TUMAČENJE OTKRIVENJA

 

TUMAČENJE OTKRIVENJA
 

 
60. poglavlje
O tome da je satana od raspeća Hristovog svezan do svršetka sveta i o hiljadu godina
 
20; 1 – 3 – I videh angela gde silazi s neba, koji imaše ključ od bezdana i lanac veliki u ruci svojoj. I uhvati aždaju, staru zmiju, koja je đavo i satana, i sveza je na hiljadu godina. I baci je u bezdan, u zaključa u zapečati nad njom, da više ne vara narode, dok se ne navrši hiljadu godina; posle toga treba da bude odrešena na kratko vreme.
 
Ovde se govori o zbacivanju đavola koje se dogodilo u vreme stradanja Gospodnjeg. Kada je njega, koji je sebe smatrao moćnim (ισχυρος), svezao svemoćni (dosl. moćniji, ισχυροτερος) Hristos, Bog naš, i izbavio nas, koji smo bili njegov plen, iz njegovih ruku, osudio ga je da bude bačen u bezdan (αβυσσρος). Da je on zaista bio svezan svedoči iskorenjivanje idolopoklonstva, rušenje idolskih hramova, ukidanje krvnih žrtava i vaseljensko rasprostiranje i poznanje božanske volje. Veliki Irinej kaže da je po dolasku Hristovom đavo po prvi put doznao da je osuđen na bezdan i geenu ognjenu. Zbog toga se, možda, ono što je ranije rečeno može, kako ja mislim, shvatiti kao Hristova osuda đavola. Time što ovu osudu izvršava angeo, pokazano je da se đavo ne može suprotstaviti Bogu jer je slabiji čak i od angela i uzaludno je ustajao protiv vlasti Onoga, Koji vlada nad svima. Užem je, radi našeg razumevanja, nazvano dejstvo kojim je svezana i sputana njegova moć. Bilo bi razumnije da se hiljadu godina ne shvati kao upravo toliki vremenski period, nego da se smatra ili za mnogo godina, ili za celovit broj, jer se isto tako tumače i one hiljade koje pominje David: Opominje se do veka zaveta Svoga, reči koju zapovedi hiljadama naraštaja (Ps. 105; 8). Taj broj uopšteno može označavati mnogo godina, kako bi se u čitavom svetu propovedalo Evanđelje i ukorenilo seme pobožnosti (τα της ευσεβειας οπερματα). On može označavati i jednostavan potpun broj zato što smo, ostavivši u njemu detinji način života, život pod zakonom, prizvani za čoveka savršena, u punoću mere rasta Hristovog. Prema tome, hiljadu godina označava vreme od vaploćenja do dolaska antihristovog. Da li je tako kako smo mi protumačili, ili je rečena hiljada godina deset puta po sto (godina) kako neki misle ili čak i manje od toga, poznato je samo Bogu, Koji jedini zna do kog je vremena nama korisna Njegova dugotrpeljivost i trajanje našeg života. Kada se svrši to vreme, antihrist će uzbuniti čitavu vaseljenu, noseći u sebi dejstvo zlonačalnog (αρχεκακου) velijara i izlivajući njegovu otrovnu zlobu, jer mu je poznata neminovnost njegove kazne. Neka nas svemilostivi Bog spase od dela njegovih, neka nas izbavi od kazni pripremljenih njemu i angelima njegovim, učinivši nas pričasnicima večnih dobara, pripremljenih onima koji su prolili krv zbog nepokoravanja đavolu. Bogu pripada milost prema onima koji se u Njega nadaju, a od svih sila angelskih i onih koji na zemlji žive neka bude blagodarnost i poklonjenje Hristu sa Ocem i živototvornim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Milost vam od Gospodas sto sirite Jevandjelje i Istiny Xpicta Boga nasega

  2. Branislav

    Hvala Gospodu

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *