TUMAČENJE PRVE POSLANICE KORINĆANIMA SVETOG APOSTOLA PAVLA

Sveti TEOFILAKT Ohridski
TUMAČENJE PRVE POSLANICE KORINĆANIMA
SVETOG APOSTOLA PAVLA

 


 

PREDGOVOR
PRVA GLAVA
DRUGA GLAVA
TREĆA GLAVA
ČETVRTA GLAVA
PETA GLAVA
ŠESTA GLAVA
SEDMA GLAVA
OSMA GLAVA
DEVETA GLAVA
DESETA GLAVA
JEDANAESTA GLAVA
DVANAESTA GLAVA
TRINAESTA GLAVA
ČETRNAESTA GLAVA
PETNAESTA GLAVA
ŠESNAESTA GLAVA

Sveti TEOFILAKT Ohridski
TUMAČENJE PRVE POSLANICE KORINĆANIMA
SVETOG APOSTOLA PAVLA

 

 ŠTAMPANO IZDANJE

 Naziv kljige: Tumačenja Dela Apostolskih
   i Poslanica Rimljanima i Korinćanima
 Deo: Tumačenje Prve Poslanice Korinćanima
  Svetog Apostola Pavla (strane 283-400)
 Naslov originala: Μακαριωτάτου Θεοφυλάκτου
  `Αρχιεπισκόπου `Βουλγαρίας
  ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΞΗΓΗΣΙΣ
  Migne PG 125
 Prevela: Antonina Pantelić
 Serija: Biblioteka Obraz svetački, knjiga 74
 Izdaje: Pravoslavna misionarska škola
  pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog
 Izdato: 2004.
 Štampa: „Budućnost“ – Beograd
 Tiraž: 500

 INTERNET IZDANJE

 Objavljeno: 13. decembar 2006.
 Izdaje: © Svetosavlje.org
 Urednik: prot. Ljubo Milošević
 Osnovni format: Vladimir Blagojević
 Digitalizacija: Stanoje Stanković
 Dizajn stranice: Gojko Sredović
 Korektura: Stanoje Stanković

Ključne reči:

4 komentar(a)

 1. Himna Ljubavi! Vrhunac Pavlovih Poslanica….. diktirana od
  samog Spasitelja.

 2. Milorad

  Pomaže Bog!
  Na osnovu čega to kažeš, sestro Marina?
  Sve što ja vidim u samoj poslanici i u ovom tumačenju jeste da svako dobija lični dar od Gospoda, onako kako On želi (a to je uvek savršeno prilagođeno nama, za razliku od naših (po)grešnih želja). Svi smo isto telo.
  Da li te izraz „jedno telo“ buni, pa misliš da ćeš kao organ tela u kojem ima preljubnika stradati sa njima?
  Oduvek se znalo da oni koji nisu vaistinu u Hristu uopšte i nisu deo Njegovog tela, tj. Crkve Božije, bez obzira što se ovde pojavljuju sa svima ostalima. Pa makar bili i sveštenici i episkopi! Pitanje spasenja je sasvim drugo u odnosu na ovu temu, i to – lično pitanje! Jer Gospod je jasno rekao da će razdeliti čak i dvoje u postelji – „jedan će se uzeti a drugi će se ostaviti“, a kamoli da ne bi i sav ostali kukolj od žita razdvojio.
  Naš je zadatak „samo“ da budemo žito, a ne kukolj, da opravdamo ono što nam je dato.
  Svako dobro od Gospoda!

 3. Znači svi ćemo odgovarati za to što su među nama oni koji su preljubnici sa inovernima?

  • Ne, odgovaraćeš jedino za svoje lične grehe. Apostol baš kaže da se klonimo opadača i ostalih sa njima navedenih, dakle da se klonimo „vernika“ sa navedenim strastima. A onaj „vernik“ koji stalno trubi o gresima vladika, sveštenika, drugih vernika, u sve se petlja, hvata se za svaku kanonski neispravnu reč, stvara podele u crkvi, spletkari, ima svoja proročanstva o dolasku Antihrista mimo svetih Otaca, stvara raskol – to je opadač, „s takvim zajedno i da ne jedemo.“ U istoj poslanici stoji da navedeni neće naslediti Carstva Božijeg (ako se ne pokaju). Sama ta reč „preljubnici sa inovernima“ deluje opadačka, osuđivačka, da ima nekakav farisejski prezir u sebi.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *