TUMAČENJE OTKRIVENJA

 

TUMAČENJE OTKRIVENJA
 

 
XXI
61. poglavlje
O prestolima za one koji su nepokolebivo održali ispovedanje Hristovo
 
20; 4 – I videh prestole i sedoše na njih, i dade im se sud; i duše isečenih za svedočanstvo Isusovo u za reč Božiju, koji se ne pokloniše zveri i liku njezinom, i ne primiše žig na čelima svojim i na ruci svojoj; i oživeše i carovaše sa Hristom hiljadu godina.
 
Još su svetim apostolima bili dati učiteljski prestoli, sa kojih su oni prosvetili (πεφωταγωγηνται) narode. Oni će im se, prema božanskom obećanju, dati i u budućem veku, radi suda nad onima koji su odbacili propoved Evanđelja, kao što o tome govori David: Tamo iziđoše plemena, plemena Gospodnja, svedočanstvo Izrailjevo, da se ispovedaju imenu Gospodnjem; jer tamo su postavljeni prestoli za sud, prestoli u domu Davidovom (Ps. 122; 45). I ostalim svetim mučenicima, postradalima za Hrista, i svima koji su odbacili duhovnu zver i đavolsko žigosanje ili izobraženje njegovog otpadništva, daće se sud, tj. vlast da sude kojom su oni i do sada sudili demonima, jer se i do svršetka ovog veka proslavljaju sa Hristom, poštovani od pobožnih careva i kneževa i ispoljavajući od Boga im darovanu vlast protiv demonskog delovanja i svake telesne bolesti. Da su đavo. antihrist i lažni prorok jednaki jedan drugom kako po imenu, tako i po dejstvima, vidi se i otuda što svaki od i.ih nosi naziv zveri. Zato se satana ili aždaja izobražava sa sedam glava, deset rogova i sa deset kruna, dok se i antihrist ili zver koja izlazi iz mora prikazuje na sličan način. Lažni prorok ispoljava istu silu, um, delanje i volju za pogubljenjem obmanutih, kao i oni. Oni, koji izbegnu tu propast carovaće, kako je ranije rečeno, sa Hristom, do Njegovog Drugog dolaska, kada će zadobiti još više obećanja Božijih.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Milost vam od Gospodas sto sirite Jevandjelje i Istiny Xpicta Boga nasega

  2. Branislav

    Hvala Gospodu

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *