TUMAČENJE OTKRIVENJA

 

TUMAČENJE OTKRIVENJA
 

 
53. poglavlje
O jednom od sedmorice svetih angela koji pokazuje blaženom Jovanu razaranje grada – bludnice i o sedam glava i deset rogova
 
17; 1 3 – I dođe jedan od sedam angela koji imahu sedam čaša, i govori sa mnom i reče mi: Hodi da ti pokažem osudu bludnice koja sedi na vodama mnogim, s kojom bludničiše carevi zemaljski i stanovnici zemlje opiše se vinom bluda njezina. I odvede me u Duhu u pustinju. I videh ženu gde sedi na crvenoj zveri koja beše puna imena hulnih i imaše sedam šava i deset rogova.
 
Neki su smatrali da je ta bludnica stari Rim, raspoređen na sedam brežuljaka (επτα ορεων). Za sedam zverinjih glava smatrali su sedmoricu najbezbožnijih careva koji su od Domicijana do Dioklecijana progonili Crkvu. Da bismo se dosledno usaglasili sa onim što zatim sledi, mi smatramo da pod bludnicom treba podrazumevati zemaljsko carstvo uopšte, predstavljeno u obličju jednog tela ili pak grad koji će gospodariti nad drugima do dolaska antihristovog. Budući da je stari Rim već izgubio svoju vlast, može se samo pretpostaviti da će ponovo zadobiti prethodno dostojanstvo. Međutim, ako ovo dopustimo, nećemo imati objašnjenje za grad koji i sada ima vlast jer apostol kaže: Žena koju vide jeste grad veliki koji ima carstvo nad carevima zemaljskim (Apok. 17; 18). O tome ćemo, međutim, uz pomoć Božiju, govoriti kasnije. Sada treba da objasnimo šta treba podrazumevati pod pustinjom u koju je Duh odveo Tajnovidca. U duhovnom smislu, za pustinju se smatra svaki grad ili mnogobrojna i mnogoljudna zajednica uopšte, mrska pred Gospodom zbog duševnog pijanstva, preljubništva i drugih sličnih prestupa. Ovo se može i drugačije protumačiti, odnosno, time da je apostol Jovan video i sazercavao opustošenje te bludnice, prikazane u liku žene, kako bi pokazao njenu naklonost i slabost prema grehu. Ona sedi na crvenoj zveri, jer svojim delima kao da počiva na đavolu koji se raduje ubijanju i krvi. Svojim bogohulnim delima, ona pa neki način postaje pomoćnica (συνεργος) otpadnika. Crvena boja zveri pokazuje njenu surovost, okrutnost i sklonost ka ubijanju. Šta označava sedam glava i deset rogova doznaćemo, uz pomoć Božiju, iz angelskih reči koje slede.
 
17; 4 – I žena beše obučena u porfiru i skerlet i nakićena zlatom i dragim kamenjem i biserom…
 
Žena beše obučena u skerlet i porfiru – to su simvoli i obeležja vlasti nad svima; stoga je ona ukrašena dragim kamenjem i biserom…
 
17; 4 – … i imaše čašu zlatnu u ruci svojoj, punu gnusoba i nečistota bluda svoga.
 
Čaša pokazuje na slast zla pre nego što se ono okusi, a zlato – na njegovu zavodljivost. Kao što je o Jovu rečeno da je pio podsmeh kao vodu (Jov. 34;7), tako se ovde kaže da žena ne čini zlo zbog zasićenja, nego iz žudnje za svojom propašću (απωλεια). Zato je ona i napunjena gnusobama, tj. delima koja su mrska pred Bogom, kojima se hrani greholjubiva gomila, opijajući se, kao slatkim pićem, grehom i bludnim nečistotama.
 
17;5 – I na čelu njezinom napisano ime, tajna: Vavilon veliki, mati bludnica i gnusoba zemaljskih.
 
Zapis na čelu pokazuje bestidnost bezakonja, punoću grehova i pometenost srca; ona je mati, jer u gradovima koji su joj potčinjeni rukovodi duševnom preljubom i pobuđuje na bezakonja, mrska pred Bogom.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Milost vam od Gospodas sto sirite Jevandjelje i Istiny Xpicta Boga nasega

  2. Branislav

    Hvala Gospodu

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *