TUMAČENJE OTKRIVENJA

 

TUMAČENJE OTKRIVENJA
 

 
51. poglavlje
O tome da se izlivanjem šeste čaše istočnim carevima ogvara put preko Eufrata
 
16; 12 – I šesti izli čašu svoju na veliku reku Eufrat; i presahnu voda njezina, da ss pripravi put careva sa istoka sunčevoga.
 
Prema dopuštenju Božijem, reka Eufrat može da presahne kako bi neznabožački carevi prešli preko nje i istrebili jedan drugoga i ljude koji će se pokrenuti iz skitskih oblasti – iz mesta Goga i Magoga, kako o tome dalje kaže Otkrivenje. Možda će i antihrist – koji će poteći od jevrejskog naroda, iz istočnog dela persijske zemlje gde se nalazi pleme Danovo – sa drugim carevima i velmožama koji su stekli carske titule („carsko ime“) preći Eufrat i naneti ljudima telesnu i duševnu smrt – jednima zbog trpljenja i vere, a drugima zbog slabosti i nedostatka odvažnosti.
 
16; 13 – I videh gde iz usta aždaje i iz usta zveri i iz usta lažnog proroka izlaze tri nečista duha kao žabe;
 
Time što je video tri nečista duha kako izlaze iz ove trojice on pokazuje da se posebno pominje đavo kao aždaja, antihrist kao zver i lažni prorok kao neko ko je različit od njih. Iz njih, kaže, izlaze tri duha slična žabama, usled njihove zatrovanosti, nečistote, iskvarenosti i sklonosti lukavih duhova ka prljavim nasladama. Zapovestima đavola, antihrista i lažnog proroka, označenim u vidu usta, oni će ljudima pokazati lažna znamenja i čuda, kako ćemo doznati iz daljeg teksta.
 
16; 14 – Jer ovo su duhovi demonski koji čine čudesa i odlaze carevima cele vaseljene da ih skupe na boj za Dan onaj veliki Boga Svedržitelja.
 
Lažna znamenja (ψευδη σημεια) koja će činiti demoni, podstaći će one, koji u njih poveruju, na bitku protiv velikog i presvetlog dana Boga Svedržitelja, Sudije živima i mrtvima. U taj dan će bogoborci (θεομαχοι), budući sasvim poraženi, beskorisno zajecati oplakujući svoje ranije zablude.
 
16; 15 – 16 – Evo, dolazim kao lopov, blago onome koji bdi i koji čuva haljine svoje, da ne hodi nag i ne vide sramotu njegovu. I sabra ux na mesto koje se jevrejski zove Armagedon.
 
Bdeti (γρηγορειν) i čuvati haljine svoje znači biti budan (επαγρυπνειν) u pogledu dobrih dela koja svetima služe kao odeća; onaj ko ih ne bude imao biće postiđen kao da je obnažen i ispunjen sramotom. Armagedon označava rasecanjeili rasečenoga. Narodi koje đavo sabere i dovede na to mesto biće pobijeni, jer se on raduje ljudskoj krvi. Otuda je takođe jasno kako je pogubna lišenost odežde vrlina (dosl. obnaženost od odežde vrlina), jer i iz evanđelske priče znamo da su oni, koji ih nisu imali, bili izbačeni iz ložnice (v. Mt. 22; 13), a takođe i iz apostolovih reči u kojima on, razmišljajući o nepropadljivosti, kaže: Tako da se i obučeni ne nađemo nagi(2. Kor. 5; 3), tj. bez dobrih dela. Zato ćemo usrdno preklinjati našeg Gospoda da On još ovde opere odežde naše duše kako bismo, po rečima Psalmopojca, bili belji od snega(Ps. 50; 9), da ne bismo začuli: Prijatelju, kako si ušao ovamo bez svadbenog ruhai svezanih ruku i nogu bili bačeni u tamu najkrajnju (v. Mt. 22; 12 – 13), nego da, po premudrom Solomonu, imajući uvek svetle odežde i noseći blistave svetiljke vrlinskog života, ukrašene sažaljenjem, uđemo u nebesku ložnicu zajedno sa čistim i neporočnim svetim Ženikom naših duša – Hristom. Njemu sa Ocem i Svetim Duhom dolikuje slava, moć i čast sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Milost vam od Gospodas sto sirite Jevandjelje i Istiny Xpicta Boga nasega

  2. Branislav

    Hvala Gospodu

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *