TUMAČENJE OTKRIVENJA

 

TUMAČENJE OTKRIVENJA
 

 
5. poglavlje
O onome šta je otkriveno angelu Pergamske Crkve
 
2; 12 – 13 I angelu crkve u Pergamu napiši: tako govori Onaj Koji ima mač oštar s obe strane. Znam dela tvoja i gde obitavaš (κατοικεις), onde gde je presto satanin…
 
Grad, kome je upućena ova reč u kojoj se pohvaljuju verni za odvažno podnošenje iskušenja, bio je idolopoklonički. Mačem „oštrim sa obe strane“, naziva se ili evanđelsko učenje koje obrezuje srce i odvaja verne od nevernih ili možda osuda koja bezbožnike odseca od Crkve.
 
2; 13 – i držiš Ime Moje u nisi se odrekao vere moje ni u one dane u koje je Antipa, verni svedok Moj, ubijen kod vas, gde satana boravi.
 
Antipa je bio hrabri pergamski mučenik; svojevremeno sam čitao o njegovom mučeništvu. Evanđelista ga ovde pominje zato da bi ukazao na trpljenje mučenika i na surovost (ωμοτης) zabludelih.
 
2; 14-15 – Ali malo Mi je krivo na tebe što imaš tu onih koji se drže učenja Valaama, koji nauči Valaka da baci sablazan među sinove Izrailjeve i da jedu žrtve idolske i da bludniče. Isto tako imaš i ti onih koji se drže učenja nikolaita.
 
U tom gradu su, očigledno, postojala dva bezakonja: kao prvo, u njemu je bilo mnogo Jelina (neznabožaca, pagana, idolopoklonika), a kao drugo, i među onima koji su sebe nazivali verujućima nalazilo se mnogo razvratnika – nikolaita koji su zao korov potajno zasejali među žito. Zato je i spomenuo Valaama govoreći: „koji nauči Valaka“. Samim tim on ukazuje na duhovnog Valaama – đavola, koji je nekada kroz telesnog (čulnog, opipljivog) Valaama naučio Valaka da sablazni Izrailjce bludom i idolopoklonstvom (v. Is. Nav. 24; 9). Oni su pak, budući prelešćeni, pali tako nisko da su prineli žrtvu Velfegoru.
 
2; 16 – Pokaj se, dakle; ako li ne, doći ću ti uskoro, i vojevaću s njim mačem usta Svojih.
 
Pretnja se ublažuje čovekoljubljem jer neću, kaže, s tobom vojevati, nego samo s onima koji su neisceljivo bolesni (των ωοςουν των αωιατα).
 
2; 17 Ko ima uho neka čuje šta Duh govori crkvama. Onome Koji pobedi daću da jede od mane sakrivene, i daću mu kamen beli, i na kamenu novo Ime napisano, koje niko ne zna osim onoga koji ga prima.
 
„Mana sakrivena“ je nebeski Hleb života, koji je radi nas sišao s nebesa i postao jestiv (βρωσιμος). Manom se slikovito nazivaju buduća dobra koja silaze sa neba, gde je i višnji Jerusalim. Ova dobra zadobijaju oni što su pobedili đavola; oni pak koji se udostoje desne strane, dobijaju i beli, tj. Pobednički kamen kao i novo ime, nepoznato u sadašnjem životu, jer što oko ne vide i uho ne ču, i u srce čoveku ne dođe ono pripremi Bog onima koji Ga ljube (1 Kor. 2:9), tj. buduća blaga i novo ime (το καινον ονομα) koje će naslediti sveti.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Milost vam od Gospodas sto sirite Jevandjelje i Istiny Xpicta Boga nasega

  2. Branislav

    Hvala Gospodu

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *