TUMAČENJE OTKRIVENJA

 

TUMAČENJE OTKRIVENJA
 

 
56. poglavlje
O pesmopojanju svetih i trojakom „aliluja“ koje oni pevaju prilikom razaranja Vavilona
 
19; 1 4 – I posle ovoga čuh kao glas silni naroda mnogoga na nebu gde govori: Aliluja! Spasenje i slava i čast i sila Bogu našemu, jer su istiniti i pravedni sudovi Njegovi, što osudi bludnicu veliku, koja pokvari zemlju bludom svojim, i osveti krv slugu svojih od ruke njezine. I ponovo rekoše: Aliluja! I dim njezin dizaše se u vekove vekova. I padoše dvadeset u četiri starešine i četiri živa bića, i pokloniše se Bogu koji sedi na prestolu govoreći: Amin! Aliluja!
 
„Aliluja“ znači Božansko proslavljenje (θειον αινον) a „amin“ – uistinu, da bude. Angelske sile, zajedno sa ravnoangelskim ljudima, to pevaju tri puta Triipostasnom Bogu – Ocu, Sinu i Svetom Duhu, Koji se osvetio (εξεδικησε) za krv sluga Svojih prolivenu u Vavilonu i kažnjavanjem njegovih žitelja prekinuo greh. Reči: i dim njezin dizaše se u vekove vekova ukazuje ili na to da kazne neće biti zaboravljene, ili da će se oni, koji su delimično pretrpeli kaznu, u manjoj meri (umerenije, grč. μετριωτερος), iako večno, mučiti i u budućnosti.
 
19; 5 – I od prestola iziđe glas koji govori: Hvalite Boga našega sve sluge Njegove, i koji Ga se bojite, mali i veliki.
 
Božiji presto su heruvimi i serafimi, koji zapovedaju da Mu pevaju ne samo veliki nego i mali u dobrim delima (εν κατορθωμασι), srazmerno sa silom svakoga. Ja mislim da će preminuli mladenci, maleni po svom uzrastu i nedorasli, vaskrsnuti kao veliki i da će proslavljati našeg Tvorca, Boga.
 
19; 6 – 7 – I čuh kao glas naroda mnogoga, u kao glas voda mnogih, u kao glas gromova silnih gde govore: Aliluja! Jer se zacari Gospod Bog Svedržitelj. Radujmo se i veselimo i dajmo slavu Njemu, jer dođe svadba Jagnjetova…
 
Glas naroda… i voda mnogih i gromovi pokazuje zvučnost (gromoglasnost, prodornost, grč. το διαπρυσιον) pesmopojanja svih bezbrojnih angelskih i nebeskih sila, kako su neki tumačili vodu koja je iznad nebesa (Ps. 148; 4). Zajedno sa njima, Stvoritelja proslavlja vasceli sabor i punoća pravednih. Gospod Isus Hristos se kroz Svoje čovekoljublje zacario nad onima kojima je ranije prirodno vladao kao Tvorac. On će carovati sa vlašću koja dolikuje Caru i Sudiji. Svadba Jagnjetova je savez (sjedinjenje, συναφεια) Hristov sa Crkvom, čiji su utemeljivači (ustrojitelji, grč. αρμοσται) bili božanstveni apostoli, podarivši joj duhovni zalog kao onoj koja će jednom zadobiti čisto i istinsko sjedinjenje „licem k licu“.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Milost vam od Gospodas sto sirite Jevandjelje i Istiny Xpicta Boga nasega

  2. Branislav

    Hvala Gospodu

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *