NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PSALAMA

TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 8
(1) Za kraj, za točila. Psalam Davidov.
 
Sadržaj
 
Rečeno je: za kraj, jer je trebalo da se proroštvo, koje se nalazi u psalmu, ispuni na kraju vekova. Psalam govori o Hristu i o Crkvama nakon Ovaploćenja, budući da se Jedinorodni imenuje kao vinova loza, a verni kao grožđe. Ako se Jevreji trude da dokažu da psalam govori o čovečanstvu uopšte, onda neka se i u tom slučaju zna da je sve potčinjeno čoveku zato, što je trebalo da se Sin Božiji ovaploti u obrazu Božijem. Nekada, pod zakonom, služilo se samo ispred točila, odnosno na hramovnom žrtveniku. Nakon prizivanja neznabožaca ima mnogo točila (tj. presa za vino), a to su Crkve, koje sabiraju plodove onih što su uznapredovali u pobožnosti.
(2) Gospode, Gospode naš, kako je divno Ime Tvoje po svoj zemlji! Proroka do ushićenja dovodi poznanje imena Božijeg koje je dato ljudima, jer Bog već tada nije bio poznat samo onima što žive u Judeji.
(3) Iz usta dece u odojčadi načinio si Sebi hvalu, tj. onima koji su po Bogu deca u pogledu zlobe. Kao što je jasno zapisano u Evanđeljima, to je rekao Spasitelj kad su fariseji ućutkivali decu koja su Ga blagosiljala. Nasuprot neprijatelja Tvojih, da satreš neprijatelja i osvetnika. Pod ovim podrazumevaj ili čulnog (veštastvenog) ili duhovnog neprijatelja, ili pak jevrejski narod. Naime, Jevreji su Hrista progonili kao neprijatelja i pretvarali se da, čineći to, revnuju za Oca. Zbog toga je Gospod, da bi ih lišio svakog opravdanja, rekao: Koji mrzi Mene i Oca Mojega mrzi (Jn. 15; 23). Neprijatelja i osvetnika, tj. ili đavola, jer on, kažnjava grešnike nakon što ih je naterao da sagreše, predočavajući im težinu greha, ili pak jevrejski narod, tog neprijatelja istine i osvetnika po njegovoj prividnoj revnosti za Zakon.
(4) Kada pogledam nebesa, delo prstiju Tvojih. Oni negoduju protiv dece koja Ga hvale a ja, neko malo delo u Tvom stvaranju, gledam na ovo veliko i prekrasno delo, tj. na nebesa.
(5) Šta je čovek, da Ga se sećaš? Ili sin čovečiji, da Ga pohodiš?
(6) Umanjio si Ga zamalo od angela. Budući da je Pavle to jasno protumačio o našem Spasitelju, trebalo bi da se zadovoljimo tim objašnjenjem.
(7) Sve si potčinio pod noge njegove. Kada je rekao: Hajde da načinimo čoveka po svom obrazu i podobiju, Bog je dodao: Koji će biti gospodar od riba morskih i svega ostalog, što je iscrpno nabrojano (v. 1. Mojs. 1; 26), a nakon toga nastavlja: Rađajte se i množite se, i napunite zemlju, i vladajte njom (st. 28). Bog je razumnoj prirodi, kao bogopodobnoj, dao vlast nad svim ostalim. Primivši silu u obrazu Božijem, čovek je takođe postavljen za kneza nad svim što je na zemlji, kao što je i Bog car vascele tvorevine. Uopšte, ako je rečeno: Postavio si ga nad delima ruku Tvojih, dok je na drugom mestu rečeno: Dela ruku Tvojih su nebesa (Ps. 101; 26), očigledno je, da ga je postavio i nad nebesima i, ne skrivajući to, već ukazuje na življenje na nebesima onih, koji su otišli sa zemlje, kada po obećanju naslede Carstvo nebesko. I Pavle kaže: Naslednici, dakle, Božiji i sanaslednici Hristovi (Rim. 8; 17). Tako treba razumeti i sledeće: Sve si potčinio pod noge njegove. Sad mu je pokorio životinje; međutim, budući da je čoveku priugotovljen ravnoangelski život na nebesima, to znači da će čovek,.koji je postavljen nad delima ruku Njegovih, i tamo biti sozercatelj nebesa i svega što je na njima. Blaženi Pavle je protumačio da će se i to ispuniti na Spasitelju u budućem veku. Otac Mu zbog toga i kaže: Sedi Meni sa desne strane, dok položim neprijatelje Tvoje za podnožje nogama Tvojim (Jevr. 1; 13).
(8) Ovce i sve volove. Pod tim podrazumeva one od Izrailjaca koji su poverovali. A još i životinje poljske – pod tim podrazumeva neznabošce.
(9) Ptice nebeske, tj. one koji se preuznose žitejskim i najnerazumnije, ali nadmene ljude.
(10) Gospode, Gospode naš, kako je divno Ime Tvoje po svoj zemlji. Budući da je, kao što smo već rekli, bogopoznanjem koje je otkriveno ljudima doveden do ushićenja, on ponavlja prethodne reči i time udvostručuje divljenje.

Ključne reči:

11 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *