TUMAČENJE OTKRIVENJA

 

TUMAČENJE OTKRIVENJA
 

 
59. poglavlje
O antihristu i onima koji su zajedno sa njim bačeni u geenu
 
19; 17 – I videh jednoga angela gde stoji na suncu i povika glasom silnim, govoreći svima pticama koje lete posred neba.
 
Mi i ovog angela smatramo jednim od najprevashodnijih, jer zapoveda drugima da se raduju zbog kažnjavanja grešnika i prestanka greha. Usled brzine i lakoće svog leta angeli se nazivaju pticama, da bismo mi to jasnije razumeli. Ispunjavanje volje Božije je njihova hrana kojom podražavaju Hrista. Oni „lete posred neba“ kako bi otkrili da su uznošenju na njega i predskazanom likovanju pričasni i ravnoangelni ljudi, jer se njihovim zastupništvom (μεσιτεια) sa zemlje uznosimo na nebo. Zato će oni svete uzneti na oblacima u sretanje Gospodu (1. Sol. 4; 17).
 
19; 17 – 18 – Dođite i skupite se na veliku večeru Božiju, da jedete mesa od careva, i mesa od vojvoda, i mesa od junaka, i mesa od konja i onih koji sede na njima, i mesa od svih slobodnih i robova, i od malih i velikih.
 
Dođite i skupite se na veliku večeru Božiju. Svemoćna volja Božija, koja se naziva Njegovim blagovoljenjem i željenom večerom sastoji se u tome da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine (1. Tim. 2; 4), jer On neće da iko propadne no da se svi pokaju (2. Petr. 3; 9), ali i da budu kažnjeni oni koji su to zaslužili. Zato je Hristos volju Svog Oca nazvao jelom (Jn. 4; 34), dok se ovde ona naziva večerom Božijom, pošto ljudi dobijaju carstvo ili kaznu, tj. ono što je svaki želeo da dobije za svoja dela. Jedenje mesa označava uništavanje svega telesnog (plotskog) i iščeznuće zemaljskih starešina. Konji se ne pominju zbog toga što će i oni biti vaskrsnuti i što će im biti suđeno, nego da bi se njima označili ili pohotni ili ljudi porobljeni lukavstvom, ili i jedni i drugi. Konjanici označavaju one koji su zavoleli zlo, što se objašnjava i rečima „slobodni i robovi, mali i veliki“, jer se slobodnima i velikima nazivaju oni koji su sagrešili mnogo i samovoljno (samovlasno, εξουσιαστικως), a robovima i malima oni koji su sagrešili manje, ili usled (pogrešnog) mnenja, ili zbog svog uzrasta, ili pak usled slabosti.
 
19; 19 – I videh zver i careve zemaljske i vojske njihove sakupljene da zarate sa Onim što sedi na konju i s vojskom Njegovom.
 
Mada predstavljaju manjinu u poređenju sa angelskim silama i ravnoangelnim ljudima, oni koji ratuju zajedno sa đavolom su, usled mnogolikosti i raznorodnosti njihovih grehova, nazvani imenicom u množini tj. „vojskama“, dok su sledbenici Hristovi, po jedinstvu svoje volje kojom teže da ugode Bogu Logosu nazvani imenicom u jednini – „vojska“.
 
19; 20 – I 6u uhvaćena zver, u s njom lažni prorok koji je činio čudesa pred njom, kojima prevari one koji primiše žig zveri, i koji se klanjaju liku njezinom;
 
I bu uhvaćena zver u s njom lažni prorok. Iako su se, zajedno sa njima poslušnim carevima i kneževima suprotstavili Hristu Spasitelju, obojica bivaju pokoreni – i antihrist i lažni prorok, koji je, da bi lakše prihvatili obmanjivača, pokazivao lažna znamenja i čudesa, i obojica su osuđeni gnevom Božijim.
 
19; 20 – oboje živi biše bačeni u jezero ognjeno koje gori sumporom.
 
Možda oni neće biti izloženi sveopštoj smrti nego će, usmrćeni za jedan trenutak, u ognjenom jezeru biti osuđeni na drugu smrt. Kako će na Sud poći oni koji u tom trenutku budu živi, o kojima apostol kaže da će se u jedanput, u trenu oka… promeniti (1. Kor. 15; 52), tako, naprotiv, ova dva protivnika Božija neće izaći na sud (εις κρισιν), nego na osudu (εις κατακρισιν). Na osnovu apostolskih reči da će Gospod ubiti protivnika (antihrista) duhom usta svojih (2 Sol. 2;8) i po mišljenju nekih učitelja da će biti živi i nakon ubijanja antihrista, neko to drugačije shvataju. Mi, međutim, tvrdimo da su živi oni koje Danilo naziva blaženima, a da će ova dvojica, kada im Bog oduzme vlast, u netruležnim telima (εν αφθαρτω σωματι) biti bačeni u pakleni oganj, koji će za njih predstavljati smrt i ubijanje božanskom, Hristovom zapovešću.
 
19;21 – A ostali biše pobijeni mačem koji iziđe iz usta Onoga što sedi na konju; i sve se ptice nasitiše od mesa njihova.
 
Postoje dve smrti – jedna je razlučenje duše sa telom, a druga – bacanje u geenu. Primenivši to na one koji su se, zajedno sa antihristom pobunili protiv Boga, pretpostavljamo, i to ne bez osnove, da će im biti zadata prva smrt – telesna, mačem ili zapovešću Božijom, a da će zatim uslediti i druga. I to je pravedno. Ako nije tako, oni će zajedno sa svojim obmanjivačima biti učesnici u drugoj smrti – večnim mukama. „Nasićivanje mesom“ ovde treba shvatiti u istom smislu kao i ranije. Kao što je Bog govorio grešnicima kroz Isaiju, Umorih se podnoseći ih (Isa. 1;14), tako su i svetima Njegovim odbojna, mrska i neprijatna sva telesna kretanja (sve telesne želje).

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Milost vam od Gospodas sto sirite Jevandjelje i Istiny Xpicta Boga nasega

  2. Branislav

    Hvala Gospodu

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *