TUMAČENJE OTKRIVENJA

 

TUMAČENJE OTKRIVENJA
 

 
42. poglavlje
O trećem angelu koji upozorava verne da ne prihvate antihrista
 
14; 9 – 10 – I treći angeo sledovaše za njima govoreći glasom gromkim: Ko god se pokloni zveri i liku njezinom, i primi žig na ruku svoju ili čelo cvoje, i on će piti od vina gneva Božijeg, koje je nepomešano, natočeno u čašu gneva Njegovog, i biće mučen pred angelima svetima i pred Jagnjetom.
 
Ko se bude pokorio zverolikom antihristu i podražavao njegov bezbožni život rečima ili delom, ko ga proglasi za Boga, o čemu će svedočiti žig na ruci ili čelu, taj će zajedno sa njim ispiti i čašu mučenja, koja nakon pravednog Suda neće biti rastvorena i razblažena milosrđem, nego pravednim kaznama. Ona je pomešana sa različitim kaznama, koje su zbog svojevoljnog (αυθαιρετος) odabiranja zla (od strane ljudi) postale tako mnogolike. „Vino gneva“ označava kaznu koja je posledica vina bezbožnosti. Ovo vino opija onog ko ga pije, jer će čovek biti kažnjen onim u čemu sagreši.
 
14; 11 i dim mučenja njegova uzdizaće se u vekove vekova;
 
Pod dimom mučenja podrazumeva se ili dah mučenih, koji se zajedno sa plačem uzdiže odozdo, ili dim ognja u kojem gore otpadnici. Kaže se da će se dim uzdizati u „vekove vekova“, kako bismo odatle naučili da su mučenja grešnika beskonačna, kao i blaženstvo pravednika.
 
14;11 – i neće imati odmora dan i noć oni koji se klanjaju zveri i liku njezinom, i kod god prima žig imena njezina.
 
Neće imati odmora dan i noć – Dan i noće ne pominju se stoga što će se pomoću sunca određivati stanje budućeg veka, kada bezbožnici neće imati odmora, nego stoga što se prema sadašnjem običaju vreme najčešće meri danima i noćima. Osim toga, dan može da podrazumeva večni život svetih, a noć – mučenja grešnika, koja će zasluženo sustići sve koji su svojim đavolskim delima u sebi izobrazili (εικονιξοντες) otpadnički lik zveri, a huljenjem na Hrista u svoja srca zapisali nečasno ime zveri.
 
14; 12 – Ovde je trpljenje svetih koji drže zapovesti Božije i veru Isusovu.
 
On kaže da će bezbožni u budućem veku biti izloženi večnim mukama, dok će se sveti, koji pretrpe ovde, u ovom kratkotrajnom veku, održe zapovesti Božije i sačuvaju neokrnjenu veru u Hrista, radovati.
 
14; 13 – I čuh glas sa neba koji kaže: Napiši: Blaženi mrtvi koji od sada umiru u Gospodu! Da, govori Duh, neka počinu od trudova svojih, a dela njihova će slediti za njima.
 
Nebeski glas ne naziva sve ljude blaženima, nego samo one koji, umrtvivši sebe za svet, umiru u Gospodu noseći u svojim telima umiranje Hristovo i sastradavajući sa Hristom. Za njih izlazak iz tela uistinu predstavlja počinak od truda. Dela koja za njima slede razlog su zbog kojeg dobijaju neuvele vence i nagrade slave. Te nagrade daleko prevazilaze meru borbe koju su podvižnici Hrista, Boga našega, vodili sa nevidljivim silama: Mislimo da stradanja sadašnjeg vremena nisu ništa prema slavi koja će nam se otkriti, kaže apostol (Rim. 8; 18). U nadi da ćemo se i mi udostojiti takve slave, moramo se stalno moliti Gospodu: Prikloni srce moje u svedočanstva Tvoja, a ne u gramzivost, odvrati oči moje da ne vide sujetu (Ps. 118; 36 – 37), i ne idi na sud sa slugom Svojim, jer se neće opravdati pred Tobom niko živ (Ps. 143; 2), nego po bogatstvu milosrđa Svojih pogledaj na nas, jer Tebi pripada milost, i vlast, i carstvo, i sila, i slava, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Milost vam od Gospodas sto sirite Jevandjelje i Istiny Xpicta Boga nasega

  2. Branislav

    Hvala Gospodu

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *