ukazao na Njegovo Božanstvo, pomenuvši (9) Gore, budući da je On ostao Bog, iako je radi našeg spasenja prihvatio obličje sluge.
(8) Gospode Bože naš, Ti si ih poslušao. Iako su oni, kao ljudi, u nečemu i sagrešili, Ti ih nisi prezreo. Naime, Aaron je razobličen za sagrešenje prilikom izlivanja teleta, a Mojsej kod vode sporenja (v. 4. Mojs. 20; 24).
(9) Poklanjajte se Gori svetoj Njegovoj. Pod tim podrazumeva ili zemaljski ili nebeski Jerusalim. Pod imenom Gore trebalo bi podrazumevati i Samog Jedinorodnog, prema onome što je rečeno: Od Gore se bez ruku odvali kamen (Dan. 2; 45).
 
Iz tumačenja Jefimija Zigabena:
 
(1) Gospod se zacari, neka se gneve narodi. Evanđelista Matej pripoveda da su, u vreme kad se u Vitlejemu judejskom rodio Hristos, u Jerusalim došli mudraci sa istoka i upitali: Gde je car judejski koji se rodi, a zatim (evanđelista) dodaje: Kad to ču car Irod, uplaši se, i sav Jerusalim s njim (Mt. 2; 23). Prozrevši ove događaje, David kaže da se Gospod zacari, kao što je i On Sam rekao: Ja sam za to rođen, tj. da bih se zacario (v. Jn. 18; 37).
(5) Poklanjajte se podnožju nogu Njegovih. U odnosu na Božanstvo, podnožje nogu Božijih je zemlja: Nebo je presto Moj, a zemlja podnožje nogama Mojim (Is. 66; 1). U odnosu na (Hristovu) čovečiju prirodu, podnožjem nogu Njegovih naziva se Golgota, na kojoj je Gospod raspet, ili se tako naziva i sam krst, za koji su bile prikovane noge Gospodnje: Poklonićemo se mestu na kojem stajahu noge Njegove (Ps. 131; 7).

Ključne reči:

11 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *