NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PRVE POSLANICE KORINĆANIMA SVETOG APOSTOLA PAVLA

TUMAČENJE PRVE POSLANICE KORINĆANIMA SVETOG APOSTOLA PAVLA

 

TUMAČENJE PRVE POSLANICE KORINĆANIMA
SVETOG APOSTOLA PAVLA

 
ŠESNAESTA GLAVA
 
1. A što se tiče milostinje za svete, kao što uredih po crkvama Galatijskim, tako činite i vi.
 
Okončavši dogmatsko učenje, prešao je na poglavlje o vrlini i milostinji. Milostinjom naziva sabiranje (sakupljanje) onoga što će olakšati delo na samom njegovom početku. Ono što se sabiralo od mnogih za svakoga je bilo lako. Zato ih podstiče na nadmetanje, pripovedajući o onome što su drugi učinili i kako su to, kaže, učinili Galati. Nije rekao „predložio sam“, nego uredio (dosl. ustanovio), da bi ti znao da je to carsko ustanovljenje i da ga ne bi zapostavljao.
 
2. Svakog prvog dana nedelje, neka svaki od vas ostavlja kod sebe sakupljajući koliko može…
 
Prvim danom nedelje naziva dan Gospodnji. I samim tim danom priklanja ih milostinji, podsećajući ih na sv. Tajne koje se savršavaju na taj dan. Veoma razborito savetuje svakome da sabira koliko može, tj. šta mu Bog pošalje i šta bude imao kod sebe. Nije rekao „odmah donesi“, da ne bi postideo nekoga ko ima malo, nego neka ostavlja kod sebe, a kad dođe vreme, tada i donesi.
 
Da ne bivaju prikupljanja onda kada dođem.
 
Da ne sakupljate onda, kaže, kada treba da date. Rečima kada dođem navodi ih da budu usrdniji prema sabiranju (sakupljanju), jer će prilozi biti pred njegovim očima.
 
3. A kada dođem, one koje izaberete poslaću sa pismima u Jerusalim da odnesu vašu milostinju.
 
Dobro je rekao one koje izaberete, da bi se izbegla svaka sablazan, da ne bi posumnjali kako nešto od sakupljenoga hoće da prisvoji za sebe. Kaže poslaću sa pismima, tako da ću im se i sam pridružiti, i svojim pismima učestvovati u tom služenju. To delo, tj. priloge, nazvao je milostinjom (doslovno: blagodaću) da bi pokazao da izvršavaju nešto veliko, i da izvršavaju bez žaljenja i prinude, jer je takva priroda blagodati.
 
4. A ako bude vredno da i ja idem, poći će sa mnom.
 
Ako, kaže, ono što saberete bude toliko, da zahteva i moje služenje, poći ću i ja. Time ih takođe podstiče na velikodušnost. Osim toga, želi da ima svedoke da ništa neće uzeti za sebe. Zato i kaže poći će sa mnom.
 
5. A vama ću doći kad prođem Makedoniju; jer ću proći kroz Makedoniju. 6. A kod vas možda ću se zadržati ili i prezimiti, da me otpratite kuda pođem. 7. Jer neću da vas vidim sada uzgredno, nego se nadam da neko vreme ostanem kod vas, ako dopusti Gospod.
 
Nije rekao „kad pođem u Makedoniju“, da ne bi rekli: „Nama pretpostavljaš Makedonce“, nego je rekao da će proći kroz Makedoniju, tj. da će nakratko i uzgredno posetiti Makedonce, a da će se kod njih zadržati. Time pokazuje da ih kao najiskrenije i najdostojnije učenike pretpostavlja Makedoncima, jer je korintska crkva bila velika. Rečima možda ću se zadržati zastrašuje one koji su sagrešili. Zbog neizvesnosti dodaje ako dopusti Gospod, jer nije znao hoće li mu to Duh dozvoliti ili neće. Duh ga je vodio kuda je On hteo. Nalazeći se u Efesu, nameravao je da odatle otputuje u Makedoniju, da prođe tim krajem i da dođe kod njih. Na mnogo mesta dokazuje svoju blagonaklonost prema njima, između ostalog i time što neće samo uzgredno da ih poseti, i time što želi da ga oni otprate.
 
8. A u Efesu ću ostati do Pedesetnice.
 
I to je znak velike ljubavi, jer im govori gde će biti i koliko će tamo ostati. Zatim dodaje razlog i nastavlja:
 
9. Jer mi se otvoriše velika vrata za rad, i protivnika je mnogo.
 
Mnogo je onih koji žele da pristupe veri i meni su se otvorila velika vrata da uđem k njima, jer su dozreli za služenje u veri. Učitelj je stešnjen kad učenici nisu revnosni. Međutim, kad su učenici spremni, za njega postoji široko polje. Samim tim, protivnika je mnogo, jer kada đavo vidi da ga lišavaju njegovih slugu još više se uznemiruje i podstiče protivnike.
 
10. A ako dođe Timotej, gledajte da bude kod vas bez straha…
 
Bilo je verovatno da će Timotej, ako dođe, razobličavati one što su grešili i da će ih prekorevati. Zato ih opominje da bogati mudraci ne ustanu protiv njega, ne zato što Timotej nije imao odvažnosti i što bi mogao da padne, nego zato što bi oni sami bili oštećeni. On je pak bio sasvim spreman za opasnost. Dobro je rekao kod vas. Ne govorite mi o Jelinima, kad od vas tražim ono što je potrebno.
 
Jer on radi delo Gospodnje kao i ja.
 
Propoveda i uči, i to kao ja, što predstavlja veliku pohvalu za Timoteja. Pošto je takav, neka ga niko ne unižava. On je bio mlad i sam, a bilo mu je povereno da se pobrine za mnoge, i to nadmene. Takođe je verovatno da su ga nipodaštavali.
 
11. Zato niko da ga ne prezre. Ispratite ga s mirom da dođe k meni, jer ga čekam s braćom.
 
On im govori još više: Niko da ga ne prezre. S mirom, što znači bezbedno, bez rasprava i borbe, sa svakom pokornošću. Rečju čekam hoće da ih zastraši, da znaju da će Timotej o svemu govoriti Pavlu i da ga ničim ne ražaloste. Istovremeno im pokazuje da je dostojan poštovanja, jer ga smatra toliko neophodnim da ga čeka.
 
12. A što se tiče brata Apola, mnogo ga molih da dođe k vama sa braćom; i svakako ne beše volja da sada dođe…
 
Apolos je bio stariji od Timoteja i veoma krasnorečiv. Da se ne bi pitali zašto im nije poslao njega umesto Timoteja, kaže: Mnogo ga molih. I nije rekao: „On mi se usprotivio“, nego ga oslobađa prekora i kaže: Ne beše volja da sada dođe, tj. nije bilo ugodno Bogu. Da ne bi rekli da je to samo pravdanje i izgovor, nastavlja:
 
Ali će doći kad bude prilika.
 
Istovremeno štiti i njega i njih koji žele da ga vide, tešeći ih nadom u njegov dolazak.
 
13. Bdite…
 
Ukazuje im da se ne smeju u svemu oslanjati na učitelje, nego da je potreban i njihov lični trud.
 
Stojte u veri…
 
A ne u spoljašnjoj mudrosti, jer u njoj ne možete da se utvrdite, nego samo da lebdite. Rekao je to zato, što su oni bili kolebljivi.
 
Muški se držite, snažite se.
 
Zato što postoje loši savetnici. Kaže to stoga što su klonuli duhom.
 
14. Sve da vam biva u ljubavi.
 
Govori protiv onih koji su izazivali pometnju i podrivali Crkvu. Bilo da neko uči, bilo da nekoga uče, bilo da nekoga razobličuju – sve neka bude s ljubavlju, jer posredstvom ljubavi neće biti ni gordosti ni podela.
 
15. Molim vas pak, braćo…
 
Trebalo bi premestiti uz sledeći stih: Da se i vi pokoravate takvima.
 
Znate za dom Stefaninov daje prvenac iz Ahaje.
 
Znate i nema potrebe da vam ja govorim. Stefaninov dom naziva prvencem Ahaje ili zato što su prvi poverovali, ili zato što su vodili blagočestiv život. Prvenac (prvina) svagda treba da ima prvenstvo nad onim čemu služi kao početak. Ahajom naziva Jeladu.
 
I da sebe posvetiše služenju svetima.
 
Oni su odlučili da prihvate verujuće siromahe i da im služe, ne zato što ih je neko prisilio, nego po svojoj slobodnoj volji.
 
16. Da se i vi pokoravate takvima, i svakome koji pomaže i trudi se.
 
Tj. da učestvujete i vi u novčanim troškovima i u telesnom služenju. Nije rekao samo „učestvujte“, nego da se pokoravate, zapovedajući im poslušnost. Da ne bi pomislili da ističe samo Stefanina, dodaje: Svakome koji pomaže i trudi se. U čemu? U služenju svetima, jer su svi takvi dostojni poštovanja. U tom slučaju će i oni odvažnije podnositi svoj podvig.
 
17. A radujem se dolasku Stefanina i Fortunata i Ahajika, jer mi oni popuniše vaše odsustvo.
 
Oni su obavestili Pavla o podelama i o ostalim greškama, koje su se pojavile u Korintu. Možda su ga upravo preko njih obavestili Hlojini (1. Kor. 1; 11). Pošto je bilo prirodno da se Korinćani razjare protiv njih, kaže: Oni mi popuniše vaše odsustvo, tj. došli su umesto svih vas, i radi svih vas su i preduzeli taj put.
 
18. Jer umiriše duh moj i vaš.
 
Obznanjuje da je njegovo spokojstvo i njihovo spokojstvo. Kako su oni mene uspokojili, onda je moje spokojstvo korisno i za vas, i neka sa vaše strane ne bude izrečeno ništa što bi bilo neprijatno njima samima.
 
Uvažavajte, dakle, takve.
 
Tj. poštujte ih.
 
19. Pozdravljaju vas crkve azijske.
 
Prema svom svagdašnjem običaju, kroz pozdrav sjedinjuje sve članove Crkve Hristove.
 
Pozdravljaju vas mnogo u Gospodu Akila i Priskila sa domaćom svojom crkvom.
 
Kod njih je boravio, pošto su se i oni bavili izradom šatora (v. Dela ap. 18; 1-3). Zapazi njihovu vrlinu u tome što su svoj dom pretvorili u crkvu, uređujući u njemu okupljanja verujućih.
 
20. Pozdravljaju vas sva braća. Pozdravite se međusobno celivom svetim.
 
Samo je ovde pomenuo sveti celiv, jer je bilo mnogo podela. Kako ih je mnogo nagovarao na jedinstvo, na kraju ih sjedinjuje svetim celivom, tj. iskrenim a ne licemernim.
 
21. Pozdrav je mojom rukom, Pavlovom.
 
Svojom rukom je dopisao pozdrav, da bi im pokazao kako veliki značaj pridaje ovoj poslanici.
 
22. Ako neko ne ljubi Gospoda Isusa Hrista, neka je anatema. Maran ata (Gospode, dođi, tj. Gospod dođe)!
 
Jednom rečju je zastrašio sve: i bludnike, i one što su uzrokovali podele, i one koji su jeli od idolskih žrtava, i one koji nisu verovali u vaskrsenje, i sve koji su izazivali nesuglasice među njima i ponašali se nesaglasno s njegovim učenjem i predanjem. Maran ata (Gospod dođe). Rekao je to delimično zato da bi utvrdio učenje o ikonomiji a kroz to i o vaskrsenju, a delimično i zbog toga da bi ih postideo: Gospod je zbog nas sve prihvatio na Sebe, a vi Ga gnevite, tako da se neki nazivaju po imenima ljudi, a neki se poročno ponašaju. Nije upotrebio grčki izraz, nego jevrejski, tj aramejski. Govorio je Korinćanima, koji su veliku važnost pridavali spoljašnjoj mudrosti i lepoti grčkog jezika, čime im pokazuje da njemu to ni najmanje nije potrebno, nego da se hvali prostotom i da govori grubim jezikom.
 
23. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista s vama.
 
Dužnost učitelja nije samo da ubeđuje, nego i da se moli. On im na taj način dvostruko pomaže: kako poukama, tako i nizvođenjem višnje pomoći posredstvom svojih molitava.
 
24. Ljubav moja sa svima vama. Amin.
 
Pošto je prostorno bio daleko od njih, kao da ih obuhvata rukama ljubavi i kaže: Ljubav moja sa svima vama tj. ja sam sa svima vama, iako sam na drugom mestu. Time pokazuje da, iako ono što je napisao pokazuje njegovu žalost, nije napisano zbog gneva ili jarosti, nego zbog ljubavi i brige. Da ne bi pomislili da nekome želi da laska, dodaje u Isusu Hristu, tj. u mojoj ljubavi nema ničega čovečijeg ili telesnog, nego je duhovna i u Hristu.
I mi ćemo se moliti da, ljubeći jedne druge u Hristu, ne unosimo u sebe ništa od svetovne (mirjanske) ljubavi, koja je neprijateljska prema Bogu. Na taj način udostojićemo se i obitelji Božijih za kojima čeznemo, u Hristu Isusu Gospodu našem Koji nas ljubi i Kojem neka je slava u vekove vekova.
Amin.

Ključne reči:

4 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *